Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vivian_lil_kery
#945506

Download miễn phí Chuyên đề Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận ở Công ty Giầy Ngọc Hà

MỤC LỤC

 CHƯƠNG I : NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1 Vai trò lợi nhuận đối với doanh nghiệp 2

1.1.1 Hoạt động cơ bản của Doanh ngghiệp 2

1.1.2 VàI trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp 6

1.2 Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp 10

1.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 10

1.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tàichính 11

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 12

1.3.1 Nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ 13

1.3.2 Nhân tố giá cả 15

1.3.3 Nhân tố giá thành 16

1.3.4 Chi phí ngoàI sản xuất 17

1.3.5 Nhân tố thuế 17

1.4 Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay 18

1.4.1 Tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm 19

1.4.2 Hạ giá thành sản phẩm 23

1.4.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 26

 Chương II : Thực trạng lợi nhuận của công ty Giầy Ngọc Hà 28

2.1 KháI quát tình hình hoạt động của công ty 28

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28

2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 30

2.1.3 Đặc đIểm và hoạt động kinh doanh của Công ty 34

2.2 Một số kết quả đạt được trong thời gian qua 38

2.3 Thực trạng lợi nhuận tạI Công ty Giầy Ngọc Hà 42

2.4 Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty 50

 Chương III : Các giảI pháp nhằm tăng lợi nhuận ở công ty giầy ngọc hà 55

3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 55

3.2 Các giải pháp tăng lợi nhuận của công ty giầy ngọc hà 56

3.2.1 Tăng cường đầu tư đổi mới kết hợp sửa chữa máy móc thiết bị 56

3.2.2 Nângcao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 58

3.2.3 Nângcao và giữ vững thị trường tiêu thụ nội địa, bên cạnh việc duy trì thị trường nước ngoài. 60

3.2.4 Đẩy mạnh chuyển đổi từ cách gia công xuất khẩu sang cách mua bán trực tiếp. 66

3.2.5 Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận theo hướng chuyển đổiloạI hình doanh nghiệp 68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rữ vật tư, tránh tình trạng để vật tư bị thất thoát, mất phẩm chất, hay không đủ đảm bảo cho sản xuất được liên tục. Thực hiện quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tiết kiềm ngay từ khâu mua vào, dự trữ bảo quản cho đến khâu sản xuất, áp dụng phương pháp quản trị hàng tồn kho dự trữ thích hợp nhằm tối thiểu hoá chi phí quản trị hàng tồn kho.
Doanh nghiệp cần xây dựng các định mức tiêu hao vật tư cho một đơn vị sản phẩm, xây dựng định mức phế phẩm vật tư hợp lý. Đồng thời tham gia vào việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao nhận hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đoán trước sự biến động của thị trường để xây dựng định mức dự trữ phù hợp, tránh dự trữ quá lớn, hay quá thấp, ảnh hưởng đến sản xuất.
Phấn đấu giảm chi phí nguyên vật liệu nhằm giảm tiêu hao nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm. Muốn vậy phải áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chú trọng nâng cao tay nghề và tinh thần trách nhiệm của người lao động trong sản xuất. Ngoài ra phải thường xuyêm kiểm tra, rà soát định mức tiêu hao vật tư, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp gây thất thoát lãng phí vật tư.
Có kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu thay thế trong những trường hợp cần thiết trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như giá thành của sản phẩm đó.
1.4.3/ Biện pháp thứ ba: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Yêu cầu hạch toán kinh tế và mục tiêu lợi nhuận đã đặt các doanh nghiệp trước vấn đề phải tổ chức sử dụng vốn kinh doanh sao cho tiết kiệm và có hiệu quả. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp gồm hai bộ phận: vốn lưu động và vốn cố định.
Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư, thành phẩm...Sử dụng có hiệu quả vốn lưu động có nghĩa là trong quá trình sản xuất phải tận dụng tối đa vốn sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn vật tư hàng hoá, tránh ứ đọng, mất mát hư hao. Tiết kiệm được chi phí sẽ làm giảm giá thành, từ đó làm lợi nhuận tăng lên.
Vốn cố định là biểu hiện bằng của tài sản cố định. Đối với vốn cố định, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp bảo toàn về cả mặt hiện vật lẫn giá trị. Nghĩa là phải có sự phân cấp quản lý chặt chẽ, huy động sử dụng tối đa tài sản cố định vào sản xuất, thanh lý nhượng bán kịp thời những tài sản cố định không cần dùng hay không thể sử dụng được nữa, thực hiện tôt việc sửa chữa bảo dưỡng, khấu hoa tài sản cố định một cách hợp lý. Song song với việc cần đổi mới, hiện đại hoá máy móc thiết bị để có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tóm lại, trên đây là một số phương hướng biện pháp, song không phải là giải pháp chung tối ưu cho tất cả các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng lợi nhuận. Để có thể phát huy của một biện pháp nào đó, mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc, đánh giá các mặt lợi thế của riêng mình (vốn, lao động, nguồn cung cấp, thị trường tiêu thụ...). Và vì lợi nhuận là kết quả tổng hoà của hàng loạt các giải pháp về kinh tế kỹ thuật và tổ chức, nên các doanh nghiệp cần phối hợp tất cả các mặt quản lý mới có thể tìm ra các giải pháp thích ứng nhất nhằm biến các lợi thế vẫn còn ở dạng tiềm năng thành hiện thực.
Kết luận, toàn bộ chương I đã cho chúng ta những lý luận cơ bản về lợi nhuận và các phương hướng, biện pháp tăng lợi nhuận, trên cơ sở đó, cho phép chúng ta tiếp cận một cách dễ dàng hoạt động kinh doanh của công ty Giầy Ngọc Hà, nắm được thực trạng về tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty qua phần nghiên cứu ở chương II.
Chương II
Thực trạng lợi nhuận của Công ty giầy Ngọc Hà
2.1 Khái quát tình hình hoạt động của Công ty giầy Ngọc Hà
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty giầy Ngọc Hà, tên giao dịch quốc tế là NGOCHA SHOES COMPANY, tên viết tắt: SHOEHAMEX, là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sở Công nghiệp Hà Nội, có trụ sở chính tại K12 - Đốc ngữ - Phường Cống Vị – Ba Đình – Hà nội.
Tiền thân của Công ty giầy Ngọc Hà là cơ sở II của Xí nghiệp giầy da Hà Nội, được tách ra theo quyết định số 618/QĐUB ngày 12/4/1991 của UBND thành phố Hà nội, với tên ban đầu là Xí nghiệp giầy Ngọc Hà, sau đổi tên thành Công ty giầy Ngọc Hà theo quyết định đổi tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ số 2295/QĐUB ngày 17/6/1993 của UBND thành phố Hà nội.
Công ty giầy Ngọc Hà là một doanh nghiệp được Nhà nước cấp vốn lần đầu có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Công ty giầy Ngọc Hà có tài khoản gửi tại Ngân hàng Công thương Đống Đa, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng đầu tư và phát triển, công ty có con dấu riêng mang tên Công ty giầy Ngọc Hà.
Khi mới thành lập, Công ty chỉ có 400 công nhân viên và số vốn ban đầu nhận bàn giao từ xí nghiệp giầy da Hà nội là 1.733.000.000 đồng trong đó:
Vốn cố định: 1.072.000.000 đồng
Vốn lưu động: 169.000.000 đồng
Vốn khác : 492.000.000 đồng
Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc công ty cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong toàn công ty, công ty đã tự tìm kiếm được khách hàng, vay vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới, xây dựng cải tạo nhà xưởng. Đồng thời, công ty luôn cố găng nâng cao chất lượng sản phẩm công ty sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, luôn biết cải tiến mẫu mã phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.
Đến nay, Công ty đã tự khẳng định mình trên thị trường trong nước và quốc tế, sản phẩm của công ty được xuất khẩu tới các nước EU, Nhật Bản, Mỹ, Canađa... Đồng thời, Công ty luôn chú trọng đến thị trường nội địa. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay công ty giầy Ngọc Hà đã trở thành một doanh nghiệp vững mạnh có đủ sức đáp ứng yêu cầu của thị trường và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
Biểu: Một số chỉ tiêu Công ty Giầy Ngọc Hà đạt được
Chỉ tiêu
Đơn vị
2000
2001
2002
1.Tổng doanh thu
1000 đ
36.560.000
39.542.000
47.450.000
2. Lợi nhuận
1000 đ
250.000
296.000
363.000
3. Thu nhập bq
1000/lđ/t
450
520
600
4. Sản lượng
đôi
896.660
1.002.000
1.200.000
5. Kim ngạch xuất khẩu giầy
USD
920.000
985.000
1.132.000
Qua biểu trên cho chung ta thấy được tình hình kinh doanh của Công ty giầy Ngọc Hà đang trên đà phát triển, các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2002, Công ty đạt được các chỉ tiêu cao nhất từ khi thành lập tới nay, về mọi mặt.
Tổng doanh thu năm 2002 tăng so với năm 2001 là 7.908.000.000 tỷ về số tuyết đối và 20% về số tương đối.
Lợi nhuận năm 2002 tăng so với năm 2001 là: 67 tỷ về số tuyệt đối và 22,6 % về số tương đối.
Thu nhập bình quân trên người lao động trung bình tăng 80.000 trên tháng tương đương với 15,38%.
Về tổng sản lượng sản xuất năm 2002 đã tăng so với năm 2001 là 198.000 đôi, tương đương với 19,76% so với năm 2001.
Đạt được thành quả kết đây là kết quả đáng mừng đối với toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong công ty giầy Ngọc Hà.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiêm vụ của các phòng ban
Bộ máy tổ chức và quản lý kinh doanh của Công ty dựa trên mô ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement