Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nnbalinh
#946337 Lời nói đầu.

Trải qua các thời kỳ Cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vai trò to lớn và vị trí quan trọng của vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn. Công cuộc đổi mới của Đảng ta trong những năm qua cũng lấy nông nghiệp - nông thôn làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển nền kinh tế. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, bước vào xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập nền kinh tế thế giới.
Kinh tế nhiều thành phần được phát triển với nhiều hình thức phong phú, đa dạng khơi dậy nhiều nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển năng động hơn. Bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, kinh tế trang trại được khẳng định là cơ sở kinh doanh nông lâm - ngư nghiệp, là hình thức kinh doanh nhỏ trực tiếp sản xuất ra nông sản hàng hoá cho xã hội, là đối tượng để tổ chức lại nền nông nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá.
Kinh tế trang trại được coi là một kiểu tổ chức sản xuất phù hợp với đặc thù kinh tÕ nông thôn là một hướng đi đúng đắn của quá trình đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn ở nước ta hiện nay.
Phát triển kinh tế trang trại đã đưa lại những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế xã hội, đã đưa bộ mặt nông thôn nước ta lên một bước phát triển mới. Song kinh tế trang trại vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ cần được nghiên cứu, tổng kết nhằm cung cấp thêm những tư liệu cần thiết để từ đó có thể tìm ra một hướng đi đúng đắn hơn trong việc phát triển kinh tế trang trại ở nước ta. Nhận thức được vấn đề đó tui mạnh dạn chọn đề án “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở nước ta”.
Mục đích nghiên cứu:
- Nâng cao tầm hiểu biết về kinh tế trang trại, đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở nước ta hiện nay. Từ đó đưa ra được giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại tiếp tục phát triển.
- Tập cho mình một phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn bằng lý luận mà nhà trường đã trang bị.
Kết cấu đề án bao gồm 4 chương:
Chương I: Bản chất, đặc trưng, vai trò, tiêu chí của kinh tế trang trại.
Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại.
Chương III: Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển trang trại trong thời gian tới.
Chương IV: Kiến nghị và kết luận.
Đề án này được hoàn thành với sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn - PGS.TS. Hoàng Việt. Do thời gian có hạn, trình độ nghiên cứu còn hạn chế nên nội dung của đề án này không tránh khỏi sai sót. Vây kính mong các thầy cô giáo đóng góp ý kiến để đề tài hoàn chỉnh hơn.


M?C L?C
Lời nói đầu. 1
Chương I: Bản chất, đặc trưng, vai trò, tiêu chí của kinh tế trang trại. 5
1. Khái niệm và bản chất kinh tế trang trại. 5
2. Đặc trưng kinh tế trang trại. 7
3. Vai trò của kinh tế trang trại. 9
4. Tiêu chí để nhận dạng trang trại. 10
Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở nước ta.
I. Quá trình phát triển kinh tế trang trại ở nước ta. 12
1. Sự phát triển kinh tế trang trại ở một số nước trên thé giới. 12
2. Tình hình chung về phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam. 16
II. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở nước ta hiện nay. 17
1. Các loại hình kinh tế trang trại ở nước ta hiện nay. 17
2. Tình hình về chủ trang trại. 19
3. Các yếu sản xuất của trang trại ở nước ta. 21
4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm. 23
5. Khoa học công nghệ. 24
6. Kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại. 25
III. Đánh giá kết quả của trang trại nước ta. 26
Chương III: Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển trang trại trong thời gian tới.
I. Phương hướng phát triển. 29
II. Các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế trang trại trong thời gian tới. 30
1. Giải pháp về đất đai. 30
2. Giải pháp về lao động. 31
3. Giải pháp về vốn. 32
4. Giải pháp về khoa học công nghệ. 33
5. Giải pháp về thị trường và phát triển khoa học công nghệ chế biến. 33
6. Giải pháp về thuế. 34
7. Chính sách bảo hộ tài sản. 34
8. Giải pháp về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. 35
9. Nâng cao trình độ dân trí và trình độ chuyên môn của các chủ trang trại. 35
Chương IV: Kết luận và kiến nghị.
1. Kết luận. 36
2. Kiến nghị. 36
Tài liệu tham khảo 38

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement