Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sweetie_whiskey
#943620

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu hoá chất

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN 3

 HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 I.Đặc diểm và nhiệmvụ của kế toán bán

1.Đặc điểm .

1.1. Các hình thức bán hàng

1.1.1 Bán buôn.

1.1.2. Bán lẻ

1.2.cách thanh toán 5

1.2.1.Thanh toán trực tiếp 6

1.2.2.Thanh toán không trực tiếp

1.3.Phạm vi thời điểm xác định hàng bán 8

1.4.Giá cả hàng bán 9

2.Yêu cầu quản lý 10

3.Nhiêm vụ kế toán bán hàng

II. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 11

trong các doanh nghiệp thương mại 1. Sự cần thiết

2.Nôi dung hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong 12

các doanh nghiệp thương mại

2.1.Hoàn thiện hạch toán ban đầu.

2.2.Vận dụng đúng tài khoản kế toán vào quá trình hạch 13

toán .

2.2.1Tài khoản sử dụng

2.2.1Vân dụng các tài khoản vào kế toán 18

2.2.1Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp áp

dụng thuế VAT khấu trừ

2.3.Phương pháp tính giá vốn hàng bán 26

2.3.1.Phương pháp tính trị giá mau của hàng háo xuât kho

trong trường hợp kế toán thanh toánổng hợp và kế toán chi tiết

hàng theo trị giá mua tế hàng hoá

2.3.2.Phương pháp tính trụ giá mua hàng xuất kho trong

trường hợp kế toán tông hợp theo giá mua thực tế và kế toán chi

tiết hàng hoá theo hạch toán

2.4.Tổ chức khoa học hệ thống số sách kế toán để hạch toán

nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá .

2.4.1.Hình thúc Nhật ký sổ cái 29

2.4.2.Hình thức Chứng từ ghi sổ 30

2.4.3.Hình thức Nhật ký chứng từ 32

2.4.4.Hình thức Sổ nhật ký chung 33

3.Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệpvụ bán hàng

 

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI 35

CÔNG TY VẬT TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật tư &

 Xuất nhập khẩu Hoá chất

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật tư &

 Xuất nhập khẩu Hoá chất

2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 36

2.1.Chức năng

2.2.Nhiệm vụ 37

II.Đặc điểm tổ chức kinh doanh & công tác kế toán tại công ty

 Vật tư & Xuất nhập khẩu Hoá chất

1.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh

2.Đối thủ cạnh tranh

III.Đặc điểm bộ máy quản lý 38

1.Bộ máy quản lý

2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 39

2.1.Ban Giám đốc

2.2.Các phòng giúp việc

2.3.Phong xây dựng cơ bản 41

2.4.Phòng kế hoạch

2.5.Phòng tài chính kế toán tổng hợp

2.6.Phòng vân tải 42

2.7.Phòng XNK

2.8.Phòng bảo vệ

3.Về lao động 43

IV. Trách nhiệm và quyền hạn của công ty Vật tư & Xuất nhập

khẩu Hoá chất

V.Đặc điểm tổ chức hoạt đông kinh doanh và công tác kế toán

 tại công ty Vật tư & Xuất nhập khẩu Hoá chất 45

1.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

1.1Kế toán trưởng 46

1.2.Phó phòng kế toán

1.3.Kế toán tổng hợp

1.4Kế toán thanh toán

1.5.Kế toán mua hàng

1.6.Kế toán bán hàng

1.7.Kế toán NH

1.8.Thủ quỹ 47

2.Hinh thức kế toán

VI.Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Vật tư & Xuất nhập 49

khẩu Hoá chất

1.Tình hình tổ chức bán hàng và quản lý bán hàng

2.Kế toán sử dụng 67

CHUƠNG III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 69

I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng

1.Đanh gia công tác kế toán

2.Đánh giá kế toán nghiệp vụ bán hàng 70

II.Phương hướng và biên pháp hoàn thiện ccong tác kế toán nghiệp

vụ bán hàng cở công ty

1.Công tác tổ chức chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ kế toán

2.Về tài khoản sử dụng 72

3.Về hạch toán tổng hợp

4.Về giá vốn 74

5.Sổ sách 75

KẾT LUẬN 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i được định khoản chính xác thì được ghi một dòng vào nhật ký sổ cái. Ngoài việc hạch toán vào “ Nhật ký sổ cái “ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn được hạch toán vào sổ chi tiết như : sổ chi tiết vật tư hàng hoá, sổ chi tiết chi phí, sổ chi tiết thu chi tiền mặt, thanh toán thu hồi công nợ, phải thu, phải trả... Hình thức “nhật ký sổ cái “ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đối chiếu. Sử dụng hình thức này không cần lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản. Hình thức này thích hợp với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ có số lượng các nghệp vụ kinh tế phát sinh tương đối ít, sử dụng ít tài khoản kế toán. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức sổ cái :
Ghi hàng ngày
Đối chiếu, kiểm tra
Ghi cuối tháng
Sổ nhật ký quỹ
Nhật ký - Sổ cái
TK511, TK632,...
Bảng tổng hợp số liệu chi tiết theo từng thời kỳ
Sổ kế toán chi tiết
TK632, TK511
Chứng từ gốc
(Hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho,...)
báo cáo kế toán
2.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ : Đặc điểm của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế phải căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cùng kỳ để lập chứng từ ghi sổ ghi vào “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” trước khi ghi vào sổ cái. Các sổ kế toán sử dụng bao gồm : •Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ : là sổ kế toán thực hiện ghi chép theo thứ tự thời gian dùng để dăng ký các chứng từ ghi sổ đảm bảo an toàn cho chứng từ ghi sổ có tác dụng đối chiếu với các số liệu ghi sổ ở sổ cái. •Sổ cái : là sổ kế toán tổng hợp ghi theo hệ thống từng tài khoản
Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp
chi tiết
Sổ kế toán chi tiết
TK632, TK511
Chứng từ gốc
(Hoá đơn GTGT, ….)
Sổ cái
(TK511, TK632,...)
Bảng cân đối tài khoản
báo cáo kế toán
kế toán ( mở cho từng tài khoản kế toán ). •Các sổ kế toán chi tiết : ghi tương tự như hình thức kế toán nhật ký sổ cái. Hình thức này đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, thuận tiện cho việc phân công và chuyên môn hoá kế toán, dễ áp dụng điện toán kế toán. Tuy nhiên số lượng chứng từ ghi sổ lập nhiều, số lượng công việc ghi chép nhiều nên dễ trùng lặp, công việc kiểm tra đối chiếu dồn vào cuối kỳ, cuối tháng ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo. 2.4.3. Hình thức nhật ký chứng từ : Trình tự ghi sổ :
Chứng từ gốc
(Hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho,...)
Thẻ và sổ kế toán chi tiết
TK632, TK511
Bảng phân bổ
Bảng kê ghi Nợ TK
(số 8, 10)
Bảng tổng hợp chi tiết
Nhật ký chứng từ
(số 1,8, 10, 11 )
Sổ cái
(TK511, 632, 3331 )
báo cáo kế toán
2.4.4. Hình thức sổ nhật ký chung : Trình tự ghi sổ :
Chứng từ gốc
- Phiếu thu, phiếu chi
- Giấy báo có, giấy báo nợ
Sổ nhật kí chung
Đối chiếu
Sổ cái
(Các TK111, 112, 113)
- Nhật kí quỹ
- Nhật ký TGNH
3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp thương mại. Bán được hàng vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo vì có bán được hàng thì mới thu hồi được vốn, mới bù đắp được chi chí bỏ ra và có lãi để tiếp tục quá trình kinh doanh. Do đó kế toán bán hàng với tư cách là công cụ quản lý bán hàng, đóng vai trò rất quan trọng. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hơn tình hình thực hiện tiêu thụ hàng hoá phản ánh đúng đắnkịp thời doanh thu bán hàng, tình hình thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ, đẩy nhanh khả năng thu hồi vốn và khả năng luân chuyển vốn. Hoàn thiện kế toán bán hàng sẽ giúp các nhà quản lý dễ dàng kiểm tra, xác dịnh và so sánh doanh thu giữa các thời kỳ, giữa các chủng loại mặt hàng khác nhau,... Qua đó các nhà quản lý thấy được sự biến động về doanh thu giữa các thời kỳ, giữa các mặt hàng mà biết được nhu cầu của thị trường về các mặt hàng trong các thời kỳ khác nhau để từ đó có các định hướng, kế hoạch cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Hoàn thiện kế toán bán hàng sẽ giúp hoàn thiện các hệ thống sổ sách, chứng từ về kế toán bán hàng.Mà hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán có tính đồng bộ.Do đó khi một bộ phận trong tổng thể đã được hoàn thiện thì sẽ thúc đẩy tổng thể phải hoàn thiện theo. Chính vì thế mà có thể nói việc hoàn thiện kế toán bán hàng sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống kế toán chung toàn doanh nghiệp làm cho việc quản lý kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao. Hoàn thiện kế toán bán hàng giúp cho tài liệu kế toán mang tính pháp lý cao, tăng độ chính xác của các tài liệu mà kế toán cung cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Chương II
thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty vật tư & xuất nhập khẩu hoá
I.quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.Quá trình hình thành.
Công ty Xuất nhập Khẩu hoá chất là công ty thuộc khối doanh nghiệp Nhà Nướckinh doanh và Xuất Nhập khẩu trực tiếpcác mặt hàng vật tư,thiết bị máy móc,nguyên vật liệu hoá chất và đặc biệt là phân bón ngoàI ra công ty còn kinh doanh các loại hoá chất.Công ty Xuất nhập Khẩu hoá chất có:
Tên thưòng gọi:công tyVật tư Xuất nhập Khẩu hoá chất.
Tên giao dịch quốc tế:VINACHIMEX.
Trụ sơ chính tại:số4-Đường Phạm Ngũ Lão-Quận Hoàn Kiếm-HàNội
Tài khoản:34-0076.Tại ngân hàng Công Thương Việt Nam
ĐIiện thoai: 04.8265018 ,8265513
Fax: 04.8265118
Với tên dầu tiên của công ty là:Công ty Vận tải Hoá chất được thành lập theo quyết định số 327/HC-QLKT ngày 4/11/1969 của Tổng cục hoá chất.Với chức năng là là cơ quan chuyên môn duy nhấtgiúp Tổng cục Hoá chất về mặt quản lý ,và cung ứng vật tư kỹ thuật cho nghành hoá chất.
Để dáp ứng được nhu cầu đổi mơi của xã hội,mơ rông kinh doanh của công ty.vy vậy mà Tổng cục hoá chất đã ra QĐ824/NC-TCCBĐH ngày25/12/1985 đổi tên công ty Vật tư Vận tải Hoá chất thành công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Hoá chấtvà từ đó bổ sung thêm danh mục Xuất Nhập khẩuvà cung ứng vật tư ,được đảm nhân uỷ thác cá nguồn Xuất Nhập khẩucủa các cơ quan trong Tổng cục Hoá chất,có tư cách pháp nhânvề ngoại thương.
Với nhu cầu mở rộng thêm nghành nghề mà công ty QĐsố 732/CNNG-TCngày 04/9/1992 đã phê chuẩn điều lệ bổ sung các mặt hàng kinh doanh:nguyên vật liệu ,thiết bị hoá chất và tiêu thu các sản phẩm trong nghành,làm dịch vụ vận tảI ,vật tư thiết bị cho các xí nghiệp trong nghành.
Năm 1991với tình hình kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trườngcó sự quản lý của nhà nước.Ngày 20/11/1991 căn cứ vào nghị định số 388_HĐBT về việc thành lập lại các doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy công ty Vật tư & Xuất nhập khẩu Hoá chất được thành lập lại theo QĐ số 60/CNNG_TC ngày 13/2/1983 với tổng số vốn kinh doanh 12.082 triệu
Trong đó:
Vốn cố định :4.753.000.000
Vốn lưu động:7.329.000.000
Với vốn ngân sách nha nước cấp:11.414.000.000
Công ty tự bổ sung vốn:659.000.000
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Vật tư thiết bị, vân tảI, các loại hoá chất, thiết bị văn phòng, phân bón và một số hàng hoá khác.
Đến ngày 09/01/1997 với sự chuyển đổi cơ ch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement