Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoisaobang_khanhly
#944077

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh

MỤC LỤC

Chương 1: Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 1

1.1 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 1

1.1.1 Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại 1

1.2 Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại 9

1.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại 9

1.2.2 Các chỉ tiêu biểu hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. 9

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lường tín dụng của ngân hàng thương mại. 13

1.3.2 Các yếu tố bên ngoài. 17

Chương 2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh. 22

2.1 Khái quát về chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh 22

2.1.1 Chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của chi nhánh. 22

2.1.1.1 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh. 22

2.1.1.2 Bộ máy tổ chức của chi nhánh 24

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh thời gian qua. 29

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh. 33

2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay của chi nhánh. 34

2.2.3 Đánh giá khái quát chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh. 42

2.2.3.1 Thành tựu đạt được: 42

2.2.3.2 Các hạn chế và nguyên nhân của chúng 45

Chương III. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh 53

3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của chi nhánh trong thời gian tới. 53

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh. 54

3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 54

3.2.2 Tăng cường kiểm tra và giám sát đối với những khoản tín dụng. 55

3.2.3 Tăng cường huy động vốn. 57

3.3 Một số kiến nghị 59

3.3.1 Kiến nghị đối với ngân hàng ngoại thương Việt Nam 59

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 60

3.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước. 62

Kết luận 63

Danh mục tài liệu tham khảo 64

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


OF VIETNAM, BAC NINH BRANCH.
- Tên viết tắt là: VIETCOMBANK BẮC NINH
- Trụ sở hoạt động chính: Số 353 - đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.
Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh là thay mặt theo ủy quyền của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; và chịu sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Hiện nay, chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh thực hiện các nghiệp vụ sau:
- Huy động tiết kiệm tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Huy động kỳ phiếu đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Nhận chuyển tiền trong và ngoài nước
- Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Cho vay tài trợ hàng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi.
- Kinh doanh ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ ngân hàng và chi trả kiều hối.
- Thanh toán séc du lịch
- Dịch vụ ATM
- Thanh toán thẻ tín dụng quốc tế như : VISA – MASTER …
- Bảo lãnh các khoản vay và thanh toán của các pháp nhân, thể nhân trong và ngoài nước.
2.1.1.2 Bộ máy tổ chức của chi nhánh
Tổ chức bộ máy của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh gồm có ban giám đốc và các phòng, tổ sau:
Sơ đồ bộ máy tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh.
Phòng Quan hệ khách hàng
Phòng Quản lý rủi ro
Tổ quản lý nợ
Phòng Kế toán
Phòng Thanh toán quốc tế và KDDV
Ban Giám đốc
Phòng Hành chính – Nhân sự
Phòng Ngân quỹ
Phòng Giao dịch số 1 – Quế Võ
Các phòng Giao dịch
Phòng Giao dịch số 2 – Từ Sơn
Phòng Giao dịch số 3 – TP Bắc Giang
Tổ Kiểm tra nội bộ
Chức năng nhiệm vụ của các phòng, tổ:
Phòng Quan hệ khách hàng:
* Chức năng: Phòng quan hệ khách hàng có chức năng là đầu nối thiết lập quan hệ khách hàng, duy trì và không ngừng mở rộng mối quan hệ đó với khách hàng trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và tăng thị phần của Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện công tác quản lý vốn theo qui chế của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
- Lập các báo cáo về công tác tín dụng, báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh.
- Kinh doanh tín dụng: Khai thác nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, cho vay đối với mọi thành phần kinh tế bảo đảm theo nguyên tắc chế độ ngành qui định; xây dựng và cài đặt kịp thời các loại lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay của chi nhánh; thực hiện công tác tín dụng và thông tin tín dụng.
- Kinh doanh ngoại tệ, theo dõi diễn biến tỷ giá, xây dựng và cài đặt kịp thời tỷ giá các loại ngoại tệ.
- Bộ phận kế hoạch của phòng Quan hệ khách hàng thực hiện công tác nguồn vốn giúp việc cho Ban Giám đốc.
- Ngoài ra, phòng Quan hệ khách hàng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do ban Giám đốc giao.
Phòng Quản lý rủi ro.
* Chức năng: Phòng Quản lý rủi ro có chức năng nghiên cứu, phân tích, quản lý rủi ro chung (rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường…) và rủi ro riêng (rủi ro từng khách hàng, từng dự án) nhằm đảm bảo phát triển tín dụng, mở rộng hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng chính sách rủi ro tín dụng.
- Quản lý danh mục đầu tư
- Trực tiếp thẩm định rủi ro đối với từng khoản cấp tín dụng đến khách hàng. Cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng theo quy định của Ngân hàng Ngoại thương.
- Tham gia phê duyệt quy trình tín dụng, tham gia và giám sát quá trình thực hiện các quyết định đã được phê duyệt, tham gia xử lý các khoản cấp tín dụng có vấn đề.
Phòng kế toán.
Phòng kế toán có chức năng:
- Hạch toán kế toán, lưu giữ, bảo quản và quản lý tài sản nhà nước theo pháp lệnh kế toán thống kê và các chế độ tài chính kế toán hiện hành của Bộ Tài chính và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam qui định.
- Tham mưu cho ban Giám đốc trong xử lý các nhiệm vụ của phòng có chất lượng và hiệu quả.
- Thực hiện nhiệm vụ kế toán thanh toán trong nước.
- Phụ trách bộ phận quản lý nợ.
Phòng Thanh Toán Quốc tế và Kinh doanh dịch vụ.
Phòng thanh toán quốc tế có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc những biện pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác thanh toán quốc tế, kinh doanh dịch vụ ngân hàng, quan hệ với các ngân hàng nước ngoài.
Phòng Hành chính – Nhân sự.
Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện quản lý của chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác hành chính, quản trị, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, công cụ, vật liệu, thực hiện về điện, nước, điện thoại, sửa chữa và xây dựng nhỏ của Chi nhánh.
Phòng Ngân quỹ.
Quản lý trực tiếp và bảo quản tiền Việt Nam đồng, ngân phiếu thanh toán, các loại ngoại tệ, các chứng từ có giá, các loại ấn chỉ quan trọng, các hồ sơ thế chấp, cầm cố, ký gửi theo chế độ quản lý kho quỹ trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương hiện hành.
Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động ngân quỹ. Đảm bảo mức tồn quỹ tiền mặt đồng Việt Nam, ngoại tệ phục vụ hoạt động của Chi nhánh hiệu quả.
Các phòng Giao dịch.
Thực hiện các giao dịch chuyển tiền của khách hàng theo quy định hiện hành về luân chuyển chứng từ của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và hướng dẫn của Giám đốc Chi nhánh.
Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến phát hành, thanh toán thẻ ATM và thẻ tín dụng.
Ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố các giấy tờ có giá theo quy định về cho vay đối với khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và hướng dẫn của Giám đốc Chi nhánh.
Tổ Kiểm tra nội bộ:
Tổ kiểm tra nội bộ là một bộ phận độc lập với các phòng nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc, có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong quản lý và khắc phục những sai sót trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Tổ Quản lý nợ.
Tổ Quản lý nợ có chức năng quản lý và trực tiếp thực hiện các tác nghiệp liên quan đến việc giải ngân, thu hồi nợ. Đảm bảo số liệu trên hệ thống khớp với số liệu trên hồ sơ. Đảm bảo lưu giữ hồ sơ vay đầy đủ và an toàn.
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh thời gian qua.
* Công tác huy động vốn
Hoạt động huy động vốn cho chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của chi nhánh.
Bảng 2.1.2 a. Tình hình huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Tổng số
Tỷ trọng (%)
Tổng số
Tỷ trọng (%)
Tổng nguồn vốn huy động
207
41,56
297
33,14
I. Phân theo đối tượng
1. VNĐ
147
71.01
187
62,96
2. Ngoại tệ quy VNĐ
60
28,99
110
37,04
II. Phân loại theo kỳ hạn
1. Không kỳ hạn
117
56,52
160
53,87
2. Có kỳ hạn
90
45,48
137
46,13
III. Phân theo thời hạn
1. Ngắn hạn
120
57,97
185
62,28
2. Trung và dài hạn
87
42...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement