Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthaitan87
#943628

Download miễn phí Tiểu luận Cơ chế thị truờng và vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

 I.CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2

1.Khái niệm 2

2.Những vấn đề rát ra về đặc trưng của cơ chế thị trường 3

a.Ưu điểm 3

b.Khuyết điểm 4

II.VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 4

CHƯƠNG 2: NHÀ NƯỚC TA THAM GIA ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 6

1.Quản lý kinh tế vĩ mô 6

2.Tổ chức quản lý các doanh nghiệp nhà nước 9

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC TA 12

1.Nhận thức về cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta 12

2.Tổ chức quản lý các doanh nghiệp nhà nước 12

KẾT LUẬN 14

PHỤ LỤC 15

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ường khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Song nếu người dân Việt Nam chỉ biết tự vỗ ngực về bản thân của mình thì chúng ta sẽ không thể theo kịp với các cường quốc trên thế giới. Cuộc chiến tranh đế quốc đã kết thúc với phần thắng thuộc về ta nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh để lại thật nặng nề. Những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, cả nước chưa bừng tỉnh hết những kinh hoàng của cuộc chiến tranh thì đẫ phải đối mặt với giặc đói, giặc rét, giặc dốt. Nhân dân ta lại bắt tay vào một cuôcj chiên mới chống giặc đói, giặc dốt và những âm mưu chống phá cách mạng bằng kinh tế của bè lũ đế quốc và ....Đến nay nhân dân ta đã thoát khỏi cùng kiệt đói, kinh tế phát triển và dần dần có vị thế trên trường quốc tế.Trong thành công đó của nhân dân ta không thể không kể đến những đóng góp to lớn của Đảng và Nhà Nước. Đảng và chính phủ quyết định nước ta sẽ tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đã thu dựoc những thành tựu to lớn.Chúng ta cần học tập, nghiên cứu những biện pháp mà nhà nước đã sử dụng, khắc phục những khuyết điểm mà nhà nước đã mắc phải.Vì vậy, em đã lấy đề tài bài tiểu luận của mình là:”Cơ chế thị truờng và vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế “.
Phần nội dung
Chương I:Cơ sở lí luận
I.Cơ chế thị trường:
1.Khái niệm:
Cơ chế thị trường là cách vận động khách quan của nền kinh tế hàng hóa dựa trên cơ sở các yếu tố quan hệ, môi trường, động lực và các quy luật vận hành của thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ ..v.v...
Do đó ở bất kì đâu có nền kinh tế hàng hóa ở đó có nền kinh tế vận động theo quy luật của kinh tế thị trường.
Chúng ta cần phân biệt giữa nền kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường.Kinh tế thị trường dùng để phân biệt với nền kinh tế tự cung tự cấp và kinh tế hàng hóa thị trường.Xét về góc độ hình thức tổ chức kinh tế thì kinh tế thị trường cũng chính là kinh tế hàng hóa.Mọi hoạt động kinh tế đều chịu sự chi phối, tác động một cách khách quan của các quan hệ thị trường.Đương nhiên theo sự phát triển của lịch sử, ở mỗi giai đoạn khác nhau thị trường và cơ chế thị trường cũng có giai đoạn phát triển và những biểu hiện khác nhau.
Trong nhiều thập niên qua, kể từ khi xuất hiện hệ thống các nước XHCN thì thuật ngữ kinh tế thị trường được sử dụng để chỉ nền kinh tế của cá nước TBCN.Đó là nền kinh tế hàng hóa phát triển đến trình độ cao, trong đó các quan hệ của thị trường thể hiện sự chi phối bao quát mọi hoạt động kinh tế, đồng thời nền kinh tế cũng chịu sự điều tiết của nhà nước tư sản bằng biện pháp, công cụ và mức độ khác nhau qua mỗi giai đoạn lịch sử.
Các nứoc XHCN trước đây trong đó có nước ta đã quan niệm kinh tế thị trường là thuộc tính của CNTB.Các nước này dùng thuật ngữ kinh tế hàng hóa có kế hoạch hay kinh tế hàng hóa XHCN.
Nhưng thực tiễn hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa thị trường thậm chí đã thể hiện sự không thừa nhận một cách đầy đủ nền kinh tế hàng hóa và vi phạm những quy luật khách quan của nó, dẫn đến tình trạng trì trệ, khủng hoảng và nhiều hiện tượng tiêu cực khác.Bởi vậy quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đòi hỏi phải chấp nhận sự vận động khách quan của cơ chế thị trường với những đặc trưng vốn có của nó.Đông thời, phân biệt đặc trưng của cơ chế kế hoạch tập trung với cơ chế kinh tế thị trường hiện đại đã và đang diễn ra ở các nước tư bản để nghiên cứu vận dụng nó.
2.Những vấn đề rút ra đặc trưng của cơ chế thị trường:
CCTT ra đời tồn tại vầphts triển là khách quan, gắn liền với KTHH.Bởi vậy, CCTT không phải là sản phẩm riêng vốn có của nền kinh tế TBCN.Do vậy, không thể đồng nhất CCTT với TBCN và cũng không đối lập nố với CNXH.
CCTT luôn chịu sự tác động, chi phối của quan hệ sản xuất thống trị cùng với chủ trương chính sách của Nhà Nước.Tùy theo mức độ, biện pháp, hiệu quả của các tác động này mà hình thành các mô hình kinh tế khác nhau như kinh tế thị trường “tự do cạnh tranh”, kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo kiểu CNTB độc quyền nhà nước kinh tế hỗn hợp, kinh tế kế hoạch hóa tập trung...
Đặc điểm nổi bật của CCTT khác với kinh tế kế hoạch hóa tập trung là sự hoạt động và phát huy tác dụng một cách khách quan của quan hệ H-T và các quy luật vận động của thị trường.Bởi vậy, trong CCTT cạch tranh là tất yếu và cần thiết.Lợi nhuận là động lực, lợi ích là mục tiêu của mọi chủe thể kinh doanh.Tính tự chịu trách nhiệm cá nhân, khả năng nhạy bén tự chủ của mọi chủ thể kinh doanh được bảo vệ, trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước.Quan hệ giữa các chủ thể là quan hệ kinh doanh được bảo vệ .
a.Ưu điểm chủ yếu của CCTT:
CCTT tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, thúc đẩy tính chủ động sáng tạo, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường, thường xuyên cải biến phương pháp tổ chức quản lý, áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật ..v..v...làm cho nền kinh té phát triển năng động có hiệu quả hơn.
CCTT có khả năng tự sửa chữa sai lầm kịp thời hơn.Bởi vậy hạn chế được phạm vi và mức độ tác hại của những sai lầm trong hoạt động kinh tế.
Do hoạt động giá cả làm tín hiệu phản hồi khách quan của thị trường, cho nên các hoạt động kinh tế sát với thực tế cáo yếu tố chủ quan, duy ý chí giảm hơn so với kế hoạch hóa tập trung.
b.Nhược điểm của nền kinh tế thị trường:
Thường xuyên tạo a sự mất cân đối, bất hợp lí ở tầng vĩ mô, làm giảm hiệu quả trên quy mô nền kinh tế quốc dân.
CCTT cũng có những yếu tố làm giảm tốc độ phát triển kinh tế do nảy sinh độc quyền từ cạnh tranh tự do và việc giữ bí mật bí quyết kinh doanh của từng đơn vị.
Trong hoạt động thực tiễn CCTT không thể tránh khỏicác hiện tượng buôn gian, bán lận, đầu cơ , làm hàng giả v.v.. và nhiều bệnh trạng xã hội khác nhau như phân phối hàng hóa, giàu nghèo, thất nghiệp, lạm phát, phá sản dẫm đến sự phá hoại lực lượng sản xuất, vi phạm đạo đức, lối sống, gây ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên nhiên ..v.v
Trên phạm vi quốc tế, CCTT dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa các nước, các trung tâm kinh tế bất công giữa các nước giàu nghèo.
Những nhược điểm trên đây của CCTT là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảngkinh tế và đòi hỏi khách quan cần có sự điều tiết của nhà nước để hạn chế khuyết tật của CCTT
II.Vai trò kinh tế của nhà nước
Bất kì một nhà nước nào cũng có vai trò kinh tế.Tùy thuộc vào chế độ xã hội, giai đoạn lịch sử và từng quốc gia khác nhau mà vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nước là khác nhau.
Các nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản ở giai đoạn chư xuất hiện tư bản độc quyền nhà nước, vai trò của nhà nước là điều tiết nền kinh tế bằng chính sách thuế và hệ thống luật pháp của nhà nước là chủ yếu. Theo F....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement