Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanhop
#943614

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THÂN TÀU 3

I. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm thân tàu 3

1.Sự cần thiết của Bảo hiểm thân tàu 3

2.Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm thân tàu 6

II. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm thân tàu 8

1.Các loại rủi ro 8

2.Các loại tổn thất 10

III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm thân tàu 14

1.Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 14

1.1.Đối tượng bảo hiểm 14

1.2.Phạm vi bảo hiểm 14

2. Các điều kiện bảo hiểm thân tàu 15

2.1.Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ (TLO) 15

2.2. Điều kiện bảo hiểm loại trừ tổn thất bộ phận thân tàu (FOD). 16

2.3.Điều kiện bảo hiểm loại trừ tổn thất riêng về thân tàu (FPA). 17

2.4.Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro (ITC). 17

3. Gíá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm 18

3.1 Gíá trị bảo hiểm 18

3.2 Số tiền bảo hiểm 18

4. Phí bảo hiểm thân tàu 19

5. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu 21

6. Những quy tắc bồi thường trong bảo hiểm thân tàu 22

6.1. Quy tắc bồi thường theo rủi ro đầu tiên 22

6.2 Quy tắc áp dụng mức miễn bồi thường 22

7.Tai nạn đâm va và cách giải quyết bồi thường trong bảo hiểm thân tàu 23

7.1.Trách nhiệm đâm va 24

7.2.Giải quyết bồi thường trong tai nạn đâm va. 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THÂN TÀU TẠI CÔNG TY BHDK ĐÔNG ĐÔ 27

I. Vài nét về công ty BHDK Đông Đô 27

1. Khái quát về Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 28

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 32

1.3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 34

1.3.1. Kinh doanh bảo hiểm: 34

1.3.2. Kinh doanh tái bảo hiểm 34

1.3.3. Hoạt động đầu tư vốn 34

1.3.4. Dịch vụ khác 34

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2001- 2007 34

1.4.1. Kinh doanh bảo hiểm gốc 34

1.4.2. Kinh doanh tái bảo hiểm 37

1.4.3. Công tác giám định bồi thường 39

1.4.4. Hoạt động đầu tư 40

1.4.5. Công tác phát triển nguồn nhân lực 41

1.4.6. Xây dựng bản sắc văn hoá công ty và thương hiệu 42

2. Khái quát về Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô 44

2.1. Tình hình chung 44

2.1.1. Thời cơ 44

2.1.2. Thách thức 44

2.1.3. Kết quả kinh doanh 45

2.2. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh 45

2.2.1. Đánh giá về công tác khai thác 45

2.2.2. Đánh giá về công tác phát triển thị trường 46

2.2.3. Đánh giá về công tác hành chính kế toán 47

2.2.4. Đánh giá về công tác giám định – bồi thường 47

2.2.5. Đánh giá về chất lượng cán bộ 47

II. Thị trường bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam trong thời gian qua 48

1. Đặc điểm 48

2. Tình hình tham bảo hiểm thân tàu của đội tàu 49

2.1. Tình hình đội tàu 49

2.2. Tình hình kinh doanh bảo hiểm thân tàu 52

3. Tình hình tổn thất và bồi thường 53

III. Thực tế triển khai bảo hiểm thân tàu tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô giai đoạn gần đây 55

1. Quy tắc bảo hiểm thân tàu tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô 55

2. Công tác khai thác bảo hiểm thân tàu 55

2.1. Quy trình khai thác 55

2.1.1. Các bước khai thác 55

2.1.2. Hồ sơ khai thác bảo hiểm thân tàu thuỷ. 56

2.2. Kết quả khai thác bảo hiểm thân tàu 57

3. Công tác giám định 59

3.1 Việc chỉ định công ty giám định 59

3.2 Quy trình lựa chọn các công ty giám định 60

4. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 62

5. Công tác giải quyết bồi thường 63

5.1. Quy trình giải quyết bồi thường 63

5.2 Tình hình chi bồi thường bảo hiểm thân tàu 65

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM THÂN TÀU TẠI CÔNG TY BHDK ĐÔNG ĐÔ 66

I. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nghiệp vụ BH thân tàu 66

1. Thuận lợi 66

2. Khó khăn 67

II. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 67

1. Mục tiêu : 67

2. Định hướng chiến lược trong năm 2008 : 68

2.1. Kế hoạch doanh thu : 68

2.2. Kế hoạch phát triển nhân lực và mạng lưới : 68

2.3. Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý : 69

2.4. Định hướng khác : 69

III. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh BH thân tàu tại Công ty BHDK Đông Đô 70

1. Kiến nghị đối với công ty 70

1.1. Công tác khai thác 70

1.2 Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 71

1.3. Công tác giám định 72

1.4 Công tác bồi thường 73

1.5 .Tổ chức cán bộ 73

2. Kiến nghị đối với Tổng ty Dầu khí 74

3. Kiến nghị với Nhà nước 74

PHẦN KẾT LUẬN 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hị trường bảo hiểm quốc tế hầu như đóng băng, nhiều nhà bảo hiểm rút lui khỏi thị trường, nhưng với bản lĩnh vững vàng và giải pháp hợp lý trong kinh doanh, BHDK VN đã vượt qua khó khăn, thu xếp bảo hiểm an toàn, cấp đơn bảo hiểm đạt chuẩn quốc tế cho tài sản, hoạt động của khách hàng mà điển hình là thành công trong công tác bảo hiểm cho XNLD VSP, đơn vị có giá trị tài sản bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. Đây chính là thời điểm khẳng định vị thế của BHDK VN: doanh thu đạt 187 tỷ đồng, tăng 167% so với năm 2000, các nhà bảo hiểm và môi giới Quốc tế nhìn nhận vai trò chủ đạo của BHDK VN trên thị trường bảo hiểm năng lượng Việt Nam. Từ năm 2002, BHDK VN đã tận dụng lợi thế thương hiệu và năng lực tài chính để vươn lên thống lĩnh thị trường bảo hiểm năng lượng Việt Nam, dẫn đầu thị trường ở lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, xây dựng lắp đặt.
Đặc biệt, năm 2004 và 2005, BHDK VN đã có bước trưởng thành quan trọng về cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các dự án dầu khí lớn tại nước ngoài như đồng bảo hiểm cho dự án xây lắp giàn khai thác của nhà đầu thầu KNOC tại Hàn Quốc, đồng bảo hiểm cho các mỏ PM3 CAA ở khu vực khai thác chung PM3 thuộc vùng chồng lấn giữa Malaysia – Việt Nam, bảo hiểm cho 03 giến khoan thăm dò ở Algeria, bảo hiểm đóng giàn khoan 90m nước của nhà thầu Keppel Fels ở Singapore. Gần đây nhất là việc đàm phán hoàn tất chuyển giao chương trình bảo hiểm tàu FPSO MV9 của nhà thầu Modec/Mitsui Nhật Bản cho BHDK Việt Nam…, nâng tổng số phí bảo hiểm thu của các công ty nước ngoài lên hàng chục triệu USD. Ngoài ra, BHDK VN còn tăng cường nhận tái bảo hiểm từ Triều Tiên, Trung Quốc… Công ty đã thành lập các chi nhánh khu vực và phát triển mạng lưới đại lý chuyên nghiệp trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 được công ty áp dụng hiệu quả từ năm 2002 đã giúp kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp đơn bảo hiểm và kiểm soát nội bộ đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Doanh thu tăng trưởng từ năm 2002 lần lượt đạt 498 tỷ đồng, 592 tỷ đồng, 610 tỷ đồng và năm 2005 đạt xấp xỉ 800 tỷ đồng. Tổng doanh thu giai đoạn 2001 – 2005 đạt trên 2.680 tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách đạt 290 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2006 là năm gặt hái được nhiều thành công nhất của Bảo hiểm Dầu khí, Công ty đã đạt doanh thu 1000 tỷ vào 26-9-2006, và đạt con số 1300 tỷ vào cuối 2006.
31/12/2007, Tổng công ty đạt 1.950 tỷ đồng doanh thu; 230 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 380% so với năm 2006).
Năm 2007 là năm với nhiều sự kiện nổi bật đối với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) như chính thức niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, nhận Cúp vàng thương hiệu mạnh năm 2007, có năng suất lao động và hiệu quả cao nhất thị trường,...
1. Tháng 3/2007 PVI chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
2. Quý I/2007, kết thúc đợt IPO, PVI thu về cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gần 2.000 tỷ đồng bằng 4 lần Vốn điều lệ hiện có của Tổng công ty.
3. Ký hợp tác toàn diện, Hợp đồng dài hạn với các đối tác lớn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhằm củng cố mối quan hệ với khách hàng.
4. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và tạo cơ hội cho người lao động được đầu tư vào các Dự án PVI triển khai để CBNV PVI thực sự làm chủ Doanh nghiệp.
5. Thành lập 10 đơn vị thành viên trong đó có PVI Invest và PVI Finance, mở ra hướng chuyển đổi PVI thành Tổng công ty Bảo hiểm và Đầu tư Tài chính
6. Tháng 7/2007, được nhận Cúp vàng Thương hiệu mạnh, tháng 10/2007 là một trong 100 đơn vị xuất sắc được tặng giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Các đồng chí Lãnh đạo PVI được nhận các danh hiệu: Cúp vàng Doanh nhân Tâm tài, Cúp Doanh nhân Asean, Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc.
7. Tháng 8/2007, PVI chính thức niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. PVI đã thực hiện thành công phương án tăng vốn, nâng tổng vốn Điều lệ lên 890 tỷ đồng, trở thành Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ có vốn Điều lệ lớn nhất thị trường.
9. PVI trở thành Doanh nghiệp có thị phần bảo hiểm gốc lớn thứ 2 thị trường, duy trì vị trí nhà bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam
10. PVI là Doanh nghiệp bảo hiểm có năng suất lao động và hiệu quả cao nhất thị trường nên đã chia cổ tức cho cổ đông ngay từ năm đầu chuyển đổi ở mức 15%.
2.1.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
Ngày đầu thành lập 23/1/1996, Bảo hiểm dầu khí Việt Nam chỉ có 36 cán bộ nhân viên, gồm 5 phòng nghiệp vụ và 2 Chi nhánh. Doanh thu ban đầu đạt bình quân 70 tỷ đồng/năm. Sau 10 năm phát triển và trưởng thành, được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng, Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ được giao với mức tăng trưởng cao. Đến nay Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã có 333 cán bộ, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp với 12 phòng ban và 10 chi nhánh khu vực trên toàn quốc. Doanh thu đạt 1950 tỷ đồng vào 2007. Có được kết quả như vậy là nhờ có sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên toàn Công ty.
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KHỐI QUẢN LÝ
KHỐI KINH DOANH
CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC ĐẠI LÝ CHUYÊN NGHIỆP
VĂN PHÒNG
PHÒNG
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÒNG
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG
KẾ TOÁN
PHÒNG GIÁM ĐỊNH – BỒI THƯỜNG
PHÒNG
TIN HỌC – THÔNG TIN
PHÒNG
BẢO HIỂM NĂNG LƯỢNG
PHÒNG
BẢO HIỂM KỸ THUẬT
PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
PHÒNG
TÁI BẢO HIỂM
PHÒNG
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CHI NHÁNH KHU VỰC DUYÊN HẢI
CHI NHÁNH KHU VỰC TÂY BẮC
CHI NHÁNH KHU VỰC ĐÔNG BẮC
CHI NHÁNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
CHI NHÁNH KHU VỰC ĐÀ NẴNG
CHI NHÁNH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
CHI NHÁNH KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH
CHI NHÁNH KHU VỰC ĐÔNG NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC TÂY NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH KHU VỰC KHÁNH HÒA
HỘI SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI
CÁC PHÒNG KINH DOANH KHU VỰC VÀ ĐẠI LÝ CHUYÊN NGHIỆP
2.1.1.3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty
a. Kinh doanh bảo hiểm:
Bảo hiểm năng lượng
Bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm y tế tự nguyện
Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu
Bảo hiểm khác
b. Kinh doanh tái bảo hiểm
Nhượng tái bảo hiểm
Nhận tái bảo hiểm
c. Hoạt động đầu tư vốn
Số vốn điều lệ và các quỹ dự phòng trên 800 tỷ đồng và các khoản tiền nhàn rỗi trong kinh doanh, Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã đầu tư hiệu quả vào các dự án lớn như: Tàu chứa dầu, dự án phân phối khí thấp áp, các dự án đóng tàu và trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán…
d. Dịch vụ khác
Hoạt động tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro; thực hiện các dịch vụ giám định, điều tra, tính toán, phân phối tổn thất, đại lý giám định, giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba…
2.1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây
a. Kinh doanh bảo hiểm gốc
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục phát triển, BHDK tiếp tục duy trì vị thế trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và quốc tế : chiếm gần như tuyệt đối vể bảo hi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement