Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By koolboy_style
#944703

Download miễn phí Chuyên đề Công tác giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX giai đoạn 2003-2007

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TỔN THẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN 3

1. Khái quát chung về bảo hiểm hoả hoạn. 3

1.1. Sự cần thiết khách quan và lịch sử phát triển của bảo hiểm hoả hoạn 3

1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm hoả hoạn 3

1.1.2. Lịch sử phát triển của bảo hiểm hoả hoạn 5

1.2. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 12

2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 14

2.1. Các khái niệm liên quan 14

2.2. Đối tượng bảo hiểm 15

2.3. Phạm vi bảo hiểm. 16

2.4. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 20

2.4.1. Giá trị bảo hiểm 20

2.4.2. Số tiền bảo hiểm 20

2.5. Phương pháp xác định phí bảo hiểm hoả hoạn 22

2. 5.1. Phí bảo hiểm hoả hoạn 22

2. 5.2. Các yếu tố làm tăng giảm phí 23

2.5.2.1. Các yếu tố làm tăng phí 23

2.5.2.2. Các yếu tố làm giảm phí: 24

2.5.3. Phương pháp tính phí bảo hiểm: 27

2.6. Hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn 27

2.6.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn 27

2.6.2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn: 27

3. Công tác giám định và bồi thường tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 28

3.1. Vai trò của công tác giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 28

3.2. Quy trình giám định và bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn. 29

3.3. Hiệu quả của công tác giám định và bồi thường tổn thất 35

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỒN THẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI PJICO GIAI ĐOẠN 2003-2007 38

1. Giới thiệu về PJICO 38

1.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của PJICO 38

1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty: 42

1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu: 44

1.4. Tình hình kinh doanh của công ty 45

2. Thực trạng công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 46

2.1. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 46

2.1.1. Thuận lợi 46

2.1.2. Khó khăn 48

2.1.3. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 50

2.2. Công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO. 53

2.2.1. Nguyên tắc chung 53

2.2.2. Quy trình giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 55

2.2.2.1. Quy trình giám định 55

2.2.2.2. Quy trình bồi thường 59

2.2.3. Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO giai đoạn 2003-2007 65

2.2.4. Đánh giá hiệu quả công tác giám định và bồi thường tổn thất bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 71

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TRONG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI PJICO 73

1. Phương hướng và nhiệm vụ của PJICO trong năm 2008 73

1.1. Đánh giá tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008 73

1.1.1. Những yếu tố thuận lợi: 73

1.1.2. Những khó khăn và thách thức: 73

1.2. Mục tiêu và phương hướng năm 2008 74

1.2.1. Những định hướng chung và các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản năm 2008: 74

1.2.2. Những định hướng cụ thể: 74

1.2.3. Một số mục tiêu cho công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn 76

2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và bồi thường tổn thất bảo hiểm hoả hoạn tại PJICO 77

2.1. Một số kiến nghị 77

2.1.1. Đối với Nhà nước 77

2.1.2. Đối với PJICO 79

2.2. Một số giải pháp 80

2.2.1. Đối với nguồn nhân lực 80

2.2.2. Về mặt trang thiết bị 82

2.2.3. Về mặt thông tin 82

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tổn thất không bị loại trừ.
- Người được bảo hiểm tuân thủ đúng các điều kiện, điều khoản trong đơn bảo hiểm, đặc biệt các điều khoản qui định trách nhiệm của người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất.
- Kiểm tra lại các hoá đơn, chứng từ xem có phát hiện điều gì mâu thuẫn hay không.
- Có công ty bảo hiểm nào khác cùng chia sẻ trách nhiệm bồi thường không.
Giới hạn trách nhiệm cao nhất nhà bảo hiểm phải gánh chịu:
- Giá trị bảo hiểm
- Trách nhiệm đối với người thứ ba
Sau khi thực hiện các bước trên, cán bộ xét giải quyết bồi thường làm tờ trình để lãnh đạo công ty xét duyệt trong đó nêu rõ quan điểm của mình về trách nhiệm của công ty và số tiền cần bồi thường cho người được bảo hiểm. Nếu tổn thất được xác định không thuộc trách nhiệm của nhà bảo hiểm thì phải trình lãnh đạo trả lời ngay bằng văn bản cho khách hàng kèm theo những giải thích thoả đáng. Nếu số tiền bồi thường vượt trên mức phần cấp thì phải gửi toàn bộ hồ sơ kèm theo công văn đề xuất hướng dẫn giải quyết về công ty xem xét quyết định. Nếu số tiền nằm trong mức phân cấp giải quyết tiến hành bồi thường rồi báo cáo về công ty theo quy định hiện hành để đòi tái bảo hiểm và thống kê tổn thất toàn công ty.
3.3. Hiệu quả của công tác giám định và bồi thường tổn thất
Như chúng ta đã biết, trong doanh nghiệp bất kì nghiệp vụ nào cũng đòi hỏi mang lại hiệu quả, lợi ích, có như thế thì hoạt động của công ty không bị gián đoạn. Giám định và bồi thường tổn thất là khâu cuối cùng trong quy trình triển khai một nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng lại là khâu rất quan trọng có ảnh hưởng đến tất cả các khâu còn lại.
Trước hết, kết quả của khâu này là cơ sở để nhà bảo hiểm phân định trách nhiệm bồi thường, xác định số tiền bồi thường. Việc giám định không chính xác dẫn đến bồi thường không đúng, vượt quá so với thực tế hay thấp hơn thực tế dẫn tới thâm hụt quỹ hay mất lòng tin của khách hàng. Tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặc khác nếu công tác giám định không được tiến hành nhanh chóng thì công tác bồi thường cũng không thể thực hiện kịp thời. Đặc biệt trong nghiệp vụ này thì việc chậm trễ có thể dẫn đến ngưng trệ hoạt động, gây ảnh hưởng đến đời sống của người tham gia bảo hiểm…
Giám định và bồi thường tổn thất ảnh hưởng rất lớn đến khâu khai thác. Do đặc thù của của sản phẩm bảo hiểm là vô hình, khách hàng chỉ nhận được lời hứa khi mà tổn thất xảy ra trong phạm vi bảo hiểm chứ không biết rõ hình dáng chất lượng sản phẩm đó như thế nào. Họ chỉ cảm giác được sản phẩm khi tổn thất xảy ra. Chính vì vậy việc giám định bồi thường phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kịp thời để tạo niềm tin cho khách hàng. Như thế mới tăng uy tín của công ty bảo hiểm, có thể coi đây như một kênh quảng cáo hiệu quả để lôi kéo khách hàng. Qua đó tạo điều kiện cho các công tác khác đạt được hiệu quả hơn.
Công tác giám định còn trợ giúp rất lớn cho công tác đề phòng tổn thất, giúp cho việc phân loại và tổng kết những rủi ro thường xảy ra. Do đó đưa ra những biện pháp đề phòng hiệu quả hơn. Tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn cho công ty.
Để đánh giá hiệu quả của công tác giám định và bồi thường tổn thất thường dựa vào những chỉ tiêu như:
Số vụ khiếu nại đòi giải quyết bồi thường trong kỳ.
Số vụ khiếu nại đã được giải quyết bồi thường trong kỳ
Số vụ khiếu nại còn tồn đọng chưa giải quyết bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ giải quyết bồi thường
=
Số vụ khiếu nại đã được giải quyết bồi thường trong kỳ
x
100
Số vụ khiếu nại đòi giải quyết bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ tồn đọng
=
Số vụ khiếu nại còn tồn đọng chưa được giải quyết bồi thường trong kỳ
x
100
Số vụ khiếu nại đòi giải quyết bồi thường trong kỳ
Số tiền bồi thường thực tế trong kỳ
- STBT bình quân mỗi vụ khiếu nại đã được giải quyết trong kỳ
=
Tổng số tiền phải bồi thường cho các vụ khiếu nại đã được giải quyết trong kỳ
Số vụ khiếu nại đã được giải quyết bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ chi bồi thường
=
Số tiền chi bồi thường thực tế trong kỳ
x
100
Tổng chi trong kỳ
- Tỷ lệ bồi thường trong kỳ
=
Tổng số tiền chi bồi thường trong kỳ
x
100
Tổng doanh thu phí trong kỳ
- Tỷ lệ tổn thất trong kỳ
=
Tổng số tiền bị tổn thất trong kỳ thuộc phạm vi bảo hiểm
x
100
Tổng số tiền bảo hiểm trong kỳ
- Thời gian xử lý ban đầu: Là khoảng thời gian kể từ khi công ty bảo hiểm nhận được thông báo tổn thất cho đến khi có phản hồi ban đầu với khách hàng.
- Thời gian giải quyết bồi thường: là khoảng thời gian kể từ khi công ty bảo hiểm nhận được thông báo tổn thất của khách hàng đến khi khách hàng nhận được thông báo bồi thường của công ty bảo hiểm.
- Số vụ khiếu nại sai sót trong kỳ …
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỒN THẤT NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI PJICO GIAI ĐOẠN 2003-2007
1. Giới thiệu về PJICO
1.1. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của PJICO
Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép số 1873/GP-UB ngày 8 tháng 6 năm 1995 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp với thời gian hoạt động là 25 năm. Công ty có trụ sở chính tại tầng 3, toà nhà 105,Láng hạ, Hà nội. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 55 tỷ đồng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 06/TC/GCN ngày 27 tháng 5 năm 1995 của Bộ Tài Chính. Ngày 15 tháng 4 năm 2004, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC12/KDBH của Bộ Tài Chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 04 năm 2007, PJICO nhận Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC19/KDBH của Bộ Tài chính cho phép Công ty bổ sung vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.
Về loại hình doanh nghiệp, PJICO là công ty cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông, có tư cách pháp nhân, tự chủ về mặt tài chính và hoạch toán độc lập. Công ty có thời hạn hoạt động 25 năm kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động, hết thời hạn trên nếu muốn hoạt động kinh doanh phải xin gia hạn thêm
PJICO hoạt động theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Điều lệ hoạt động đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua. Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/06/1995 và Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 số 060256 ngày 21/12/2006. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của PJICO gồm Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.
Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX JOINT STOCK INSURANCE COMPANY
Tên viết tắt : PJICO
Lôgô :
Địa chỉ : Số 532 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 776 0865 - (04) 776 0926
Fax : (04) 776 0868
PJICO là công ty cổ phần bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam, do các tổng công ty lớn như Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tống Công ty Thép Việt Nam (...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online