Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thattinhco8000
#944094

Download miễn phí Chuyên đề Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. NHỮNG ĐẶC DIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX. 3

I.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3

I.2.CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 3

I.3: MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC. 4

I.3.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty. 0

I.3.2. Giám đốc Công ty. 3

I.3.3 Các phó Giám đốc. 6

I.3.4. Kế toán trưởng. 9

I.3.5 Phòng tổ chức hành chính : 10

I.3.6 Phòng Tài chính - Kế hoạch: 14

I.3.7 Phòng kỹ thuật: 19

I.3.8 Trung tâm thị trường và quản lý dự án. 21

I.3.9 Trung tâm kháo sát xây dựng 25

I.3.10 Các văn phòng tư vấn thiêt kế xây dựng: 29

I.3.11 Các văn phòng thiết kế cấp thoát nước và môi trường. 32

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ 37

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV 37

XÂY DỰNG VINACONEX 37

 II.1. Đặc điểm công tác kế toán: 37

 II.2. Thực trạng công tác tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. .39

II.2.1. Hình thức tổ chức hạch toán lao động tiền lương và công tác kế toán tiền lương của Công ty CPTV xây dựng Vinaconex. 39

II.3. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV VINACONEX. 54

II.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 54

II.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ). 55

BẢNG THANH TOÁN BHXH 56

II.3.3.Trình tự hạch toán các nghiệp vụ về tiền lương và các khoản trích theo lương phát sinh trong tháng. 57

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG VINACONEX 74

III.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG VINACONEX. 74

III.2.KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTV XÂY DỤNG VINACON. 80

KẾT LUẬN 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h tranh và nâng cao uy tín cho Công ty, tránh được lãng phí không cần thiết và mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Soạn thảo các văn bản quy định về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng về công tác tư vấn thiết kế, khảo sát đo đạc… cũng như các văn bản mới về chính sách xây dựng, quản lý Dự án để phổ biến tới từng kỹ sư làm việc tại các đơn vị thiết kế nhằm thống nhất và kịp thời áp dụng các quy trình, quy phạm kỹ thuật mới ban hành và nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế.
Nghiên cứu và biên tập để đưa ra các thiết kế định hình có khả năng áp dụng rộng để tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả thiết thực.
Tham gia góp ý và đề xuất các phương án về giải pháp kỹ thuật cho các Dự án.
Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Ngành, Nhà nước.
Tổ chức Hội đồng khoa học để góp ý các phương án thiết kế và các giải pháp kỹ thuật công nghệ, làm thư ký cho Hội đồng khoa học.
Công tác xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:
Quản lý, xem xét việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong toàn Công ty.
Lập kế hoạch chi tiết và triển khai tiến trình đánh giá nội bộ theo đúng kế hoạch của đơn vị tư vấn cấp chứng chỉ.
Các công tác khác
- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất thực hiện sản xuất theo đúng quy trình.
Lập báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch công tác hàng tháng.
I.3.8 Trung tâm thị trường và quản lý dự án.
Chức năng:
Trung tâm Thị trường và Quản lý dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện các công tác về Thị trường, Quản lý dự án, Hợp đồng kinh tế, khoán nội bộ… đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.
Nhiệm vụ
Công tác Marketting.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường.
Xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất của Công ty.
Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.
Tổ chức Hội thảo, chuyên môn, chuyên đề nâng cao kiến thức phục vụ sản xuất.
Công tác Đấu thầu Tư vấn.
Trung tâm thị trường và quản lý dự án có trách nhiệm toàn diện và có nhiệm vụ chủ trì thực hiện trong công tác làm hồ sơ thầu.
Mua hồ sơ để tham gia dự thầu.
Tìm hiểu hồ sơ mời thầu và các thông tin liên quan.
Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các nội dung trong hồ sơ dự thầu.
Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý của Công ty. Công chứng, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ năng lực của Công ty, lý lịch khoa học của chuyên gia phục vụ cho công tác đấu thầu.
Tổng hợp và đề xuất các ý kiến với Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo để hồ sơ dự thầu thắng thầu.
Công tác Hợp đồng kinh tế:
Chủ trì:
+ Thương thảo, đàm phán các nội dung của hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư, trình Lãnh đạo Công ty ký kết, đồng thời ra các biện pháp triển khai thực hiện các nội dung của hợp đồng.
+ Căn cứ vào hợp đồng A-B, làm giấy giao nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị sản xuất trên cơ sở cân đối kế hoạch của Công ty.
+ Theo dõi và báo cáo quá trình diễn biến thực hiện các nội dung của Hợp đồng, đề ra phương án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng với bên A; các đơn vị sản xuất, các bộ phận có liên quan trình lãnh đạo công ty sử lý.
+ Làm các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, quyết toán các Hợp đồng kinh tế với các đối tác sau khi hồ sơ được phê duyệt của các cấp, theo đúng bảng giá định mức kinh tế (hay thoả thuận) theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Chuyển hồ sơ pháp lý sang Phòng Tài chính – Kế hoạch để thu hồi công nợ.
Thống kê tổng hợp tình hình nghiệm thu thanh toán.
Công tác khoán nội bộ:
Làm giấy giao nhiệm vụ cho các bộ phận sản xuất. Xem xét thoả thuận hợp đồng khoán nội bộ với các đơn vị sản xuất trình lãnh đạo công ty ký duyệt.
Đôn đốc các bộ phận sản xuất lập kế hoạch, tiến độ thực hiện các Hợp đồng khoán nội bộ.
Sau khi hồ sơ hoàn thành:
+ Yêu cầu các bộ phận sản xuất đôn đốc Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt hồ sơ sản phẩm tư vấn đã hoàn thành để Trung tâm Thị trường và quản lý dự án làm các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, quyết toán các Hợp đồng kinh tế với các đối tác.
+ Yêu cầu các bộ phận sản xuất hoàn tất các thủ tục nghiệm thu Hợp đồng khoán nội bộ.
Thống kê tổng hợp tình hình nghiệm thu thanh toán.
Xây dựng và giám sát việc thực hiện Quy chế khoán nội bộ áp dụng trong toàn Công ty phù hợp với thực tiễn và từng thời kỳ hoạt động của Công ty.
Công tác theo dõi xuất nhập hồ sơ và lưu trữ:
Làm thủ tục xuất hồ sơ cho các chủ đầu tư sau khi hồ sơ in ấn xong.
Lưu trữ các tài liệu, thông tin theo từng công trình được cập nhật để dễ lưu trữ.
Công tác Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
Lập hồ sơ thanh quyết toán các HĐKT với các chủ đầu tư,
Đôn đốc các bộ phận sản xuất làm nghiệm thu, thanh lý các HĐ giao khoán.
Chịu trách nhiệm về tính pháp lý về hợp đồng và đôn đốc các bộ phận sản xuất làm nghiệm thu chuyển sang Phòng Tài chính – Kế hoạch làm thanh quyết toán, thu hồi công nợ.
Phối hợp cùng các đơn vị sản xuất theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thẩm định các hồ sơ đã hoàn thành, đề xuất với Giám đốc các biện pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đã lập để hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các Hợp đồng, thu hồi vốn.
Công tác khác.
Tìm hiều và tập hợp các thông tin về kinh tế, kỹ thuật, pháp luật, các chế độ chính sách phục vụ công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế của Công ty.
Các công việc và thủ tục có liên quan đến liên doanh nước ngoài.
Đề xuất các ý kiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.
Đóng góp ý kiến trong việc soạn thảo các quy chế của Công ty.
Đề xuất các biện pháp quản lý về kỹ thuật và chất lượng.
Dịch tài liệu và khai thác, trao đổi thông tin trên mạng.
- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất khác lập báo cáo và thực hiện sản xuất theo đúng quy trình.
Lập báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng và kế hoạch công tác hàng tháng.
I.3.9 Trung tâm kháo sát xây dựng
Chức năng:
Trung tâm khảo sát đo đạc có chức năng tư vấn khảo sát đo đạc địa hình, khảo sát địa chất công trình các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, các Dự án hạ tầng kỹ thuật, các Dự án cấp thoát nước và môi trường... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nhiệm vụ:
Công tác khảo sát đo đạc địa hình, địa chất:
Thực hiện toàn bộ các khâu của công tác khảo sát đo đạc địa hình, địa chất:
+ Các Dự án kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Dự án cấp thoát nước và môi trường, Dự án hạ tầng kỹ thuật, Dự án thuỷ lợi, Dự án giao thông, Dự án cầu cảng...
+ Lập đề cương chi phí khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, thực hiện theo đề cương được duyệt, chịu tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement