Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By messy_smart
#946257 Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả dụng vốn trong công ty TNHH Phúc Hà

Lời nói đầu 1
Chương I : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn cuả doanh nghiệp 3
1.Khái niệm về vốn 3
2.Phân loại vốn 5 3.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 11
4.Hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 12
Chương II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
TNHH PHúc Hà 22
I .Khái quát về công ty TNHH Phúc Hà 22
1. Quá trình hình thành công ty 22
2. Bộ máy tổ chức 22
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 23
II. Thực trạng sử dụng vốn tại côngty TNHH Phúc Hà 24
1. Tình hình kinh doanh của công ty 24
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Phúc Hà 28
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 39
Chương III :Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
tại công ty TNHH Phúc hà 42

1. Định hướng phát triển trong thời gian tới của
công ty TNHH Phúc Hà. 42
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty . 44
3. Kiến nghị 49
Kết Luận 50
chương I
vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1. Khái niệm về vốn
Đầu tư là việc huy động các nguồn lực nhằm biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực trong một khoảng thời gian đủ dài trong tương lai. Một nguồn lực quan trọng mà mọi dự án đầu tư đều phải huy động đó là nguồn vốn.
Theo K Marx, vốn tư bản (capital) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, Theo đó vốn được xem xét dưới giác độ giá trị, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Quan điểm này có tính khái quát cao mang ý nghĩa thực tiễn đến tận ngày nay tuy nhiên nó hạn chế ở chỗ cho rằng vốn luôn tạo ra giá trị thặng dư và chỉ ở khu vực sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế.
Sau Marx, các nhà kinh tế học thay mặt cho các trường phái kinh tế khác nhau đã đưa ra nhiều quan điểm về vốn.Trong các quan điểm đó phải kể đến quan điểm về vốn của P.Samuelson. Theo P. Samuelson là những hàng hoá được sản xuất ra để phục vụ cho quá trình sản xuất mới, là trong ba yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( vốn, lao động, đất đai). Như vậy vốn được xem xét dưới hình thái hiện vật, là tài sản cố định của doanh nghiệp. Khác với Samuelson, David Begg, tác giả cuốn “ Kinh tế học” lại đưa ra hai định nghĩa về vốn là vốn hiện vật và vốn tài chính. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hoá khác. Vốn tài chính là tiền và các loại giấy tờ có giá khác của doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, vốn được xem xét dưới góc độ là một yếu tố đầu vào của không chỉ một quá trình sản xuất riêng lẻ mà là của một quá trình sản xuất và tái sản xuất diễn ra liên tục trong thời gian tồn tại của doanh nghiệp, thậm chí ngay cả khi doanh nghiệp không tồn tại thì vốn của nó lại được chuyển vào quá trình sản xuất kinh doanh khác. Theo quan điểm này vốn là toàn bộ giá trị ứng ra ban đầu và các quá trình tiếp theo, vốn được biểu hiện bằng cả tiền mặt lẫn các giá trị vật tư, hàng hoá, tài sản của doanh nghiệp. Vốn ở đây khác với tiền tệ thông thường khác. Tiền sẽ được coi là vốn khi chúng được bỏ vào sản xuất kinh doanh, ngược lại nó không được coi là vốn khi chỉ được dùng để mua sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân và xã hội.
Quan điểm này kế thừa các quan điểm khác về vốn. Quan điểm này chỉ rõ vốn là giá trị đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đem lại lợi nhuận, tức là đem lại giá trị thặng dư. Vốn có hình thái biểu hiện là các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh như nhà xưởng máy móc, thiết bị, vật tư, các loại hàng hoá dự trữ, các khoản nợ, tiền mặt… Đồng thời vốn còn tồn tại dưới hình thái hiện vật hay phi hiện vật.
Vốn là giá trị ứng ra để bỏ vào sản xuất kinh doanh, hình thành lên các tài sản của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng phải có vốn, vốn có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nhận thức đúng đắn về vốn cũng như những đặc trưng cơ bản của vốn. Đó là tiền đề cho việc quản lý sử dụng có hiệu quả. Qua các khái niệm trên, ta có thể thấy vốn có những đặc trưng cơ bản sau:
ă Vốn được biểu hiện bằng các tài sản của doanh nghiệp dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác, tồn tại dưới dạng hữu hình hay vô hình. Đó là các loại máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu… hay vị trí kinh doanh, nhãn hiệu sản phẩm, bản quyền phát minh…
ă Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp trong tương lai. Do đó vốn phải được tích luỹ đến một mức độ nhất định.
ă Vốn có giá trị về mặt thời gian. Nói chung một đồng vốn ngày hôm nay có giá trị cao hơn một đồng vốn ngày mai. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tính toán lựa chọn phương án đầu tư và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
ă Vốn phải gắn liền với chủ sở hưũ nhất định, không thể có đồng vốn vô chủ. Nếu không xác định rõ được chủ sở hữu vốn thì việc sử dụng vốn sẽ kém hiệu quả. Đặc trưng này đòi hỏi chủ sở hữu vốn phải thực hiện quản lý vốn.
ă Vốn là một loại hàng hoá đặc biệt. Trước hết nói vốn là một loại hàng hoá bởi nó có giá trị sử dụng và có giá trị. Vốn là hàng hoá đặc biệt bởi lẽ quyền sở hữu và quyền sử dụng có thể tách rời nhau, tức là vốn có thể đem ra trao đổi lấy quyền sử dụng vốn trên thị trường (thị trường vốn).
2. Phân loại vốn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tranhuonghl
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement