Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zduongduongz0690
#946330

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thanh tiền lương và bảo hiểm xã hội

MỤC LỤC:

Lời mở đầu:

Phần I: Lý luận chung:

I.Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước:

II.Các hình thức trả lương:

 1.Trả lương theo thời gian:

 2.Trả lương theo sản phẩm:

 3.Quỹ BHXH, BHYT và KPCĐ:

Phần II: Thực tế tại Công ty Thăng Long:

I.Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thăng Long:

 1.Đặc điểm tổ chức kinh doanh:

 2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:

 3.Cơ cấu cán bộ công nhân viên tại Công ty Thăng Long:

II.Phương pháp tính lương, BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản phụ cấp ở Công ty Thăng Long:

 1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian:

 2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm:

3.Phương pháp tính thưởng thường xuyên trong Công ty Thăng Long:

4.Phương pháp tính trả BHXH cho công nhân viên theo chế độ hiện hành áp dụng tại Công ty Thăng Long:

Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thanh tiền lương và BHXH:

I. Đánh giá về công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Thăng Long:

II. Một số giải pháp :

III. Kết luận:

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ân viên và công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh, cơ sở để xếp lương là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật; đối với viên chức là tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn; đối với chức vụ quản lý doanh nghiệp là tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp theo độ phức tạp quản lý và hiêụ quả sản xuất kinh doanh, việc trả lương phải theo kết quả sản xuất kinh doanh.
Tại nghị định này cũng quy định mức lương tối thiểu là 120.000 đồng /tháng. Mức lương tối thiểu này làm căn cứ để tính mức lương khác của hệ thống thang lương, mức phụ cấp tương đối với những người làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện bình thường. Nhưng các mức lương và phụ cấp lương điều chỉnh từng bước phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước.
Tiền lương không khống chế tối đa mà tuỳ theo kết quả sản xuất kinh doanh của nghiệp.
Hệ thống thang bảng lương và phụ cấp là căn cứ để tính tiền lương và tính lợi tức chịu thuế của doanh nghiệp.
Việc tính toán và đăng ký tiền lương, các doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ lao động thương binh xã hội. Riêng sản phẩm trọng yếu, sản phẩm đặc thù nhà nước định giá thì đơn giá tiền lương phải theo quy định của nhà nước.
Người lao động phải có nghĩa vụ đóng BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước.
Ngày 26/01/1994 Nhà nước lại ban hành Nghị định 05/CP áp dụng cho những người đã chuyển xếp lương mới theo nghị định 26/CP với mức lương tính đủ là 120.000(đồng) ( Mức lương tối thiểu theo điều 56 Khoản 2 Điều 132 của Bộ luật lao động - Là mức lương để cho người lao động làm công việc đơn giản nhất (không qua đào tạo) với điều kiện lao động và môi trường bình thường.
Như vậy mức lương mới là : 120.000 đồng x Hệ số mức lương
Tuy nhiên trong cơ chế thị trường giá cả hàng hoá luôn biến động với mức lương tối thiểu là 120.000 đồng thì vẫn chưa hợp lý vì nó vẫn chưa đảm bảo mức sống ổn định cho người làm công ăn lương.Chính vì vậy đến 21/011997 Nhà nước lại ban hành Nghị định 06/CP tính lại lương với mức lương tối thiểu là 144.000 đồng/tháng
Mức lương mới là: 144.000 đồng x Hệ số mức lương
II. Các hình thức trả lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ :
Tiền lương giữ vai trò to lớn trong vấn đề kích thích sản xuất, song chỉ là khả năng. Muốn khả năng đó có trở thành hiện thực thì cần áp dụng một cách linh hoạt các hình thức trả lương. Mỗi hình thức tiền lương cụ thể đều có ưu điểm và hạn chế riêng, vì vậy việc áp dụng tổng hợp các hình thức tiền lương là một tất yếu khách quan của quản lý kinh tế.
Đặc điểm của quá trình lao động, yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh và tính chất của sản phẩm cũng như mặt hàng kinh doanh là những căn cứ để lựa chọn hình thức trả lương. Hình thức trả lương được áp dụng phải đảm bảo việc tuân theo pháp luật phân phối theo lao động một cách nghiêm ngặt và kích thích người lao động tích cực hăng say lao động sản xuất. Trong công tác quản lý kinh tế người ta áp dụng hai hình thức trả lương: Trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm.
Hình thức trả lương theo thời gian:
Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế :
+ Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động.
+ Tiền lương tuần là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở: (lương tháng x 12 tháng)/ 52 tuần .
+ Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc được xác định trên cơ sở: tiền lương tháng /26 ngày
+ Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một giờ làm việc được xác định trên cơ sở : tiền lương ngày/ số giờ tiêu chuẩn quy định tại điều 68 của Bộ luật lao động.
Trong hình thức trả lương theo thời gian thì các chỉ tiêu như: Năng suất lao động, chi phí nguyên vật liệu... không ảnh hưởng đến tiền lương. Cho nên việc trả lương theo thời gian chỉ nên áp dụng cho những người lao động mà công việc của họ không thể định mức và thanh toán chặt chẽ được hay áp dụng đối với người lao động mà công việc của họ không đòi hỏi tăng năng suất lao động mà phải đảm bảo chất lượng hay nói cách khác là chỉ nên áp dụng hình thức trả lương theo thời gian cho những người lao động mà việc tăng năng suất ít phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân họ mà nó do các yếu tố khách quan quyết định.
Trả lương theo sản phẩm cho người lao động:
Là hình thức trả lương cho người lao động mà số lượng của nó nhiều hay ít là phụ thuộc vào số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm mà được họ sản xuất ra hay số công việc họ đã hoàn thành.
Hình thức trả lương này nó căn cứ trực tiếp vào kết quả lao động sản xuất của mỗi người, nếu làm được nhiều sản phẩm hay chất lượng sản phẩm tốt thì sẽ được trả lương cao và ngược lại. Vì vậy nó có tác dụng kích thích người lao động quan tâm đến kết quả lao động sản xuất của mình, tích cực và cố gắng hơn trong quá trình sản xuất, tận dụng thời gian làm việc nâng cao năng suất và chất lượng lao động.
Hơn nữa thực hiện trả lương theo sản phẩm còn có tác dụng khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, tích cực sáng tạo và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuất vào quá trình sản xuất - Điều này tạo điều kiện cho người lao động tiến hành lao động sản xuất với tốc độ nhanh hơn, sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao hơn.
Tuy nhiên hình thức trả lương này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị nhất định đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được cân đối hợo lý.
* Nói tóm lại có thể hiểu : Thù lao động trong kỳ là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động như: Tiền lương( Bao gồm: lương chính và lương phụ), Tiền phụ cấp( Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại), tiền thưởng, trợ cấp, BHXH(ốm đau, thai sản, tai nạn, ăn ca...)
- Chứng từ để hạch toán gồm có: Bảng chấm công(áp dụng cho lao động gián tiếp); Phiếu nghiệm thu thành phẩm, khối lượng công việc hoàn thành( đối với lao động trực tiếp); Định mức trả lương của doanh nghiệp và các chứng từ khác( quyết định thưởng, giấy ốm, giấy nghỉ phép)
Hàng tháng kế toán căn cứ vào chứng từ để tính lương và các khoản phải trả công nhân viên, tính trích các khoản phải nộp theo lương sau đó lập bảng phân bổ tiền lương phải trích và ghi sổ.
Cách tính lương:
+ Với lao động theo thời gian:
Số lương phải trả Lương cơ Hệ số Số ngày Phụ cấp
Cho công nhân = bản x lương x làm việc + khác
viên hàng tháng tối thiểu thực tế
+ Với lao động trực tiếp :
Số lương phải trả công Số lượng thành phẩm, dịch vụ, Đơn giá
nhân sản xuất trực tiếp = khối lượng công việc hoàn thành + tiền lương
Qũy bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn :
Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoản chí phí BHXH theo quy định của nhà nước.
Quỹ BHXH được thiết lập nhằm tạo ra nguồn vốn tài trợ cho công nhân viên trong trường hợp: ốm đau, thai sản,tai nạn lao động, nghỉ hư...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement