Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Xever
#946469

Download miễn phí Đề án Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo HảI Châu

MỤC LỤC

A: Mở Đầu

 B Nội dung

 I : những lý luận chung về cạnh tranh của doanh

 nghiệp trong nền kinh tế thị trường

 1 : cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

1.1 kháI niệm về cạnh tranh

1.2 các loại hình cạnh tranh

2 sự cần thiết khách quan của việc tăng khả năng

 cạnh tranh của doanh nghiệp

2.1 tính tất yếu khách quan của việc tăng khả năng

 cạnh tranh của doanh nghiệp

2.2 các yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh của

doanh nghiệp

2.3 các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh

 tranh của doanh nghiệp

II : thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả

 năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo HảI Châu

1 đặc đIểm của công ty

2 thực trạng về tình hình cạnh tranh của công ty

2.4 đánh giá chung tình cạnh tranh của công ty

2.5 những nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng

cạnh tranh của công ty

III : một số giảI pháp nâng cao khả năng cạnh

 tranh của công ty

1. giảI pháp đổi mới công nghệ có trọng đIểm

2. giảI về tàI chính

3. giảI pháp tăng cường quản lý chất lượng

4. giảI pháp hạ giá thành sản phẩm

5. giảI phá tăng cường hoạt động marketing

6. giảI pháp tăng cường mở rộng thị trường

C: kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.
Do đó có thể nói rằng chất lượng sản phẩm , hình thức mẫu mã , giá cả ,mạng lưới tiêu thụ khả năng của công ty và các dịch vụ trước trong và sau khi bán hàng chính là các yếu tố trực tiếp tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .
Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
Đó là các nhân tố tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh nghiệp các yếu tố tác động đến có thể theo hướng tích cực hoăc tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp .
Các yếu tố khách quan :
2.3.1.1- Các yếu tố về mặt kinh tế :
Trong môI trường kinh doanh các yếu tố kinh tế dù ở góc độ nào cũng có vai trò quan trọng và quyết định hàng đầu đối với khả năng cạnh tranh .
- Tốc độ phát triển kinh tế cao sẽ làm thu nhập của dân cư tăng lên dấn đến nhu cầu hàng hoá dịch vụ tăng và khả năng thanh toán cao là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh .
- Trong nền kinh tế mở và có sự hội nhập kinh tế như hiện nay thì tỷ giá hối đoái cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu .
- LãI suất cho vay của ngân hàng cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp hạn chế về vốn phảI vay các ngân hàng nếu lãi suất cao dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng lên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp kém đi.
- Các nhân tố kinh tế trong nèn kinh tế quốc dân tương đói rộng có ảnh hưởng nhiều mặt tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.1.2- Các nhân tố về chính trị pháp luật :
Các nhân tố về chính trị pháp luật là nền tảng quy định các yếu tố khác của môI trường kinh doanh . Thể chế chính trị xã hội ổn định , một hẹ thống pháp luật rõ ràng nghiêm minh sẽ tạo điều kiẹn cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh .Đặc biệt là các đạo luật liên quan đến các doanh nghiệp như luật thuế , những quy định về xuất nhập khẩu của nhà nước ,các chính sách ngăn chặn các hành vi trốn thuế .
2.3.1.3- Các nhân tố khoa học công nghệ :
Trong môi trường kinh doanh các nhân tố về khoa học công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng . Nhất là với thời đại ngày nay khi mà khoa học công nghệ trên thế giới ngày càn phát trển mạnh mẽ .Nó đóng vai trò quan trọng đến khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp thông qua hai công cụ cạnh tranh chủ yếu là chất lượng và giá cả .
Sự phát triển của khoa học công nghệ giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội có được các thế hệ kỹ thuật công nghệ mới . Qua đó có thể trang bị và trang bị lại các cơ sở vật chất kỹ thuật của mình nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh .
Các ảnh hưởng của khoa học công nghệ có thể còn thể hiện khá rõ nét trong lĩnh vực thu thập xử lý và truyền đạt thông tin kinh tế – xã hội phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tạo các điều kiện phát triển kinh doanh với tốc độ cao .
2.3.1.4- Các nhân tố về mặt văn hoá- xã hội :
Các nhân tố này ảnh hưởng một cách châm chạp , song cũng rất sâu sắc đến môi trường kinh doanh .Sự khác nhau về phong tục tập quán , thói quen tiêu dùng , tôn giáo của mỗi vùng đều ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp ..
2.3.1.5- Các nhân tố tự nhiên :
Bao gồm các tài nguyên thiên nhiên của đất nước , vị trí địa lý , phân bố dân cư và phân vùng kinh tế . Các nhân tố này tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn ban đầu cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
2.3.1.6- Khách hàng
Khách hàng là một bộ phận không thể tach rời trong môI trường cạnh tranh . sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tàI sảncó giá trị nhất của doanh nghiệp Điều đó thể hiện khi doanh nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng . Khách hàng luôn là đối tượng phuc vụ của các doanh nghiệp ,thông qua sự tiêu dùng của khách hàng mà doanh nghiệp thu được lợi nhuận về phía mình .Các doanh nghiệp luôn tìm nhữnh biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sao cho tốt hơn đối thủ cạnh tranh
2.3.1.7 Đối thủ cạnh tranh
Các đối thủ cạnh tranh thường có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Mỗi đối thủ khi tham gia vào thị trường đều muốn huy động mọi khả năng của mình nhằm thoả mãn đêns mức cao nhất nhu cầu của khách hàng. Do đó nếu muốn tồn tại và phát triển thì đòi hỏi doanh nghiệp phảI không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình để có thể theo kịp và vượt lên trên đối thủ cạnh tranh của mình
2.3.1.8- Các đơn vị cung ứng
Trong nền kinh tế thị trường các nhà cung ứng đóng một vai trò rất quan trọng . Họ có thể gây khó khăn hay tạo đIều kiện thuận lợi cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .Do đó doanh nghiệp nên có nhữnh mỗi quan hệ tốt với họ hay tìm cho mình các nhà cung cấp khác để tự chủ cho nguồn nguyên liệu đầu vào
2.3.1.9 –Các sản phẩm thay thế
Sự ra đời của sản phẩm thay thế luôn luôn là một tất yếu nhằm đáp ứng những nhu cầu của thị trường theo hướng ngày càng đa dạng , phong phú và đòi hỏi ngày càng cao . Số lượng sản phẩm thay thế ngày càng gia tăng cũng làm gia tăng mức độ cạnh tranh và thu hẹp qui mô thị trường của sản phẩm trong nghành .
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nếu như nó thuộc loại sản phẩm bị thay thế . Sự ảnh hưởng này có thẻ do giá bán của san phẩm quá cao làm cho người tiêu dùng thay thế bằng việc mua sản phẩm khác có mức giá thấp hơn
2.3.2- Các nhân tố chủ quan
2.3.2.1- Hệ thống máy móc thiết bị công nghệ
Tình trạng , trình độ của hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Nó là yếu tố quan trọng thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp và tác động tới chất lượng sản phẩm
2.3.2.2- Khả năng tàI chính của doanh nghiệp
Năng lực về tàI chính luôn là yếu tố quyết định đối với hạot động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như khả năng cạnh tranh nói riêng của mỗi doanh nghiệp
Một doanh nghiệp có khả năng tàI chính đảm bảo sẽ có ưu thế trong việc đầu tư vào các mục tiêu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh . ngược lại doanh nghiệp khó khăn về vốn sẽ rát vất vả để tạo lập , duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường
2.3.2.3- Qui mô và năng lực sản xuất
Doanh nghiệp có qui mô lớn sẽ có lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn về các mặt như
Số lượng sản phẩm lớn sẽ tạo đIều kiện cho doanh nghiệp thoã mãn được nhiều hơn nhu cầu của khách hàng qua đó chiếm được thị phần lớn hơn
Doanh nghiệp có qui mô và năng lực lớn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với người tiêu dùng
2.3.2.4- Đội ngũ lao động
Con người luôn là yếu tố quan trọng và quyết định nhất tới hoạt động của doanh nghiệp . Yếu tố con người bao trùm lên trên mọi hoạt động thông qua khả năng ,trình độ , trí thức của đội ngũ quản lý và những người lao động . Các nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm ,giảm chi phí sản xuất
2.3.2.5- Bộ máy quản lý
Bộ máy quản lý của doanh nghiệp tác động một cách tổng hợp tới hiệu quả hoạt đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement