Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lautrang_chieudong_salami
#945471

Download miễn phí Chuyên đề Công tác hạch toán kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong các doanh nghiệp

· Bán buôn.

 Đây là hình thức bán hàng chính của Công ty bởi vì khách hàng của Công ty thường là các cửa hàng xe máy lớn, các Công ty TNHH, Công ty tư nhân.mua hàng với số lượng lớn và thường xuyên. Cơ sở cho mỗi nghiệp vụ bán buôn của Công ty là các hợp đồng kinh tế đã ký kết và các đơn đặt mua hàng của khách hàng. Theo cách bán buôn Công ty chủ động lập kế hoạch mua bán hàng hoá vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ nói riêng và công tác kinh doanh nói chung. Mặt hàng bán buôn chủ yếu của Công ty hiện nay là xe máy các loại như JL 100, JL 110, JL 110-A, HY 125-B; nhựa đường.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ộ chính xác của số liệu đã ghi.
2.3. Hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ.
Hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ được hình thành sau các hình thức : Nhật ký chung và Nhật ký sổ cái vì vậy nó thể hiện được bước phát triển cao hơn trong lĩnh vực thiết kế hệ thống sổ, đạt mục tiêu hợp lý hoá cao nhất trong hạch toán kế toán trên các mặt.
Hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ tách việc ghi Nhật ký với việc ghi sổ cái thành hai bước công việc độc lập, rất tiện cho phân công lao động kế toán, khắc phục được những hạn chế của hình thức Nhật ký sổ cái.
Hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ sử dụng phổ biến sổ Nhật kýtài khoản để hạch toán hàng ngày theo cả hai hướng thông tin về thời gian phát sinh nghiệp vụ và thông tin phân loại cho từng loại đối tượng. Trong hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ kế toán sử dụng các sổ chủ yếu sau :
Sổ chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái tài khoản
Sổ chi tiết cho một số đối tượng
Ưu điểm của hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ : là ghi chép đơn giản, kết cấu sổ dẽ ghi, thống nhất cách thiết kế sổ Nhật ký và Sổ cái, số liệu kế toán dễ đối chiếu, dễ kiểm tra. Sổ nhật ký tờ rời cho phép thực hiện chuyên môn hoá được lao động kế toán trên cơ sở phân công lao động.
Nhược điểm của hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ là : vẫn chưa khắc phục được nhược điểm ghi chép trùng lắp của cá hình thức sổ kế toán sử dụng trước đó.
Điều kiện áp dụng : Hình thức sổ Chứng từ - ghi sổ thích hợp với mọi loại quy mô doanh nghiệp. Sổ sách kết cấu đơn giản nên phù hợp với cả kế toán thủ công và kế toán bằng máy.
2.4. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ.
Hình thức sổ Nhật ký chứng từ sử dụng các loại sổ sách sau :
Sổ Nhật ký : Hình thức sổ Nhật ký chứng từ sử dụng 10 sổ Nhật ký sau :
Nhật ký chứng từ số 1 : Tiền mặt
Nhật ký chứng từ số 2 : Tiền gửi ngân hàng
Nhật ký chứng từ số 3 : Tiền đang chuyển
Nhật ký chứng từ số 4 : Tiền vay tín dụng
Nhật ký chứng từ số 5 : Nhà cung cấp
Nhật ký chứng từ số 6 : Nhật ký hàng mua
Nhật ký chứng từ số 7 : Nhật ký chi phí sản xuất
Nhật ký chứng từ số 8 : Bán hàng và xác định kết quả
Nhật ký chứng từ số 9 : Tài sản cố định
Nhật ký chứng từ số 10 : Nhật ký chung cho các đối tượng còn lại.
Bảng kê : Hình thức nhật ký chứng từ sử dụng 11 bảng kê nhằm phục vụ cho việc ghi sổ nhật ký được gọn nhẹ, nhanh chóng. Các bảng kê thường gồm :
Bảng kê số 1 : Tiền mặt (ghi Nợ)
Bảng kê số 2 : Tiền gửi ngân hàng (ghi Nợ)
Bảng kê số 3 : Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ
Bảng kê số 4 : Chi phí sản xuất theo phân xưởng
Bảng kê số 5 : Chi phí chung và xây dựng cơ bản
Bảng kê số 6 : Chi phí trả trước và phải trả
Bảng kê số 8 : Nhập, xuất, tồn kho hàng hoá, sản phẩm.
Bảng kê số 9 : Tính giá sản phẩm, hàng hoá
Bảng kê số 10 : Hàng gửi bán
Bảng kê số 11 : Khách hàng
Bảng phân bổ : Hình thức sổ nhật ký chứng từ sử dụng bảng phân bổ để chia chi phí cho đối tượng chịu phí và mục đích của chi phí. Bảng phân bổ thường dùng để hạch toán trước khi ghi bảng kê. Thuộc bảng phân bổ có 4 bảng
Bảng phân bổ số 1 : Tiền lương và các khoản trích theo lương
Bảng phân bổ số 2 : Vật liệu, công cụ, dụng cụ
Bảng phân bổ số 3 : Khấu hao TSCĐ
Bảng phân bổ số 4 : Chi phí sản xuất phụ phù trợ
Sổ chi tiết : Gồm 6 sổ được quy định sẵn kết cấu để phục vụ việc ghi bảng kê hay nhật ký chứng từ.
Sổ chi tiết 1 : Tiền vay tín dụng (NKCT số 4)
Sổ chi tiết 2 : Chi tiết nhà cung cấp ( NKCT số 5)
Sổ chi tiết 3 : Chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết 4 : Chi tiết khách hàng (bảng kê Số 11; NKCT Số 8)
Sổ chi tiết 5 : TSCĐ (NKCT số 9)
Sổ chi tiết 6 : Các đối tượng còn lại (NKCT số 10)
Sổ cái : Sổ cái ghi ngày cuối cùng của kỳ báo cáo trên cơ sở các Nhật ký chứng từ; sổ cái mở cho từng tài khoản.
Ưu điểm của hình thức nhật ký chứng từ : So với các hình thức sổ trước, hình thức này đảm bảo tính chuyên môn hoá cao của sổ kế toán, thực hiện chuyên môn hoá và phân công chuyên môn hoá lao động kế toán. Hỗu hết sổ kết cấu theo một bên của tài khoản (trừ một số tài khảon thanh toán) nên giản một nửa khối lượng ghi sổ. Mặt khác sổ theo hình thức này kết cấu theo nguyên tắc bàn cờ, nên tính chất đối chiếu kiểm tra cao. Mẫu sổ in sẵn quan hệ đối ứng và ban hành thống nhất tạo nên kỷ cương cho việc ghi chép sổ sách. Nhiều chỉ tiêu quản lý được kết hợp ghi sẵn trên sổ kế toán nhật ký chứng từ, đảm bảo cung cấp thông tin tức thời cho quản lý và lập báo cáo định kỳ kịp thời hạn.
Nhược điểm của hình thức nhật ký chứng từ : Là phức tạp về kết cấu, quy mô sổ lớn về lượng và loại, đa dạng kết cấu giữa các đối tượng trên loại sổ Nhật ký chính và phụ (bảng kê, bảng phân bổ) nên khó vận dụng phương tiện máy tính vào xử lý số liệu kế toán; đòi hỏi trình độ kế toán cao và quy mô hoạt động doanh nghiệp lớn.
Điều kiện áp dụng : Hình thức nhật ký chứng từ sử dụng có hiệu quả trong những điều kiện sau :
Doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn.
Đội ngũ nhân viên kế toán nhiều, đủ trình độ thao tác nghiệp vụ đúng trên sổ.
Doanh nghiệp chủ yếu thực hiện kế toán bằng lao động thủ công.
3. Trình tự ghi sổ kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.
3.1. Các chứng từ kế toán về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.
Chứng từ vừa là phương tiện minh chứng về tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế vừa là phương tiện thông tin về kết quả nghiệp vụ kinh tế đó. Tuỳ theo cách tiêu thụ kế toán quá trình tiêu thụ sử dụng các loại chứng từ sau :
Hoá đơn GTGT
Hoá đơn bán hàng
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho
Hoá đơn bán hàng giao thẳng
Báo cáo bán hàng
Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ
Giấy nộp tiền của nhân viên bán hàng
Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày
Các chứng từ kế toán khác có liên quan
3.2. Trình tự ghi sổ kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.
Trong 4 hình thức ghi sổ kế toán đã nêu ở trên, để thuận lợi cho việc so sánh với sổ sách của đơn vị thực tập trong phần II em chỉ đề cập đến hình thức sổ Nhật ký chung (sơ đồ 10).
V. Đặc điểm kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ở một số nước và chuẩn mực kế toán quốc tế về tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.
1. Hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá ở Pháp.
1.1 Những nguyên tắc ghi nhận nghiệp vụ tiêu thụ.
Giá bán hàng hoá được xác định là giá bán thực tế, tức là giá ghi trên hoá đơn trừ đi các khoản giảm giá, bớt giá, hồi khấu chấp thuận cho người mua (Net thương mại).
Giá bán được xác định là thu nhập không bao gồm thuế GTGT thu hộ Nhà nước.
Nếu có chiết khấu chấp thuận cho người mua thì chiết khấu được hạch toán vào chi phí tài chính TK 665 - Chiết khấu đã chấp thuận.
Chứng từ sử dụng là hoá đơn báo đòi.
1.2. Tài khoản sử dụng.
TK 70 "Bán sản phẩm chế tạo, cung cấp lao vụ, hàng hoá".
TK 70 sử dụng các tài khoản chi tiết sau :
TK 701 : Bán sản phẩm chế tạo (thành phẩm)
TK 702 : Bán sản phẩm trung gian
TK 703 : Bán phế phẩm
TK 704 : Công tác
TK 705 : Công trình nghiên cứu
TK 706 : Cung cấp dịch v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement