Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nghe_an
#944119

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 3

1.1. Sự cần thiết của BH xây dựng lắp đặt 3

1.1.1. Khát quát lịch sử hình thành và phát triển của BH xây dựng lắp đặt 3

1.1.2.Sự cần thiết của BH xây dựng lắp đặt 4

1.1.2.1.Đối với xã hội 4

1.1.2.2.Đối với người được BH 5

1.2.Nội dung BH xây dựng 6

1.2.1.Đối tượng BH 6

1.2.2. Phạm vi BH 8

1.2.2.1. Các rủi ro BH 8

1.2.2.2. Các rủi ro loại trừ 8

1.2.3. Giá trị BH và số tiền BH 9

1.2.3.1. Giá trị BH 9

1.2.3.2. Số tiền BH 9

1.2.4. Phí BH 10

1.2.4.1. Phí BH tiêu chuẩn 10

1.2.4.2. Phụ phí mở rộng 11

1.3.Nội dung BH lắp đặt 11

1.3.1.Đối tượng BH 11

1.3.2. Phạm vi BH 11

1.3.2.1. Rủi ro được BH 11

1.3.2.2. Các rủi ro loại trừ 12

1.3.3. Giá trị BH và số tiền BH 13

1.3.3.1. Giá trị BH 13

1.3.3.2. Số tiền BH 13

1.3.4.Phí BH 13

1.4.HĐBH trong BH xây dựng – lắp đặt 14

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) 15

2.1.Tổng quan về Tổng công ty BH Dầu khí Việt Nam (PVI) 15

2.1.1. Giới thiệu chung 15

2.1.1.1. Các hoạt động kinh doanh 15

2.1.1.2. Quan hệ quốc tế 16

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 17

2.1.3. Kết quả kinh doanh của PVI trong một số năm gần đây 19

2.1.3.1.Kinh doanh BH gốc 21

2.1.3.2.Kinh doanh tái BH 22

2.1.3.3.Hoạt động đầu tư 23

2.1.3.4.Các dịch vụ khác 23

2.2.Một số thuận lợi và khó khăn của PVI 24

2.2.1. Thuận lợi 24

2.2.2. Khó khăn 25

2.3.Phân tích tình hình khai thác nghiệp vụ BH xây dựng – lắp đặt tại PVI trong thời gian vừa qua 26

2.3.1. Quy trình khai thác BH xây dựng – lắp đặt tại PVI 26

2.3.1.1.Tiếp thị, nhận thông tin ,yêu cầu BH từ khách hàng 27

2.3.1.2.Phân tích, đánh giá rủi ro 29

2.3.1.3.Tính toán hiệu quả, xác định phí, điều kiện, chào phí 30

2.3.1.4.Chuẩn bị HĐ/đơn BH/GCNBH 30

2.3.1.5.Ký HĐ/đơn BH/GCNBH 31

2.3.1.6.Quản lý HĐ/đơn BH 31

2.3.2. Những kết quả đạt được 31

2.3.3. Những vấn đề còn tồn tại 38

2.3.4. Nguyên nhân tồn tại 42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) 44

3.1.Phương hướng và nhiệm vụ của PVI trong thời gian tới 44

3.2.Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ BH xây dựng lắp đặt tại PVI 47

3.2.1.Đối với Tổng công ty 47

3.2.1.1.Trong khâu tiếp thị, tiếp nhận thông tin về khách hàng 47

3.2.1.2.Trong khâu đánh giá rủi ro 49

3.2.1.3.Vấn đề chào phí/đàm phán 50

3.2.1.4.Làm tốt công tác chuẩn bị, ký, và quản lý đơn/HĐ/GCNBH 50

3.2.2.Đối với Tập đoàn dầu khí Việt Nam 50

3.2.3.Đối với nhà nước 51

KẾT LUẬN 52

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


1.Kinh doanh BH gốc
Hoạt động kinh doanh BH tiếp tục phát triển, PVI tiếp tục duy trì vị thế trên thị trường BH Việt Nam và quốc tế. Sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVI thể hiện ở hai biểu đồ tăng trưởng sau:
Biểu đồ 3: Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của PVI
(2003 - 2007)
(Nguồn:
Nếu như trong 3 năm 2003, 2004 và 2005, doanh thu phí BH của PVI ổn định trong khoảng 500 đến 700 tỷ đồng thì trong hai năm 2006,2007 PVI đã có sự tăng trưởng vượt bậc : tăng 85,71% năm 2006 và tăng 50% trong năm 2007.
Năm 2007 cũng là năm PVI có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu so với các năm trước: đạt 230 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 380% so với năm 2006).Điều này thể hiện chiến lược đúng đắn và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ nhân viên của PVI.
Biểu đồ 4: Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của PVI
(2003 - 2007)
(Nguồn:Hồ sơ năng lực PVI)
2.1.3.2.Kinh doanh tái BH
Trong những năm vừa qua, PVI đã không ngừng mở rộng mối quan hệ với các nhà tái BH hàng đầu thế giới để nâng cao hiệu quả kinh doanh tái BH của mình.
Trong năm 2007, hoạt động kinh doanh tái BH của PVI đã thu được những thành quả đáng kể đó là:
+Phân tán kịp thời rủi ro cho toàn Công ty với các tài sản được BH có giá trị lớn hàng trăm triệu USD
+Nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu thế giới như Munich Re, Swiss Re, AIG, AON, Willis,…Kết quả là các nhà nhận tái BH đã chấp thuận nâng giới hạn trách nhiệm của các HĐ tái BH cố định từ 150% tới 750% so với HĐ hiện tại. Đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PVI trên thị trường BH.
+Thu từ hoạt động nhượng và nhận tái BH, đòi bồi thường tái BH đạt 10 triệu USD ( trong đó lần đầu tiên thu nhận tái BH từ thị trường quốc tế đạt 1,3 triệu USD)
+PVI là công ty duy nhất có HĐBH năng lượng cố định đảm bảo việc chủ động quản lý và phân tán các rủi ro của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
2.1.3.3.Hoạt động đầu tư
Hiện nay, công ty đã thực hiện được kế hoạch dòng tiền một cách bài bản khoa học theo đúng quy trình ISO về quản lý đẩu tư tài chính, sử dụng có hiệu quả đồng tiền nhàn rỗi, huy động tối đa tiền vào đầu tư đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên của các đơn vị trong Công ty, nhờ vậy tiền lãi thu được từ các nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của Công ty (ngoài các khoản cố định như quỹ dự phòng nghiệp vụ, vốn kinh doanh…) đạt được rất đáng kể. Không kể các giá trị gia tăng do góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có giá trị cổ phiếu cao và các nguồn đầu tư dài hạn sinh lợi. Doanh thu hoạt động đầu tư năm 2006 đạt 57,8 tỷ đồng và đến năm 2007 đạt 87,3 tỷ đồng.
2.1.3.4.Các dịch vụ khác
Với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm làm BH, trong những năm vừa qua PVI không những giải quyết nhanh chóng những vụ tổn thất thuộc trách nhiệm của mình mà còn thực hiện rất tốt các dịch vụ khác như: Tư vấn BH và quản lý rủi ro; giám định, tính toán và phân bổ tổn thất; giải quyết bồi thường và đòi bên thứ 3 góp phần tăng thêm nguồn lợi nhuận.
2.2.Một số thuận lợi và khó khăn của PVI
2.2.1. Thuận lợi
Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh
Trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đất nước cũng như của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tạo cho PVI một số điều kiện rất thuận lợi.Đó là:
Nền kinh tế đất nước có nhiều tiến triển, đặc biệt nước ta mới gia nhập WTO, có nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam, có nhiều công trình xây dựng và dự án đầu tư mới, tình hình thiên tai và thảm họa trong nước không lớn.
Hoạt động dầu khí diễn ra sôi động hơn, từ khâu tìm kiếm thăm dò khai thác đến chế biến và dịch vụ đều phát triển mạnh, hứa hẹn một thị trường khai thác BH tiềm năng.
Xu thế hội nhâp, toàn cầu hóa cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp BH trong nước xích lại gần nhau cùng đạt mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tổng công ty đã tạo được nhiều mối quan hệ quốc tế quan trọng trên khắp thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.
Môi trường pháp lý đã được hoàn thiện hơn theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp BH, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh BH và tái BH, đầu tư vốn nhàn rỗi.
Trong triển khai BH xây dựng lắp đặt
PVI được xem là doanh nghiệp BH hàng đầu thị trường BH phi nhân thọ Việt Nam trong lĩnh vực BH công nghiệp nói chung và BH xây dựng – lắp đặt nói riêng.Điều đó đã tạo cho PVI nhiều thuận lợi trong triển khai BH xây dựng – lắp đặt:
PVI đã tạo dựng được thương hiệu vững chắc trong lòng khách hàng về BH xây dựng lắp đặt, đã tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với nhiều đối tượng khách hàng lớn khiến PVI dễ dàng hơn trong khâu tiếp cận khách hàng đồng thời dành ưu thế trong các gói thầu BH có hình thức chỉ định thầu.
Qua nhiều năm triển khai BH xây dựng – lắp đặt, PVI có được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và rất vững chắc về chuyên môn khiến dịch vụ của PVI ngày càng hoàn thiện hơn.
PVI chiếm ưu thế tuyệt đối trong các công trình xây dựng – lắp đặt liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Công ty thành viên của tập đoàn….
2.2.2. Khó khăn
Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít khó khăn thách thức đối với các Công ty BH trong nước. Cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, nếu các Công ty BH trong nước không tìm cho mình một hướng đi thích hợp rất dễ bị đào thải.
Thị trường tái BH quốc tế đang ở giai đoạn khó khăn dẫn đến năng lực của thị trường tái BH quốc tế bị thu hẹp phạm vi hoạt động.
- Thị trường Việt Nam trước sự cạnh tranh giữa các Công ty BH, phí BH giảm với các điều kiện BH mở rộng đi ngược với trào lưu chung của quốc tế, ảnh hưởng tới việc tái tục các HĐ tái BH và làm mất ổn định hoạt động kinh doanh.
Trong triển khai BH xây dựng – lắp đặt
Bên cạnh rất nhiều thuận lợi trong triển khai BH xây dựng – lắp đặt, PVI cũng có một số khó khăn sau:
Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, nền kinh tế - xã hội cũng có nhiều biến đổi to lớn đòi hỏi các doanh nghiệp BH đều phải kịp thời cập nhật được công nghệ mới, cải tiến phương pháp làm việc cho phù hợp như: sử dụng các phương pháp quản trị rủi ro mới, công cụ kỹ thuật sử dụng trong đánh giá rủi ro và tổn thất cũng phải thay đổi để theo kịp công nghệ mới sử dụng trong các công trình,…Trong khi đó, PVI có một mạng lưới hoạt động rộng lớn, làm việc theo kinh nghiệm nhiều năm nên việc thay đổi khó khăn hơn so với các doanh nghiệp nhỏ.
PVI đang đứng đầu về thị phần trong khai thác BH xây dựng – lắp đặt nhưng theo sau đó là rất nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và thị phần khai thác cũng rất lớn như Bảo Việt, Pjico,…đang chạy đua cho vị trí đứng đầu thị trường.Đó sẽ là thách thức lớn cho PVI trong việc giữ vững vị thế của mình.
Với cơ chế thị trường hiện nay, ưu thế của người đi trước cũng như ưu thế đối với các công trình liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty thà...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement