Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_vit
#943585

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1:Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thăng Long. 3

1.1Quá trình hình thành,phát triển,chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần Thăng Long. 3

1.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thăng Long. 3

1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty. 4

1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ. 6

1.2Phân tích và đánh giá nguồn lực của công ty cổ phần Thăng Long. 6

1.2.1 Nhân sự. 6

1.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ kinh doanh. 8

1.2.3 Thị trường và khách hàng. 10

1.2.4 Sản phẩm. 11

1.2.5 Hệ thống phân phối và xúc tiến thương mại. 13

1.2.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thăng Long. 15

1.3Phương hướng ,mục tiêu,chiến lược phát triển của công ty cổ phần Thăng Long từ nay đến năm 2010. 17

Chương 2: Nội dung và thực trạng triển khai chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long. 20

2.1Đánh giá và dự báo đặc trưng thị trường của công ty cổ phần Thăng Long. 20

2.1.1Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô của công ty. 20

2.1.2Các yếu tố thuộc môi trường nghành của công ty. 26

2.2Nội dung và thực trạng triển khai chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long. 31

2.2.1Chính sách về sản phẩm. 31

2.2.1.1Chính sách về danh mục sản phẩm. 31

2.2.1.2 Chính sách về chất lượng sản phẩm. 32

2.2.1.3 Chính sách về bao bì sản phẩm. 34

2.2.1.4Chính sách về nhãn hiệu sản phẩm. 35

2.2.1.5Chính sách sản phẩm mới. 36

2.2.2Chính sách về giá cả. 37

2.2.2.1Chính sách giá cho sản phẩm mới. 38

2.2.2.2Chính sách giá áp dụng cho danh mục sản phẩm. 38

2.2.2.3Chính sách điều chỉnh giá . 39

2.2.3Các quyết định về phân phối. 40

2.2.3.1Cấu trúc kênh phân phối. 40

2.2.3.2Các quyết định về phân phối hàng hoá của công ty. 42

2.2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 42

2.2.4.1Quảng cáo 42

2.2.4.2 Xúc tiến thương mại. 44

2.2.4.3 Các công cụ xúc tiến khác. 45

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long. 46

3.1 Đánh giá chung về chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long. 46

3.1.1Điểm mạnh. 46

3.1.2Điểm yếu và nguyên nhân. 49

3.2Một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing của công ty cổ phần Thăng Long. 50

3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm. 50

3.2.2Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng giá. 53

3.2.3Mở rộng kênh phân phối 54

3.2.4Chính sách xúc tiến thương mại. 54

3.2.5 Một số giải pháp khác. 55

Kết luận 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ghệ.
Một số giải pháp được đưa ra để phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ như sau:
Đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, tạo nhu cầu thực sự thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Sớm hình thành các tổ chức nghiên cứu, đổi mới sáng tạo công nghệ ở khu vực doanh nghiệp.
Phát triển nhanh thị trường khoa học và công nghệ thông qua các hình thức hỗ trợ ban đầu trong các tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các loại hình tư vấn và môi giưới, dịch vụ chuyển giao công nghệ. Xây dựng và phát triển các trung tâm giao dịch và công nghệ tại các vùng kinh tế lớn trong cả nước. Sớm ban hành và thực thi có hiệu quả luật sở hữu trí tuệ và luật chuyển giao công nghệ.
Môi trường khoa học công nghệ tạo ra những cơ hội phát triển cho các công ty mang đến khả năng về sự thận lợi trong cải tiến đổi mới công nghệ máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển sản phẩm mới nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Với điều kiện thuận lợi đó ngành rượu nước ta trong thời gian qua đã thu được những thành công đáng kể.Việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như việc chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến đã giúp cho qua trình sản xuất rượu thuận lợi hơn,chất lượng sản phẩm được nâng cao và ngày càng ổn định.Khả năng chuyên môn hoá của các công ty,các công ty sản xuất rượu cũng tăng lên rõ rệt.
Công ty cổ phần Thăng Long cũng là một trong số các doanh nghiệp sản xuất rượu có được những thuận lợi đó để phát triển hoạt dông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Việc đầu tư các day chuyền công nghệ tiên tiến giúp cho quá trình sản xuất rượu của công ty nhanh hơn và chuyên môn hơn. Trình độ của người lao động cũng được nâng cao để phù hợp với các máy móc thiết bị đó.
Văn hoá xã hội.
Văn hoá xã hội là một yếu tố ảnh hưởng chậm chạp song cũng rất sâu sắc đến hoạt động quản trị kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Các yếu tố như phong tục tập quán lối sống trình độ dân trí tôn giáo tín ngưỡng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phàn Thăng Long.
Đối với môi trường văn hoá xã hội thì định hướng của nhà nước trong giai đoạn tới là:
Hiện nay nhà nước đang thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống của dân tộc. Nâng cao tính văn hoá trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, và sinh hoạt của nhân dân. Đưa mục tiêu phát triển văn hoá trở thành vấn đề trung tâm của việc phát triển loài người.
Đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị tốt đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc làm phong phú nền văn hoá của cả nước, đồng thời kiên trì củng cố và nâng cao tính truyền thống trong đa dạng nền văn hoá Việt Nam, đấu tranh chống lại các khuynh hướng lợi dụng văn hoá để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
Bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hoá, thuần phong mĩ tục tốt đẹp của dân tộc.
Tự nhiên môi trường.
Các yếu tố tự nhiên môi trường bao gồm các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác được, các điều kiện về địa lý địa hình, đất đai, thời tiết, khí hậu ở trong nước cũng như ở từng khu vực.
Vang Thăng Long là một công ty sản xuất đồ uống chủ yếu được chiết xuất từ các dịch quả nhiệt đới như:nho, dứa, sơn tra. . . do vậy mà nó có ảnh hưởng lớn từ thời tiết khí hậu. Thời tiết khí hậu không thuận lợi cho các loại quả phát triển sẽ dẫn đến việc công ty không có nguyên liệu để sản xuất. Điều này gây thiệt hại lớn cho công ty không chỉ về doanh thu, lợi nhuận mà còn cả uy tín của công ty trên thị trường.
Hiện nay nhà nước ta đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thu thập đầy đủ, thường xuyên các thông tin về khí tượng, thuỷ văn cung cấp kịp thời cho các nghành kinh tế. Nắm được các thông tin về thời tiết khí hậu là một thuận lợi giúp công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh một cách tốt hơn.
2.1.2Các yếu tố thuộc môi trường nghành của công ty.
Khách hàng .
Trong thời thế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển được trên thị trường không thể không thực hiện hoạt động ngiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng ví sản phẩm chỉ có thể tiêu thụ được khi khách hàng chấp nhận sản phẩm.Sản phẩm đó phải phù hợp với sở thích và thị hiếu của khách hàng.Vì thế công tác nghiên cứu thị trường được các công ty quan tâm và có sự đầu tư thích đáng để có thể cập nhật được những thay đổi thuờng xuyên trong nhu cầu thị hiếu của khách hàng.Ví dụ như đối với thị trường rượu Vang là hàng hoá theo mùa vụ này thì nhu cầu của khách hàng chủ yếu tập trụng vào các dịp lễ hội,hội hè.
Xu hướng hiện nay đối với rượu là khách hàng không thích uống những loại rượu có đọ ngọt quá nên nhìn chung vang Thăng Long đã có xu hướng giảm độ ngọt của sản phẩm rượu để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Chính vì những yếu tố đó nên một công ty muốn tồn tại và phát triển dwowcj thì họ phải thường xuyen theo sát nhu cầu thị trường, nhu cầu của khách hàng đẻ không bị xa lạ với chính khách hàng quen thuộc của mình.
Nền kinh tế nước ta gần đây tốc độ tăng trưởng rất tốt và có thể trong tương lai sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao nên thu nhập bình quân đầu người sẽ được tăng lên rất nhiều.Vì vậy xu hướng tiêu dùng nhiều sản phẩm trong đó có sản phẩm bnhs kẹo có sự thay đổi theo so với thu nhập của ngưòi dân,họ có sự lựa chọn khắt khe hơn khi mua sản phẩm.rượu cũng phải đảm bảo chất lượng cao,an toàn khi sử dụng,phải hợp vệ sinh.Do vậy công ty cần tập trung chiến lược sản xuất những dòng sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đối thủ cạnh tranh.
Trong khoảng 15 năm gần đây ngành sản xuất rượu vang Việt nam cũng đã phát triển khá nhanh nhưng cũng bộc lộ rõ những hạn chế về chất lượng và quy trình công nghệ. Hiện nay cả nước có 63 xưởng sản xuất rượu với tổng công suất lên đén 108 triệu lít/năm phân bố ở một số thành phố lớn. Trong đó ở phía Bắc taapj trung hai công ty lớn là công ty cổ phần Thăng Long và công ty rượu Hà Nội với năng lực sản xuất xấp xỉ 12 triệu lít /năm, ỏ phía Nam tập trung hai công ty lớn là công ty rượu Bình Tây và Vang Đà Lạtvới năng suất xấp xỉ 8 triệu lít/năm.ngoài ra còn có cơ sở nấu rượu tư nhân xấp xỉ 24 triệu lít/năm.Thể hiện cụ thể:
Bảng 2.1:Cơ cấu ngành công nghiệp rượu theo thành phần kinh tế.
Thành phần
Số cơ sở sản xuất
Tỷ trọng(%)
Công suất thiết kế(tr.lít)
Tỷ trọng(%)
Địa phương
28
44,4
55,78
72
Tư nhân
27
42.9
4.55
5.9
Liên doanh
8
12.7
17.16
22.1
Tổng cộng
63
100
77.49
100
Ngoài các thành phần rượu nói trên trên thị trường Việt Nam còn có các loại Vang ngoại nhập khẩu chính thức và nhập lậu.
Theo số liệu của bộ Thương Mại mỗi năm có khoảng năm triệu lít Vang nhập lậu tri giá k...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement