Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 55_66
#947044

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội

MỤC LỤC

Chương I Quá trình hình thành và phát triển của

xí nghiệp đá hoa Granito Hà Nội 1

1.1Giới thiệu khái quát về xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội 1

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1

1.1.2Chức năng của xí nghiệp 3

1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy của xí nghiệp 3

1.2.1Sơ đồ tơ chức bộ máy 3

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 4

1.2.3 Bộ máy kế toán 7

1.2.4 Các tổ đội sản xuất 10

sChương II Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình phân tích

tài chính tại xí nghiệp năm 2001 11

2.1Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp năm 2001 12

2.2.Những kết quả của sản xuất kinh doanh năm 2001 19

2.3.Tình hình phân tích tài chính tại xí nghiệp 20

2.3.1. Phương pháp phân tích tài chính 20

2.3.2 Nội dung phân tích tài chính tại xí nghiệp 20

2.4 Một vài nhận xét về tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh tại xí nhiệp 23

2.4.1.Những mặt đã làm được 23

2.4.2.Những mặt còn hạn chế 25

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ấp kém. Xí nghiệp cũng đã phải trải qua thời kỳ phát triển khó khăn. Xí nghiệp không đươc bao cấp như trước kia mà phải tự tìm nguồn nguyên liệu và tự tiêu thụ sản phẩm, trong khi đó công nghệ thì lạc hậu mà lại không có vốn để đổi mới nên sản phẩm của xí nghiệp không thể cạnh tranh được ngay cả thị trường trong nước. Do vậy, ban lãnh đạo xí nghiệp quyết định tập trung sản xuất loại sản phẩm chính là granito và một số ít sản phẩm khác như gạch hoa và đá hoa. Năm 1999, xí nghiệp đã đầu tư một dây truyền công nghệ sản xuất granito hiện đại của Italya nên sản phẩm của xí nghiệp đã dần lấy lại được niềm tin của các nhà xây dựng trong và ngoài nước .
Để mở rộng phạm vi kinh doanh hiện nay xí nghiệp không chỉ sản xuất vật liệu xây dựng mà xí nghiệp còn có các đội xây dựng nhận thầu và thi công những công trình công nghiệp và dân dụng.
Do được đầu tư đổi mới công nghệ làm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với sự năng động của ban lãnh đạo đã tìm ra những hướng đi đúng đắn bám sát vào sự thay đổi nhu cầu thị trường nên xí nghiệp dần dần tìm lại được vị thế của mình trên thị trường. Hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao khiến họ yên tâm công tác cống hiến cho xí nghiệp điều này được thể hiện qua bảng dưới đây:
(Đơn vị tính1000)
STT
Chỉ tiêu
1998
1999
2000
2001
1
DT tiêu thụ
3200320
3820000
5667123
6505025
2
Vốn KD
2353000
8906000
11092000
11454549
3
Thu nhập bq
4150
4250
4525
670469
1.1.2.Chức năng của xí nghiệp
Ngay từ khi được thành lập xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng như : Granito, gạch bê tông, vỉa, gạch hoa cùng với một số sản phẩm, vật liệu trang trí xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của nhân dân.
Hiện nay xí nghiệp còn có các đội xây dựng nhằm nhận thầu và thi công những công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp
1.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
Bộ máy quản lý của xí nghiệp đá hoa granito Hà Nội được tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh theo phương pháp trực tuyến chức năng. Các phòng ban và phó giám đốc sản xuất dều thuộc sự quản lý trực tiếp của giám đốc và có nhiệm vụ thực hiện các chức năng tư vấn giúp giám đốc trong các lĩnh vực do phòng mình phụ trách. Các phòng ban có trách nhiệm thực hiện, theo dõi, báo cáo phân công việc được giao phó. Các phân xưởng sản xuất chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc xí nghiệp dưới sự giúp đỡ của phó giám đốc điều hành sản xuất. Mối quan hệ được thể hiện thông qua sơ đồ sau:
Giám đốc
Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bô máy quản lý
Phòng tổ chức hành chính
Kế toán trưởng
Phó giám đóc sản xuất
Phòng kỹ thuật sản xuất
Phân xưởng gạch hoa
Phân xưởng cầu thang
Phân xưởng granito
Phân xưởng cơ điện
Phòng tài vụ
Phòng KD tiếp thị
1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý
Giám đốc : Là người thay mặt của xí nghiệp trước pháp luật, trực tiếp điều hành hoạt động của xí nghiệp, chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ với nhà nước. Giám đốc là người lựa chọn phương án kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình sản xuất từng thời kỳ của xí nghiệp.
Phó giám đốc sản xuất : Là người giúp việc cho giám đốc, có trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của giám đốc trong các lĩnh vực kinh tế, thị trường sản xuất kinh doanh, kiến thiết cơ bản và đầu tư.
Phòng tài vụ.
- Trong công tác tài chính:
Phòng tài vụ giúp Giám đốc xí nghiệp trong công tác quản lý sử dụng vốn đất đai, tài sản của xí nghiệp. Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác đầu tư, liên doanh, liên kết. Quản lý và sử dụng vốn, quỹ trong cơ quan để phục vụ các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn vốn có hiệu quả. Tham mưu trong việc huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh khác. Quản lý theo dõi thu chi công trình theo quy định của Nhà nước. Lập kế hoạch thực hiện công tác quản lý tiền mặt theo quy định .
Trong công tác kế toán:
- Giúp Giám đốc tổ chức thực hiện và quản lý công tác hạch toán kế toán trong xí nghiệp.
- Hạch toán kế toán và phản ánh chính xác và đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn
- Thực hiện công tác kiểm kê đột xuất và định kỳ.
- Thực hiện chế độ báo cáo kế toán thống kê, báo cáo tài chính của xí nghiệp theo quy định.
- Tổ chức cấp phát thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thanh toán các khoản tiền vay, khoản công nợ phải thu phải trả.
- Thực hiện các khoản nộp ngân sách, chịu trách nhiệm bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời các chế độ thể lệ tài chính kế toán của Nhà nước.
Phòng tổ chức hành chính : Có chức năng cơ bản là tham mưu cho giám đốc các phương án tổ chức sản xuất hợp lý, điều động tuyển dụng.. .cán bộ công nhân viên trong nội bộ xí nghiệp. Điều này được thể hiện ở việc nghiên cứu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trình giám đốc, xem xét các hợp đồng về sản xuất với khách hàng. Ngoài ra phòng còn nghiên cứu và đề xuất với gám đốc về cải tiến máy móc thiết bi cả xí nghiệp .
Phòng khoa học kỹ thuật sản xuất : Có các chức năng chủ yếu là dự thảo các loại hợp đồng gia công, sản xuất, lắp đặt.. .các loại sản phảm theo yêu cầu của khách hàng và đôn đốc các phân xưởng thực hện theo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. Phòng còn xây dựng, theo dõi và điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, động lực.. .cho các loại sản phẩm, thực hiện việc quyết toán vật tư tháng, quý, năm và tỏ chức hội nghị quyết toán vật tư hàng quý của xí nghiệp .
Phòng kinh doanh tiếp thị: có chức năng chính là nghiên cứu những thay đổi trong nhu cầu của thị trường, tư vấn cho phòng kỹ thuật để có những thay đổi phù hợp trong mẫu mã, chất lượng của sản phẩm sao cho đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. Trực tiếp ký kết những hợp đồng cung cấp cho khách hàng , tìm kiếm những khách hàng mới.
Các phân xưởng sản xuất : Có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm theo kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt. Mỗi phân xưởng do một quản đốc quản lý cùng với một phó quản đốc giúp việc.
1.2.3.Bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung.
Hình thức kế toán : Xí nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã được kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, kế toán phân loại vào các sổ nhật ký chứng từn nhân viên kế toán tại xí nghiệp tiếp nhận và kiểm tra chứng từ và đến cuối tháng chuyển vào các bảng kê, nhật ký chứng từ liên quan. Đối với các nghiệp vụ cần theo dõi riêng và tài sản cố định thì mở sổ và thẻ chi tiết, sau đó đối chiếu sổ nhật ký chứng từ với nhau và căn cứ vào nhật ký chứng từ để ghi vào sổ cái. Từ đó đối chi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement