Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lx_sh_zip
#945470

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Da giầy Hà Nội

Công ty Da giầy Hà Nội hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và trị giá thành phẩm xuất kho được tính theo giá thực tế đích danh. Khi xuất lô hàng nào thì tính giá hàng xuất theo giá thành sản xuất lô hàng nào thì tính giá hàng xuất kho giá thành sản xuất của lô hàng đó.

Hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho thành phẩm, thủ kho sẽ chuyển các chứng từ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho cho kế toán thành phẩm. Số liệu từ các chứng từ này sẽ được nhập vào máy theo thứ tự thời gian phát sinh nghiệp vụ, trên máy đã cài sẵn các mã hàng. Khi nhập chứng từ kế toán khai báo kho, mã hàng, số lượng nhập xuất, đơn giá nhập xuất. máy sẽ tự động vào các sổ có liên quan. Để biết được tình hình nhập xuất tồn của từng loại thành phẩm kế toán sẽ in ra sổ chi tiết thành phẩm. Sổ chi tiết thành phẩm được lập theo tháng cho từng loại thành phẩm, các nghiệp vụ nhập xuất được theo dõi cả về “giá trị” và “số lượng” ghi theo trình tự thời gian.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xây dựng văn hoá Công ty.
Phòng xuât nhập khẩu:
Phòng có chức năng tìm kiếm khách hàng , củng cố và phát triển mối quan hệ với khách hàng quốc tế. Đồng thời tham cho Giám đốc trong việc lựa chọn khách hàng XNK đáng tin cậy và các biện pháp để hoàn thiện công tác XNK của Công ty.
Phòng quản lý chất lượng ISO.
Phòng Quản lý chất lượng có chức năng quản lý chất lượng thống nhất trong toàn bộ Công ty. Thông qua việc thực hiện các nội dung của công tác quản lý chất lượng, phòng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng cạnh tranh và cải thiện vị thế của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.
Văn phòng Công ty.
Văn phòng là cơ quan tham mưu có chức năng giúp việc Ban Giám đốc Công ty trong lĩnh vực hành chính tổng hợp và đối ngoại, điều hoà các mối quan hệ giữa các bộ phận Công ty.
Trung tâm kỹ thuật- Mẫu.
Thực hiện 3 chức năng cơ bản: Nghiên cứu cơ bản mang tính phát hiện sáng tạo các kiểu dáng mới, nghiên cứu ứng dụng sao cho phù hợp với thị trường và năng lực của Công ty, phối hợp với các Xí nghiệp tổ chức triển khai quá trình chế thử chuyển giao công nghệ.
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty Da giầy Hà Nội.
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán.
Tổ chức bộ máy kế toán là tổ chức những con người làm kế toán, việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý và hiệu quả sẽ giúp cho việc cung cấp thông tin kế toán đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng sử dụng thông tin. Do đó, việc tổ chức bộ máy này phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, trình độ của nhân viên kế toán, các phương tiện áp dụng trong kế toán.
Công ty Da giầy Hà Nội có qui mô hoạt động tương đối lớn, địa bàn lại tập trung nên công tác kế toán cũng được tổ chức phù hợp và tương xứng với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Là một đơn vị hạch toán độc lập, bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, Phòng kế toán trung tâm của Công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ việc thu nhận xử lý luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp đến việc lập báo cáo kế toán. Các xí nghiệp nghiệp trực thuộc Công ty có nhiệm vụ tập hợp các chứng từ phát sinh tại các xí nghiệp sau đó chuyển lên phòng kế toán công ty để vào sổ. Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung tỏ ra rất phù hợp và hiệu quả đối với công tác hạch toán kế toán của Công ty. Nó vừa tạo thuận lợi cho việc phân công và chuyên môn hoá công việc đối với cán bộ kế toán vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công ty.
Phòng kế toán của Công ty hiện nay có 7 người gồm một kế toán trưởng, một kế toán tổng hợp, một thủ quỹ và bốn nhân viên kế toán có trình độ đại học và am hiểu công việc. Ngoài ra còn có các kế toán tại các xí nghiệp trực thuộc. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Da giầy Hà Nội được thể hiện ở sơ đồ dưới đây với nhiệm vụ cụ thể của từng người.
Kế toán trưởng
Phó phòng phụ trách tài chính
( kế toán tiền gửi ngân hàng)
Phó phòng phụ trách kế toán( kế toán tổng hợp)
Kế toán vật tư
Kế toán thành phẩm
Kế toán tiền lương
Thủ quỹ
Kế toán tại các đơn vị trực thuộc
Quan hệ chỉ đạo: Quan hệ cung cấp số liệu:
Sơ đồ 15: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
Trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy kế toán được lựa chọn, Kế toán trưởng qui định chức danh nhiệm vụ cho từng cấp từng bộ phận, từng nhân viên kế toán.
Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành bộ máy kế toán thực thi theo đúng chính sách, chế độ kế toán hiện hành. Hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra hoạt động của các nhân viên kế toán đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
Phó phòng phụ trách kế toán (Kế toán tổng hợp): Chịu trách nhiệm về tính hợp thức, đúng đủ của các chứng từ, báo cáo kế toán và lên kế hoạch hoạt động chỉ đạo thực hiện của các nghiệp vụ kế toán đối với các kế toán viên. Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ:
+ Thực hiện phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
+ Theo dõi đại lý, công nợ tài khoản 131, thực hiện kế tóan thuế.
+ Thực hiện tổng hợp các phần hành kế toán lên sổ cái , sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán
Các kế toán viên thực hiện kế toán các phần hành:
+ Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình nhập xuất, mua bán nguyên vật liệu, công cụ công cụ và kế toán thanh toán với nhà cung cấp.
+ Kế toán tiền lương: theo dõi chi tiết thanh toán tiền tạm ứng, tiền lương tiền thưởng phụ cấp, Bảo hiểm xã hội và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện kế toán các khoản phải trả phải thu nội bộ, phải nộp khác đồng thời theo dõi trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.
+ Kế toán thành phẩm; Có nhiệm cụ phản ánh kịp thời chính xác tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm.
+ Kế toán tiền gửi ngân hàng: Theo dõi tình hình biến động tăng giảm tiền gửi ngân hàng của Công ty, tình hình mua bán ngoại tệ và thanh toán qua ngân hàng của Công ty. Đồng thời còn thực hiện kế toán phần hành tài sản cố định.
Thủ quỹ: Thủ quỹ giữ tiền mặt, ghi sổ quỹ thu chi tiền mặt, căn có chứng từ gốc hợp lệ cuối ngày đối chiếu với sổ thanh toán tiền mặt.
2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán.
Công ty Da giầy Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất có lịch sử hình thành và phát triển từ rất sớm, quy mô sản xuất lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế thường xuyên phát sinh. Do đó, để thuận lợi cho việc tổ chức hạch toán kế toán, Công ty đã lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký chứng từ”. Đây là hình thức sổ được áp dụng phổ biến và phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, trình độ quản lý và trình độ kế toán cao.
Hình thức Nhật ký chứng từ ở Công ty được áp dụng không đầy đủ, Công ty chỉ sử dụng một số loại nhật ký chứng từ như:
+ Nhật ký chứng từ số 1, 2,4,5,8,9,10
Các bảng kê số1, 2,5, 11. Sổ chi tiết các tài khoản 155, 331, 131, 511, 632… Bảng phân bổ số 1, 2, 3 và sổ cái các tài khoản. Các chứng từ , sổ sách đều được mã hoá cho phù hợp thuận tiện cho việc sử dụng kế toán máy.
Trước yêu cầu đổi mới và áp dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào công tác kế toán, hiện nay Công ty đang áp dụng phần mền kế toán CA/2000 ( CADS).
Ghi hàng ngày
Ghi cuối kỳ
Thẻ và sổ kế
toán chi tiết
Chứng từ gốc và
các bảng phân bổ
Bảng kê
Nhật ký
Chứng từ
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Quan hệ đối chiếu
Sơ đồ 16: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ
2.1.3.3. Hệ thống báo cáo kế toán
Kỳ kế toán: Công ty áp dụng kỳ kế toán theo năm, niên độ kế toán của công ty trùng với năm dương lịch ( từ ngày 01/01 đ31/12)
Kỳ báo cáo của Công ty áp dụng theo tháng, ngoài ra công ty còn áp dụng theo quý. Hàng quý, phòng kế toán phải tập hợp số liệu để lập các loại báo cáo tài chính theo luật định, bao gồm “ Bảng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement