Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mouocxa
#946491

Download miễn phí Chuyên đề Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

Về doanh thu: Trong 4 năm từ năm 1988 - 1991 doanh thu của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức đạt 192 triệu USD, trong đó xuất khẩu 52 triệu USD. Bước sang năm 1992 doanh thu đã tăng lên 230 triệu USD trong đó xuất khẩu 112 triệu USD; năm 1993 doanh thu đạt 358 triệu USD trong đó xuất khẩu 115 triệu USD, năm 1994 đạt 850 triệu USD trong đó xuất khẩu 300 triệu USD và năm 1995 đạt 1277 triệu USD trong đó xuất khẩu 400 triệu USD (không kể dầu khí). Nếu cả dầu khí trong năm 1995 đạt khoảng 2000 triệu USD trong đó xuất khẩu đạt khoảng 1000 triệu USD. Cùng với xuất khẩu hàng hoá của các nhà nước có đầu tư TTNN thì 1994 - 1995 giá trị kinh ngạch xuất khẩu của các xí nghiệp có vốn đầutư NN chiếm 10% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhất là những nước đang phát triển, nơi có nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư phát triển kinh tế. Để thu hút vốn FDI các nước đã sử dụng các giải pháp như sau:
Thứ nhất: Cải tổ cơ cấu kinh tế quốc dân theo hướng mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại.
Thứ hai: Ban hành các đạo luật đầu tư hấp dẫn, giành nhiều ưu đãi đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài xây dựng một môi trường một pháp lý và môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Thứ ba: Phát triển kinh tế mở, khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân cần được phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
Thứ tư: Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô
Thứ năm: Đổi mới và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, đa dạng hoá nền sản xuất xuất hiện.
Thứ sáu: ổn định chính trị và ổn định môi trường kinh tế vĩ mô tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, kiềm chế lạm phát…
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc chiếm một phần tư tổng đầu tư vào các nước đang phát triển, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế ở các nước này. Quy mô trung bình của các dự án năm 1991 là 920000USD, năm 1993 là 1310000 USD. Từ năm 1992 bắt đầu có sự gia tăng đáng kể trong các dự án vừa hay lớn với kỹ thuật tiên tiến trong ngành điện, máy móc, hoá chất, điện tử, vật liệu xây dựng. Các đặc khu kinh tế và khu công nghiệp được xây dựng ngày càng nhiều. Cho đến nay Trung Quốc vẫn là nơi hấp dẫn các nhà đầu tư và Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng cao.
Điều gì đã dẫn đến kết quả hoạt động tốt như vậy của Trung Quốc .Bên cạnh một số nhân tố thuận lợi, Trung Quốc đã có các biện pháp thu hút và sử dụng FDI cho sự phát triển một cách tích cực và kế hoạch.
Thứ nhất , Trung Quốc đã tạo ra một môi trường khá thuận lợi và ổn định cho các nhà đầu tư, tạo ra mức tin cậy cao nơi họ. Nhờ đó đã thu hút luồng đầu tư lớn với hình thức và đối tác phong phú.
Thứ hai , FDI ở Trung Quốc được thu hút một cách có kế hoạch. ở giai đoạn đầu FDI được khuyến khích tập trung vào sản xuất công nghiệp là ngành có hệ số tạo việc làm cao và dần dần tháo bỏ những bất ổn trong việc thu hút trú trọng hơn tới phát triển nông nghiệp.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thái Lan
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thái Lan đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế ở nước này. Cuối thập kỷ 80, Thái Lan đã thu hút khoảng 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Vào đầu những năm 90, nền kinh tế Thái Lan luôn giữ ở mức tăng trưởng 8%/ năm.
Trong ba năm lại đây, nguồn vốn đổ vào Thái Lan là 55 tỷ USD song hầu hết lại được đầu tư vào bất động sản và một số lĩnh vực không phát huy được hiệu quả . Đầu tư những khoản lớn vào bất động sản nhưng chủ yếu để phục vụ tiêu dùng ít tạo ra việc làm có chất lượng cho nền kinh tế , với khả năng sinh lời thấp , chỉ tạo cho mọi người cảm giác giàu có nhưng đó chỉ là sự phồn vinh giả tạo. Điều này có nghĩa là FDI không nhằm vào phát triển mà chỉ để kiếm chênh lệch.
Việc vay tiền nước ngoài với lãi suất thấp quá dễ dàng làm cho các nhà đầu tư ở Thái Lan thiếu chọn lọc lĩnh vực kinh doanh. Một số lĩnh vực có lãi suất rất thấp cũng được đầu tư.
Bài học rút ra từ nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan
Từ vài thập niên trở lại đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần không nhỏ trong quá trình tăng trưởng của nhiều nước.Các bài học rút ra từ nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan là:
Về lâu dài, chúng ta cần gắn việc cải cách môi trường đầu tư với cải cách toàn bộ nền kinh tế. Việc làm này có tác dụng mạnh mẽ hơn so với việc ưu đãi và khuyến khích riêng lẻ cho các nhà đầu tư ( chủ yếu chỉ để giữ chân các nhà đầu tư trước chuyển dịch lợi thế cạnh tranh giữa các nước).
Cải cách môi trường đầu tư sẽ chỉ là một phần trong việc cải cách cơ cấu kinh tế và có thu hút được nhiều FDI hay không phụ thuộc vào kết quả của những nỗ lực cải cách ấy.cần thấy rằng nếu chỉ cải thiện theo hướng tốt hơn so với trước là chưa đủ . Các nhà đầu tư sẽ chỉ đầu tư khi cho rằng các điều kiện của môi trường đã đủ tốt đối với họ và có thể đem lại lợi
Sự ổn định chính trị – xã hội cùng với chính sách nhất quán và lâu dài của Việt Nam trong việc hội nhập với khu vực và thế giới và những lợi thế vốn có về tài nguyên , con người sẽ vẫn là những thế mạnh của môi trường đầu tư của Việt Nam.
Như vậy nếu chúng ta cần biết tận dụng và phát huy những lợi thế Việt Nam vẫn sẽ là một thị trường hấp dẫn và có nhiều cơ hội đầu tư.
Chương 3
Thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài hiện nay ở Việt Nam.
Sau thời kì đổi mời từ năm1986 tới nay đất nước ta đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.Đảng đã nhận thấy vai trò hết sức to lớn của vốn đầu tư nước ngoài và khẳng định" Trong thời đại ngày nay không một quốc gia nào dù lớn, dù nhỏ, dù phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa hay định hướng XHCN lại không cần đến nguồn vốn đâù tư trực tiếp nước ngoài, và coi đó là một nguồn lực quốc tế cần khai thác để từng bước hoà nhập vào cộng đồng quốc tế" Trước sự đổi mới trong nhận thức đó nước ta đã thu hút được ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoàI, các dự án đầu tư với quy mô lớn và nhỏ khác nhau.Trong đó các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta gồm có:
- Hợp đồng hợp tác kinh tế.
- Doanh nghiệp liên doanh.
- Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
3.1 Các thành tựu đã đạt được.
Sau 15 năm ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tính đến 31 tháng 12 năm 2003, Việt Nam đã thu hút được 5.424 dự án FDI với tống vốn đăng ký (kể cả tăng vốn) là 51,7 tỷ USD. Cũng tính tới thời điểm này, đã có 36 dự án hết hạn hoạt động với tổng số vốn đăng ký 649,5 triêu USD và 901 dự án giải thể trước thời hạn với tổng vốn đăng ký 1,5 tỷ USD. Như vậy số dự án còn hiệu lực tính đến 31 tháng 12 năm 2003 là 4.487 dự án với tổng số vốn đăng ký là 40,5 tỷ USD.
Số liệu thể hiện diễn biến của dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ 1988 - 2003.
Năm cấp giấy phép
Số dự án
Tổng vốn đăng ký (Triệu USD)
Năm cấp giấy phép
Số dự án
Tổng vốn đăng ký (Triệu USD)
1988
37
321,8
1996
387
8979,0
1989
68
525,5
1997
358
4894,2
1990
108
735,0
1998
285
4138,0
1991
151
1275,0
1999
311
1568,0
1992
197
2027,0
2000
389
2018,0
1993
274
2589,0
2001
550
2592,0
1994
367
3746,0
2002
802
1621,0
1995
408
6848,0
2003
748
1899,6
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2003, NXB thống kê - Hà nội năm 2004)
Căn cứ vào tính chất của dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 1991 – 2003 có thể chia thành 2 giai đoạn cơ bản sau:
Giai đoạn tăng trưởng theo chiều rộng với các khoản đầu tư quy mô lớn (1991-1997).
Sau sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa đầu những năm 1990, các nguồn tài trợ ccủa nước ngoài cho Việt Nam hầu như bị cắt hoàn toàn. Lệnh cấm vận của Mỹ khiến cho việt...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement