Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tigonhoa57
#943627

Download miễn phí Tiểu luận Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán

Với vai trò này ngân hàng thương mại xuất hiện trên thị trường chứng khoán với tư cách là tổ chức cung ứng hàng hoá trên thị trường. Ngoài việc phát hành cổ phiếu, Các ngân hàng thương mại được phép phát hành chứng chỉ tiền gửi trung hạn và dài hạn. Đây thực chất là những công cụ nợ, là cách thức các ngân hàng thương mại sử dụng để huy động vốn nhà rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế vào các hoạt động đầu tư sản xuất.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Mục lục
Trang
Lời nói đầu
1
Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường tài chính
2
Ngân hàng thương mại (Khái niệm, chức năng)
2
Thị trường chứng khoán (Khái niệm, chức năng, phân loại )
2- 3
Thực trạng của khu vực tài chính - ngân hàng Việt Nam
4
Các chỉ số đánh giá và mức độ phát triển của hệ thốngtài chính - ngân hàng
Quy mô của hệ thống ngân hàng, Độ sâu tiền tệ, Mức độ phát triển của hệ thống
4-6
Các chỉ tiêu đánh giá mức độ cạnh tranh
Mức độ cạnh tranh của ngân hàng, tỷ trọng tín dụng cho khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân, tình trạng nợ trong các ngân hàng, điều tiết và giám sát tài chính, tỷ lệ tổng tiết kiện trong nước và tổng tich luỹ đầu tư, nhận xét chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng
7-12
Xu hướng đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng
13
Cải cách doanh nghiệp nhà nước
13
Hoàn thiện hệ thống pháp luật
13
Lộ trình mở cửa tài chính
13
Phát triển, đa dạng hoá thị trường vốn
14
Tạo sân chơi bình đẳng
14
Tăng cường năng lực giám sát, quản lý và năng lực tài chính
14-15
Vai trò của NHTM với sự phát triển của TTCK Việt Nam
16
Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
16
Vai trò của ngân hàng thương mại với TTCK Việt Nam
16
NHTM là chủ thể trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán
16
*NHTM tham gia TTCK với tư cách là chủ thể đi vay.
16
*NHTM tham gia TTCK với tư cách là chủ thể cho vay.
17
NHTM với vai trò là những chủ thể trung gian và chủ thể liên quan đến thị trường chứng khoán
17
Ngân hàng thương mại là công cụ thanh toán trên thị trường chứng khoán
18
NHTM là công cụ thay thế thị trường chứng khoán trong việc huy động vốn đầu tư.
18
Ngân hàng thương mại đóng vai trò là nhân tố góp phần bảo đảm giá trị thực của cổ phiếu
19
Tài liệu tham khảo
20
Lời nói đầu
Mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới của Việt Nam là tạo ra sự chuyển biến tích cực về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở, nâng cao năng lực cạnh tranh của KH-CN, sức cạnh tranh của nền kinh tế ... Điều này đòi hỏi có nguồn vốn lớn. Chính sách về vốn là bộ phận quan trong của chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia liên quan đến phân phối thư nhập trong phạm vi toàn xã hội, tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa tịch luỹ và tiêu dùng, các chính sách tiền tiền và tín dụng.
Trong hệ thống tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM) là một trung gian tài chính rất quan trọng trên thị trường tài chính, cụ thể là trên các thị trường tiền tệ và thị trường vốn (trong đó có chứng khoán, thị trường bất động sản).
Toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế của thế giới. Để không bị gạt ra ngoài lề của quá trình phát triên, hội nhập là con đường đúng đắn và quan trọng đối với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hội nhập kinh tế đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho Việt Nam ... trong đó có hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Việc đánh giá đúng năng lực của ngân hàng thương mại, xác định điểm yếu, điểm mạnh để xác định những việc cần làm, những giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại phát triển đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với khách quan là vấn đề rất cấp bách, cần thiết.
Tổng quan về ngân hàng thương mại
và thị trường chứng khoán
Ngân hàng thương mại là một loại doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng. Nó có nghiệp vụ chủ yếu, và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng dưới các hình thức khác nhau, với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để triết khấu, cho vay, làm phương tiện thanh toán, và các dịch vụ khác. Ngân hàng thương mại có chức năng sau:
* Là trung gian tín dụng
* NHTM là trung gian thanh toán.
* Chức năng tạo tiền
* Chức năng huy động tiết kiệm.
* Tài trợ ngoại thương..
* Các dịch vụ khác.
* Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn thực hiện một số loại hình dịch vụ khác như: Dịch vụ uỷ thác (Thực hiện di chúc, phân chia lợi tức, quản lý tiền hưu trí); Dịch vụ bảo quản an toàn vật có giá dưới hai hình thức là cho thuê két sắt bảo quản ký thác và trực tiếp bảo quản vật có giá; Dịch vụ kinh kỹ (mua, bán hộ chứng khoán cho khách hàng).
Thị trường chứng khoán là một bộ phận cơ bản của thị trường tài chính, tại đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Sản phẩm được mua bán trao đổi trên thị trường này là cổ phiếu và trái phiếu. Bản chất của nó là nơi diễn ra các giao dịch về vốn. TTCK có chức năng huy động những những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành những nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp.Thị trường chứng khoán có chức năng:
* Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.
* Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng.
* Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
* Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp
* Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô.
Thị trường chứng khoán
* Căn cứ vào loại hàng hoá giao dịch: gồm thị trường chứng khoán cấp 1 và thị trường chứng khoán cấp 2. TTCK cấp 1 còn gọi là thị trường sơ cấp. Đây là nơi mua bán các chứng khoán mới được phát hành lần đầu, TTCK cấp 2 là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi những chứng khoán đã phát hành tại thị trường cấp 1 nên còn được gọi là thị trường thứ cấp.
* Căn cứ vào hình thức tổ chức (Có 4 loại) Thứ nhất là thị trường niêm yết tập trung (Sở giao dịch) có địa điểm cố định, chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch, việc mua bán thực hiện theo cách đấu giá hai chiều giữa những nhà môi giới chuyên nghiệp. Thứ hai, là thị trường phi tập trung (thị trường trao tay), thị trường này không có mặt bằng giao dịch cố định. cách mua bán là cháo giá cạnh tranh và mua bán trực tiếp giữa những người sở hữu chứng khoán. Thứ ba, là loại thị truờng có mặt bằng giao dịch ổn định nhưng lại hoạt động theo cơ chế trao tay trực tiếp. Thứ tư, là loại thị trường INSTINET được lập ra dưới hình thức một mạng giao dịch nội bộ của một số tổ chức tài chính chuyên nghiệp.
Vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam
I - Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 28/11/1996 Uỷ bán chứng khoán nHà nước được thành lập, 20/7/2000 khai trương trung tâm giao dịch chứng khoán đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tại, Việt Nam mới chỉ có duy nhất một trung tâm giao dịch chứng khoán với 25 loại cổ phiếu được niêm yết, 13 công ty chứng khoán, 1 công ty quản lý quỹ (Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam), 1 ngân hàng chỉ định thanh toán (Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh).
Do mới thành lập nên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động chưa thực sự ổn định và hiệu quả. Trong đó phải kể đến nét đặc trưng cơ bản trong thời gian qua là sự tăng giá liên tục của các loại cổ phiếu niêm yết, nguyên nhân ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement