Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yox_nox
#948085

Download miễn phí Chuyên đề Kiểm toán chu trình hàng tôn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện

Kiểm toán viên kiểm tra tính đầy đủ và việc phân loại, trình bầy các nghiệp vụ kinh tế để tìm ra các sai phạm trong quá trình hạch toán của doanh nghiệp như: hạch toán chi phí phát sinh không chính xác cho các tài khoản chịu phí, hạch toán không đúng kỳ, sai quy mô.bằng cách thực hiện thủ tục ngược lại với việc kiểm tra tính có thực của các nghiệp vụ. Tức là kiểm toán viên chọn mẫu các chứng từ sau đó đối chiếu với sổ sách kế toán liên quan để phát hiện sai phạm (sổ chi tiết, nhật ký chung, sổ Cái.).

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rình hàng tồn kho nói riêng. Nếu như những thông tin thu thập được chứng minh rằng giả thiết về tính hoạt động liên tục là có cơ sở, kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ đối với Báo cáo tài chính và chu trình hàng tồn kho. Tuy nhiên đó có thể là ý kiến chấp nhận từng phần hay trái ngược nếu kiểm toán viên cho rằng khái niệm hoạt động liên tục không bị vi phạm vì có các yếu tố giảm nhẹ trong kế hoạch cá biệt được lập cho kỳ tới của các nhà quản lý, kiểm toán viên đánh giá là cần thiết phải được trình bầy trên báo cáo tài chính nhưng doanh nghiệp không thể hiện điều đó. Cũng như vậy, kiểm toán viên vẫn có thể đưa ra ý kiến chấp nhận nếu còn nghi ngờ về giả thiết hoạt động liên tục nhưng các thông tin liên quan đến mối nghi ngờ đó đã được mô tả đúng trong báo cáo tài chính và sẽ là ý kiến chấp nhận từng phần hay không chấp nhận nếtu thông tin thích hợp về mối nghi ngờ không được nêu ra trong báo cáo tài chính.
3.3. Tổng hợp kế quả kiểm toán chu trình hàng tồn kho.
Các thông tin thu thập được trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán hàng tồn kho được kiểm toán viên ghi chép trên các giấy làm việc và lưu vào hồ sơ kiểm toán. Khi hoàn thành công tác kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán sẽ xem xét lại toàn bộ giấy tờ làm việc và các tài liệu được lưu trong hồ sơ kiểm toán để đánh giá, soát xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được trong quá trình kiểm toán trên khía cạnh: đầy đủ và đáng tin cậy. Tiếp đó chủ nhiệm kiểm toán cùng nhóm kiểm toán sẽ thảo luận với khách hàng để thống nhất các bút toán điều chỉnh các chênh lệch được phát hiện. Các bút toán điều chỉnh này sẽ được tổng hợp trên giấy tờ làm việc và số dư các khoản mục hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. Sau khi thảo luận và thống nhất quan điểm với khách hàng, kiểm toán viên sẽ lập dự thảo báo cáo kiểm toán và sau đó phát hành báo cáo kiểm toán chính thức để công bố kết quả.
Chương II
thực tiễn kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính
do aasc thực hiện
I. Tổng quan về Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán.
1. Lịch sử hình thành và phát triển.
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán là một trong hai tổ chức đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động độc lập trong lĩnh vực dịch vụ về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính, thuế. Tiền thân của Công ty là “Công ty dịch vụ kế toán” được thành lập theo quyết định số 164/QĐ/BTC ngày 13 tháng 5 năm 1991 của Bộ truởng Bộ tài chính và giấy phép số 957/PPT ngày 1 tháng 4 năm 1991 của hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), với 10 thành viên ban đầu và số vốn do Nhà nước cấp là 229.107.173 đồng.
Năm 1993, Công ty được bổ sung thêm nhiệm vụ "dịch vụ kiểm toán" theo quyết định số 639/TC/QĐ/TCCB ngày 14 tháng 9 năm 1993 của Bộ Tài chính và đổi tên Công ty thành: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán có tên giao dịch quốc tế là: Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company (AASC) như hiên nay. Trụ sở chính của Công tyđặt tại số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngoài ra còn có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tầu, Quảng Ninh, Thanh Hoá và một văn phòng thay mặt tại Hải Phòng.
Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, với nguồn vốn và con người ít ỏi ban đầu tới năm 2002 Công ty đã có số vốn lên đến hơn 10 tỷ đồng, hơn 250 nhân viên trong đó có 79 người đạt chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia và hầu hết công nhân viên của công ty đều được đào tạo bài bản có hệ thống, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán trong và ngoài nước, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận với những kiến thức mới nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, AASC còn có các cộng tác viên bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia kiểm toán trong và ngoài nước với kinh nghiệm và chuyên môn dày dạn. Hơn mười năm thành lập và hoạt động, với chất lượng và uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên ngành, AASC đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán với số lượng khách hàng ngày càng nhiều. Đến nay AASC đã và đang cung cấp dịch vụ cho hàng ngìn khách hàng trong đó có hơn 600 khách hàng thường xuyên, là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, hoạt động trên mọi lĩnh vực kinh tế trong đó có rất nhiều doanh nghiệp là các tổng công ty 90, 91 là đầu tầu kinh tế của nước ta, ngoài ra AASC cũng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội…có thể đơn cử một số khách hàng của AASC: Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cao su, Tổng công ty vàng bạc đá quý, Công ty TOYOTA-TC Hà Nội, Công ty Vietso Petro... AASC vinh dự là công ty kiểm toán đầu tiên được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động. Sự phát triển của công ty cũng có thể đánh giá qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.1. Kết quả tổng hợp về số liệu kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Thực hiện năm 2002
Thực hiện năm 2001
Tỷ lệ % so với năm 2001
I. Doanh thu (tỷ đồng)
1. Kiểm toán
Tư vấn
Khác
II. Chi phí
III.Lợi nhuận
IV. Nộp NSNN
V. Thu nhập bình quân của người LĐ (Triệu đồng).
21
17,4
2,3
1,3
18,9
2,1
3,2
2,3
18,7
16,8
0,8
1,1
15,7
2,8
2,7
2,1
112
104
288
118
120
75
119
110
2. Cơ cấu tổ chức.
Công ty dich vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính có tư cách pháp nhân, con dấu và cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị. Mô hình tổ chức của công ty được mô tả theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của AASC
Ban giám đốc
CN 1
CN2
CN3
VPC
CN4
VPĐD
KT
TM
DV
KT
SX
VC
KS
CL
KT
XD
CB
TV
KT
TC
KT
HC
TH
CN
TT
KT DA
Ban giám đốc Công ty gồm có 4 người:
Giám đốc Công ty: ông Ngô Đức Đoàn.
Ba phó giám đốc là: ông Lê Đăng Khoa, ông Ngô Thanh Tùng và ông Tạ Quang Tạo.
Giám đốc Công ty do bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễm nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Giám đốc là người thay mặt toàn quyền của công ty, chịu trách nhiệm trước Bô trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Công ty. Các phó Giám đốc điều hành công việc theo sự phân công của Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Giám đốc các chi nhánh được Giám đốc uỷ quyền điều hành toàn bộ hoạt động tại đơn vị mình, trực tiếp ký kết các hợp đồng với khách hàng.
Tại văn phòng chính của Công ty, hiên nay bộ máy tổ chức được chia làm 3 phòng chức năng và 6 phòng nghiệp vụ như sơ đồ 2.1. Cụ thể Công ty có các phòng: Phòng hành chính tổng hợp, phòng tài chính kế toán, phòng công nghệ thông tin, phòng kiểm soát chất lượng, phòng kiểm toán thương mại dịch vụ, phòng kiểm toán sản xuất vật chất, phòng tư vấn và kiểm toán, phòng kiểm toán xây dựng cơ bản, phòng kiểm toán các dự án.
3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và các dịch vụ của AASC.
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán là một doanh nghiệp Nhà nư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement