Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lan_135hp
#944116

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.1. Hoạt động chung của Ngân hàng thương mại 7

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 7

1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 9

1.2 Thẩm định dự án tại ngân hàng thương mại 13

1.2.1. Dự án 13

1.2.2.Thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại 18

1.2.3. Thẩm địng tài chính dự án tại Ngân hàng thương mại 25

1.3.Chất lượng thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại 35

1.3.1. Khái niệm chất lượng thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại 35

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định dự án tại Ngân hàng thương mại . 35

1.3.3. Các nhân tố tác động đến chất lượng thẩm định dự án tại ngân hàng thương mại 37

CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 40

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNNo & PTNT Chi Nhánh Nam Hà Nội 40

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 40

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 45

2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHNNo & PTNT Chi Nhánh Nam Hà Nội trong một số năm gần đây 55

2.2. Chất lượng thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 66

2.2.1. Dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 66

2.2.2. Thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 67

2.2.3. Ví dụ về thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 70

2.3. Đánh giá Chất lượng thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 89

2.3.1. Những thành tựu đạt được trong chất lượng thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 89

2.3.2 Những hạn chế trong thẩm định dự án tại Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 94

2.3.3 Nguyên nhân dẫn tới tồn tại về chất lượng hoạt động thẩm định. 96

2.2.4. Định hướng phát triển của Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội trong những năm tiếp theo 102

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 105

3.1. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lưọng thẩm định tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội 105

3.1.1. Về con người 105

3.1.2. Về công tác thẩm định dự án. 107

3.1.3. Về cơ sở vật chất: 109

3.1.4. Tăng cường quan hệ hợp với các ngân hàng bạn trong nước và quốc tế để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm quản lý và thẩm định dự án, trao đổi những thông tin về khách hàng. 109

3.1.5. Thực hiện chọn lọc và phân loại những khách hàng có lịch sử vay nợ tốt, khả tài chính lành mạnh. 110

3.1.6. Tổng kết, đánh giá kết quả tài trợ dự án. 110

3.2. Những kiến nghị 110

3.2.1. Kiến nghị với Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. 110

3.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan. 111

KẾT LUẬN 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ập kết hợp với sự đa dạng hoá trong lĩnh vực hoạt động và sự nâng cao chất lượng phục vụ, Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của kinh tế Quận Thanh Xuân nói riêng và của toàn Thành phố Hà Nội nói chung.
Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban trong Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội
Cơ cấu quản lý tín dụng tại Sở giao dịch và các chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội bao gồm phòng tín dụng và phòng thẩm định tín dụng, cụ thể như sau:
Phòng kế hoạch kinh doanh:
Các phòng tín dụng hay phòng kế hoạch kinh doanh làm chức năng tín dụng hay tổ tín dụng tại sở giao dịch và các chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội có những nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất,chế biến, tiêu thụ xuất khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.
Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.
Thẩm định đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền.
Thẩm định các dự án hoàn thiện hồ sơ trình Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Nam Hà Nội cấp trên theo phân cấp uỷ quyền.
Tiếp nhận thực hiện các chương trình, dụ án thuộc nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Trực tiếp làm nhiệm vụ uỷ thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, bộ , ngành khác và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo giõi đánh giá,sơ kết, tổng kết; đề xuất Giám đốc chi nhánh cho phép nhân rộng.
Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
Nghiên cứu ,xây dựng chiến lược khách hàng, phân loại khách hàng và đề xuất chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng, nhằm mở rộng theo hướng đầu tư ứng dụng khép kín : sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, và gắn tín dụng với sản xuất, lưu thông và tiêu dùng.
Xây dựng kế hoạch cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ hàng tháng, quý, năm theo định hướng của Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.
Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh như bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác...
Tiếp nhận và thực hiện nhận uỷ thác đầu tư đối với các trương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác nguồn vốn của chính phủ, Bộ, Ngành và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
Tổng hợp, theo giõi các chỉ tiêu kế hoạch; phân tích các hoạt động kinh doanh theo quý, năm; quản lý danh mục, phân loại khách hàng có quan hệ tín dụng.
Tổ chức thực hiện thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng.
Tổng hợp báo cáo, thống kê, kiểm tra nghiệp vụ theo quy định.
Phòng nguồn vốn:
Xây dựng các đề án, chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
Xây dựng và tham mưu cho ban giám đốc các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, thông tin báo cáo thường xuyên, kịp thời giúp cho ban giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh.
Tham mưu cho ban giám đốc trong việc giao và quyết toán kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính đối với các phòng nghiệp vụ.
Tổng hợp tin về kinh tế - xã hội, diễn biến lãi suất trên thị trường. Nghiên cứu, phân tích kinh tế và tham mưu cho ban giám đốc điều hành lãi suất cho vay, lãi suất huy động nhanh nhạy, phù hợp với thị trường. Đề xuất các biện pháp triển khai, ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ mới, và cơ chế ưu đãi của Ngân hàng với khách hàng.
Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kịp thời với ban Giám đốc để triển khai các biện pháp, hình thức và công cụ huy động vốn nhằm tăng cường khả năng về vốn, nâng cao chất lượng nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn ổn định vững chắc, phù hợp với mụ tiêu, định hướng từng thời kỳ của chi nhánh.
Đầu mối quan hệ, tiếp nhận các nguồn uỷ thác đầu tư của Chính phủ, các tổ chứ kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước.
Nghiên cứu thực hiện các biện pháp, phương pháp thông tin, tiếp thị, quảng cáo, chăm sóc khách hàng nhằm mở rộng thị trường, thị phần và hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn hiệu quả.
Tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua của Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam phát động; đầu mối tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và báo cáo thi đua định kỳ, đột xuất theo quy định của Hội dồng thi đua Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.
Tham mưu cho ban giám đốc chỉ đạo công tác tiếp thị và thông tin tuyên truyền, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.
Thực hiện các nghiệp vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.
Phòng thẩm định
Thu thập, quản lý, cung cấp những thông tin phục vụ cho việc thẩm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng.
Thẩm định các khoản cho vay do giám đốc quy định, chỉ định theo uỷ quyền của Tổng giám đốc và thẩm định những món vay vượt quyền phán quyết của trưởng phòng Giao dịch.
Thẩm định các món vay vượt mức phán quyết của giám đốc chi nhánh, đồng thời lập hồ sơ trình Tổng giám đốc để xem xét phê duyệt.
Thâm định các khoản vay do Tổng giám đốc quy định hay do Giám đốc chi nhánh quy định trong mức phán quyết cho vay của Giám đốc chi nhánh.
Tổ chức kiểm tra công tác thẩm định của phòng kế hoạch kinh doanh, Phòng giao dịch.
Tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ thẩm định.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo các quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.
Phòng kế toán ngân quỹ:
Tổ chức hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.
Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, quỹ lương đối với chi nhánh và trình Ngân hàng Nông nghiệp cấp trên phê duyệt.
Quản lý và sử lý quỹ chuyên dùng theo quy định của chi nhánh Nam Hà Nội.
Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, quyết toán, kế toán và các báo cáo theo quy định.
Thực hiện nộp các khoản nộp ngân sách Nhà nước.
Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định.
Quản lý, sử dụng các thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Ngân Hàng Nông Nghịêp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam .
Chấp hành chế độ báo cáo kiểm tra chuyên đề.
Thực hiện các nghiệp vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.
Phòng thanh toán quốc tế
Niêm yết tỷ giá giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng.
Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ: giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và các dịch vụ ngoại hối khác theo chính sách q...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement