Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By apolloofsun174
#944679

Download miễn phí Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần thương mại Hải Phòng –Hanosimex

 

A. Lời Mở Đầu 1

B, Nội Dung 2

Chương I 2

Cơ sơ lý luận về dịch vụ logistics vai trò của dịch vụ logistics đối với công ty cổ phần thương mại Hải Phòng –Hanosimex 2

1.1 Các khái niệm cơ bản 2

1.1.1 Khái niệm logistics 2

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động logistics 5

1.2 Các nội dung cơ bản của dịch vụ logistics 5

1.3 Quy trình logistics khi thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. 7

1.3.1 Giao nhận hàng xuất khẩu cho cảng 7

1.3.2 Giao hàng xuất khẩu cho tàu 7

1.3.3 Trình tự nhận hàng nhập khẩu 8

1.3.3.1. Cảng nhận hàng từ tàu: 8

1.3.3.2 Cảng giao hàng cho chủ hàng: 8

1.3.4 hợp đồng thuê tàu 9

1.3.4.1 Hợp đồng tàu chuyến 9

1.3.4.2 Cách thức thuê tàu chợ 12

1.4 Các loại chứng từ có lien quan đến giao nhận vận tải. 13

1.4.1 Chứng từ sử dụng đối với hàng nhập khẩu 13

1.4.1.1 Chứng từ hải quan 13

1.4.1.2 Các chứng từ với cảng và tàu 14

1.4.1.3 Chứng từ khác 16

1.4.1.4 Chứng từ sử dụng đối với hàng nhập khẩu bằng đường biển 17

1.4 Sự cần thiết của dịch vụ logistics tại công ty cổ phần thương mại Hải Phòng-Hanosimex 18

Chương II Thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần thương mại Hải Phòng –Hanosimex 20

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cỏ phần thương mại Hải Phòng-Hanosimex 20

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 20

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ 21

2.1.2.1 Chức năng , nhiệm vụ 21

2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của công ty 21

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 22

2.1.3.1 Hội đồng quản trị 22

2.1.3.2 Ban giám đốc 23

2.1.3.3 Các phòng ban chức năng 25

2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2007 30

2.2.1 Đánh giá môi trường sản xuất kinh doanh 30

2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 30

2.2.1.2 Môi trường ngành 34

2.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại Hải Phòng - Hanosimex giai đoạn 2004-2007 39

2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại công ty cổ phần thương mại Hải Phòng-Hanosimex. 45

2.3.1 Thực trạng hoạt động logistics tại công ty 45

2.3.1.1 Hải quan 45

2.3.1.2 Kho bãi và bốc dỡ 46

2.3.1.3 Vận tải hàng hoá 47

2.3.1.4 Xuất nhập khẩu hàng hoá 48

2.3.2 Sự đóng góp của dịch vụ logistics với doanh nghiệp 49

2.3.2.1 Đóng góp vào tổng doanh thu 49

2.3.2.2 Đóng góp vào lợi nhuận 51

2.3.2.3 Đóng góp vào việc giải quyểt công ăn việc làm. 51

Chương 3 Giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty cổ phần thương mại Hải Phòng-Hanosimex. 53

3.1 Định hướng phát triển của công ty 53

3.1.2 Định hướng phát triển chung của công ty 53

3.1.3 Mục tiêu phát triển đến năm 2010 53

3.2 Phương hướng phát triển dịch vụ logistics 57

3.2.1 Quản lý công tác dịch vụ khách hàng 57

3.2.2 Quản lý cung ứng vật tư, nguyên vật liệu 58

3.2.3 Quản lý kho hàng 58

3.2.1 Xây dựng thêm hệ thống kho bãi, phương tiện vận tải. 59

3.3 Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ logistics 59

3.3.1 Đa dạng hoá các hoạt động về dịch vụ logistics 59

3.3.2 Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các hoạt động 61

3.3.3 Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 62

3.3.4 Tổ chức nghiên cứu thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu 63

3.3.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 64

C, Kêt Luận 65

Tài liệu tham khảo 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bộ công nhân viên. Triển khai, tổ chức và theo dõi tất cả các hoạt động liên quan tới việc tuyển dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, khen thưởng, kỷ luật. Quản lý các chế độ chính sách về tiền lương, công tác y tế chăm sóc sức khỏe.
Chịu trách nhiệm trước giám đốc về mọi hoạt động khen thưởng, kỷ luật công nhân viên, quản lý công tác xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, an ninh, an toàn trong công ty. Quản lý việc lập kế hoạch, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, phối hợp với các đơn vị tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Phòng kế hoạch thị trường
Phòng kế hoạch thị trường là đơn vị thực thuộc cơ quan, giám đốc công ty. Có chức năng tham mưu cho giám đốc công ty về công tác xây dựng và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, công tác mạng máy tính và công tác đầu tư xây dựng cơ bản của công ty.
Xây dựng, triển khai báo cáo công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện xuất nhập khẩu và uỷ thác xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm ngành dệt may và các mặt hàng khác theo đăng ký kinh doanh của công ty.
Thực hiện kinh doanh thương mại, bán và giới thiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm , phát triển thương hiệu, thị trường hàng dệt may. Mua bán, cung cấp vật tư hàng hoá, văn phòng phẩm cho toàn công ty.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc về mọi hoạt động của phòng về công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên trong phòng, kiểm tra và ký xác nhận chứng từ thanh toán của cán bộ công nhân viên trong phòng theo quy định.
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh là phòng nghiệp vụ có vị trí rất quan trọng trong công ty, và cũng là phòng mà bất kỳ công ty nào khi xây dựng cũng cần có. Đối với công ty, phòng kinh doanh có ảnh hưởng thực sự đáng kể tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Các nhiệm vụ và chức năng cụ thể của phòng kinh doanh là:
Nghiên cứu, xây dựng các chiến lược kinh doanh của công ty theo tháng, quý và năm
Là đầu mối nghiên cứu thị trường và khách hàng: Tổ chức thực hiện các chương trình tiếp thị sản phẩm cũng như tìm kiếm khách hàng mới của công ty.
Là đầu mối thu thập thông tin về các hoạt động của công ty, các chương trình kế hoạch cũng như tiến độ thực hiện các dự án.
Tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới.
Chủ trì lập các dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi để Giám đốc xem xét quyết định.
Định kỳ phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiều quả từng mặt công tác, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Lập hợp đồng, dịch vụ ủy thác, giao nhận, vận tải với khách hàng theo những điều khoản, quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế. Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, nhận lệnh tại hãng tàu, khai báo tại hải quan, làm thủ tục giám định, kiểm tra hàng hóa và giao hàng, phương tiện vận tải do phòng kho vận bố trí. Trung chuyển, giao nhận hàng hóa như bông, sơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, thiết bị, phụ tùng, hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng của công ty và các đơn vị ủy thác tại Hải Phòng và các tỉnh phụ miền bắc. Xây dựng thương hiệu công ty, thường xuyên cập nhật chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước về chính sách kinh doanh.
Tiếp nhận và tổ chức thực hiện toàn bộ hàng hóa nhập khẩu của công ty và các đơn vị ủy thác, đảm bảo đúng tiến độ, giảm thiểu các chi phí, lưu Container, lưu kho, lưu bãi. Nhận hồ sơ từ phòng tổ chức hành chính, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, trao đổi làm rõ các chi tiết của hàng hóa và yêu cầu bổ sung chứng từ còn thiếu hay chứng từ mới theo quy định của hải quan. Thực hiện thủ tục nhập khẩu đến đại lý hãng tàu, nhận lệnh giao hàng, kiểm dịch thực vật động vật, giám định hàng hóa theo yêu cầu khách hàng. Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm những giấy tờ cần thiết theo văn bản hướng dẫn, luật của cơ quan hải quan. Thông báo cho khách hàng hiện tượng hư hỏng đổ vỡ của hàng hóa để cùng phối hợp làm thủ tục giám định tổn thất. Liên hệ với hãng tàu để lấy xác nhận đổ vỡ, phiếu xuất kho, các giấy tờ khác để làm thủ tục bảo hiểm. Làm thủ tục lấy hàng với cảng, kho bãi, giao lên phương tiện vận tải đường bộ do phòng kho vận bố trí. Thu phiếu giao hàng sau khi có đầy đủ xác nhận của đơn vị ủy thác. Ký xác nhận hồ sơ thanh toán, phiếu giao hàng gốc, hồ sơ lưu kho.
Phòng tài chính kế toán
Thực hiện công tác hạch toán kế toán các hoạt động của công ty theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và pháp luật hiện hành
Lập bảng cân đối kế toán, và các báo cáo tài chính. Đồng thời xây dựng và trình giám đốc công ty ban hành các quy định, chế độ, quy trình nghiệp vụ về hạch toán kế toán áp dụng tại công ty.
Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng các kế hoạch tài chính định kỳ cho công ty.
Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính, khả năng sinh lời của các hoạt động kinh doanh.
Tham mưu cho giám đốc các công việc liên quan đến phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ, phân phối tiền lương.
Thực hiện chế độ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác với nhà nước theo quy định của pháp luật. Cập nhật chế độ chính sách của nhà nước về công tác kế toán tài chính. Giám sát các đơn vị khác trong công ty về công tác tài chính.
Xây dựng kế hoạch doanh thu, kế hoạch vốn hàng quý, hàng năm
Phòng giao nhận, kho vận
Tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức thực hiện công tác thủ tục và dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển và giao nhận hàng hoá của công ty và các đơn vị uỷ thác.
Xây dựng, thực hiện kế hoạch dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển giao nhận hàng hoá. Lập hợp đồng uỷ thác, giao nhận vận tải với khách hàng theo những điều khoản quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế.
Tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, lấy lệnh hang tàu đi khai báo hải quan, làm thủ tục giám định, kiểm tra hàng hóa và giao hàng lên kho của chủ hàng, chung chuyển giao nhận hàng hoá như bông, xơ, sợi, máy móc thiết bị phụ tùng hoá chất, thuốc nhuộm, hàng xuất khẩu, hàng tiêu dung… của công ty và các đơn vị uỷ thác tại Hải Phòng và các tỉnh phía bắc.
Hoạt động theo sự quản lý mọi mặt của công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán, công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cho người lao động, khen thưởng kỷ luật theo quy định công ty và pháp luật nhà nước.
Thực hiện quản lý và bảo quản tài sản của công ty bao gồm các trang thiết bị, sản phẩm hàng hoá. Làm thanh toán các bộ hồ sơ hàng hoá theo đúng quy định của cơ quan, lưu trữ chứng từ theo quy định của pháp luật.
Nhà máy may
Nhà máy mới đi vào hoạt động từ năm 2003, với khoảng gần 400 cán bộ công nhân viên. Nhiệm vụ chính của nhà máy là sản xuất các đơn hàng do tổng công ty giao cho ngoài ra còn sản xuất theo đơn hàng của khách hàng khi có yêu cầu. Thực hiện chế độ chính sách lao động tiền lương đối với cán bộ công nhân viên, nghĩa vụ thuế đối ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement