Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By embels_b
#945505

Download miễn phí Chuyên đề Một số nhận xét kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội của Công ty đầu tư xây dựng Hà nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương 2

I. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa công tác hạch toán tiền lương 2.

1. Khái niệm của tiền lương 2

2. Vai trò của tiền lương 3

3. Chức năng của tiền lương. 3

II. các hình thức trả lương 2

1. Trả lương theo thời gian .5

2. Trả theo sản phẩm .6

3. Hình thức trả lương khoán. 11

III. Một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hội. 12

1. Khái niệm về BHXH. 12

2. Nội dung BHXH, BHYT, KPCĐ. 13

IV. nội dung nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .14

V. Tổ chức chứng từ ban đầu và hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương. 15

1.Tổ chức các chứng từ ban đầu. 15

2. Hạch toán tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương. 15

VI. hình thức tổ chức sổ tiền lương. 21

VII. cụ thể cho từng hình thức ghi sổ. 21

1. Nhật ký chung 21

2. Nhật ký chung. 23

3. Chứng từ ghi sổ 25

4. Nhật ký sổ cái. 27

Chương II: Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản thu nhập của người lao động tại Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội. 30

I. Quá trình hình thức và phát triển của Công ty. 30

II. Đặc điểm sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty. 32

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 32

2. Bộ máy quản lý của Công ty. 34

III. Bộ máy kế toán của công ty 37

1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 37.

2. Hình thức sổ kế toán hiện áp dụng tại Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội.39

IV. Thực trạng hạch toán tiền lương và BHXH ở công ty. 40

1.Hình thức trả lương ở Công ty. 40

2. Tổ chức hạch toán tiền lương BHXH tại Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội. 42

4.Trình tự thanh toán cho CBCNV trong Công ty Đầu tư - Xây dựng Hà Nội . 51

Phần III: Một số nhận xét kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiền lương và BHXH của Công ty đầu tư xây dựng Hà nội 58

I. Nhận xét 58

II. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tiền lương tại Công ty đầu tư xây dựng Hà nội 59

Kết luận 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kinh tế ở doanh nghiệp theo cơ chế quản lý mới, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm soát viên kế toán tài chính của Nhà nước tại doanh nghiệp.
Là người giúp việc giám đốc doanh nghiệp trong việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, kế toán trưởng có nhiệm vụ.
-(1) Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tổ chức cán bộ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cải tiến bộ máy và công tác kế toán thống kê.
-(2) Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
-(3) Tính toán và trích nộp đúng đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, các khoản nộp cấp trên, các quỹ để lại cho doanh nghiệp và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả.
-(4) Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các thủ tục và tài liệu cần thiết cho việc xử lý các tài khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản, đồng thời đề suất các biện pháp giải quyết.
-(5) Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo tài chính, thống kê và quyết toán của doanh nghiệp theo chế độ quy định.
-(6) Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ doanh nghiệp và trong các đơn vị trực thuộc.
- (7) Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán Nhà nước và các quy định của cấp trên về thống kê, thông tin kinh tế cho các bộ phận, cá nhân có liên quan trong doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới.
-(8) Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán thuộc bí mật Nhà nước.
-(9) Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán trong doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới.
Là kiểm soát viên kinh tế - tài chính của Nhà nước đặt tại doanh nghiệp, kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát.
-(1) Việc chấp hành bảo vệ tài sản, vật tư tiền vốn trong doanh nghiệp.
-(2) Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, các định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chính sách chế độ đối với người lao động.
Chương II
Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản thu nhập của người lao động tại Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội.
I. Quá trình hình thức và phát triển của Công ty.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cả nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới. Thành phố Hà Nội nói chung và ngành xây dựng Hà Nội nói riêng hăng hái tổ chức thực hiện chương trình cải cách, sắp xếp lại các doanh nghiệp cho phù hợp với cơ chế thị trường. Tạo thế lực cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật đạt hiệu quả cao. Với mục tiêu đó, Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội - thuộc sở xây dựng Hà Nội được thành lập với tên gọi Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội.
Tên giao dịch quốc tế.
"Ha Noi Construction Investmemt Company" với tên viết tắt "HANCIC"
Trụ sở chính: 76 - An Dương - Phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4) 8292974, 8192391, 829347, 8293806
Fax: (84 - 4) 8292391.
Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập theo quyết định 1893/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở sát nhập của hai Công ty: "Công ty vật liệu và xây dựng" với Công ty xây lắp điện Hà Nội. Đây là doanh nghiệp của ngành xây dựng thủ đô được ra đời trong công cuộc đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp năm 1997 của UBND Thành phố Hà Nội hai Công ty tiền thân đều có quá trình sản xuất kinh doanh gắn liền với quá trình phát triển kinh tế ngành công nghiệp xây dựng Thủ đô.
Sau khi sát nhập, Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội đã phát huy thế lực mới để tổ chức sản xuất kinh doanh. Công ty tiếp tục đầu tư trang bị thi công và tuyển dụng thêm lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật năng động và đội ngũ công nhân, kỹ thuật giỏi nghề, thạo việc, tạo đà chủ động cho Công ty khẳng định thị trường bằng truyền thống xây lắp điện, mở rộng kinh doanh chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng dân dụng công nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã đầu tư nhiều ô tô, máy móc, máy ủi và các thiết bị thi công. Mặt khác Công ty phải tuyển dụng nhiều cán bộ kỹ thuật và công nhân đã thi công nhiều công trình phức tạp nhóm A và B trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc. Thực hiện được những nhiệm vụ quy mô lớn và yêu cầu phức tạp về kỹ thuật, mỹ thuật công trình cũng như tiến độ thi công nghặt cùng kiệt và đặc biệt lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng lập dự án xây dựng, giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị xây dựng... Công ty đã có tiềm năng cơ sơ vật chất vững vàng, có đội ngũ công nhân viên đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm quản lý. Công ty dã và đang tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị tiên tiến như dây chuyền sản xuất gạch BLDCK, dây chuyền sản xuất ống bằng công nghệ vasung, tàu hút cát, ôtô...
Qua thực tế sản xuất kinh doanh Công ty đã mở ra các chi nhánh tại Hà Tĩnh, Hưng Yên, Văn phòng thay mặt Công ty tại Viên Chăn (Lào) và đặc khu Xay Xổm Bun.
Hiện nay Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội được giao thầu nhiệm vụ chia thành 4 nhóm chính là:
Nhóm 1: Khối hoạt động kinh doanh mang tính chất đầu tư là:
(gọi tắt là khối quản lý đầu tư)
- Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
- Là tư vấn cho các chủ đầu tư trong ngoài nước về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng.
- Kinh doanh nhà ở.
Nhóm 2: Khối hoạt động kinh doanh mang tính chất công nghệ xây lắp.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp thủy lợi, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội.
-Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp điện dân dụng, công nghệ thuỷ lợi, sản xuất vật liệu.
- Thi công xây lắp trang trí nội ngoại thất, các công trình xây dựng gia công khung nhôm kính, chất lượng cao, dây truyền côing nghệ do Italia, Taiwan cung cấp.
Nhóm 3: Khối hoạt động kinh doanh mang tính chất khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng.
- Sản xuất vật liệu kinh doanh xây dựng, là đại lý vật tư thiết bị xây dựng và trang thiết bị nội ngoại.
- Khai thác và kinh doanh cát xây dựng, bao gồm các bãi cát và hút cát vàng, đá, vôi...
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu xây dựng, chuyển giao sản xuất.
Nhóm 4: Khối kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ.
- Kinh doanh dịch vụ, khách sạn ăn uống, thể thao vui chơi giải trí.
- Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường thuỷ nhiên liệu cho động cơ xe máy và sửa chữa xe máy.
- Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ khai thác tại Lào: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị máy móc phục vụ chuyên ngành xây dựng, ngành khí ga hoá lỏng, kinh doanh ga, chiết nạp ga hoá lỏng.
Hiện nay cả 4 lĩnh vực trên, Công ty đều kinh doanh có hiệu qu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement