Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bt_long
#942288 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng , khi xác định đối với nước ta , giai đoạn từ nay đến năm 2005 là những bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước , Đảng ta đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là tập trung mọi lực lượng , tranh thủ thời cơ , vượt qua thử thách , đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ , tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Thật vậy đối với một nước hiện vẫn còn ở tình trạng một nước cùng kiệt , chúng ta không còn con đường phát triển nào khác ngoài con đường công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Để làm được điều đó trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm công nghiệp hoá , hiện đại hoá là gì để từ đó làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn trong công cuộc đổi mới được diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả , tránh được sai lầm của những nước đi trước .
Em xin chân thành Thank thầy giáo bộ môn Kinh tế chính trị đã giúp em có kiến thức hoàn thành tiểu luận này.

PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ
HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA .
1.Khái niệm công nghiệp hoá , hiện đại hoá .
1.1.Khái niệm chung
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Đảng ta đã khẳng định : " Con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian , vừa có những bước tuần tự , vừa có những bước nhảy vọt " . Vậy nội dung và thực chất của con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá rút ngắn này cần được hiểu như thể nào?
Có thể nói , chúng ta đã phải trả giá đắt cho " công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa " kiểu đó . Chính việc phải trả giá này đã làm cho một số người tỏ ý hoài nghi khi nhắc tới công nghiệp hoá , một số khác thì thậm chí không muôn nói tới nó . Việc giờ đây chúng ta phải từ bỏ một quan niệm không đúng thậm chi có thể nói là sai lầm , về công nghiệp hoá và cách thức tiến hành công nghiệp hoá theo lối cũ , kém hiệu quả hoàn toàn không có nghĩa là phủ nhận tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá . Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng , tiến trình phát triển đầy khó khăn , thử thách từ tình trạng kinh tế lạc hậu sang trạng thái kinh tế hiện đại không thể không tiến hành công nghiệp hoá và cùng với công nghiệp hoá là hiện đại hoá , công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hoá . Công nghiệp hoá hiện đại hoá thời đại ngày nay phải lấy giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ làm nền tảng và động lực .
Nhận thức rõ sự gắn kết tất yếu giữa công nghiệp hoá và hiện đại hoá , tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Khẳng định : công nghiệp hoá hiện đại hoá là " quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất , kinh doanh , dịch vụ và quản lý kinh tế , xã hội từ sử dụng lao động cùng với công nghệ , phương tiện và phương pháp tiến hành tiên tiến , hiện đại , dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ , tạo ra năng suất lao động xã hội cao "
Theo đó , có thể nói , về thực chất , công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình cải biến lao động thủ công thành lao động sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân để đạt được năng suất lao động xã hội cao . Đó không chỉ là quá trình tăng thêm một cách giản đơn tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân , mà còn là quá trình chuyển dịch cơ cấu , gắn liền với việc đổi mới công nghệ một cách thường xuyên , tạo nên nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững có hiệu quả cao của toàn bộ nền kinh tế quốc dân . Công nghiệp hoá không thể không gắn liền với hiện đại hoá kết hợp với những bước tiến tuần tự về công nghệ , tận dụng phát triển theo chiều rộng , tạo ra ngày càng nhiều công ăn việc làm cho người lao động , tranh thủ những cơ hội đi tắt , đón đầu , phát triển theo chiều sâu , tạo nên những mũi nhọn theo trình độ phát triển của khoa học và công nghệ thế giới .

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA . 2
1.Khái niệm công nghiệp hoá , hiện đại hoá 2
1.1.Khái niệm chung 2
1.2. Học thuyết Mác-Lênin . 4
2 Công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 5
1.2.1. Chiến lược tăng trưởng bằng xuất khẩu sản phẩm thô 5
1.2.2. Chiến lược thay thế nhập khẩu ( hướng nội ) 6
1.2.3. Chiến lược hướng về xuất khẩu (hướng ngoại ) 6
1.2.4. Chiến lược hỗn hợp theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế .7
3. Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nước ta .8
PHẦNII: NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG. 10
2.1. Nhiệm vụ công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nước ta . 10
2.2. Nội dung của công nghiệp hoá , hiện đại hoá 11
2.2.1. Công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình trang bị và trang bị lại công nghiệp hiện đại cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân , trước hết là các ngành chiếm vị trí trọng yếu . 11
2.2.4. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá cũng đồng thời là quá trình mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế . 12
PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ 14
1. Công nghiệp hoá , hiện đại hoá gắn liền với việc " xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ". 14
KẾT LUẬN 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012242 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement