Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jay_wu
#944702

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động giao nhận vận tải quốc tế tại chi nhánh Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam tại Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI( SOTRANS HÀ NỘI) 3

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP KHO VẬN 3

MIỀN NAM (SOTRANS) 3

1. Thông tin chung về doanh nghiệp 3

2. Quá trình ra đời và phát triển doanh nghiệp 4

3. Cơ cấu tổ chức 5

II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI 8

1. Quá trình hình thành và phát triển 8

2. Chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động, mục tiêu và giá trị văn hoá của Sotrans. 9

2.1. Chức năng 9

2.2. Mục tiêu của Sotrans 9

2.3. Nội dung hoạt động 9

2.4. Nhiệm vụ 10

2.5. Các giá trị văn hoá Sotrans 10

3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 11

3.1. Đặc điểm về nguồn vốn 11

3.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị 11

3.3. Đặc điểm về lao động 12

3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong một số năm qua 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH SOTRANS HÀ NỘI 15

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ NĂM QUA 15

1. Kết quả kinh doanh tổng hợp 15

2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động 19

2.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 19

2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 21

3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận tại Sotrans

Hà Nội 22

3.1. Khối lượng hàng hoá được giao nhận 22

3.2. Hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế theo cách

vận tải 26

3.3. Hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế theo vai trò của người giao nhận 30

3.4 Với vai trò là người gom hàng 32

3.5. Với vai trò là người chuyên chở 33

3.6. Khách hàng của dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế tại Sotrans Hà nội 33

3.7. Hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế theo thị trường 35

2. Kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế 39

II. QUẢN LÝ GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU 41

1. Nhiệm vụ các bên liên quan trong quá trình giao nhận hàng hoá

quốc tế 41

1.1. Nhiệm vụ người giao nhận 41

1.2. Chủ hàng ngoại thương có nhiệm vụ 41

2. Quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ 42

2.1. Quy trình hàng nhập khẩu 42

2.2. Quy trình hàng xuất 45

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ TẠI SOTRANS HÀ NỘI 61

1.Thành tựu 61

2.Tồn tại và nguyên nhân 62

2.1. Tồn tại 62

2.2. Nguyên nhân 63

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

TẠI SOTRANS HÀ NỘI 66

I. DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM

ĐẾN NĂM 2015 66

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NHỮNG NĂM TỚI 67

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 69

1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan hữu quan 69

1.1. Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao nhận quốc tế của

Việt Nam 69

1.2. Nâng cao kết cấu cơ sở hạ tầng 70

1.3. Đơn giản hoá các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá 70

2. Giải pháp từ phía Sotrans Hà nội 71

2.1. Đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác giao nhận vận tải 71

2.2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ nhân viên toàn Chi nhánh 71

2.3. Giảm chi phí xuất nhập khẩu 72

2.4. Phát triển mở rộng thị trường 73

2.5. Đầu tư vào lĩnh vực kho bãi tạo hướng kinh doanh mới 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rt Co, Piomeer Express, Gateway Epress… đây đều là các hãng hàng không lớn, có tiếng tăm trên thị trường giao nhận. Vì thề mà giá cả cũng phải chăng, thời gian giao nhận hàng cũng nhanh chóng, an toàn. Cũng từ những năm đó nhà nước ta đầu tư vào lĩnh vực hàng không rất nhiều. Nhiều sân bay được xây dựng lên ở các tỉnh trực thuộc trung ương và một số tỉnh có nền kinh tế phát triển. Tăng cường các chuyến bay, Nhập về những máy bay chịu được trọng tải nhiều hơn… Chính vì vậy mà ngành hàng không bắt đầu được lên ngôi. Hơn thế nữa yêu cầu về thời gian giao hàng nhanh chóng thuận tiện ngày càng cao, nên sự lựa chọn giao hàng bằng đường không là rất tiết kiệm. Do thế mà lượng hàng giao nhận bằng đường không càng tăng cao năm 2003 là 17620 tấn và năm 2007 là 21065 tấn. Cũng từ đây mối quan hệ của Chi nhánh và Hãng hàng không càng thắt chặt chẽ hơn. Nguồn hàng uỷ thác giao nhận từ các hãng hàng không không những được duy trì mà ngày càng lớn. Sotrans Hà nội có thể cung cấp dịch vụ bay thẳng tới các vùng hàng không trên thế giới mà không cần qua trạm trung chuyển nảo, dịch vụ kết hợp vận chuyển đường biển - đường hàng không qua cảng, sân bay Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, Dubai… Sotrans Hà nội liên tục phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng không quốc tế với sự trợ giúp của các hãng hàng không quốc tế trên thế giới như: AF, VN, TG, JL, BR, CI, OZ, SU…
3.3. Hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế theo vai trò của người giao nhận
Để hoạt động giao nhận diễn ra được một cách bình thường nhanh chóng thì đòi hỏi phải có người giao nhận. Người giao nhận có vai trò hết sức lớn lao trong việc giao nhận hàng.
Với vai trò đại lý
Đây là hoạt động then chốt của Sotrans Hà nội bởi nó đã đem lại doanh thu và lợi nhuận khá cao trong những hoạt động giao nhận hàng hoá, nhất là trong thời gian gần đây.
Bảng 11: Kết quả giao nhận với vai trò đại lý
ĐVT: Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
I. Doanh thu (T)
3.942
3.998
4.466
4.753
5.545
Đại lý GNĐB
2.420
2.510
2.890
3.102
3.872
Đại lý GNHK
720
690
725
765
781
Đại lý GNVTĐPT
802
798
851
886
892
II. Lợi nhuận (P)
364
361
353
455
219
Đại lý GNĐB
192
199
201
276
298
Đại lý GNHK
82
76
70
85
90
Đại lý GNVTĐPT
90
86
82
94
100
III. Tỷ suất P/T
9.2
9.1
7.9
9.6
3.9
Đại lý GNĐB
7.9
7.9
7
8.9
7.7
Đại lý GNHK
11.4
11
9.7
11.1
11.5
Đại lý GNVTĐPT
11.2
10.8
9.6
10.6
11.2
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của Sotrans Hà nội)
Biểu đồ 3: Doanh thu hoạt động giao nhận với vai trò đại lý
Qua sơ đồ trên ta thấy hoạt động với vai trò là đại lý vẫn tập trung vào cách giao nhận bằng đường biển. Doanh thu từ hoạt động chiếm hơn 80% tồng doanh thu của hoạt động đại lý. Nhưng gần đây con số này có chiều hướng đi xuống nhường chỗ cho giao nhận bằng đường hàng không và đường VTĐPT, nhưng đường biển vẫn chiếm ưu thế. Sau nhiều năm cán bộ công nhân viên tại Chi nhánh Hà nội đã nỗ lực hết mình trong việc tạo các mối quan hê. Sotrans Hà nội đã trở thành đại lý chính thức của nhiều hàng vận tải hàng không như là Việt Nam Airline, Parcetic Airline. Thành công nhất là đã trở thành hội viên của tổ chức IATA ( Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế).
3.4 Với vai trò là người gom hàng
Trong việc chuyên chở hàng hoá bằng Container, dịch vụ gom hàng là không thể thiếu được. Gom hàng là việc tập hợp những lô hàng lẻ từ nhiều người gửi cùng một nơi đi, thành những lô hàng nguyên để gửi và giao cho người nhận ở cùng một nơi đến. Hàng lẻ là những lô hàng nhỏ, không đủ để đóng gói trong một container hay là những lô hàng lớn nhưng có nhiều người gửi và nhiều người nhận. Hàng nguyên là những lô hàng lớn hơn, đủ để đóng trong một hay nhiều container và thường có một người gửi một người nhận.
Nghiệp vụ gom hàng là một trong những điểm nổi bật của Sotrans Hà nội, đặc biệt trong chuyên chở hàng hoá bằng container dịch vụ gom hàng là không thể không có mặt được nhằm biến những lô hàng nhỏ lẻ thành những lô hàng nguyên, lớn. Trong hoạt động này Sotrans Hà nội mua buôn khoang chứa hàng của người chuyên chở thực tế để bán lẻ cho từng khách hàng. Sotrans được hưởng phần chênh lệch giữa tổng số tiền cước thu được của người gửi hàng về những lô hàng lẻ trừ đi số tiền cước phải trả cho người chuyên chở.
Bảng 12: Khối lượng hàng hoá giao nhận với vai trò người gom hàng
ĐVT: Tấn
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
Số tuyệt đối
29.540
32.672
39.824
45.760
58.982
Mức tăng tuyệt đối
-
3.132
7.152
5.936
13.222
Tốc độ tăng(%)
10.6
21.9
14.9
28.9
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Sotrans)
Nhận thấy rằng vai trò của người gom hàng đang ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt trong năm 2007 lượng hàng hoá giao nhận với người gom hàng tăng lên một cách chóng mặt 28.9%. Hi vọng trong năm nay con số này sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.
3.5. Với vai trò là người chuyên chở
Ngành giao nhận vận tải phát triển tất yếu kéo theo sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sỡ, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ cho giao nhận vận tải như: bến cảng, hệ thống đường giao thông…Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế và tiến bộ kỹ thuật trong ngành vận tải mà dịch vụ giao nhận cũng được mở rộng hơn. Người giao nhận đóng vai trò rất quan trọng trong thương mại và vận tải quốc tế. Người giao nhận không chỉ làm các thủ tục hải quan hay thuê tàu mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói về toàn bộ quá trình vận tải và phân phối hàng hoá. Ở Sotrans Hà nội người giao nhận chỉ đóng vai trò là người thầu chuyên chở chứ không phải là người chuyên chở thực tế bởi Chi nhánh không sở hữu đội tàu hay đội xe. Việc không sỡ hữu các phương tiện chuyên chở có thể được xem là một trong những hạn chế của Chi nhánh. Nhưng không vì thế mà hoạt động giao nhận của Sotrans Hà nội bị gián đoạn. Mà ngược lại chi nhánh vẫn thực hiện rất tốt vai trò này của người giao nhận. Mối quan hệ của Chi nhánh với các hãng vận tải ngày càng được củng cố và phát triển.
3.6. Khách hàng của dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế tại Sotrans Hà nội
Khách hàng luôn là đối tượng quan trọng nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp được gọi là thành công khi doanh nghiệp đó đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. Khách hàng luôn có toàn quyền lựa chọn doanh nghiệp có khả năng cung cấp cho mình sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Nắm bắt được điều này ngay từ những năm thành lập Sotrans Hà nội đã chú trọng vào những chiến lược chăm sóc khách hàng.
Tuy tuổi đời còn non trẻ, nhưng Sotrans Hà nội đã chiếm được một vị thế có thể nói là quan trọng trong lòng khách hàng. Với lượng khách hàng khá đông. Khoảng 150 khách hàng thường xuyên và đáng tin cậy là những công ty tên tuổi lừng danh như: IBM, FPT, Ford, công ty may 10… và khoảng 250 bạn hàng là những công ty có tên tuổi trên thị trường như: Phú Thái, Mediphar Co…
Bảng 13: Doanh thu hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế theo khách hàng
ĐVT: Triệu đồng
Khách hàng
Năm 2006
Năm 2007
STT
TT(%)
STT
TT(%)
Công ty thang máy Schindler
498
6.1
438
5
Cty thang...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement