Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By intelli_prof
#944091

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 3

1.1. Lý luận chung về mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 3

1.1.1 Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 3

1.1.1.1. Xuất khẩu 3

1.1.1.2. Thị trường 4

1.1.1.3. Thị trường xuất khẩu 5

1.1.2. Mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 7

1.1.2.1. Khái niệm mở rộng thị trường xuất khẩu 7

1.1.2.2. Vai trò của mở rộng thị trường xuất khẩu với doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân 8

1.1.2.3. Các cách mở rộng thị trường xuất khẩu 9

1.1.2.4. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế 10

1.1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 17

1.1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp 19

1.2. Sự cần thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. 22

1.2.1. Vị trí của hoạt động xuất khẩu kính xây dựng trong cơ cấu kinh doanh của công ty 22

1.2.2. Tiềm năng xuất khẩu kính xây dựng của công ty 23

1.2.3. Tầm quan trọng của hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng đối với công ty 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 25

2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty 26

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26

2.1.4 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty 28

2.1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm 28

2.1.4.2 Đặc điểm vê lao động 32

2.1.4.3 Đặc điểm về vốn và nguồn vốn 34

2.1.5 Tình hình kinh doanh của công ty 35

2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 38

2.2.1 Các nhân tố khách quan 38

2.2.2 Các nhân tố chủ quan 39

2.3 Thực trạng hoạt đông mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 39

2.3.1 Các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 39

2.3.1.1 Nghiên cứu thị trường 39

2.3.1.2 Lựa chọn thị trường xuất khẩu 40

2.3.1.3 Xác định chiến lược và cách mở rộng thị trường xuất khẩu 40

2.3.1.4 Đàm phán và kí kết hợp đồng 41

2.3.1.5 Hoạt động Marketing quốc tế trên thị trường xuất khẩu 41

2.3.2 Kết quả hoạt động mở rộng thị trường của công ty đến năm 2007 41

2.3.2.1 Số lượng thị trường xuất khẩu 41

2.3.2.2 Quy mô và cơ cấu thị trường xuất khẩu 42

2.3.3 Đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 47

2.4 Đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 49

2.4.1 Những ưu điểm trong hoạt động mở rộng thị trường kính xây dựng của công ty 49

2.4.2 Những tồn tại trong hoạt động mở rộng thị trường kính xây dựng của công ty 49

2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA 49

3.1 Phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty đến năm 2010 49

3.1.1 Mục tiêu xuất khẩu kính xây dựng đến năm 2010 49

3.1.2 Định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng đến năm 2010 49

3.2 Một số giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty 49

3.2.1 Giải pháp từ phía công ty 49

3.2.2 Kiến nghị đối với nhà nước 49

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iều rộng cũng như chiều sâu, uy tín của công ty cũng sẽ tăng lên, thương hiệu Viglacera exim sẽ được nhiều khách hàng quốc tế biết đến hơn. Uy tín và thương hiệu sẽ đem lại cho công ty nhiều đơn đặt hàng hơn do đó góp phần vào sự phát triển của công ty cũng như tổng công ty.
Giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh quốc tế: xuất khẩu sang nhiều thị trường sẽ giúp công ty giảm được rui ro khi có một thị trường xảy ra biến động bất thường.
Tóm lại, trong chương 1, em đã trình bày những lý luận khái quát nhất về mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế: khái niệm, nội dung, những nhân tố tác động, cũng như những chỉ tiêu thường được dùng để đánh giá hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Ngoài ra, em đã phân tích sự cần thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera. Dựa vào những lý luận về mở rộng thị trường xuất khẩu, trong chương 2, chúng ta sẽ đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu kính xây dựng của công ty cổ phần Viglacera.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM KÍNH XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Là đơn vị thành viên của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera được thành lập theo quyết định số 217/BXD-TCLD ngày 17/05/1998. Khi thành lập Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước hạng II với tên gọi là Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu , sau đó theo quyết định số 1679/QĐ-BXD ngày 05/09/2005 của Bộ Xây dựng, Công ty đã chuyển đổi cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera.
Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
Tên giao dịch quốc tế: Viglacera Export - Import Joint Stock Company.
Tên viết tắt: Viglacera-exim, JSC
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera có số năm thành lập chưa nhiều nhưng đã chứng tỏ được năng lực hoạt động kinh doanh hiệu quả của mình. Các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận hàng năm luôn vượt mức kế hoạch được giao và ngày càng khẳng định vị thế của mình.
Sự năng động của Công ty trong thời gian qua đã và đang góp phần đáng kể trong việc tạo nên danh tiếng cho các sản phẩm thuỷ tinh, gốm xây dựng Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty
Chức năng cụ thể của Công ty là:
+ Nghiên cứu qui luật cung cầu trên thị trường về các loại sản phẩm do các đơn vị thành viên sản xuất để xây dựng phương án tiêu thụ, làm cho sản xuất của Tổng công ty hoà nhịp, đáp ứng nhu cầu thị trường, đạt hiệu quả cao.
+ Xây dựng, tổ chức, triển khai quản lý hệ thống đại lý bán buôn và bán lẻ, cộng tác viên...để hình thành mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty trong và ngoài nước.
+ Xây dựng chương trình tiếp thị dài hạn và ngắn hạn, trình Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt và xét duyệt.Trên cơ sở đó thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên.
+ Xuất khẩu các sản phẩm: kính xây dựng, gạch ngói, gạch ốp lát granite, gạch cotto...
+ Thực hiện dịch vụ xuất nhập khẩu uỷ thác theo uỷ quyền của Tổng giám đốc công ty.
+ Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước và các thông tư hướng dẫn của Bộ xây dựng.
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Bộ máy công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng - kiểu tổ chức này rất phù hợp với công ty trong tình hình hiện nay, nó gắn cán bộ viên chức của công ty với chức năng nhiệm vụ của họ, khắc phục sự tách rời công việc của từng người. Các cán bộ liên quan đến cùng một công việc của công ty cũng có sự thống nhất khi đưa ra quyết định của mình, tuy nhiên nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban nghiệp vụ trong công ty và hiệu quả làm việc tối đa của các nhà quản trị.
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Giám đốc
Phó giám đốc
Trưởng Phòng kinh tế
Trưởng bộ phận kinh doanh chi nhánh
Trưởng phòng xuất nhập khẩu
Trưởng phòng xuất khẩu lao
động
Trưởng bộ phận kinh doanh kính xây dựng
Trưởng phòng tổ chức hành chính
Ban kiểm soát
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Hình 2.1: Mô hình bộ máy quản trị của Công ty cổ phần XNK Viglacera
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
2.1.4 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của công ty
2.1.4.1 Đặc điểm về sản phẩm
Sản phẩm xuất khẩu
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera xuất khẩu các mặt hàng như kính xây dựng, gạch Ceramic, gạch Granite, thiết bị sứ vệ sinh cao cấp mang thương hiệu Viglacera.
Bảng 2.1: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đến năm 2007
Kính xây dựng Viglacera
- Kính xây dựng các loại (kính tấm, kính nổi)
- Kính an toàn, kính ôtô
- Kính dán và kính cán
- Kính và gương mài trang trí
- Gương tráng bạc cao cấp
- Các sản phẩm khác trong lĩnh vực thủy tinh xây dựng như: kính phản quang, bông khoáng và bông thủy tinh,..
Gạch ốp lát Granite và Ceramic
- Gạch lát nền
- Gạch ốp tường tráng men
- Gạch Granite nhám và mài bóng
Gạch ngói đất sét nung
- Gạch đặc
- Gạch xây có độ rỗng từ 30% - 70%
- Gạch nem tách
- Gạch lá dừa
- Gạch xây không trát
- Ngói lợp màu tự nhiên và tráng men
Thiết bị sứ vệ sinh
- Chậu rửa
- Bàn cầu
Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu – công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
Tuy xuất khẩu nhiều mặt hàng nhưng kính xây dựng vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của công ty
Đặc điểm của kính xây dựng
Công ty xuất khẩu các loại kính an toàn phục vụ cho nhu cầu xây dựng trên thị trường nước ngoài bao gồm kính xanh đen, kính trà, kính trắng và gương. Tuy nhiên kính trắng chiếm đa số tổng sản lượng xuất khẩu hàng năm, sau đó tới kính xanh đen, kính trà. Kính trắng được sử dụng nhiều nhất vì nó có thể được dùng làm vách ngăn để tạo thành những phòng nhỏ trong một phòng lớn. Còn kính màu như kính trà, kính xanh đen chỉ được sử dụng làm bề mặt của các toà nhà lớn nên không được sử dụng nhiều. Do đó mà lượng kính trắng xuất khẩu luôn luôn chiếm nhiều hơn trong tổng sản lượng kính xuất khẩu hàng năm.
Bên cạnh các chức năng không thể phủ nhận, kính xây dựng của Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định gây khó khăn trong việc xuất khẩu kính ra thị trường nước ngoài như giá trị truyền nhiệt còn cao. Do đó để có thể cạnh tranh với những mặt hàng kính của nước ngoài, công ty cần phối hợp với những đơn vị thành viên sản xuất kính tìm hiểu các sản phẩm kính được sản xuất theo công nghệ mới với giá trị truyền nhiệt thấp, công nghệ sản xuất kính cách nhiệt, kính thấu quang, kính khuếch tán, công nghệ sản xuất kính bề mặt chống bám bụi và tường kính đa năng. Nếu công ty phối hợp được với các đơn vị sản xuất cho ra đời những sản phẩm kính trên thì sức cạnh tranh của mặt hàng của công ty ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement