Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chunu_25251325
#944708

Download miễn phí Chuyên đề Kiểm toán chu trình Bán hàng- Thu tiền do Công ty TNHH Grant Thornton thực hiện

Grant Thornton tìm hiểu thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của ABC thông qua việc thu thập các văn bản có liên quan như giấy phép thành lập, bản điều lệ công ty, biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, cũng như những văn bản liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền như hợp đồng bán hàng hay các cam kết khác,. Bên cạnh đó, các báo cáo kiểm toán cho các giai đoạn tài chính trước, báo cáo tài chính, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản liên quan, các chứng từ kế toán có liên quan khác.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


c hiện đúng theo chuẩn mực thứ nhất trong mười chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến và theo đúng các quy định của công ty. Cùng với việc chỉ định về nhân lực, Công ty còn tiến hành chuẩn bị các thiết bị đi kèm khác như phương tiện tính toán và kiểm tra, phương tiện kiểm kê,…
Thu thập thông tin
Việc thu thập thông tin dựa trên việc tận dụng tối đa nguồn tài liệu đã có, song khi cần thiết vẫn tiến hành các biện pháp điều tra bổ sung.
Công việc này thường được các kiểm toán viên chính phụ trách cuộc kiểm toán (audit senior in charge) giao cho các kiểm toán viên dưới quyền hay các trợ lý kiểm toán tiến hành.
Lập kế hoạch kiểm toán.
Việc xác định nhu cầu thực hiện chủ yếu qua việc cụ thể hoá mục tiêu và phạm vi kiểm toán đã dự kiến, bao gồm việc xác định những công việc cụ thể phải làm, trên cơ sở đó lượng hoá quy mô từng việc và xác định thời hạn kiểm toán tương ứng.
Trên cơ sở tính toán cụ thể số người, phương tiện và thời gian kiểm toán, kiểm toán viên chính phụ trách sẽ tính toán kinh phí cần thiết cho cuộc kiểm toán và báo cáo lên giám đốc kiểm toán phê duyệt. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán cũng được xác định trên cơ sở trình tự lập kế hoạch nói chung. Kế hoạch sau khi dự kiến được thảo luận, thu thập ý kiến của các chuyên gia, của các giám đóc kiểm toán và của kiểm toán viên trực tiếp thực hiện hợp đồng.
Xây dựng chương trình kiểm toán.
Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán tổng quát, chương trình kế hoạch cụ thể được xây dựng cho từng phần hành. Quá trình này được thực hiện bởi các kiểm toán viên trực tiếp phụ trách công việc, có sự tham khảo ý kiến và phê duyệt của các nhà lãnh đạo cấp cao như giám đốc kiểm toán hay tổng giám đốc (partner).
Thực hiện kiểm toán
Trong quá trình này, nhóm các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán viên nhận trách nhiệm thực hiện đồng bộ các công việc đã ấn định trong kế hoạch, chương trình kiểm toán, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản sau đây:
-Trong mọi trường hợp, kiểm toán viên phải tuân thủ theo các chương trình đã được xây dựng, không được tự ý thay đổi.
-Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thường xuyên ghi chép lại những phát hiện, nhận định nhằm tích luỹ bằng chứng.
-Định kỳ thực hiện tổng hợp kết quả kiểm toán theo các bảng kê chênh lệch hay bảng kê xác minh.
-Mọi điều chỉnh về nội dung, phạm vi, trình tự kiểm toán… đều phải có ý kiến thống nhất của kiểm toán viên phụ trách.
2.3.3. Kết thúc kiểm toán
Kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán hay biên bản kiểm toán. Để lập báo cáo kiểm toán và kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện một loạt công việc như: xem xét nợ ngoài dự kiến, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, xem xét các giả thuyết về tính hoạt động liên tục,…
Về báo cáo kiểm toán, Công ty tuân thủ theo những chuẩn mực về báo cáo kiểm toán được đề cập trong các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
SƠ ĐỒ MÔ TẢ CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC PHÒNG KẾ TOÁN
Kế toán trưởng
Kế toán 1
Kế toán 2
Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước tổng giám đốc về tình hình ghi chép và thực hiện các chính sách trong kế toán. Dưới sự điều hành của kế toán trưởng, phòng kế toán có hai thành viên là kế toán 1 và kế toán 2.
Kế toán 1: là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán liên quan đến tiền lương và ghi chép doanh thu.
Kế toán 2: theo dõi các khoản thanh toán, kiêm thủ quỹ.
3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng.
-Công ty thực hiện công tác kế toán dựa trên hệ thống kế toán máy theo quy định số 15- Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
-Công ty sử dụng đồng Đôla Mỹ (USD) làm đơn vị tiền tệ chính để hạch toán. Các khoản mục tài sản, công nợ có gốc bằng các đơn vị tiền tệ khác được quy đổi sang đồng Đôla Mĩ theo tỉ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ không phải là đồng Đôla Mĩ được quy đổi sang đồng Đôla Mĩ theo tỉ giá hối đoái xấp xỉ tỉ giá hối đoái xấp xỉ tại ngày giao dịch.
-Các báo cáo tài chính được lập như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh được lập dựa trên nguyên tắc, thủ tục kế toán theo đúng quy định của Hệ thống kế toán Việt Nam.
3.3. Tình hình thực hiện công tác kế toán tại Công ty
Công ty áp dụng quy trình kế toán máy với các phần mềm kế toán chuyên dụng và được thực hiện theo quy trình như sau:
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
Chứng từ gốc
Máy tính
Sổ cái
Báo cáo kế toán quản trị
Nhận xét: Quy trình kế toán máy với những phần mềm chuyên dụng sẽ giảm thiểu chi phí cho nhân lực kế toán, đồng thời cũng giúp cho quá trình thực hiện công tác kế toán đơn giản và nhanh chóng hơn. Công ty cũng tiết kiệm được chi phí và diện tích cho việc lưu trữ sổ sách, hồ sơ kế toán.
B. Kiểm toán chu trình Bán hàng- Thu tiền do Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam thực hiện.
1. Chương trình kiểm toán chu trình Bán hàng- Thu tiền của Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
Tại Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (Công ty), chương trình kiểm toán được lập dựa trên một mẫu chung thống nhất. Khi áp dụng vào thực tế cho các khách hàng khác nhau,chương trình được xây dựng cụ thể với những điểm chung và cả những điểm khác biệt cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng khách hàng. Điều đó giúp cho công việc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả nhất.
Tại Công ty, chương trình kiểm toán chu trình Bán hàng- Thu tiền được xây dựng cụ thể như sau:
1.1.Đối với khoản mục doanh thu:
Mục tiêu:
-Mọi thu nhập từ việc bán sản phẩm và dịch vụ được hạch toán một cách chính xác (mục tiêu đầy đủ, mục tiêu chính xác).
-Thu nhập được hạch tonas trên cơ sở các nguyên tắc chính xác, phù hợp, dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành (tính chính xác).
-Các nghiệp vụ khi ghi sổ được chia cắt niên độ một cách chính xác (tính đầy đủ, tính hiện hữu).
1.1.2. Thủ tục phân tích:
-Tiến hành so sánh doanh thu kỳ này vơi các kỳ trước nhằm xem xét sự biến động và tìm hiểu nguyên nhân nếu có những biến động bất thường.
-So sánh tỷ trọng lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần kỳ trước để đánh giá khả năng sinh lời từ doanh thu bán hàng qua các kỳ.
-Xem xét quan hệ đối ứng các tài khoản để phát hiện các quan hệ bất thường.
-Phận tích doanh thu theo thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, theo từng tháng và theo từng loại doanh thu, phân tích doanh thu trong mối quan hệ với giá vốn, thuế GTGT và với các khoản phải thu. Theo dõi và phân tích sự biến động của các chỉ tiêu này.
-Tính tỉ lệ lãi gộp theo từng tháng, từng quý, qua đó thấy được những biến động bất thường và xác định được nguyên nhân.
-So sánh số dư doanh thu chưa thực hiện được (TK 3387) cuối kỳ kiểm toán so với kỳ trước theo từng loại doanh thu, đồng thời xác định rõ nguyên nhân.
-So sánh tỉ suất vòng quay hàng hoá ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement