Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By koolboy_style
#944703 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TỔN THẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN 3
1. Khái quát chung về bảo hiểm hoả hoạn. 3
1.1. Sự cần thiết khách quan và lịch sử phát triển của bảo hiểm hoả hoạn 3
1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm hoả hoạn 3
1.1.2. Lịch sử phát triển của bảo hiểm hoả hoạn 5
1.2. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 12
2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 14
2.1. Các khái niệm liên quan 14
2.2. Đối tượng bảo hiểm 15
2.3. Phạm vi bảo hiểm. 16
2.4. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 20
2.4.1. Giá trị bảo hiểm 20
2.4.2. Số tiền bảo hiểm 20
2.5. Phương pháp xác định phí bảo hiểm hoả hoạn 22
2. 5.1. Phí bảo hiểm hoả hoạn 22
2. 5.2. Các yếu tố làm tăng giảm phí 23
2.5.2.1. Các yếu tố làm tăng phí 23
2.5.2.2. Các yếu tố làm giảm phí: 24
2.5.3. Phương pháp tính phí bảo hiểm: 27
2.6. Hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn 27
2.6.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn 27
2.6.2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn: 27
3. Công tác giám định và bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 28
3.1. Vai trò của công tác giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 28
3.2. Quy trình giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn. 29
3.3. Hiệu quả của công tác giám định và bồi thường tổn thất 35
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỒN THẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI PJICO GIAI ĐOẠN 2003-2007 38
1. Giới thiệu về PJICO 38
1.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của PJICO 38
1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty: 42
1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu: 44
1.4. Tình hình kinh doanh của công ty 45
2. Thực trạng công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 46
2.1. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 46
2.1.1. Thuận lợi 46
2.1.2. Khó khăn 48
2.1.3. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 50
2.2. Công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO. 53
2.2.1. Nguyên tắc chung 53
2.2.2. Quy trình giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 55
2.2.2.1. Quy trình giám định 55
2.2.2.2. Quy trình bồi thường 59
2.2.3. Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 65
2.2.4. Đánh giá hiệu quả công tác giám định và bồi thường tổn thất bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 71
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TRONG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI PJICO 73
1. Phương hướng và nhiệm vụ của PJICO trong năm 2008 73
1.1. Đánh giá tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008 73
1.1.1. Những yếu tố thuận lợi: 73
1.1.2. Những khó khăn và thách thức: 73
1.2. Mục tiêu và phương hướng năm 2008 74
1.2.1. Những định hướng chung và các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản năm 2008: 74
1.2.2. Những định hướng cụ thể: 74
1.2.3. Một số mục tiêu cho công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 76
2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và bồi thường tổn thất bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 77
2.1. Một số kiến nghị 77
2.1.1. Đối với Nhà nước 77
2.1.2. Đối với PJICO 79
2.2. Một số giải pháp 80
2.2.1. Đối với nguồn nhân lực 80
2.2.2. Về mặt trang thiết bị 82
2.2.3. Về mặt thông tin 82
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

2. Thực trạng công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007
2.1. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO
2.1.1. Thuận lợi
Thứ nhất, từ sau đại hộ VI năm 1986, đất nước có những chuyển mình căn bản, đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung sang bao cấp nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Mặt khác, nước ta đàn trong thời kì quá độ lên CNXH, cần tạo ra những cơ sở vật chất ban đầu, do vậy Đảng và nhà nước ta đang tiến hành và thực hiện công cuộc CNH – HĐH đất nước. Và ngày 31/12/1991 Bộ tài chính đã ra thông tư 82/TCCN hướng dẫn chỉ thị 332/HĐBT về bảo tồn vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhà nước, và sẽ không cho ghi giảm vốn trong trường hợp tổn thất do những rủi ro mà công ty bảo hiểm đang triển khai những loại hình tương tự. Đây chính là điều kiện thuận lợi để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy có hiệu quả.
Thứ hai, lần đầu tiên hành lang pháp lý mang tính chất cao nhất và hoàn chỉnh nhất cho việc kinh doanh bảo hiểm đã được ban hành và đi vào thực hiện, đó là Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua cuối năm 2000 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/4/2001, tiếp đến là Nghị định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Tài chính thể hiện sự quan tâm lớn của cơ quan quản lý nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm cháy.
Thứ ba, nền kinh tế của cả nước với mức tăng trưởng GDP bình quân là 7,5% năm. Cùng với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, ngành bảo hiểm cũng phát triển và tăng trưởng về cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Đó là một kết quả do được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp và sự nỗ lực không ngừng của bản thân công ty để ngày càng hoàn thiện hơn tất cả các khâu trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy : đó là công tác đào tạo nhân sự ngày càng được chú trọng, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thống kê….đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty và nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn.
Thứ tư, ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm, PJICO còn tham gia trên thị trường chứng khoán tạo thuận lời cho quá trình luân chuyển vốn phát triển nền kinh tế nói chung và bảo hiểm nói riêng. Ngoài ra, nhờ có mối quan hệ với các tổ chức Bảo hiểm trên thế giới như : Munich – Re (Đức), Swiss- Re (Thụy Sỹ)… nên công tác tái bảo hiểm của PJICO trở nên thuận lợi hơn, giúp công ty bảo hiểm có thể nhận hợp đồng lớn hơn so với khả năng tài chính của mình mà vẫn đảm bảo khả năng chi trả.
Thứ năm, môi trường đầu tư ở nước ta đang ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, những dự án được triển khai, nhà nước đang quan tâm đến một số dự án lớn như điện, xi măng, cầu đường, các khu công nghiệp được hình thành kết hợp với tình hình kinh tế chính trị xã hội luôn ổn định có ảnh hưởng rất tốt đến ngành kinh doanh bảo hiểm nói chung và nghiệp vụ bảo hiểm cháy nói riêng.
Năm 2008 đang tạo ra cơ hội, đồng thời cũng mang lại những thách thức mới cho ngành bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm cháy. Nền kinh tế tiếp tục phát triển với sự đóng góp của ngành công nghiệp, dịch vụ, đầu tư nước ngoài đã bắt đầu phục hồi cộng với sự tác động của chính sách phát triển kinh tế của nhà nước là yếu tố làm tăng cầu bảo hiểm.Tuy nhiên, năm 2008 cũng là năm mà toàn thế giới và Việt Nam nằm trong những diễn biến kinh tế phức tạp và lạm phát xảy ra rất cao thế nên PJICO cần có những biện pháp tích cực và hữu hiệu để nắm bắt những cơ hội, khắc phục khó khăn trong việc kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy ngày càng có hiệu quả theo phương châm của Tổng công ty là “ tăng trưởng, hiệu quả”.
2.1.2. Khó khăn
Trong những năm qua khi có rất nhiều sự kiện lớn ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội toàn cầu vì thế hoạt động ngành Bảo hiểm Việt Nam nói chung và triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm cháy nói riêng cũng gặp không ít khó khăn.
Thứ nhất, trước năm 1986, khi đó nền kinh tế nước ta đang hoạt động theo cơ chế tập trung bao cấp, vì thế hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp còn rất thấp. Do đó, khi nước ta chuyển sang kinh tế thị trường với một nền kinh tế mở thì đã có rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có điều kiện thoam gia bảo hiểm. Nhưng lí do chính là thiếu vốn, cơ sở hạ tầng không thể tham gia bảo hiểm và họ cũng chưa nhận thấy một trong những biện pháp an toàn nhất là bảo hiểm. Cũng có một số đơn vị sản xuất kinh doanh nhận thức không đúng về bảo hiểm, do đó mà họ chỉ tham gia bảo hiểm một cách dè dặt, thậm chí còn cố ý né tránh không tham gia nếu có sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước. Đây thực sự là một khó khăn lớn cho PJICO khi triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032874 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement