Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lang_tu_co_don_411
#944104 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP DẪN, THU HÚT KHÁCH DU LỊCH. 5
1.1. Tổng quan về du lịch và khách du lịch. 5
1.1.1. Khái niệm du lịch. 5
1.1.2. Các loại hình du lịch. 5
1.1.3. Sản phẩm du lịch 7
1.1.4. Khách du lịch. 7
1.1.4.1. Khái niệm khách du lịch. 7
1.1.4.2. Phân loại khách du lịch 8
1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp dẫn khách du lịch. 9
1.2.1. Chính sách của Nhà nước và địa phương 9
1.2.2. Sự ổn định an ninh chính trị và an toàn cho khách du lịch. 10
1.2.3. Sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch. 11
1.2.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương 11
1.2.5. Cộng đồng dân cư đia phương 12
1.2.6. Chất lượng phục vụ du lịch 12
1.2.7. Giá cả các sản phẩm dịch vụ du lịch. 13
1.2.8. Uy tín của doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 14
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN QUA. 15
2.1.Các điều kiện để phát triển kinh doanh du lịch tại tỉnh Phú Thọ. 15
2.1.1.Tài nguyên du lịch và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch của tỉnh Phú Thọ. 15
2.1.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên: 15
2.1.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn: 17
2.1.1.3. Đánh giá về việc khai thác tài nguyên của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua 20
2.2.2. Cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch. 22
2.2.2.1. Hệ thống giao thông vận tải. 22
2.2.2.2. Hệ thống cung cấp điện, nước. 23
2.2.2.3. Hệ thống bưu chính viễn thông. 24
2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch. 24
2.2.3.1. Hệ thống các cơ sở lưu trú tại Phú Thọ. 24
2.2.3.3. Cơ sở vận chuyển khách. 28
2.2.3.4. Hệ thống cơ sở dịch vụ. 28
2.2.4. Nguồn dân cư xã hội và lao động trong ngành du lịch Phú Thọ. 28
2.3. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ và kết quả kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 33
2.3.1. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 33
2.3.1.2. Nguồn khách du lịch nội địa 34
2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 35
2.4. Các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch của tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 36
2.4.1. Các chính sách phát triển du lịch của tỉnh. 37
2.4.2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch. 37
2.4.3. Công tác tuyên truyền và quảng bá về du lịch 39
2.4.4. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch Phú Thọ. 40
2.4.6. Đánh giá về tình hình kinh doanh và các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch cuả tỉnh Phú Thọ trong những năm vừa qua. 42
2.4.6.1. Những tiến bộ và kết quả đạt được. 42
2.4.6.2. Những yếu kém còn tồn tại. 44
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ 46
3.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46
3.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46
3.3. Các mục tiêu phát triển của ngành du lịch Phú Thọ trong giai đoạn mới 2007-2020. 47
3.4. Xác định thị trường mục tiêu của du lịch Phú Thọ 2007-2020. 48
3.4.1. Khách du lịch quốc tế. 48
3.4.2. Khách du lịch nội địa 48
3.5. Những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ giai đoạn 2007-2020. 52
3.5.1. Các giải pháp thuộc cơ quan nhà nước đến tỉnh Phú Thọ. 52
3.5.1.1. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch. 52
3.5.1.2. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. 53
3.5.2. Các giải pháp thuộc phạm vi doanh nghiệp. 54
3.5.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 55
3.5.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ. 56
3.5.2.3. Đảm bảo số lượng và chất lượng tại các doanh nghiệp du lịch 57
3.5.2.4. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa khách sạn với công ty lữ hành và với các nguồn khách 58
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
Phú Thọ có bản sắc văn hoá dân tộc gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương với trên 200 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di tích cách mạng kháng chiến đều có khả năng khai thác phục vu cho tham quan du lịch. Phú Thọ có nhiều di tích nổi tiếng như: Khu di tích Đền Hùng (Lâm Thao), đầm Ao Châu, Ao Giời, Suối Tiên, khu rừng nguyên sinh Xuân Sơn, vùng nước khoáng nóng Thanh Thuỷ, đền Mẫu Âu Cơ, đình Lâu Thượng, Hùng Lô, Đào Xá, chùa Xuân L•ng, chùa Phúc Khánh….
Phú Thọ còn là miền đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá dân tộc đặc sắc của tổ tiên, mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lễ hội Đền Hùng, hội phế (Hiền Quang), hội làng Đào Xá, Sơn Vi, nhiều làn điệu dân ca, xoan ghẹo, nhiều trò diễn dân gian, nhiều truyền thuyết – huyền thoại về dựng nước, nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười giàu tính nhân văn, mang nét đặc sắc của vùng đất Tổ, đặc trưng văn hoá Lạc Hồng. Đây là miền đất du lịch hấp dẫn không chỉ với khách du lịch trong nước mà còn hấp dẫn cả khách quốc tế đến thăm quan tìm hiểu các tập tục văn hoá của Việt Nam từ thời sơ khai.
Tuy nhiên, so với tiềm năng thì sự phát triển của du lịch Phú Thọ trong thời gian qua chưa thực sự tương xứng, lượng khách đến Phú Thọ tăng không đều qua các năm, khách quốc tế ít. Những hạn chế này đ• đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế, những người đang công tác trong ngành du lịch Phú Thọ băn khoăn là làm thế nào để có thể thu hút, phát triển được nguồn khách đến với Phú Thọ ngày càng tăng nhằm đưa nền kinh tế này trở thành ngành kinh tế trọng yếu của tỉnh, đóng góp vào nguồn ngân sách tỉnh cao và tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Phú Thọ.
Vì lý do đó mà tui đ• chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng 2020” để nghiên cứu làm chuyên đề tốt nghiệp
2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở những vấn đề lý luận về nhu cầu khách du lịch và nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch, luận văn đ• phân tích thực trạng tình hình du lịch Phú Thọ, thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến Phú Thọ trong thời gian qua; rút ra được nguyên nhân và hạn chế của tình hình, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến Phú Thọ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu sự biến động của số lượng khách du lịch đến Phú Thọ, nghiên cứu khả năng, điều kiện thu hút khách và những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ.
Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ, nghiên cứu Sở Thương mại - Du lịch Phú Thọ và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi nghiên cứu về thời gian: nghiên cứu những năm qua và dự báo một số năm tới.
Phạm vi đề xuất gồm các giải pháp vĩ mô thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các giải pháp vi mô của doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
4. Phương pháp nghiên cứu
Vận dụng phương pháp so sánh, phương pháp thống kê thực nghiệm, phương pháp phân tích tổng hợp.
Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục, chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I- Khách du lịch và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch.
Chương II- Thực trạng hoạt động phát triển nguồn khách của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.
Chương III- Một số giải pháp phát triển nguồn khách du lịch của tỉnh Phú Thọ


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023748 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement