Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By master_trunghieu
#945716

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 4

1.1Giới thiệu chung về công ty 4

1.1.1 Thông tin chung về công ty 4

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 5

1.1.3 Quà trình hình thành và phát triền của Công ty 9

1.1.4 Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 16

1.1.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 16

1.1.4.2 Hội đồng quản trị 17

1.1.4.3 Ban kiểm soát 18

1.1.4.4 Giám đốc điều hành 20

1.1.4.5 Phòng kinh doan htổng hợp 21

1.1.4.7 Phòng Công trình 23

1.2. Đặc điểm về thị trường và sản phẩm 24

1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm 24

1.2.2.Đặc điểm về thị trường 24

1.2.3 Đặc điểm về lao đọng và quản lý lao động 26

1.2.4. Đặc điểm về máy móc và thiết bị 28

1.2.5. Đặc điểm về tài chính của Công ty 28

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HÀ TÂY 31

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua 31

2.2.Tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 33

2.3. Hoạt động Quản lý chất lượng của Công ty 34

2.3.1.Về chất lượng sản phẩm của Công ty 34

2.3.2 Về hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty 36

2.4 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 38

2.4.1 Để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty 38

2.4.2 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 39

2.4.3 Giúp Công ty hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn 40

2.4.5 Xã hội sẽ có những sản phẩm chất lượng cao 40

2.4.6 Cơ sở để Công ty phát triển một cách bền vững 40

2.5 Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng khi triển khai áp dụng hệ thống QLCL ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 41

2.5.1 Thuận lợi 41

2.5.2 Khó khăn 42

 

CHƯƠNG III: CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ISO 9001:2000 TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY 45

3.1 Lên kế hoạch để tiến hành các bước thực hiện ISO9001:2000 45

3.1.1. Bước 1: Cam kết của lãnh đạo 47

3.1.2. Bước 2: Thành lập ban chỉ đạovà chỉ định người thay mặt lãnh đạo 47

3.1.3. Bước 3 :Lựa chọn nhà tư vấn 48

3.1.4. Bước 4:Lên kế hoạch sơ bộ 49

3.1.5. Bước 5: Đào tạo nhận thức 49

3.1.6.Bước 6: Khảo sát hệ thống hiện có 50

3.1.7.Bước 7: Lên kế hoạch chi tiết 51

3.1.8.Bước 8:. Đào tạo và viết tài liệu 51

3.1.9.Bước 9: Áp dụng 52

3.1.10. Bước 10 Đào tạo đánh giá hệ thống 52

3.1.11. Bước 11 : Đánh giá nội bộ hệ thống 53

3.1.12. Bước 12: Điều chỉnh cải tiến 53

3.1.13. Bước 13: Đánh giá chứng nhận 54

3.1.14.Bước 14: Nhận chứng chỉ 54

3.1.15. Bước 15 Duy trì 55

3.2 Dự kiến hệ thống văn bản 55

3.2.1 Quá trình lập văn bản của hệ thống quản lý chất lượng 55

3.2.2.Dự kiến về hệ thống văn bản tại Công ty CP tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà tây 56

3.2.2.1. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng 56

3.2.2.2 Sổ tay chất lượng 57

3.2.2.2. Phần nội dung của cuốn sổ tay chất lượng 58

3.2.2.3 Thiết lập các qui trình, thủ tục được lập thành văn bản theo yêu cầu của ISO9001:2000 59

3.2.2.3.1 Qui trình Q1.2:Qui trình xem xét của lãnh đạo 61

3.3 Một số giải pháp để thực hiện ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty 75

3.3.1. Đối với lãnh đạo 75

3.3.2 Đào tạo con người 77

3.3.2.1 Đào tạo cấp lãnh đạo cao nhất và cán bộ quản lý trong tổ chức. 78

3.3.2.2 Đào tạo cho mọi nhân viên 78

3.3.3 Thành lập nhóm chất lượng 79

3.3.4 Xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp 80

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n vốn còn hạn chế nên ngay lập tức Công ty không thể đồng thời thực hiện ngay việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng thời gian sắp tới Công ty sẽ từng bước thực hiện việc này . Điều này sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho Công ty trong việc tìm đối tác làm ăn, tăng uy tín với khách hàng,và điều quan trọng nhất là Công ty tạo được một văn hoá chất lượng, một phương pháp quản lý hiệu quả,khoa học và tạo được những sản phẩm chất lượng cao thoả mãn khách hàng.
2.3. Hoạt động Quản lý chất lượng của Công ty
2.3.1.Về chất lượng sản phẩm của Công ty
Do Công ty thực hiện kinh doanh ở nhiều lĩnh vực sản phẩm khác nhau nên trong một khoảng thời gian chưa nhiều tui chưa thể tìm hiểu một cách đầy đủ về tình hình chất lượng từng mặt hàng của Công ty. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm của Công ty có thể được phản ánh bằng mức độ thoả mãn của khách hàng. Đã có khoảng 18% khách hàng có yêu cầu điều chỉnh sản phẩm, có một số những khiếu nại, phàn nàn. Con số này có sự dao động không nhiều trong những năm vừa qua. Nhưng yêu cầu điều chỉnh này không hoàn toàn do vấn đề chất lượng gây ra mà còn do đặc thù về sản phẩm.Do là lĩnh vực tư vấn xây dựng nên có sự điều chỉnh trong quá trình thi công để phù hợp với những biến động về môi trường và sự biến động của thị trường là điều hết sức bình thường.
Bảng 7:Sản lượng và doanh thu năm 2005-2008
(Đơn vị: tr đ)
tt
Tên sản phẩm
Doanh số
2005
Doanh số
2006
Doanh số
2007(dự kiến)
Doanh số
2008(dự kiến)
1
Tư vấn lập dự án
200
350
400
500
2
Tư vấn thiết kế
1000
1500
2000
2000
3
Tư vấn khảo sát
200
350
500
500
4
Thi công
1000
900
1500
2000
5
Dịch vụ khác
100
90
100
120
Tổng cộng
2500
3220
4500
5120
Ta thấy rất rõ hoạt động Tư vấn xây dựng luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu các sản phẩm của Công ty. Doanh thu do hoạt động Tư vấn xây dựng đem lại luôn có xu hướng năm sau tăng hơn năm trước. Công ty cũng luôn xác định đây là lĩnh vực hoạt động chủ đạo, là cơ sở và là thế mạnh để Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Do ở đây xin chỉ xem xét vấn đề chất lượng tư vấn xây dựng tại Công ty là chính.
Do đặc thù của sản phẩm Tư vấn xây dựng là sản phẩm vô hình, sản phẩm tư vấn không có tiêu chuẩn kĩ thuật, chuẩn mực rõ ràng để thẩm định và nghiệm thu. Sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao, đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt xu thế và phải có đạo đức nghề nghiệp. Sản phẩm của hoạt động tư vấn không chỉ tác động đến khách hàng mà còn có tính xã hội cao.
Mặc dù tư vấn là sản phẩm chính của doanh nghiệp. Nhưng cũng thấy một số vấn đề, đó là khách hàng phản ánh rằng không có nhiều hình thức để lựa chọn. một số dịch vụ phụ thực hiện chưa thực sự hài lòng như có những hợp đồng chưa đảm bảo đúng thời gian hợp đồng.
2.3.2 Về hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty
Hiện nay, Công ty thực hiện hoạt động quản lý chầt lượng một cách có hệ thống, như đã có sự phân chia trách nhiệm với đối với chất lượng sản phẩm. Công ty đã thực hiện một cách có qui trình cụ thể đối với một số hoạt động, tuy nhiên còn chưa đầy đủ và chưa được cụ thể. Có một số văn bản chất lượng đã được xây dựng, nhưng số lượng còn ít, tính cụ thể của qui trình chưa cao.
Giám đốc
Trưỏng phòng công trình
Trưởng phong kỹ thuât
Các tổ thi công
Sơ đồ 2:Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng
*Ban giám đốc :
Ban giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất đôi với hoạt động quản lý chất lượng tại Công ty CP tư vấn xây dựng thuỷ lợi HT. Giám đốc cũng là người kiểm tra chất lượng cuối cùng trước khi giao sản phẩm cho khách hàng và là thay mặt cho Công ty chịu trách nhiệm trước khách hàng về đảm bảo chất lượng.
*Phòng kĩ thuật:
-Chịu trách nhiệm thiết kế xây dựng, thực hiện việc tư vấn với khách hàng về những vấn đề họ quan tâm, thực hiện đánh giá tác động môi trường, khảo sát xây dựng, giám sát thi công, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế,...Các nhân viên phòng kĩ thuật phải chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và ban giám đốc về chất lượng các bản vẽ thiết kế, các kết quả kiểm tra, các thông tin đưa ra với khách hàng
*Phòng Công trình:
Chịu trách nhiệm giám sát thi công công trình, đảm bảo tiến độ thời gian, giám sát đảm bảo công trình xây dựng đúng kĩ thuật, đảm bảo chất lượng.
Nhìn chung Công ty đã ý thức được tầm quan trọng của chất lượng. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng mới chỉ được công ty nhìn nhận ở bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Công ty mới chỉ chú trọng đến vấn đề chất lượng của những hoạt động tác nghiệp, những sản phẩm hữu hình, những thông số kĩ thuật. Còn vấn đề chất lượng dịch vụ, chất lượng quản lý, chất lượng về thời gian lao động,...thì Công ty vẫn chưa coi trọng. Mà trong tình hình cạnh tranh như hiện nay thì chính những yếu tố phần mềm của sản phẩm mới lại là thứ tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Đặc biệt với sản phẩm là tư vấn xây dựng- sản phẩm dịch vụ thì đòi hỏi Công ty cần có sự nhìn nhận lại vấn đề quản lý chất lượng một cách đúng đắn hơn, với tư duy và triết lý hiện đại về quản lý chất lượng.
2.4 Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 trong hoạt động tư vấn xây dựng tại Công ty
2.4.1 Để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty
Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế như hiện nay, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng thêm gay gắt. Khách hàng ngày càng nhiều sự lựa chọn hơn, không chỉ có các Công ty tư vấn xây dựng trong nước mà cả những Công ty nước ngoài. Trong tình hình đó, Công ty phải có được những sản phẩm tốt, tạo được uy tín với khách hàng, dịch vụ tốt thì mới có thể có chỗ đứng trên thị trường.Do đó đòi hỏi xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực hoạt động quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín trước khách hàng. Và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 là bộ tiêu chuẩn phù hợp với hoạt động Tư vấn xây dựng của Công ty. Thông qua việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2000 Công ty sẽ có bằng chứng với khách hàng là sản phẩm của họ phù hợp với chất lượng họ cam kết.
Khi đời sống ngày càng được nâng cao, khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yêú tố quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn nữa, Công ty CP tư vấn xây dựng Hà Tây là một công ty mới chuyển từ một Công ty Nhà nước sang công ty Cổ phần, có nhiều sự biến đổi trong nhân sự và với hình thức quản lý, thời gian chuyển đổi chưa nhiều ( mới chỉ có 2 năm) Công ty. Vì vậy việc tạo dựng và khẳng định chỗ đứng trên thị trường hiện nay là một việc làm rất quan trọng. Để làm được điều đó thì Công ty phải đáp ứng được nhu cầu ngày cang cao của khách hàng, lấy được lòng tin của khách hàng. Hơn thế nữa, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tạo ra chức năng động, linh hoạt trong quản lý. Trong môi trường luôn biến ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online