Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thegioivanconchuadu
#946327

Download miễn phí Đề tài Kế hoạch tăng trưởng trong hệ thống khoa học phát triển kinh tế-xã hội

Phát triển mạnh ngành nghề và kết cấu hạ tầng ở nông thôn, tạo thêm việc làm mới để chuyển lao động nông nghiệp sang làm ngành nghề phi nông nghiệp, nâng cao đời sống của dân cư nông thôn. Phấn đấu đến năm 2005 thu nhập bình quân của nông dân gấp 1,7 lần so với hiện nay, không còn hộ đói, giảm đáng kể tỉ lệ hộ nghèo.

 Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng thâm canh tăng năng suất và tăng nhan lúa đặc sanr, chất lượng cao. Sản lượng lương thuịc có hạt năm 2005 dự kiến 37 triệu tấn, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

 Tập trung phát triển các cây công nghiệp chủ lực, có khả năng cạnh tranh như cây cao su, cà phê, chè . Phát triển chăn nuôI , dự kiến năm 2005 sản lượng thịt hơI các loạI khoảng 2,5 triệu tấn .

 Bảo vệ và phát triển rừng , tiếp tục thực hiện dự án 5 triệu ha rừng . Tăng nhanh diện tích trồng rừng mới, kết hợp với khoanh nuôI ,bảo vệ táI sinh rừng. Tròng mới 1,3 triệu ha rừng tập trung, nâng độ che phủ của rừng lên khoảng 38-39 % vào năm 2005 . Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư và ổn định đời sống nhân dân vùng núi.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ừng.
3.8: Mục tiêu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Phát triển mạnh cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây đặc sản, chăn nuôI đạI gia súc gắn với chế biến. Tạo các vùng rừng nguyên liệu công nghiệp.
Phát triển công nghiệp khai thác ,khai khoáng,chế biến khoáng sản,nông,lâm sản, kể cả chế biến xuất khẩu. Đồng thời phát triển nhanh các loạI dịch vụ, chú trọng thương mạI, giảI quyết vấn đề thuỷ lợi,việc cấp nước sinh hoạt,và đIện cho vùng cao. Nâng cấp các cửa khẩu biên giới. Từ đó cảI thiện và ổn định đời sống của dân cư trong vùng. Giúp cho kinh tế của vùng tăng trưởng nhanhvà ngày càng đI lên.
3.9: Tây Nguyên.
Có kế hoạch phát triển nhanh theo hướng thâm canh đối với các cây công nghiệp xuất khẩu ( cà phê, cao su, chè, ….) chăn nuôI đạI gia súc, trồng và bảo vệ rừng. Thu hút vốn ,dân cư và lao động. Để từ đó xây dựng Tây Nguyên thành một vùng giàu,tiến tới là vùng động học kinh tế , có thế trận vững mạnh về quốc phòng an ninh.Phát triển sự hợp tác kinh tế –thương mạI –dịch vụ với các bạn nước Lào, Campuchia…
3.10: Mục tiêu tăng trưởng Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Tiếp tục phát huy vai trò của vùng sản xuất lúa, nông sản xuất khẩu lớn của cả nước. Đẩy mạnh sản xuất lương thực ,rau quả, chăn nuôI gia súc,gia cầm, thuỷ sản,hảI sản hàng hoá. Phát triển công nghiệp chế biến ,cơ khí phục vụ nông nghiệp và các dịch vụ . Phát triển hệ thống giao thông nông thôn ,xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp với đIều kiện có lũ lụt hàng năm . Có sự cân đối phù hợp về cơ cấu kinh tế của vùng, tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế vùng được tốt.
II-đánh giá tình hình thực hiện
Kế hoạch 5 năm 1996-2000 được xây dựng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi,hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1991-1995 đều đát nước.kế hoạch đặt ra mức phấn đấu cao,thực hiện đồng thời 3mục tiêu về đạy và vượt mức kế hoạch đề ra,nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và chuyển sang thời kỳ mới,đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đạI hoá kinh tế- xã hội:tăng trưởng cao,bền vững và có hiệu quả;ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô;chuẩn bị tiền đề cho bước phát triển cao hơn sau năm 2000,chủ yếulà phát triển nguồn nhân lực,khoa học công nghệ,kết cấu hạ tầng,hoàn thiện thể chế.trong quá trình thực hiện kế hoạch,nhất là từ giữa năm 1997 đếnnăm 1999,tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính-kinh tế khu vực,cùng với thiên tai nghiêm trọng liên tiếp xãy ra đã đặt nền kinh tế nước ta trước nhữnh thử thách quyết liệt.Trong bối cảnh đó,toàn Đảng,toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu ,vượt qua khó khăn thử thách,duy trì được nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước(GDP)7%/năm ;kế hoạch tăng trưởng kinh tế đặt ra tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng.
1.nền kinh tế vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá;cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực
1.1nổi bật là nông nghiệp phát triển liên tục,góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế-xã hội
Giá trị sản xuất nông, lâm,ngư nghiệp tăng bình quân hàng năm 5,7%so với mục tiêu đề ra 4,5-5% trong đó nông nghiệp tăng 5,6%,lâm nghiệp 0,4% ngư nghiệp 8,4%.
Cơ cấu mùa vụ đã chuyển dịch theo hướng tăng diện tích lúa đông xuân và lúa hè thu có năng suất cao, ổn định.Các loạI giống lúa mới đã được sử dụng trên 87% diện tích gieo trồng.Sản lượng lương thực có hạt tăng bình quân hàng năm trên1,6 triệu tấn ;lương thực bình quân đầu người đã tăng từ 360kg năm 1995 lên 444kg năm 2000.
Nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung gắn vớicông nghiệp chế biến bước đầu được hình thành ;sản phẩm nông nghiệp đa dạng hơn.So với năm 1995,diện tích một số cây công nghiệp tăng khá :cà phê gấp hơn2,7 lần,cao su tăng 46%,mía tăng 35%,bông tăng 8%,thuốc lá tăng trên 18%,rừng nguyen liệu giấy tăng 66%,…Một số loại giống cây công nghiệp có năng suất cao đã được đưa vào sản xuất đạI trà
Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị đất nông nghiệp tăng từ 13,5 triệu đồng/ha năm 1995 lên17,5 triệu đồng/ha năm 2000
Chăn nuôI tiếp tục phát triển.Sản lượng thịt lợn hơI năm 2000 ước trên 1,4 triệu tấn ,bằng 1,4 lần so với năm 1995.
Nghề nuôI ,trồng và đánh bắt thuỷ hảI sản phát triển khá.Sản lượng thuỷ sản năm 2000 đạt trên 2 triệu tấn so với mục tiêu kế hoạch 1,6-1,7 triệu tấn ;xuất khẩu đạt 1.475 triệu USD.
Công tác trồng rừng,chăm sóc,bảo vệ rừng có tiến bộ.Trong 5 năm đã trồng 1,1 triệu ha rừng tập trung,bảo vệ 9,3 triệu ha rừng hiện có,khoanh nuôI táI sinh 700nghìn ha.Độ che phủ tăng từ 28,2% năm 1995 lên 33% năm 2000.
Xuất khẩu nông,lâm,thuỷ sản năm 2000 đạt 4,3 tỷ USD,gấp hơn 1,7lần so với năm 1995,bình quân hàng năm chiếm khoảng 30% kim ngạch xuât khẩu của cả nước ;đã tạo ra được 3 mặt hàng xuât khẩu chủ lực là gạo(đứng thứ 2 thế giới),cà phê(đứng thứ 3)và hàng thuỷ sản chiếm 34% trị giá kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.
Những thành tựu đạt được nêu trên là kết quả thực hiện các chính sách đổi mới về phát triển nông nghiệp và nông thôn,đẩy mạnh đầu tư,ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật vầo sản xuất,đa dạng hoá sản phẩm,gắn sản xuất với thị trường.
1.2.Công nghiệp và xây dựng vượt qua những khó khăn,thách thức,đạt đựơc nhiều tiến bộ
Nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm 13.5% ;trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 9.5%,công nghiệp ngoàI quốc doanh tăng 11.5%,khu vực có vốn đầu tư nước ngoàI tăng 21.8%.
Một số nghành công nghiệp tiếp tục tổ chức và sắp xếp lạI sản xuất,lựa chọn các sản phẩm ưu tiên và có lợi,có nhu cầu của thị trường để đầu tư chiều sâu,đổi mới công nghệ,đạt chất lượng cao hơn,đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Năng lực sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá : năm 2000 so với năm 1995,công suất đIện gấp 1.5 lần(tăng 2715MW) ; xi măng tăng 2.1 lần(tăng 8,7 triệu tấn) ;thép gấp 1.7 lần(tăng 1,0 triệu tấn) ;mía đường gấp hơn 5 lần(tăng hơn 60.000 tấn mía/ngày).
Sản lượng một số sản phẩm quan trọng tăng nhanh.Năm 1995,sản lượng dầu thô gấp 2,1 lần ;đIện gấp1.8lần ;than sạch vượt ngưỡng 10 triệu tấn,trong đõúât khẩu trên 3.0triệu tấn ;thép cán gấp hơn 3 lần ;vảI các loạI gấp1,7 lần,…
Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp)tăng nhanh,năm 2000 đạt 10,0 tỷ USD,gấp hơn 3,4 lần năm 1995,chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Cơ cấu các ngành công nghiệp đã có chuyển dịch đáng kể,hình thành một số sản phẩm mũi nhọn,một số khu công nghiệp,khu chế xuất với nhiều cơ sở sản xuất có công nghệ hiện đạI.Đến năm 2000,công nghiệp khai thác dầu thô,khí tự nhiên và dịch vụ khai thác dầu khí chiếm khoảng11,2% tổng giá trị sản xuất toàn ngành,công nghiẹp thực phẩm và đồ uống chiếm khoảng 20.0%,công nghiệp sản xuất và phân phối đIện,khí đốt,hơI nước chiếm khoảng 5,4%.
Ngành xây dựng đã tiếp nhận công nghệ xây dựng mới,trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đạI,đáp ứng được nhu cầu phát triển trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp,có thể đảm ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement