Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lang_tu_co_don_411
#944104

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng 2020

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1

PHẦN MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP DẪN, THU HÚT KHÁCH DU LỊCH. 5

1.1. Tổng quan về du lịch và khách du lịch. 5

1.1.1. Khái niệm du lịch. 5

1.1.2. Các loại hình du lịch. 5

1.1.3. Sản phẩm du lịch 7

1.1.4. Khách du lịch. 7

1.1.4.1. Khái niệm khách du lịch. 7

1.1.4.2. Phân loại khách du lịch 8

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp dẫn khách du lịch. 9

1.2.1. Chính sách của Nhà nước và địa phương 9

1.2.2. Sự ổn định an ninh chính trị và an toàn cho khách du lịch. 10

1.2.3. Sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch. 11

1.2.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương 11

1.2.5. Cộng đồng dân cư đia phương 12

1.2.6. Chất lượng phục vụ du lịch 12

1.2.7. Giá cả các sản phẩm dịch vụ du lịch. 13

1.2.8. Uy tín của doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 14

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN QUA. 15

2.1.Các điều kiện để phát triển kinh doanh du lịch tại tỉnh Phú Thọ. 15

2.1.1.Tài nguyên du lịch và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch của tỉnh Phú Thọ. 15

2.1.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên: 15

2.1.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn: 17

2.1.1.3. Đánh giá về việc khai thác tài nguyên của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua 20

2.2.2. Cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch. 22

2.2.2.1. Hệ thống giao thông vận tải. 22

2.2.2.2. Hệ thống cung cấp điện, nước. 23

2.2.2.3. Hệ thống bưu chính viễn thông. 24

2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch. 24

2.2.3.1. Hệ thống các cơ sở lưu trú tại Phú Thọ. 24

2.2.3.3. Cơ sở vận chuyển khách. 28

2.2.3.4. Hệ thống cơ sở dịch vụ. 28

2.2.4. Nguồn dân cư xã hội và lao động trong ngành du lịch Phú Thọ. 28

2.3. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ và kết quả kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 33

2.3.1. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 33

2.3.1.2. Nguồn khách du lịch nội địa 34

2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 35

2.4. Các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch của tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 36

2.4.1. Các chính sách phát triển du lịch của tỉnh. 37

2.4.2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch. 37

2.4.3. Công tác tuyên truyền và quảng bá về du lịch 39

2.4.4. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch Phú Thọ. 40

2.4.6. Đánh giá về tình hình kinh doanh và các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch cuả tỉnh Phú Thọ trong những năm vừa qua. 42

2.4.6.1. Những tiến bộ và kết quả đạt được. 42

2.4.6.2. Những yếu kém còn tồn tại. 44

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ 46

3.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46

3.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46

3.3. Các mục tiêu phát triển của ngành du lịch Phú Thọ trong giai đoạn mới 2007-2020. 47

3.4. Xác định thị trường mục tiêu của du lịch Phú Thọ 2007-2020. 48

3.4.1. Khách du lịch quốc tế. 48

3.4.2. Khách du lịch nội địa 48

3.5. Những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ giai đoạn 2007-2020. 52

3.5.1. Các giải pháp thuộc cơ quan nhà nước đến tỉnh Phú Thọ. 52

3.5.1.1. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch. 52

3.5.1.2. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. 53

3.5.2. Các giải pháp thuộc phạm vi doanh nghiệp. 54

3.5.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 55

3.5.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ. 56

3.5.2.3. Đảm bảo số lượng và chất lượng tại các doanh nghiệp du lịch 57

3.5.2.4. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa khách sạn với công ty lữ hành và với các nguồn khách 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


2, cao hơn của cả vùng Đông Bắc (0.62km/km2). Toàn bộ hệ thống đường bộ của tỉnh Phú Thọ dài 3.965 km. Trong đó, có 5 tuyến quốc lộ với chiều dài qua tỉnh là 262 km, 31 tuyến đường tỉnh với chiều dài 730km, 94 tuyến huyện lộ dài 639 km, 94,6 km đường đô thị, 1.722,6 km đường xã và liên xã... Ngoài ra còn hàng nghìn km đường dân sinh và lâm nghiệp.
Giao thông đường sắt: Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có một tuyến đường sắt thuộc mạng đường sắt quốc gia là tuyến Hà Nội - Lào Cai và 3 tuyến nhánh phục vụ các khu công nghiệp, nhà máy, với tổng triều dài 89,5 km.
Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai dài 296 km, riêng đoạn qua Phú Thọ dài 74,9 km, giao thông đường sắt góp phần vận chuyển một lượng lớn hành khách và hàng hoá, tạo sự giao lưu giữa Phú Thọ và các tỉnh cũng như xuất khẩu hàng hoá qua cảng Hải Phòng. Đây là tuyến đường sắt nối trung tâm kinh tế Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc và từ đó có thể thông sang Trung Quốc.
Giao thông đường thủy:
Tỉnh Phú Thọ có ba con sông lớn chảy qua: Sông Hồng, Sông Lô, Sông Đà, gặp nhau tại thành phố Việt Trì. Ngoài ra, còn có một số sông nhánh như Sông Chảy, Sông Bứa. Hầu hết các huyện, thị xã đều có sông chảy qua tạo thành một mạng lưới đường thuỷ rất thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế đặc biệt là giao thông đường thuỷ của tỉnh. Tuy nhiên thì giao thông đường thuỷ để phục vụ công tác du lịch thì chưa được sử dụng phù hợp.
2.2.2.2. Hệ thống cung cấp điện, nước.
Hệ thống cấp nước: Hệ thống cung cấp nước sạch của tỉnh Phú Thọ còn rất hạn chế chủ yếu nhờ vào 2 nhà máy nước Việt Trì và Phú Thọ, một số thị trấn cũng có trạm cung cấp nước, nhưng công suất nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu nước sạch. Tỷ lệ dân cư ở đô thị được dùng nước sạch còn rất thấp, số còn lại phải dùng nguồn nước giếng đào, giếng khoan UNICEF. ở các vùng nông thôn nước sinh hoạt một phần nhỏ được cung cấp bởi các trạm cấp nước sạch nông thôn, giếng khoan UNICEF, còn phần lớn vẫn phụ thuộc vào các nguồn sẵn có, nước chưa qua xử lý, không bảo đảm chất lượng vệ sinh.
Nhà máy nước Việt Trì: có công suất 60.000m3/ngđ, mạng lưới đường ống từ Phi 600mm đến phi 800mm với tổng chiều dài 150km, cấp nước cho thành phố Việt Trì (60% dân), thị trấn Lâm Thao, thị trấn Phong Châu, thị trấn Hùng Sơn.
Nhà máy nước Phú Thọ lấy từ nguồn nước sông Hồng, công suất thiết kế 6.000 m3/ngđ, mạng đường ống truyền dẫn phi 200mm mới được lắp, cấp nước cho thị xã Phú Thọ (90% dân) khu vực Z121 thuộc Phú Hộ và cấp sang huyện Thanh Ba.
Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mới chỉ đạt 10,5% tổng chiều dài đường, chủ yếu là thoát nước mặt và không qua xử lý. Việc xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa triệt để gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường.
Các bãi chôn lấp chất thải rắn đếu chưa hợp vệ sinh, vị trí các nghĩa trang hầu hết chưa hợp lý, chưa đủ khoảng cách vệ sinh gây ô nhiễm nguồn nước;
2.2.2.3. Hệ thống bưu chính viễn thông.
Mạng bưu chính, viễn thông thời gian gần đây đã được quan tâm phát triển. Số máy điện thoại tăng nhanh, năm 1995 toàn tỉnh có 5.594 máy thì năm 1997 lên 11.700 máy, bình quân 0,9 máy/ 100 dân. Từ năm 2003 đến nay, hạ tầng thông tin liên lạc của tỉnh Phú Thọ phát triển khá nhanh, đến năm 2007 đạt 14,2 máy điện thoại/100 dân, tăng 4 lần so với năm 2007. Hình thành, phát triển rộng khắp các dịch vụ Internet, hộp thư thoại... Chất lượng thông tin liên lạc của tỉnh có bước tiến vượt bậc, từ chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc thì nay đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mạng điện thoại di động cơ bản đã phủ sóng tới tất cả các trung tâm của huyện, thị; 100% doanh nghiệp, cơ quan ở tỉnh, huyện được trạng bị máy tính, kết nối Internet, nối mạng nội bộ.
2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch.
2.2.3.1. Hệ thống các cơ sở lưu trú tại Phú Thọ.
Hệ thống các khách sạn tại tỉnh Phú Thọ đã phát triển với tốc độ khá nhanh. Năm 2001 toàn tỉnh có 12 cơ sở lưu trú với 350 phòng và 652 giường thì đến năm 2005 tăng lên 69 cơ sở với 1.083 phòng, tốc độ tăng trưởng trung bình trong thời gian này là 55,9%. Tới cuối năm 2007 tăng lên đến 101 cơ sở, với khoảng 1.579 phòng, tăng 20% so với năm 2006.
Bảng 2.1: Các cơ sở lưu trú tại tỉnh phú Thọ giai đoạn 2001 - 2007
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Số CSLT DU LịCH
Cơ sở
12
32
47
61
69
81
101
Số phòng
Phòng
350
538
880
983
1.083
1.309
1.579
Số giường
Giường
652
952
1.460
1.674
1.770
2.112
2.975
Nguồn: Sở Thương mại - Du lịch Phú Thọ.
Sự phân bố các cơ sở lưu trú ở Phú Thọ không đồng đều. Hầu hết các cơ sở lưu trú đều tập trung ở thành phố Việt Trì (49 cơ sở lưu trú), thị xã Phú Thọ 16/101 cơ sở lưu trú. Theo thống kê có tới 49/101 cơ sở lưu trú của tỉnh nằm ở thành phố Việt Trì và số cơ sở lưu trú này lại chủ yếu nằm trên trục Đại lộ Hùng Vương. Trong khi đó các khu, điểm du lịch khác của tỉnh như Đầm Ao Châu, Xuân Sơn... có rất ít các cơ sở lưu trú và các tiện nghi du lịch khác để phục vụ cho khách du lịch .
Bảng 2.2 : Tổng hợp hệ thống cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2007
Số KS, nhà nghỉ
Số buồng CSLT
Số giường CSLT
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
1. Tổng số
101
100%
1.579
100%
2.975
100%
2. Xếp hạng CSLT
- 1 sao
6
5,9%
177
11,2%
270
6,9%
- 2 sao
12
11,9%
566
35,8%
911
30,6%
- 3 sao
1
0,9%
75
4,7%
143
4,8%
- Đủ tiêu chuẩn
82
81,3%
761
48,3%
1.651
57,7%
3. Quy mô CSLT
- Dưới 10 phòng
73
72,4%
680
43,2%
1.507
50,8%
- Từ 10 đến 19 phòng
3
2,9%
75
4,7%
128
4,3%
- Từ 20 đến 49 phòng
19
18,8%
544
34,4%
817
27,4%
- 50 phòng trở lên
6
5,9%
280
17,7%
523
17,5%
Nguồn : Viện NCPT Du lịch.
Nhìn chung hệ thống cơ sở lưu trú toàn tỉnh có quy mô nhỏ. Năm 2007 có tới 73/101 cơ sở lưu trú (chiếm 72,4%) quy mô dưới 50 phòng, trong đó có 19 cơ sở lưu trú quy mô từ 20 đến 49 phòng (chiếm 18,8%). Quy mô trung bình một khách sạn ở Phú Thọ là 75 phòng/1cơ sở lưu trú.
Hầu hết các khách sạn ở Phú Thọ mới chỉ đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của khách du lịch. Trang thiết bị ở một số khách sạn đã cũ không đồng bộ cần nâng cấp. Một số phòng nghỉ ở các khách sạn tư nhân còn hẹp, bài trí thiết kế nội ngoại thất không hợp lý, vệ sinh chưa đảm bảo theo yêu cầu. Ngoài dịch vụ lưu trú và ăn uống, ở một số khách sạn hiện nay phát triển thêm các dịch vụ mới như massage, karaoke...
*Cơ sở ăn uống:
Các cơ sở ăn uống bao gồm restaurant, coffee-shop, bar, quán ăn nhanh v.v. Các tiện nghi phục vụ ăn uống có thể nằm trong các cở sở lưu trú nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, hội họp và giao lưu của khách đang lưu trú tại các khách sạn hay có thể nằm độc lập bên ngoài các các cơ sở lưu trú, ở các điểm tham quan du lịch, trong các cơ sở vui chơi giải trí... nhằm phục vụ khách du lịch cũng như các tầng lớp dân cư địa phương.
Hiện tại Phú Thọ có khoảng 95 phòng ăn (restaurants) nằm trong và ngoài các cơ sở lưu trú với khoảng 3.174 chỗ ngồi, phục vụ các món ăn khác nhau đáp ứng nhu cầu của ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online