Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_uyen2003
#948083

Download miễn phí Luận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1.1. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3

1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 3

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

1.1.2. Giá thành sản phẩm. 6

1.1.2.1. Giá thành sản phẩm – khái niệm và bản chất. 6

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8

1.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 9

1.1.5. Vai trò của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

1.2. nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 11

1.2.1 Đối tượng, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11

1.2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11

1.2.1.2. Đối tượng, phương pháp và kỳ tính giá thành. 12

1.2.1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 15

1.2.2: Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

1.2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16

1.2.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 21

1.2.2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 23

1.3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23

1.3.1. Hình thức sổ “Nhật ký chung”. 24

1.3.2. Hình thức “Nhật ký sổ cái”. 24

1.3.3. Hình thức “Chứng từ ghi sổ”. 24

1.3.4. Hình thức “Nhật ký chứng từ”. 25

Chương2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí – điện thuỷ lợi 26

2.1. Đặc điểm chung của công ty Cơ khí-Điện Thuỷ Lợi 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 26

2.1.2-Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty Cơ khí-Điện Thuỷ Lợi. 28

2.1.3- Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 30

2.1.4- Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Cơ khí -Điện Thuỷ lợi 31

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi. 32

2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 32

2.1.5.2: Hình thức sổ kế toán sử dụng ở công ty. 34

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi. 36

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 36

2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi. 36

2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 36

2.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi. 37

2.2.1.4. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 38

2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 57

2.2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 58

2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 58

2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành 59

2.2.3.3. Trình tự tính giá: 59

Chương 3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 62

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 62

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 64

3.2.1.Về hệ thống sổ Công ty sử dụng 65

3.2.2. Về hình thức sổ kế toán. 66

3.2.3. Về tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm. 66

3.2.4. Vấn đề hạch toán nghiệp vụ phế liệu thu hồi 69

3.2.5. Về áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 69

Kết luận 71

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


động trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Song với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã không ngừng phát triển, sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, qui cách mẫu mã mà Bộ đề ra. Hơn 40 năm qua hầu như năm nào công ty cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước giao và luôn làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước,đời sống cán bộ công nhân viên cũng không ngừng được cải thiện.
Dưới đây là một số chỉ tiêu công ty đã đạt được trong 3 năm qua:
Đơn vị tính:đồng
STT
Chỉ tiêu
Năm 1999
Năm 2000
Năm 2001
1
Giá trị tổng sản lượng
32.400.000.000
40.145.150.888
55.703.546.054
2
Doanh thu bán hàng
27.158.668.565
34.285.588.105
51.947.695.453
3
Các khoản nộp Ngân sách
1.139.174.445
1.690.291.445
3.065.556.637
4
Số cán bộ công nhân viên(người)
380
385
425
5
Thu nhập bình quân
1.036.236
1.226.257
1.336.537
6
Nguồn vốn kinh doanh:
-Vốn lưu động
-Vốn cố định
6.812.300.533
2.371.943.626
4.440.356.907
6.812.300.533
2.371.943.626
4.440.356.907
7.244.179.533
2.371.943.626
4.872.235.907
Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 425 người, trong đó số công nhân trực tiếp sản xuất là 350 người , số cán bộ nhân viên quản lý là 60 người, nhân viên phục vụ là 15 người. Ngoài ra còn có công nhân viên hợp dồng theo vụ việc là 200 người. Do đặc điểm sản xuất là ngành cơ khí, yêu cầu công việc nặng nhọc nên lực lượng lao động chủ yếu là nam giới (chiếm 80% trong tổng số lao động ). Nói chung hầu hết người lao động đều hăng hái, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có ý thức kỷ luật lao động tốt nên việc sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.
2.1.2-Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty Cơ khí-Điện Thuỷ Lợi.
Công ty Cơ khí-Điện Thuỷ Lợi là một doanh nghiệp sản xuất có qui mô vừa, chuyên thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sửa chữa các loại máy móc, thiết bị thuỷ lợi, các trạm thuỷ điện nhỏ,trạm bơm điện, sản xuất cấu kiện kim loại và lắp đặt trang bị điện, công nghiệp điện dân dụng phục vụ không chỉ riêng ngành thuỷ lợi mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành kinh tế quốc dân.
Do đặc tính như vậy nên sản phẩm của công ty thường mang tính chất đơn chiếc, làm theo đơn đặt hàng của từng công trình và sản xuất sản phẩm chủ yếu thông qua hai giai đoạn chính là chế tạo tại công ty và lắp đặt tại chân công trình.Vì vậy sản phẩm có chu kỳ kinh doanh dài, qui mô sản xuất lớn, thời gian quay vòng vốn chậm.
Để phù hợp với đặc điểm trên, công ty được chia thành khối văn phòng và 6 xí nghiệp nhỏ trực tiếp sản xuất. Mỗi xí nghiệp là một đơn vị độc lập, chịu sự điều hành của ban giám đốc công ty. Như vậy, mô hình tổ chức sản xuất của công ty được tổ chức theo từng xí nghiệp với chức năng, nhiệm vụ sản xuất riêng và được thể hiện cụ thể dưới sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất của Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi.
Xí nghiệp gia công nóng
Xí nghiệp cơ khí
Xí nghiệp lắp máy I
Xí nghiệp lắp máy II
Xí nghiệp cơ điện
Xí nghiệp bơm điện & công trình thuỷ
công ty
- Xí nghiệp Gia công nóng: Có nhiệm vụ đúc, rèn, dập, tán, uốn các chi tiết cấu thành nên sản phẩm.
- Xí nghiệp Cơ khí : Có nhiệm vụ là chuyên gia công, cắt gọt các chi tiết kim loại phục vụ cho công trình như sản xuất các bulông, êcu…
- Xí nghiệp lắp máy I và II: Có nhiệm vụ là chuyên gia công và lắp ráp các thiết bị cơ khí và các kết cấu kim loại của công trình theo đồ án thiết kế được duyệt theo yêu cầu của khách hàng. Quá trình gia công và lắp ráp của hai xí nghiệp này thường tạo nên thực thể (phần chính) của sản phẩm
- Xí nghiệp Cơ điện: Có nhiệm vụ quản lý mạng điện, gia công và lắp ráp các thiết bị điện, tủ bảng điện cao thế và hạ thế, sửa chữa máy móc công cụ điện.
- Xí nghiệp bơm điện và công trình thuỷ: Có nhiệm vụ chính là thay thế và lắp ráp các loại bơm điện , chế tạo sửa chữa các thiết bị về trạm bơm điện.
2.1.3- Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty.
Do sản phẩm của công ty là các sản phẩm Cơ khí-Điện thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, chuyên ngành thuỷ lợi phục vụ chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như : máy đóng mở quay tay và cửa cống các loại, máy đóng mở chạy điện từ 10-100 tấn, cơ cấu phun xoay phục vụ cho giao thông biển.....đòi hỏi tính chính xác cao nên các sản phẩm đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, qui trình sản xuất sản phẩm phải được thực hiện chặt chẽ, hợp lý qua các khâu. Làm được như vậy sản phẩm của công ty đảm bảo đạt chất lượng tốt, hoàn thành đúng hay vượt mức kế hoạch, đảm bảo thời gian giao hàng do đó sẽ nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.
Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm được thể hiện dưới sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.2: Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Cơ khí- Điện Thuỷ lợi.
Rèn, đập
Giai đoạn 1: tạo phôi, nhiệt, luyện tui mài
Kết cấu hình
Giai đoạn 2: cắt, gọt
Tiện
Phay
Bào
Khoan,doa
Mài
Bộ phận
Tổng thành
Rèn, đập
Giai đoạn 3: Gia công và lắp đặt
Giai đoạn 4: Lắp
2.1.4- Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Cơ khí -Điện Thuỷ lợi
Để đảm bảo cho việc sản xuất được thực hiện một cách hiệu quả, công ty Cơ khí -Điện Thuỷ lợi tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ theo mô hình trực tuyến, tham mưu phù hợp với đặc điểm, quy trình sản xuất của công ty.
Đứng đầu bộ máy quản lý của công ty là Giám đốc công ty, giúp việc cho Giám đốc là hai Phó giám đốc và hệ thống các phòng ban chức năng. Cụ thể ,bộ máy quản lý đựơc thực hiện như sau:
Sơ đồ 2.3: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ khí - Điện
Giám Đốc
Phó giám đốc kinh doanh
Phó giám đốc kỹ thuật
Phòng kinh tế kế hoạch
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế toán thống kê
Phòng
kỹ thuật
Thuỷ Lợi
- Giám đốc công ty: là người đứng đầu có thẩm quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của công ty.
- Phó giám đốc kinh doanh: giúp việc Giám đốc trong khâu kinh doanh từ việc xử lý thông tin đến khảo sát, thiết kế dự toán, làm các thủ tục nhận thầu, đấu thầu.
- Phó giám đốc kỹ thuật: giúp việc Giám đốc khâu kỹ thuật toàn công ty.
- Phòng tổ chức hành chính: chịu trách nhiệm điều hành tổ chức các hoạt động chung phục vụ cho vấn đề xã hội tinh thần toàn công ty, giúp Giám đốc trong công tác tổ chức lao động, điều hành lao động hay công tác của cán bộ công nhân viên...
- Phòng kinh tế kế hoạch: Tìm kiếm các hợp đồng và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung ứng vật tư cho sản xuất của toàn công ty.
- Phòng kỹ thuật: Thiết kế, thuyết minh các sản phẩm, triển khai các phương án kỹ thuật.
- Phòng kế toán-thống kê: có nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho Giám đốc, phục vụ cho công tác quản lý KT và quan hệ chức năng với các phòng ban chức năng khác trong lĩnh vực KTTC,thống kê ,tiền lương...
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi.
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Để...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement