Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baoquyen_ly
#944125

Download miễn phí Chuyên đề Kế hoạch phát triển thị trường của công ty cổ phần Thành Đức đến 2012

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG. 2

1. Khái quát về thị trường và phát triển thị trường. 2

1.1 .Khái niệm và phân loại. 2

1.2.Vai trò, chức năng của thị trường. 3

1.2.1.Vai trò. 3

1.2.2.Chức năng. 4

1.3.Phát triển thị trường và sự cần thiết phải phát triển thị trường. 6

1.3.1.Quan niệm và nội dung của phát triển thị trường. 6

1.3.2. Các cách phát triển thị trường. 7

1.3.3.Sự cần thiết phải phát triển thị trường. 9

1.3.2.1. Xu thế chung của nền kinh tế. 9

1.3.2.2. Phát triển thị trường là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 10

1.3.2.3. Các quy luật của nền kinh tế. 11

1.4. Các yếu tố tác động đến phát triển thị trường. 11

1.4.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. 11

1.4.2. Môi trường ngành. 13

2.Công tác kế hoạch và kế hoạch phát triển thị trường trong doanh nghiệp. 17

2.1.Kế hoạch hoá doanh nghiệp là gì? Vai trò của kế hoạch. 17

2.2. Phân loại. 19

2.3.Kế hoạch phát triển thị trường. 19

2.3.1. Quan niệm. 19

2.3.2. Vai trò và mục tiêu. 20

2.3.2.1. Vai trò. 20

2.3.2.2. Mục tiêu. 21

2.4.Nội dung của kế hoạch phát triển thị trường. 22

2.4.1. Nghiên cứu thị trường. 23

2.4.2. Xây dựng các căn cứ xác định mục tiêu. 24

2.4.3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá và xây dựng mục tiêu. 24

2.4.4. Đưa ra các giải pháp thực hiện. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC. 28

1.Tổng quan về công ty. 28

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển. 28

1.1.1.Lịch sử hình thành. 28

1.1.2.Lĩnh vực hoạt động. 29

1.1.3. Chính sách chất lượng. 30

1.2. Cơ cấu tổ chức 32

1.3.Tổ chức các phòng ban tại công ty. 32

2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây. 34

2.1.Kết quả hoạt động. 34

2.2. Đánh giá một số chỉ tiêu. 36

2.3. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. 37

3.Thực trạng về tình hình phát triển thị trường của công ty. 39

3.1. Phát triển theo chiều rộng. 39

3.1.1.Về mặt hàng. 39

3.1. 2. Về mặt địa lý. 39

3.2. Phát triển theo chiều sâu. 40

4. Thực trạng công tác phát triển thị trường của công ty. 41

4.1.1. Công tác nghiên cứu. 41

4.1.2. Công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển. 42

5.Một số hạn chế và nguyên nhân. 43

5.1. Hạn chế. 43

5.2. Nguyên nhân . 44

 

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY. 46

1.Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội chung. 46

2. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch. 46

2.1. Dự báo về sự phát triển của thị trường nội thất trong những năm tới. 46

2.2. Dự báo cầu và các phương pháp dự báo cầu. 48

2.3. Đối thủ cạnh tranh. 49

2.4. Kết quả tiêu thụ và mục tiêu chung của công ty. 52

2.5. Ma trận SWOT. 53

3. Mục tiêu phát triển thị trường đến 2012. 54

3.1.Với thị trường trong nước. 54

3.2. Với thị trường nước ngoài. 54

3.3. Về thị phần. 55

3.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 55

4.Các giải pháp chủ yếu. 56

4.1.1. Mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm. 56

4.1.2. Biện pháp thực hiện. 56

4.2. Hạ giá thành sản phẩm 57

4.3. Nâng cao công tác quản lý chất lượng. 59

4.4. T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing 62

5. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. 66

KẾT LUẬN 68

Tài liệu tham khảo. 69

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của từng mặt hàng.
2.4.3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá và xây dựng mục tiêu.
Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kế hoạch và đánh giá thành công, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch phải được xây dựng một cách thông nhất và đồng bộ.
Các chỉ tiêu để đánh giá là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận; thị phần, tốc độ tăng trưởng của thị phần; cơ cấu và tốc độ tăng của từng loại sản phẩm.
2.4.4. Đưa ra các giải pháp thực hiện.
Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra và thực hiện một cách có hiệu quả trước hết doanh nghiệp cần xác định thị trường tiêu thụ cho từng loại sản phẩm đối với doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực và sản phẩm đa dạng. Với đoạn thị trường mà doanh nghiệp muốn xâm nhập thì sản phẩm của doanh nghiệp phải có những đặc tính lợi ích gì với khách hàng. Khác biệt như thế nào so với sản phẩm cũ của những doanh nghiệp, hãng khác. hay cải tiến sản phẩm của doanh nghiệp có những điểm khác biệt nổi bật gì so với sản phẩm cũ?
Do thị trường có những phân khúc khác nhau, nhu cầu và sự thoả mãn của mỗi đoạn thị trường khác nhau, từng nhóm khách hàng với những mục đích sử dụng là khác nhau. Hơn nữa, những khác biệt mang tính địa lý như thói quen, phong tục tập quán, quan niệm, văn hoá địa phương cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự tiêu dùng sản phẩm. Do đó, không thể áp dụng cùng một chính sách đối với tất cả các đoạn thị trường mà cần có kế hoạch cụ thể cho mỗi sự khác biệt.
Doanh nghiệp có những hạn chế nhất định về nguồn lực, khả năng. Vì vậy, các giải pháp thực hiện cũng phải thống nhất với việc lựa chọn thị trường mục tiêu. Nếu tập trung phát triển một đoạn thị trường thì doanh nghiệp cần xác định những chính sách về chất lượng và giá cả sản phẩm cạnh tranh cùng những kế hoạch hành động marketing mãnh mẽ hơn nhằm thu hút khách hàng. Khi quyết định phát triển theo hướng mở rộng sản phẩm thì điều doanh nghiệp cần quan tâm là nhu cầu mới của thị trường là gì? hay doanh nghiệp có thể áp dụng theo hình thức chuyên môn hoá sản phẩm, tập trung vào việc sản xuất một loại sản phẩm có đặc thù đáp ứng nhiều đoạn thị trường.
Điều cốt yếu mà khách hàng mong đợi ở doanh nghiệp là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp mang lại cho họ. Do vậy, để thực hiện thành công mục tiêu thì doanh nghiệp không thể không có những giải pháp về sản phẩm. Sản phẩm đó có những đặc tính gì? Cách thức bao gói, nhãn hiệu, hình ảnh mà doanh nghiệp muốn định vị trong tâm trí khách hàng, chất lượng của sản phẩm.
Đối với trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp đã có những ghi nhận trong hiểu biết của khách hàng thì cần duy trì và củng cố những cặp nhu cầu- sản phẩm cho phù hợp với những động cơ của người mua, đồng thời tổ chức các hạot động marketing để hỗ trợ và phát triển hiểu biết của khách hàng theo hướng tích cực.
Đối với sản phẩm mới xâm nhập thì có thể xâm nhập bằng cách cung ứng sản phẩm tương tự về kiểu dáng, gợi nên sự ưa chuộng như đối thủ cạnh tranh, hay thiết kế những hàng hoá hợi sự thôi thúc khác bằng những lợi ích mạnh mẽ cho khách hàng.
Các giải pháp về giá cả sản phẩm và hạ giá thành sản xuất: Công ty có thể áp dụng một trong các chính sách giá cả như:
Nhận nhiều hơn và trả bằng. Thông điệp mà công ty muốn mang đến cho khách hàng của mình là họ sẽ được cam kết chỉ phải trả mức giá bằng với loại hàng hoá của các hãng khách nhưng lại luôn được hưởng chất lượng tốt hơn.
Đắt tiền hơn để có chất lượng và các giá trị khách cao hơn. Chính sách này có thể phát triển mạnh mẽ miễn là cao nhiều người mua không ngại ngùng vì tiêu dùng gây chú ý hay là có những người cảm giác nên ủng hộ thành quả nỗ lực của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nhược điểm của chính sách này là dễ bị tấn công bởi những đối thủ khách.
Nhận bằng và trả ít hơn. Nhận được các giá trị, chât lượng bằng nhưng với giá thấp hơn. Đây là chính sách rất hấp dẫn song để làm được thì doanh nghiệp cần có các biện pháp hạ chi phí sản xuất, chi phí ngoài.
Nhận ít hơn và trả ít hơn. Doanh nghiệp cung cấp các giá trị mà khách hàng quan tâm, những chức năng mà thực sự cần thiết cho khách hàng, chức năng ít hơn và giá cả cũng rẻ hơn.
Nhận nhiều hơn và trả ít hơn. Đối với khách hàng thì đây là mong muốn và công ty cũng rất dễ thu hút được khách hàng. Nhưng đòi hỏi công ty phải có được những lợi thế nhất định trong sản xuất kinh doanh về chi phí, về bí quyết riêng, … Ví dụ về một số hãng đang thực hiện chính sách này như ToyS’R’US- cửa hàng cung cấp đồ chơi chủng loại đa dạng bậc nhất với giá rẻ nhất.
Các hành động Marketing bán hàng, phân phối,, hành động marketing phụ trợ như quảng cáo, khuyến mại, lực lượng bán hàng…
Doanh nghiệp nên tự tổ chức bán hàng hay dựa vào lực lượng khác. Các lực lướng đó là các đại lý, bán buôn, bán lẻ,…Số lượng là bao nhiêu? Khi nào thì tung sản phẩm ra thị trường? Với sản lượng bao nhiêu?...
Các cách thức để khách hàng biết đến sản phẩm, mua sản phẩm. Tuyên truyền ra sao? cách tuyên truyền đạt hiệu quả. Khuyến mại kèm theo và các biện pháp về dịch vụ sau bán, chế độ đãi ngộ đối với khách hàng…Doanh nghiệp tiến hành hình thức phân phối nào? Kênh ngắn, trung bình, hay dài. Bán hàng trực tiếp ra sao?
Chương II.
THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC.
1.Tổng quan về công ty.
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển.
1.1.1.Lịch sử hình thành.
Công ty Cổ phần Thành Đức chính thức được thành lập ngày 03/12/2004 trên cơ sở sáp nhập của hai Công ty: Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Sơn và Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Nam Anh.    Với sự sáp nhập của hai Công ty đã có uy tín trên thị trường và có bề dày hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế và xây dựng nội thất, Công ty Cổ phần Thành Đức đã kế thừa được những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nền tảng vững chắc để sẵn sàng đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng về mặt tiến độ cũng như chất lượng, kỹ - mỹ thuật công trình .Ngoài trụ sở chính của Công ty ở 14 Lê Văn Linh , Công ty Thành Đức còn có một xưởng sản xuất đồ nội thất tại Cổ Bi huyện Gia Lâm – Hà Nội được trang bị thiết bị máy móc hiện đại, đầy đủ, với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, công nhân viên lành nghề.
 Thành Đức luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ trọn gói trong việc tư vấn thiết kế, sản xuất và thi công lắp đặt nội thất theo phương châm: “Làm đẹp cho cuộc sống của bạn”
Tên giao dịch quốc tế: THÀNH ĐỨC Corporation.
Tên viết tắt: THÀNH ĐỨC CORP.
Trụ sở chính: Số 14 Lê Văn Linh- Hoàn Kiếm- Hà Nội.
- Vốn điều lệ: Do các cổ đông tự nguyện tham gia bằng nguồn vốn hợp pháp của mình.
- Tại thời điểm thành lập tổng vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ.(Năm tỷ đồng).
Nguồn vốn hoạt động của công ty bao gồm:
+ Vốn điều lệ ban đầu
+ Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản
+ Các quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement