Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By messy_smart
#946257

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Phúc Hà

 MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn cuả doanh nghiệp 3

1.Khái niệm về vốn 3

2.Phân loại vốn 5 3.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 11

4.Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 12

Chương II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty

TNHH PHúc Hà 22

I .Khái quát về công ty TNHH Phúc Hà 22

1. Quá trình hình thành công ty 22

2. Bộ máy tổ chức 22

3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 23

 II. Thực trạng sử dụng vốn tại côngty TNHH Phúc Hà 24

1. Tình hình kinh doanh của công ty 24

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Phúc Hà 28

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 39

Chương III :Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

tại công ty TNHH Phúc hà 42

 

1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của

công ty TNHH Phúc Hà. 42

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty . 44

3. Kiến nghị 49

Kết Luận 50

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n trên vốn kinh doanh.
+Mức sinh lợi vốn:
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Mức sinh lợi vốn = x 100%
Tổng vốn
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn kinh doanh khi tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.
4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế, sự tồn tại và phát triển của nó không thể tách rời ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh cũng như đặc điểm của riêng nó.Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng chịu tác động của các yếu tố đó một cách gián tiếp hay trực tiếp.
4.2.1 Các yếu tố khách quan
a)Môi trường tự nhiên: Bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên có tác động đến doanh nghiệp, như thời tiết, môi trường … Ngày nay khoa học càng phát triển thì sự lệ thuộc của con người vào tự nhiên này càng giảm đi, ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng cũng ít hơn, trừ các doanh nghiệp hoạt động mang tính thời vụ hay các doanh nghiệp khai thác…
b)Môi trường kinh tế: Là tổng thể các biến số kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như tình trạnglạm phát, thất nghiệp,tăng trưởng kinh tế,lãi suất, tỷ giá, tình trạng cạnh tranh…Các yếu tố này có thể tác động tích cực hay tiêu cực đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
c)Môi trường pháp lý: Là hệ thống các chế tài pháp luật, các chủ trương chính sách…liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường là tất yếu và cần thiết nhưng tác động của nhà nước chỉ được thực hiện thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô, không can thiệp trực tiếp mà giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng của môi trường pháp lý thể hiện ở chỗ nó đưa ra các qui tắc buộc doanh nghiệp phải tuân theo, nó bảo vệ những lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Nếu môi trường pháp lý thuận lợi sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp.
d)Môi trường chính trị kinh tế xã hội: Khách hàng của doanh nghiệp luôn tồn tại trong một môi trường văn hoá xã hội vì vậy môi trường này ảnh hưởng đến quyết định sản xuất sản phẩm nào cũng như chọn công nghệ sản xuất nào cho phù hợp. Do đó hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng chịu tác động của yếu tố này.
e)Môi trường kỹ thuật công nghệ: Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp phải thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ.
4.2.2 Các nhân tố chủ quan
a)Lực lượng lao động
Lực lượng lao động ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn được xem xét trên hai yếu tố là số lượng và chất lượng lao động, trình độ của lao động ảnh hưởng đến việc tăng hiệu suất sử dụng tài sản, nếu chất lượng lao động cao sẽ làm giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển… Do đó hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao.
b)Đặc điểm của sản xuất kinh doanh
Các doanh nghiệp hoạt động ỏ các lĩnh vực khác nhau sẽ có đặc điểm, chu kỳ sản xuất, kỹ thuật sản xuất, đặc điểm sản phẩm khác nhau do đó hiệu quả sử dụng vốn khác nhau.
4.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp :
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là kết quả tổng thể của hàng loạt các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Việc đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đóxuất phát từ:
Tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở bất cứ quy mô, lĩnh vực nào đều cần thiết có một lượng vốn nhất định.
Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, đầy đủ và kịp thời. Do đó việc tổ chức huy động vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.
Việc huy động vốn đầy đủ và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp có thể chớp được thời cơ kinh doanh, tạo lợi thế trong cạnh tranh.
Lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp giúp giảm được chi phí sử dụng vốn, điều đó có tác động lớn đến việc tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
Trong cơ chế bao cấp trước đây, doanh nghiệp không phát huy được khả năng trong việc sử dụng vốn do vốn được nhà nước cấp phát hay được vay ưu đãi. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tự do kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh gay gắt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu vốn, vì vậy vốn trở thành động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp và việc huy động, quản lý sử dụng đã trở thành một yêu cầu bức bách.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo được tính an toàn về tài chính cho doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Giúp cho doaanh nghiệp đạt được những mục tiêu tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác của doanh nghiệp, nâng cao mức sống cho người lao động. Đồng thời làm tăng các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Chương ii
thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Phúc Hà
I . khái quát về công ty TNHH phúc hà
Quá trình hình thành công ty
-Hoàn cảnh ra đời:
công tyTNHH Phúc Hà là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập ngày 21.12.1998. Công ty phúc hà ra đời trong điều kiện nền kinh tế đang trong thời kỳ mở cửa. Các doanh nghiệp tự do kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh có sự quản lý của nhà nước. Trước khi thành lập công ty, đây chỉ là một đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, không phát huy hết khả năng kinh doanh của mình. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển cùng với đường lối thông thoáng của nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân được tham gia vào nền kinh tế một cách bình đẳng và phát huy được tiềm năng của đơn vị mình. Công ty TN HH Phúc hà được thành lập đã mở hướng cho công ty kinh doanh thuận lợi , đóng góp thêm một phần đáng kể cho ngân sách nhà nước.
-Chức năng hoạt độngcủa công ty:
Là một công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh hàng hoá nên công ty có chức năng hoạt động như một công ty thương mại, công ty tham gia vào các hoạt động mua bán trên thị trường, làm đại lý, kinh doanh xuất nhập khẩu, nhận ký gửi hàng hoá.
2.Bộ máy tổ chức
Là một doanh nghiệp tư nhân mới thành lập, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nên bộ máy tổ chức của công ty khá đơn giản.
Ban giám đốc: Giám đốc phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty.
Phòng kế toán: Là phòng có chức năng tham mưu cho giám đốc tổ chức triển khai toàn bộ công tác tài chính, hạch toán kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đồng thời kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của công ty theo pháp luật. Giúp giám đốc công ty tổ chức và chỉ đạo công tác tài chính phục vụ cho hoạt động kinh mang lại hiệu quả.
Phòng kinh doanh: Là phòng có chức năng tổ chức kinh doanh và khai thác thị trường, tìm hiểu thị hiếu và xu hướng ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online