Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuyvanphan
#944648

Download miễn phí Chuyên đề Mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I : HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NHTM

1.1.Hoạt động tín dụng của NHTM 5

1.1.1.Khái niệm và bản chất hoạt động tín dụng của NHTM 5

1.1.2.Vai trò của hoạt động tín dụng 6

1.1.3.Phân loại hoạt động tín dụng của NHTM 8

1.2.Mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn 14

1.2.1.Quan niệm về mở rộng tín dụng 14

1.2.2.Chỉ tiêu đánh giá mở rộng tín dụng 17

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng tín dụng của NHTM 19 1.3.1.Môi trường kinh tế,các chính sách kinh tế của nhà nước 19

1.3.2.Nhân tố khách hàng 22

1.3.3.Nhân tố ngân hàng 23

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG

2.1.Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thăng Long 24

2.1.1.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh 24

2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ 25

2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy 27

2.1.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng 32

2.2.Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Thăng Long 37

2.2.1.Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2005, 2006, 2007) 37

2.2.1.2.Nguồn vốn huy động 37

2.2.1.2.Hoạt động sử dụng vốn 39

2.2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh 40

2.2.2.Mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Thăng Long 41

2.3.Đánh giá về thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh TL 45

2.3.1.Kết quả đạt được 45

2.3.2.Hạn chế, khó khăn ảnh hưởng tới mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn 47

CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG

3.1.Định hướng hoạt động của chi nhánh 49

3.1.1.Mục tiêu 49

3.1.2.Quan điểm mở rộng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Thăng Long 50

3.2.Các giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh 53

3.2.1. Xây dựng đổi mới và hoàn thiện chiến lược khách hàng 53

3.2.2. Tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 55

3.2.3. Đẩy mạnh công tác thẩm định chất lượng tín dụng 56

3.2.4. Nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ ngân hàng 58

3.2.5. Phát triển công nghệ ngân hàng 60

3.2.6. Phát triển hoạt động Marketing ngân hàng 61

3.3.Một số kiến nghị, đề xuất 64

KẾT LUẬN 67

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


t động. Lúc mới thành lập, SGD I chỉ có 2 phòng ban đó là Phòng tín dụng và Phòng Kế toán cùng một tổ kho quỹ.
Năm 1992, SGD I được sự ủy nhiệm của TGĐ NHNo đã tiến hành thêm nhiệm vụ mới đó là quản lý vốn,điều hòa vốn,thực hiện quyết toán tài chính cho 23 tỉnh,thành phố phía Bắc(từ Hà Tĩnh trở ra). Từ cuối năm 1994,SGD I thức hiện nhiệm vụ diều chỉnh vốn theo lệnh của SGD I và thực hiện kinh doanh tiền tệ trên địa bàn Hà Nội bằng vốn nhàn rỗi trong dân cư,các tổ chức kinh tế bằng nội tệ, ngoại tệ sau đó cho vay để phát triển sử dụng kinh doanh đối với mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra SGD I còn làm các dịch vụ tư vấn đầu tư bảo lãnh , thực hiện bảo lãnh, thực hiện chiết khấu các thương phiếu,các nghiệp vụ thanh toán,nhận cầm đồ, thế chấp tài sản, mua bán kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý, tài trợ xuất khẩu…
2.1.2.Chức năng,nhiệm vụ
Được sự ủy quyền của chính phủ ,HĐQT Ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam , NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long thực hiện chức năng nhiệm vụ :
Chức năng
- Trực tiếp kinh doanh trên địa bàn phân cấp của NHNo&PTNTVN
- Tổ chức điều hành kinh doanh kiểm tra kiểm toán nôi bộ theo ủy quyền
của Tổng giám đốc NHNo&PTNTVN.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao và theo lệnh của Tổng giám đốc NHNo&PTNTVN.
Nhiệm vụ
- Huy động vốn :
+ Khai thác và nhận tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có kỳ hạn và tiền gửi thanh toán của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước bằng VND hay băng các ngoại tệ.
+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi trái phiếu,kỳ phiếu ngân hàng và thực hiện các hình thức huy động vốn khác của NHNo&PTNTVN.
+ Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ ủy thác từ của chính phủ,chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của NHNo&PTNTVN.
+ Được phép vay vốn của các TCTC,TCTD khác khi được sự đồng ý của Tổng giám đốc NHNo&PTNTVN.
- Cho vay
+ Cho vay ngắn trung và dài hạn đối với các tổ chức kinh tế bằng VND hay băng ngoại tệ.
+ Cho vay ngắn trung và dài hạn đối với cá nhân gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Bảo lãnh:thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và bảo lãnh vay vốn nước ngoài theo quy định của NHNN.
- Kinh doanh ngoại tệ ,thanh toán quốc tế và các dịch vụ khác vè ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của chính phủ và ngân hang nhà nước Việt Nam.
- Cung ứng các dịch vụ:Gồm thu chi tiền mặt,mua bán vàng bạc đá quý,dịch vụ thẻ tín dụng,két sắt ,nhận cất giữ chứng khoán các loại,giấy tờ có giá,nhận ủy thác cho vay các TCTC,TCTD,cá nhân,tổ chức trong và ngoài nước khác được NHNo&PTNTVN chấp nhận.
- Cân đối kinh doanh điều hòa vốn nội tệ đối với các chi nhanh NHNo&PTNT trên cung địa bàn.
- Thực hiện hach toán kinh doanh và thu nhập theo quy định của NHNo&PTNTVN.
- Thực hiện đầu tư dưới hình thức khác như hùn vốn mua cổ phần và các hình thức khác với các doanh nghiệp,TCTC khác khi được nhà nước cho phép.
- Làm dịch vụ cho ngân hàng phục vụ người nghèo.
- Quản lý nhà khách đào tạo tay nghề cho các NH trên cùng địa bàn.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng ,đào tạo cán bộ theo phân cấp ủy quyền của NHNo&PTNTVN.
- Thực hiện kiểm tra kiểm toán nội bộ việc thực hiện nghiệp vụ trên đia bàn hoạt động.
- Tổ chức phổ biến hướng dẫn quy chế nghiệp vụ và các văn bản của nhà nước,ngành ngân hàng và liên quan đến hoạt động của chi nhánh.
- Nghiên cứu phân tích kinh tế liên quan tới hoạt đông tín dụng,tiền tệ của ngân hàng đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch của NHNo&PTNTVN và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Chấp hành đầy đủ các báo cáo thống kê theo chế đọ quy định và theo yêu câu đột xuất của Tổng Giám đốc NHNo&PTNTVN.
2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy tại chi nhánh Thăng Long.
Trong năm 2007 NHNo&PTNT chi nhánh Thăng Long đã triển khai tốt các nội dung Đề án cơ cấu lại ngân hàng theo chỉ đạo của NHNoVN.Để củng cố chất lượng hoạt động của các chi nhánh,các phòng giao dịch đã được thành lập để phát huy hiệu quả tối đa.Đến 31/12/2007,có 31 điểm giao dịch,trong đó :
-01 Trụ sở chính
-08 Chi nhánh cấp 2
-06 Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh cấp 2
Tại trụ sở chính có các phòng nghiệp vụ chính sau:
- Ban giám đốc
- Phòng thẩm định
- Phòng hành chính
- Phòng kiểm toán
- Phòng tín dụng
- Phòng kế hoạch
- Phòng ngân quỹ
- Phòng vi tính
- Phòng thanh toán quốc tế
- Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo
- Tổ tiếp thị
Sơ đồ tổ chức hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long
GIÁM ĐỐC
PHÒNG TÍN DỤNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÒNG THẨM ĐỊNH
CHI NHÁNH CẤP II
PHÒNG NGÂN QUỸ
PHÒNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
PHÒNG KẾ HOẠCH
PHÒNG GIAO DỊCH
PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG TCCB&ĐT
PHÒNG GIAO DỊCH
PHÒNG HÀNH CHÍNH
PHÒNG KIỂM TRA KIỂM TOÁN NB
PHÒNG VI TÍNH
TỔ TIẾP THỊ
Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận :
Ban giám đốc:Theo quy chế tổ chức và hoạt động tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long,ban giám đốc một Giám đốc và hai phó giám đốc Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của toàn chi nhánh.
Phòng thanh toán quốc tế :Thực hiện các nghiệp vụ về TTQT (bao gồm chiết khấu,tái chiết khấu chứng từ.mở và theo dõi thư bảo lãnh,thư tín dụng theo lệnh của tổng giám đốc NHNo ).Phòng này còn thực hiện một chức năng quan trọng là tham gia đào tạo và tổ chức hướng dẫn các nghiệp vụ về TTQT trong hhệ thống NHNo.
Nhiệm vụ: Mở L/C thanh toán hàng nhập khẩu cho các khách hàng có nhu cầu,cho vay chiết khấu bộ chứng từ cho thế chấp làm nhiệm vụ thanh toán L/C khi dến hạn.Thực hiện các chức năng chuyển tiền và kinh doanh ngoại tệ đòi hỏi phải nắm bắt tình hình tỷ giá để kinh doanh có lãi.
Phòng thẩm định :Thẩm định các dự án vay vốn và bảo lãnh vượt quyền phán quyết cho vay của Giám đốc các chi nhánh hay những món vay do HĐQT,Tổng giám đốc chi nhánh quy định,chỉ định.Thu nhập,phân tích các thông tin kinh tế,thông tin thị trường …có liên quan đến dự án cần thẩm định,để dự án cần thẩm định,để đảm bảo cho việc thẩm định có hiệu quả,đúng hướng.Tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác thẩm định.
Nhiệm vụ : Trực tiếp thẩm định các dự án do HĐQT,Tổng giám đốc chỉ định và thẩm định các dự án vượt quyền của chi nhánh.Làm đầu nối và tham gia các dự án đồng tài trợ với các TCTD khác.Tiếp cận với các Bộ ngành liên quan,các tổng công ty và các địa phương,để nắm bắt các định hướng phát triển kinh tế,các định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến đối tượng đầu tư;khai thác các dự án đầu tư có hiệu quả;tham mưu cho lãnh đạo trong việc làm đầu mối đồng tài trợ với các ngân hàng khác.Phối hợp với các Ban lãnh đạo trong việc xác định mức cho vay đối với một số ngành kinh tế,ngân hang và doanh nghiệp ….để hướng đầu tư đúng hướng,phòng ngừa rủi ro.Tổ chức kiểm tra công tác thẩm định của dự án.
Phòng hành chính :Thực hiện công tác văn thư,hành chính,quản trị,tuyên truyền,tiếp khách…nhằm mục tiêu xây dựng các PGD văn minh,lịch sự,với chức năng nhân lực.phòng giúp giám đốc quy hoạch xắp xếp và bố trí cán bộ,thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động cũng như
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement