Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Shey
#946281

Download miễn phí Luận văn Hoạt động xuất khẩu của Hà Nội thời kỳ đổi mới (1986 - 2000)- Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 16 doanh nghiệp chuyên sản xuất giầy, trong đó có 3 doanh nghiệp Trung ương, 5 doanh nghiệp quốc doanh Địa phương và 8 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngoài ra, còn có một số công ty khác có tham gia sản xuất giầy như công ty Barotex (Bộ thương mại). Địa phương Hà Nội quản lý gần 10 doanh nghiệp sản xuất giầy vải và giầy da các loại với công suất quy giầy vải khoảng trên 14 triệu đôi/năm.; SX giày vải chiếm 80%, chiếm khoảng 80%. Hiện nay, Hà Nội chưa có doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sản xuất giầy chủ yếu là do giá lao động của Hà Nội cao hơn các tỉnh thủ tục thuê đất còn nhiều bất cập, giá thuê đất cao hơn các nơi khác.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dựng những cơ sở mới đúng quy hoạch và đảm bảo hiệu quả kinh tế, trước hết là phục vụ mục tiêu ổn định đời sống, tạo việc làm và mở rộng xuất khẩu...”.(21)
Thành phố đã chủ trương mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại . “Thủ đô có thể mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại trong khâu mấu chốt là đẩy mạnh xuất khẩu”(21). Tuân theo đường lối đối ngoại hành phố bắt đầu tăng cường hợp tác toàn diện với Liên xô và các nước XHCN anh em về gia công hàng tiêu dùng và phát triển nông sản xuất khẩu. Thực hiện tốt quan hệ giao dịch với các tổ chức kinh tế một số nước theo các hợp đồng đã ký kết, tăng cường quản lý các hoạt động ngoại thương và liên kết với các Tỉnh để tạo nguồn hàng xuất khẩu. Đảng bộ Thành phố đã rất quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh xuất khẩu mà đầu tiên là thực hiện các chương trình sản xuất lớn (sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu). Chính vì vậy, mặc dù cuối những năm 80 đầu những năm 90, thị trường Liên xô (cũ) và Đông Âu giảm đột ngột nhưng kim ngạch xuất khẩu của địa phương Hà Nội vẫn đạt 32 triệuUSD và 49 triệu Rup, tăng trưởng bình quân là 11%/năm
Nhìn nhận từ góc độ các thành phần kinh tế, Thành phố đã có chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Trong đó, kinh tế nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc xuất khẩu các mặt hàng chủ lực(thành phố vẫn tồn tại đầu mối xuất khẩu). Kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân đã có sự tăng trưởng khá và dần dần tham gia vào xuất khâu. Tuy vậy, vào thời kỳ này, Thành phố vẫn chưa chú trọng phát triển đúng mức khu vực kinh tế tư nhân.
Các chính sách và biện pháp chủ yếu Thành phố đã thực hiện trong gia đoạn này:
- Tổ chức lại sản xuát trên địa bàn Thủ đô, lấy công nghiệp làm trọng tâm, liên kết chặt chẽ với nông nghiẹp, tiểu thủ công nghiệp.
- Quy hoạch vùng chuyên canh các mặt hàng nông sản xuất khẩu với khối lượng hàng hoá lớn như : lạc, khoai tây, tỏi ớt, rau quả.. Đầu tư giống mới, kỹ thuật bảo quản để chế biến nông sản.
- Thành phố đã có những chương trình đầu tư vốn để nhập khẩu các tư liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Với chủ trương, những xí nghiệp xây dựng mới phải có kỹ thuật tiên tiến, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chọn cách đầu tư ít nhất nhưng tạo được hàng xuất khẩu nhanh nhất thì đầu tư, không phân biệt hình thức sở hữu. Giám đốc xí nghiệp làm hàng xuất khẩu chủ động vay ngoại tệ đầu tư sản xuất , lo thị trường tiêu thụ, Thành phố không bao cấp.
- Ban hành các chính sách khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, các dịch vụ tăng ngoại tệ.
- Quy định về giá sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chấp nhận sản phẩm xuất khẩu phải được hưởng giá cao nhất.
- Ưu tiên vốn đầu tư ngoại tệ và vốn cho việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực mà Đảng bộ và Chính quyền Thành phố đã thực hiện để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, song phải thừa nhận rằng sự đổi mới nói chung và trong hoạt động kinh tế đối ngoại diễn ra còn chậm chạp.
- Kết quả hoạt động xuất khẩu giai đoạn 1986 - 1990:
Theo số liệu thông tin kinh tế - xã hội của Hà Nội, tình hình xuất khẩu được thể hiện trong Bảng 2.1.Nếu lấy năm 1990 so với 1986, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 69,80% . Về nhóm hàng.: Hàng nông sản xuất khẩu qua các năm đều tăng, nhất là năm 1989 và năm 1990. Cơ cấu hàng xuất khẩu của Hà Nội trong thời kỳ này chưa có chuyển biến lớn so với thời kỳ 1981 -1985, chủ yếu vẫn là hàng nông lâm hải sản ở dạng thô và sơ chế(rau quả tươi, lạc, tỏi khô, nâm), hàng thủ công(thêu ren, mây tre, mỹ nghệ) và hàng tiêu dùng thuộc ngành công nghiệp nhẹ(may mặc, mũ, giày, khăn bông, dệt kim. .)
Cơ cấu thị trường hàng xuất khẩu trong gia đoạn 1986 - 1990 chủ yếu tập trung vào thị trường các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên tỷ trọng thị trường xuất khẩu sang các nước XHCN giảm xuống và tỷ trọng thị trường xuất khẩu với các nước khác trong tổng kim ngạch tăng dần. Thời kỳ này, cùng với xu hướng chung của cả nước, Hà Nội đã bắt đầu mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và trên thế giới.
Biểu 2.1.xuất khẩu của thành phố hà Nội
giai đoạn 1986 - 1990
Đơn vị tính: 1000 R-USD
STT
1986
1987
1988
1989
1990
1
Tổng KNXK
48.100
52.880
60.524
78.570
81.677
Tính theo RUP
30.700
33.880
37.716
42.495
49.677
USD
17.400
19.000
22.808
36.075
32.000
2
Tốc độ tăngtrưởng(%)
-
1.09
1.14
1.29
1.03
Nguồn : thông tin KT-XH (1985 - 1992) Hà Nội, xuất bản 1993
Nhìn chung, Hoạt động xuất khẩu của Thủ đô giai đoạn này đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể với sự đa dạng hoá các loại hình, đa phương hoá thị trường và đối tượng hợp tác, đồng thời đã thu hút được các thành phần kinh tế tham gia vào xuất khẩu. Như Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Hà Nội khoá XI đã ghi nhận: “ Hoạt động kinh tế đối ngoại được mở rộng, góp phần quan trọng vào việc cấu trúc lại cơ cấu ngành kinh tế và tăng tốc độ phát triển kinh tế, cải thiện cán cân thương mại, mở cửa nền kinh tế.”(22)
Tuy nhiên nếu nhìn nhận và phân tích một cách sâu hơn sẽ thấy, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và xuất khẩu của Hà Nội còn bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế. Những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô Hà Nội, với tư cách là trung tâm kinh tế của cả nước. Tốc độ tăng trưởng nhanh song không ổn định.
Những yếu kém và hạn chế nói trên là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan sau đây:
Về nguyên nhân khách quan :
- Hà Nội chịu ảnh hưởng khá nặng nề của mô hình công nghiệp hoá cổ điển và cơ chế quản lý cứng nhắc của mô hình kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp trước đây. Do vậy, Hà nội phải trải qua một giai đoạn chuyển đổi để từng bước thiết lập cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên xô(cũ) và Đông Âu, sự tan rã của Hội đồng tương trợ kinh tế và chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam đã đưa tới những trở ngaị không nhỏ. Nói cách khác, chính nguyên nhân này làm cho thị trường truyền thống bị thu hẹp, nếu không muốn nói là mất đi và thị trường mới với yêu cầu cao hơn thì Hà Nội chưa có đủ điều kiện để đi vào với quy mô lớn.
Về nguyên nhân chủ quan:
- Hà Nội chưa biết khai thác tiềm năng là vị trí trung tâm kinh tế của cả nước và Khu vực Phía Bắc, trước hết là đối với các Tỉnh lân cận của đồng bằng Bắc Bộ. Do đó còn chậm có những chủ trương, biện pháp, đòn bảy kinh tế hữu hiệu để thu hút và tận dụng tiềm năng đó, thu hút các nguồn nguyên liệu từ các Tỉnh để đưa vào tinh chế phục vụ xuất khẩu. Về điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm và đạt được thành công lớn hơn nhiều so với Hà Nội.
- Các doanh nghiệp Trung ương và địa phương trên địa bàn Hà Nội còn chậm trong việc tạo ra cơ chế đổi mới kỹ thuật - công nghệ và nâng cấp cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement