Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quemoi_dn
#944730

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 2

1.1.TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 2

1.1.1.Khái niệm Tín dụng Ngân hàng 2

1.1.2.Phân loại tín dụng Ngân hàng 2

1.2.THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 5

1.2.1.Khái niêm, mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng 5

1.2.2. Nội dung thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng 6

1.2.2.1.Thẩm định tình hình chung của khách hàng. 6

1.2.2.2.Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng 9

1.2.2.3.Thẩm định phương án, dự án vay vốn. 17

1.2.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo 28

1.2.2.5.Thẩm định khả năng đáp ứng thời hạn vay và nhu cầu khách hàng 30

1.3.1.Nhóm nhân tố chủ quan 32

1.3.2.Nhóm nhân tố khách quan 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 34

2.1.VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 34

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 34

2.1.2.Những kết quả đạt được trong những năm gần đây 34

2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 36

2.2.1.Cơ sở pháp lý của thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội. 36

2.2.2.Quy trình công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 37

2.2.3.Ví dụ minh hoạ cho công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại thươg Hà Nội 45

2.2.4. Đánh giá công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 58

2.2.4.1.Kết quả đạt được 58

2.2.4.2.Hạn chế và nguyên nhân 59

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 63

3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2008 63

3.1.1.Mục tiêu phấn đấu 63

3.1.2.Biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra 63

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 66

3.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tín dụng 66

3.2.2. Hoàn thiện nội dung, quy trình phân tích tài chính 67

3.2.3.Hoàn thiện thẩm định tài sản đảm bảo 68

3.2.4.Hoàn thiện thẩm định tư cách khách hàng 69

3.2.5. .Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược Maketing, củng cố và mở rộng khách hàng. 70

3.2.6Hoàn thiện về công tác kiểm tra, kiểm soát 70

3.3.Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 71

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 71

3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 72

3.3.3.Kiến nghị với các chủ đầu tư 74

3.3.4.Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 74

3.3.5. Đối với khách hàng 75

KẾT LUẬN 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chính xác của thông tin là điều kiện để các cán bộ thẩm định đưa ra những nhận xét đánh giá đúng đắn chọn lọc được khách hàng, dự án đầu tư khả thi, mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng và khách hàng,góp phần phát triển kinh tế đất nước.
-Trang thiết bị, công nghệ:Đây là nhân tố ảnh hưởng tới thời gian và độ chính xác của kết quả thẩm định tài chính dự án với trang thiêt bị hiện đại, việc thu thập và xử lý các thông tin sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng và chính xác, các cơ hội đầu tư sẽ được nắm bắt kịp thời.
-Quá trình và phương pháp thẩm định:Quy trình và phương pháp thẩm định hợp lý, khoa học sẽ giúp cán bộ tín dụng phân tích, đánh giá hồ sơ vay vốn một cách nhanh chóng, tin cậy,chính xác,tiết kiệm thời gian và chi phí, giúp cho việc ra quyết định cho vay đúng đắn.Ngược lại, quy trình và phương pháp thẩm định không khoa học, nhiều thủ tục phức tap, rườm rà, gây mất thời gian, tiền bạc và thậm chí còn làm mất cơ hội đầu tư của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng và giảm khả năng cạnh tranh,uy tín của Ngân hàng.
-Tổ chức công tác thẩm định tín dụng:Do thẩm định tín dụng được tiến hành theo nhiều giai đoạn nên tổ chức công tác thẩm định có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành bại của công việc thẩm định.Nếu công tác này được tổ chức một cách khoa học,hợp lý trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kết quả thẩm định tín dụng sẽ cao.
1.3.2.Nhóm nhân tố khách quan
-Môi trường kinh tế-xã hội:Môi trường kinh tế-xã hội có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của công tác thẩm định tín dụng.Nếu trong điều kiện kinh tế phát triển, xã hội ổn định, công nghệ hiện đại, thông tin về khách hàng được cung cấp một cách đầy đủ, chính xác, minh bạch…sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định tín dụng của Ngân hàng.Ngược lại nếu nền kinh tế thường xuyên biến động bất lợi thì công tác thẩm định sẽ gặp rất nhiều khó khăn khăn trong việc dự báo xu hướng phát triển và thay đổi của nền kinh tế.Hiện nay, nền kinh tế thường xuyên biến động, nhu cầu thị hiếu của thị trường cũng thay đổi, công nghệ sản xuất luôn được đổi mới.Vì vậy,nếu doanh nghiệp không bắt kip sự thay đổi đó thì sẽ khó tồn tại và phát triển, có thể lâm vào tình trạng phá sản và không trả được nợ cho Ngân hàng.
-Môi trường pháp lý:Các chính sách, cơ chế quản lý đóng vai trò điều chỉnh, định hướng hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế.Nếu cơ chế chính sách hợp lý, có tính hiệu lực cao, đồng bộ thì sẽ là điều kiện thuận lợi thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.Ngược lại sẽ là rào cản, kiềm chế sự phát triển của các ngành kinh tế.Công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng cũng chịu sự tác động của môi trường pháp lý, đó là hệ thống các văn bản Luật và dưới luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.Hệ thống pháp lý điều chỉnh công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM được quy định chặt chẽ, hợp lý, phù hợp sẽ tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động cho vay, đem lại lợi ích cho Ngân hàng,khách hàng, thúc đẩy các ngành khác trong nền kinh tế cùng phát triển.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
2.1.VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội
Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội được thành lập vào ngày 01/03/1985, là thành viên trong hệ thống Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, được nhà nước công nhận là doanh nghiệp hạng I.Cùng với sự phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội có truyền thống kinh doanh đối ngoại, thanh toán quốc tế, các dịch vụ tài chính, Ngân hàng quốc tế khác. Đến cuối năm 2006,Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội đã có mạng lưới bao gồm:06 Phòng giao dịch,01 Quầy thu đổi ngoại tệ,cùng 4 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương trên địa bàn Hà Nội.
Là một trong những Chi nhánh hàng đầu của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam,Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cung cấp các dịch vụ tự động hoá cao:VCB ONLINE,thanh toán điện tử liên Ngân hàng,VCB Money,[email protected],hệ thống máy rút tiền tự động ATM,thẻ Vietcombank,Connect 24,Vietcombank MTV,Vietcombank SG24…hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu và mạng lưới đại lý trên 1400 Ngân hàng tại 85 nước.
Đặc biệt trong các chính sách phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đội ngũ các bộ năng động, nhiệt tình và tinh thông nghiệp vụ.
Sơ đồ tổ chức bộ máy Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nôi (Phần phụ lục)
2.1.2.Những kết quả đạt được trong những năm gần đây
Năm 2007, nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng.GDP năm 2007 đạt 8.5%.Các hoạt động kinh tế càng về tháng cuối càng sôi động, lãi suất của các Ngân hàng sau một thời gian liên tục điều chỉnh đang duy trì ở mức ổn định sau việc cắt giảm lãi suất của Fed.Gần đây, các Ngân hàng TMCP đang nâng lãi suất huy động để có đủ số vốn cho hoạt động cuối năm.Giá vàng tăng đột biến ở mức 1,6 và lên tới 1,7 triệu đồng/chỉ, thị trường chứng khoán với nhiều diễn biến quanh mốc VN-Index đạt 1.000 điểm,thị trường bất động sản với nhiều dấu hiệu mới…Chỉ số giá tiêu dùng(CPI) năm 2007 tăng 12,63% so với tháng 12/2006 tác động mạnh tới kinh tế và đời sống, đặc biệt trong mấy tháng cuối năm.
Tại địa bàn Hà Nội tuy phải đối phó với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội:Nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm, tình trạng tăng giá khá bổ biến, nhất là ở một số hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu, sự trầm lắng trên thị trường chứng khoán, mức độ gia tăng sức ép cạnh tranh từ hàng ngoại nhập do thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong năm đầu tiên của tổ chức thương mại thế giơi WTO…nhưng xét về tổng thể,tình hình kinh tế-xã hội của thủ đô trong năm 2007 có nhiều biến chuyển tích cực:Tổng sản phẩm nội địa(GDP) trên toàn Hà Nội tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2006. Đặc biệt,hoạt động Ngân hàng tại địa bàn Hàn Nội năm 2007 vẫn phát triển khá ổn định,các chỉ tiêu đều ở mức cao so với toàn quốc.
Cùng với sự phát triển của các NHTM khác, Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội trong các năm qua đã đạt được một số kết quả nhất
định và được thể hiện qua bảng tổng hợp sau:
BẢNG : HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
Đơn vị: tỷ đồng
Thời gian
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
Tổng vốn huy động quy VND
5.307
6.154
8.260
10.830
12.129
1.Tiền gửi tiết kiệm
3.913
3.170
3.861
5.409
6.521
2.Tiền gửi của tổ chức kinh tế
1.024
2.335
3.572
4.330
4.124
3.Tiền gửi khác
370
649
827
1.091
1.484
(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội)
HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
Đơn vị: tỉ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
1.Doanh số cho vay
7.911
9.572
13.787
20.956
26.308
2.Doanh số thu nợ
6.921
8.305
13.498
20.201
22.827
3.Dư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement