Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoctram_ken
#946470 Download miễn phí Báo cáo Thực tế công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở trường tiểu học Thượng Thanh
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần III – Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán.CHƯƠNG 1 : 2
CHƯƠNG 1 : 3
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 3
1, KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 3
1.1 Khái niệm : 3
1.2 Nhiệm vụ 3
1.3 Yêu cầu công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 3
1.4 Nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp 4
2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 4
2.1 Tổ chức công tác ghi chép ban đầu 4
2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 4
2.3 Lập và gửi báo cáo tài chính 11
Quý , năm 11
Quý, năm 11
Năm 11
2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán 12
2.5 Tổ chức kiểm kê tài sản 12
3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 13
4, NỘI DUNG PHẦN HÀNH KẾ TOÁN 14
4.1 Kế toán vốn bằng tiền 14
Có TK 111, 112 18
4.2 Kế toán vật tư , TSCĐ 19
o Vật tư 19
4.3 Kế toán thanh tóan 33
4.3.1 Nội dung 33
4.3.2 Nguyên tắc 33
4.3.3. Định khoản một số nghiệp vụ chủ yếu 34
4.4 Kế toán các khoản nợ phải trả 41
CHƯƠNG II: 73
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 73
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH 73
2.1. Đặc điểm lịch sử của trường tiểu học Thượng Thanh 73
2.2.Công tác dự toán thu, chi tại trường tiểu học Thượng Thanh 78
2.2.1. Lập dự toán thu chi năm : 78
2.2.2 . Lập dự toán thu chi quý 80
2.3. Công tác kế toán tại trường 83
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 88
2.3.2. Kế toán vật tư, tài sản cố định 98
2.3.3. Kế toán các khoản thanh toán 101
2.3.4. Kế toán các nguồn kinh phí, vốn, quỹ và các quỹ 116
2.3.6. Kế toán các khoản chi 124
2.4. Báo cáo tài chính 128
2.4.1.Khái niệm : 128
2.4.2. Ý NGHĨA 128
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 129

Trong điều kiện hiện nay, để đưa nước ta đi lên nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. Để thực hiện được vai trò chủ đạo của mình, kinh tế nhà nước cần luôn được đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả.
Để làm được điều đó, trước tiên cần làm tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế nhà nước, trong đó phải kể đến các đơn vị hành chính sự nghiệp. Vậy, “đơn vị hành chính sự nghiệp” là gì ?“Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kỹ thuật … hoạt động bằng nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, thu phí, lệ phí, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhận biếu, tặng … theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao”.Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.
Để hoàn thành được báo cáo này, em xin chân thành Thank cô giáo Lê Thị Bích Nga – người đã trực tiếp hướng dẫn em, các thầy cô trong trường cùng các cô chú trong phòng kế toán nói riêng và trong trường tiểu học Thượng Thanh nói chung đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn cho em.
Tuy nhiên, do thời gian thực tâp có hạn, cũng như kiến thức của bản thân còn hạn chế, do đó bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
Phần I – Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp.
Phần II – Thực tế công tác tại đơn vị.
Phần III – Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974896 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement