Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mrdong.cool
#946351

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC

 Trang

¨ Lời nói đầu 1

¨ PhầnI: Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 4

I Những vấn đề chung về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 4

1. Đặc điểm và vai trò của quá trình tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 4

2. Kết quả kinh doanh và phương pháp xác định kết quả kinh doanh 8

a. ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh

b. Kết quả kinh doanh và phương pháp xác định kết quả kinh doanh

3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 12

II Phương pháp kế toán tiêu thụ à xác định kết quả kinh doanh trong cac doanh nghiệp sản xuất 13

1. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 13

2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ 15

a. Tài khoản sử dụng

b. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

c. Kế toán nghiệp vụ tieu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3. Kế toán sác định kết quả kinh doanh 24

III. Hệ thống sổ chi tiết và tổng hợp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ 25

¨ Phần II Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bánh keọ Hải Châu 29

I. đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu 29

1. Đặc điểm chung của công ty bánh kẹo Hải Châu 29

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 35

a. Hình thức tổ chức công tác kế toán

b. Tổ chức bộ máy kế toán

c. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

d. Tổ chức hệ thống sổ kế toán

II thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bánh kẹo Haỉ Châu 42

1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 42

a. các hình thức tiêu thụ của công ty

b. kế toán tiêu thụ thành phẩm

2. kế toán doanh thu bán hàng 52

a. trường hợp thanh toán ngay

b. trường hợp bán trả chậm

3. kế toán thanh toán với người mua 55

a. Trường hợp thanh toán ngay

b. Trường hợp thanh toán sau

4. kế toán nghiệp vụ khác có liên quan 56

a. Kế toán thuế GTGT

b. Kế toán giảm giá hàng bán

c. kế toán hàng bán bị trả lại

d. kế toán chiết khấu bán hàng

5. Kế toán chi phi ban hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 62

a. Kế toán chi phí bán hàng

b. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

¨ Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và sác định kết quả kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu 68

1. Ưu điểm 68

2. Nhược điểm 70

3. Một số phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và sác định kết quả kinh doanh 71

¨ Kết luận 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i các doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ bán hàng, kế toán đưa số liệu vào nhật ký chung, sau khi căn cứ vào nhật ký chung để ghi vào sổ cái từng tài khoản, đồng thời cũng ghi vào sổ chi tiết có liên quan. Các số liệu trên sổ chi tiết sẽ được tổng hợp vào cuối tháng để đối chiếu với sổ cái. Cuối kỳ kế toán, cộng số liệu trên sổ cái để lập bảng cân đối sổ phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo kết quả kinh doanh.
- Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái. Các nghiệp vụ tiêu thụ phát sinh đều được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế trên cung một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký sổ cái. Căn cứ vào các chứng từ bán hàng (hay bảng tổng hợp chứng từ) kế toán ghi vào sổ tổng hợp sau đó phản ánh vào các sổ chi tiết tiêu thụ. Cuối kỳ kế toán, khoá sổ và tiến hành lập các báo cáo tiêu thụ dựa vào số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết
- Đối với doanh nghiệp sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ bán hàng (hay bảng sổ tổng hợp chứng từ)kế toán ghi vào các chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào cái. Chứng từ bán hàng được ghi vào các sổ chi tiét tiêu thụ. Cuối kỳ khoá sổ, tính tổng số tiền các nghiệp vụ phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổcái để lập bảng cân đối số phát sinh, số liệu trên sổ cái và sổ chi tiết được dùng để lập các báo cáo tiêu thụ.
- Đối với doanh nghiệp sử dụng hình thức nhật ký chứng từ: hàng ngày căn cứ vào các chứng từ bán hàng, kế toán lấy số liệu để ghi vào các bảng kê số5, số10,số11, và nhật ký chứng từ số 8, đồng thời cũng ghi vào các sổ chi tiết tiêu thụ có liên quan.
Trong thực tế, tuỳ từng trường hợp vào mô hình sản xuất kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm của đơn vị để phát huy được vai trò của kế toán.
Phần II
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải châu
I. Đặc điểm tổ chúc quản lý sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo hải châu
Đặc điểm chung của công ty bánh kẹo Hải Châu
Nếu xét đến những công ty thuộc ngành công nghiệp nhẹ có sức bật và linh hoạt trong cơ chế thị trường hiện nay thì phải kể đến Công ty Bánh kẹo Hải Châu- tiền thân là nhà máy Bánh kẹo Hải Châu.
Ngày 02/09/1965 được sự giúp đỡ của hai tỉnh Thượng Hải và Quảng Châu-Trung Quốc, Bộ Công nghiệp nhẹ đã quyết định thành lập nhà máy Bánh kẹo Hải Châu đặt trên đường Minh Khai nằm về phía Đông Nam thành phố Hà Nội thuộc phường Vĩnh Tuy- quận Hai Bà Trưng.
Công ty Bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Mía đường I – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính hiện nay là:
Kinh doanh các loại sản phẩm bánh kẹo
Kinh doanh bột canh
Kinh doanh vật tư, nguyên liệu, bao bì ngành CN-TP
Với tổng tài sản lên tới 60 tỷ đồng trong đó phần lớn là ngân sách Nhà nước cấp, doanh thu trong mấy năm gần đây khoảng trên 120 triệu, tổng sản phẩm các loại đạt trên 12.000 tấn/năm.
Công ty là một trong số ít doanh nghiệp làm ăn có lãi. Qua 35 năm hoạt động Công ty đã tạo được uy tín lớn trên thị trường, sản phẩm của Công ty đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Hiện nay Công ty đã có trên 300 đại lý lớn nhỏ chính thức tại các tỉnh thành phố. Với sự phát triển lâu dài cùng với sự biến động của đất nước Công ty đã có những chuyển biến rõ rệt.
Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, ngay từ khi ra đời, Công ty bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành sản xuất những sản phẩm như: bánh quy, lương khô, kẹo cứng, kẹo mềm. Năng lực sản xuất của Công ty lúc bấy giờ: phân xưởng mỳ sợi 2,5-3 tấn/ca, phân xưởng bánh 2,5 tấn/ca, phân xưởng kẹo 1,5 tấn/ca.
Năm 1972 do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Bộ đã tách phân xưởng kẹo của Công ty sang nhà máy Miến Hà Nội thành lập nhà máy Hải Hà ( nay là công ty bánh kẹo Hải Hà).
Trong giai đoạn từ 1976-1985 Công ty đã khắc phục được những thiệt hại do chiến tranh gây ra và dần dần đi vào hoạt động bình thường. Năm 1982, sau khi đã ngừng hoạt động của phân xưởng mỳ lương thực theo quyết định của Bộ Công Nghiệp Thực Phẩm, Công ty đã tận dụng mặt bằng và lao động, đầu tư thêm 12 lò sản xuất bánh kem xốp hoạt động với công suất 240 kg/ca. Đây là những sản phẩm đầu tiên ở phía Bắc.
Từ năm 1986-1990, khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung quan liêu bao cấp sangcơ chế thị trường cũng là lúc Công ty còn nhiều bỡ ngỡ với cơ chế mới nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân Công ty đã thích nghi và đưa vào sản xuất thêm những sản phẩm mới, lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất bánh quy Đài Loan nướng bánh bằng lò điện với công suấ 2,5-2,8 tân /ca.
Từ năm 1991 đến nay, với chặng đường 10 năm đổi mới, Công ty đã đẩy mạnh sản xuất, đi sâu vào các mặt hàng truyền thống đồng thời mua sắm thêm các thiết bị mới, thay đổi mẫu mã mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Điều này đã tạo cho Công ty sức cạnh tranh mạnh cho sản phẩm của mình.
Trong những năm gần đây, mặc dù gặp sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước cũng như các công ty nước ngoài nhưng Hải Châu vẫn hoạt động có hiệu quả , sản xuất kinh doanh có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên
Điều này đã được thể hiện rõ qua những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm gần đây.
Stt
Chỉ tiêu
Đ vị
1996
1997
1998
1999
2000
1
2
3
4
5
Giá trị TSL
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Các khoản nộp N S
Thu nhập bình quân
(người/năm)
Tỷ đ
Tỷ đ Tỷ đ
Tỷ đ
1000 đ
58,9
73,8
2,57
7,018
600
80,1
93,2
1,816
9,6
750
92,7
117,9
0,657
8,4
800
104,8
129,5
2,53
8,6
900
109,9
137,4
2,9
8,5
950
Kết quả sản xuất kinh doanh những năm qua khẳng định sự quyết tâm phát huy nội lực và những cố gắng, đóng góp tích cực của Đảng bộ, ban giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty bánh kẹo Hải Châu. Điểm sáng Hải Châu góp phần khẳng định sâu sắc, đúng đắn về đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân trong cơ chế thị trường.
Công ty Bánh kẹo Hải Châu thuộc loại hình doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm. Nguyên liệu chủ yếu mà công ty sử dụng là các nông sản như bột mì, đường, muối ăn, và các hương liệu. Sản phẩm sản xuất ra là các loại thực phẩm khô, được bao gói theo mẫu mã nhất định
Do đặc điểm của sản phẩm nên bộ máy sản xuất của Công ty Bánh kẹo Hải Châu được chia thành 5 phân xưởng , có một phân xưởng phụ là phân xưởng cơ điện có nhiệm vụ khắc phục những hỏng hóc cho các phân xưởng. Các phân xưởng chỉ sản xuất một số loại...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement