Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hong_sjunhen
#946501 Download miễn phí Tiểu luận Cơ sở lý luận về vai trò kinh tế và quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Mở đầu

Đại hội IX của Đảng diễn ra trong cảnh mở đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới, với tình hình trong nước và thế giới khá đặc biệt, có nhiều cơ hội, thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa x• hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức và nguy cơ. Đảng ta tiếp tục xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Để hoàn thành nhiệm vụ trung tâm thì việc nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về kinh tế để đủ sức quản lý một nền kinh tế thị trường định hướng x• hội chủ nghĩa.

I. Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa.
1.Khái niệm:
Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán hàng hoá, phản ánh phân công lao động x• hội. ở đâu và khi nào có phân công lao động x• hội và sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi ấy có ”thị trường”. Quy mô của thị trường phù hợp với trình độ chuyên môn hoá của lao động x• hội.
Kinh tế thị trường chịu sự điều tiết tự phát của các quy luật kinh tế khách quan được gọi là kinh tế thị trường tự do. Trong kinh tế thị trường tự do, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải tạo môi trường pháp lỹ cho sự cạnh tranh tự do lành mạnh thông qua các đạo luật.
Các cuộc khủng hoảng kinh tế đ• chứng tỏ rằng khi tính chất x• hội hoá sản xuất đ• phát triển đến một trình độ nhất định thì nền kinh tế thị trường tự do không thể tự đảm bảo sự phát triển hài hoà, do đó đòi hỏi phải có sự điều tiết của Nhà nước để khắc phục những khuyết tật và phát huy những tác động tích cực của kinh tế thị trường. Nhưng sự can thiệp thái quá của Nhà nước đến mức triệt tiêu chức năng động của kinh tế thị trường đ• dẫn đến ra đời mô hình kinh tế chỉ huy. Trong thực tế đ• chứng tỏ cả hai mô hình này đều không có hiệu quả, bởi vậy hầu hết các nước trên thế giới đều chuyển sang mô hình kinh tế hỗn hợp, nghĩa là kết hợp “bàn tay vô hình” của kinh tế thị trường tự do với “bàn tay hữu hình”, tức sự điều tiết hay quản lý của Nhà nước.
Nền kinh tế nước ta cũng vậy, Đảng ta chủ trương chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận động theo các quy luật của thị trường, trong đó quy luật giá trị giữ vai trò chi phối và được biểu hiện bằng quan hệ cung cầu trên thị trường.
Các vấn đề tổ chức sản xuất hàng hoá được giải quyết bằng sự cung ứng hàng hoá, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. Các quan hệ hàng hoá, tiền tệ phát triển mở rộng, bao quát trên nhiều lĩnh vực có ý nghĩa phổ biến đối với người sản xuất và tiêu dùng. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ, trao đổi được quyết định từ thị trường về giá cả, số lượng và chất lượng của hàng hoá, vì động cơ thúc đẩy mong muốn đạt tới lợi nhuận tối đa.
Nền kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của nền sản xuất hàng hoá, nó nằm trong tiến trình phát triển lịch sử khách quan về kinh tế của x• hội loài người.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#950940 Link download đã có
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement