Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhhanh2504
#942287

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp hoàn thiện hồ sơ dự thầu nhằm nâng cao khả năng trúng thầu của công ty cổ phần cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần cơ khí xây dựng giao thông thăng long. 3

I)Thông tin chung về công ty. 3

1.1) Thông tin chung. 3

1.2) Lĩnh vực hoạt động của công ty. 3

II) Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 4

2.1) Thời kỳ trước cổ phần hoá. 4

2.2) Từ khi cổ phần hoá đến nay. 5

III) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây. 6

3.1) Kết quả hoạt động sản xuất. 6

3.2) Kết quả hoạt động kinh doanh. 8

3.2.1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. 8

3.2.2) Tình hình tiêu thụ sản phẩm. 9

 

Phần II: Thực trạng hồ sơ dự thầu tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng giao thông thăng long. 11

I)Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật liên quan đến hồ sơ dự thầu của công ty 11

1.1) Đặc điểm về sản phẩm thị trường của công ty 11

1.2) Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty 12

1.3) Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 15

1.4) Đặc điểm về công nghệ và máy móc thiết bị thi công của công ty 18

1.5) Đặc điểm về năng lực tài chính của công ty. 20

II) Phân tích thực trạng lập hồ sơ dự thầu của công ty 22

2.1) Nội dung bộ hồ sơ dự thầu của công ty 22

2.2) Thực trạng về việc thực hiện các bước công việc trong việc lập hồ sơ dự thầu của công ty 30

2.2.1) Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các công trình xây dựng từ chủ đầu tư và tìm hiểu cung cầu hàng hoá xây dựng 30

2.2.2) Nghiên cứu hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư 31

2.2.3) Khảo sát hiện trường tại nơi thực hiện gói thầu 32

2.2.4) Tổ chức lập hồ sơ dự thầu 32

2.3) Đánh giá kết quả, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt độngdự thầu của công ty 34

2.3.1) Kết quả hoạt động dự thầu của công ty trong thời gian qua 34

2.3.2) Những tồn tại và nguyên nhân 38

 

Phần III: Giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng giao thông thăng long. 41

I) Phương hướng phát triển của công ty. 41

II) Giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ. 42

2.1) Tăng cường công tác quản lý chất lượng hồ sơ dự thầu 42

2.2) Nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên trong hoạt động lập hồ sơ dự thầu 43

2.3) Tăng cường nghiên cứu thị trường xây lắp và giá cả xây lắp 44

2.4) Đổi mới máy móc trang thiết bị thi công để nâng cao năng lực máy móc thiết bị trong giải pháp thi công. 46

2.5) Có chính sách giá dự thầu linh hoạt trong hồ sơ dự thầu 47

2.5.1) Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu 48

2.5.2)Kiểm soát chi phí nhân công 49

2.5.3) Chủ động trong việc sử dụng máy móc thi công 49

III) Kiến nghị. 50

Kết Luận. 51

Danh mục tài liệu tham khảo 52

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tăng. Điều này cho thấy trong thời gian qua công ty đã đầu tư nhiều vào tài sản cố định. Điều này dẫn đến khả năng thanh toán của công ty sẽ giảm chí phí tăng do khấu hao tài sản cố định tăng. Khả năng thanh toán không cao sẽ dẫn đến sự kém hấp dẫn trong khả năng thu hút tài chính từ các khoản nợ khách hàng và tất nhiên sẽ giảm ưu thế trong đấu thầu khi năng lực tài chính kém. Tuy nhiên ta thấy nợ phải trả của công ty vẫn tăng qua các năm chứng tỏ uy tín của công ty đối với khách hàng là khá cao cụ thể từ năm 2003 đến năm 2006 nợ phải tăng 2.823.270.365đ. Song nguồn vốn chủ sở hữu cũng tăng tới 2.575.700.201đ chứng tỏ năng lực tài chính trong thời gian qua của công ty cũng tăng đáng kể trong thời gian qua.Sự hiệu quả trong tài chính của công ty còn thể hiện qua kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2003 đến năm 2006 lợi nhuận của công ty tăng 4.894.774đ tuơng ứng tăng 6% đây là một tỷ lệ tăng khá cao nó thể hiện hiệu quả của hoạt động kinh doanh từ đó cho thấy sức mạnh tài chính của công ty ngày càng được nâng cao. Việc khẳng định sức mạnh tài chính cũng góp phần khẳng định sức mạnh thương hiệu của mình. Góp phần vào việc khẳng định chất lượng của bộ hồ sơ dự thầu của công ty ngày càng được hoàn thiện.
II) Phân tích thực trạng lập hồ sơ dự thầu của công ty
2.1) Nội dung bộ hồ sơ dự thầu của công ty
Trong bộ hồ sơ dự thầu của bất kỳ công ty nào nó cũng thể hiện tất cả các khả năng vốn có của công ty và các giải pháp kinh tế kỹ thuật, giải pháp thi công, giá dự thầu của nhà thầu đối với gói thầu. Để lập hồ sơ dự thầu thì công ty phải căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu bên chủ đầu tư là chủ yếu bởi vì theo quy định của pháp luật cũng như thực tế yêu cầu thì việc lập hồ sơ dự thầu của bất kỳ công trình nào đều phải dựa vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vì vậy công ty cần xem xét kỹ bộ hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư công trình cũng như theo dõi và liên hệ thường xuyên với bên mời thầu. ngoài ra cũng còn phải căn cứ vào một số giấy tờ pháp lý có công chứng thuộc thẩm quyền nhà nước và một số tài liệu khác.
Nội dung của bộ hồ sơ dự thầu thường bao gồm:
Đơn dự thầu: Sau khi nghiên cứu thư mời thầu của chủ đầu tư gửi đến và công ty nhận thấy có khả năng thực hiện gói thầu thì công ty sẽ tiến hành làm đơn xin dự thầu. trong đơn dự thầu công ty sẽ nêu ra giá dự thầu của công ty và sẽ cam kết nếu hồ sơ dự thầu được chấp nhận thì công ty sẽ tiến hành ngay công việc khi nhân lệnh khởi công và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng đúng thời hạn.
Thông tin chung
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty là loại giấy tờ phản ánh tư cách pháp nhân của công ty nó khẳng định sự tồn tại của công ty trên thị trường. Trong đó cũng nêu rõ các nghành nghề mà công ty đăng ký kinh doanh. Nó là cơ sở giúp cho chủ đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của công ty khi xem xét hồ sơ dự thầu gửi đến từ công ty.
+ Quyết định chuyển đổi hình thức công ty sang công ty cổ phần: trong giai đoạn hiện nay do công ty mới thực hiện cổ phần hoá lên trên thị trường chưa quen hay chưa biết đến hình thức chuyển đổi mới này của công ty nên có thể gây nhầm lẫn trong hợp đồng cho nên quyết định chuyển đổi hình thức công ty là giấy tờ khẳng định hình thức tồn tại mới của công ty.
+ Các báo cáo kết quả kinh doanh ba năm gần đây nhất của công ty và kèm theo là các biên bản kiểm tra quyết toán thuế tại công ty của từng năm. Qua đó khẳng định hiệu quả hoạt đọng của công ty trên thị trường đồng thời cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty trên thị trường xây lắp, và tình hình thực hiện nghĩa vụ của công ty với nhà nước. Đây cũng là cơ sở để khẳng định với chủ đầu tư về năng lực của công ty trong thời gian qua và hiện tại thời điểm bây giờ. Nhờ đó tăng thêm độ tin cậy của chủ đầu tư vào năng lực của công ty. Đây là một trong những phần không thể thiếu của bộ hồ sơ dự thầu.
+ Hồ sơ năng lực:
Bản giới thiệu về công ty không thể thiếu được năng lực về kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực máy móc thiết bị của công ty. Trong bản giới thiệu năng lực này công ty sẽ giới thiệu lại một lần nữa về công ty với chủ đầu tư như về tên công ty, trụ sở chính, số tài khoản, mã số thuế… trong đó công ty sẽ làm rõ thêm về nguồn nhân lực sẽ thực hiện gói thầu này bao gồm những người như thế nào, trình độ như thế nào, đã tham gia những công trình nào đã qua để cho thấy năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ sẽ tham thực hiện khi công ty trúng thầu. Tiếp đến công ty sẽ giới thiệu về máy móc thiết bị hiện có tại công ty có thể tham gia thực hiện gói thầu. Và cũng một lần nữa khẳng định lại năng lực tài chính thông qua việc phân tích sơ bộ tài chính của công ty trong thời gian qua đã thực hiện những gói thầu đã qua như thế nào.
Trong đó còn có danh sách các công trình mà công ty đã trúng thầu trong thời gian qua đặc biệt những công trình mà công ty đã làm tương tự so với công trình mà chủ đầu tư mời thầu.
Hồ sơ năng lực sẽ bao gồm cả năng lực của những cán bộ dự kiến sẽ tham gia thực hiện thi công công trình nếu công ty trúng thầu
Tất cả sẽ là cơ sở để chủ đầu tư so sánh đánh giá về năng lực của nhà thầu trong quá trình xét tuyển.
Thuyết minh biện pháp quản lý kỹ thuật và tổ chức thi công : biện pháp quản lý kỹ thuật và tổ chức thi công là một trong những nội dung quan trọng nhất của bộ hồ sơ dự thầu. biện pháp kỹ thuật là phần quan trọng trong hồ sơ dự thầu. Ở đó công ty sẽ đưa ra biện pháp thi công của mình với công trình đó cho phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật của chủ đầu tư, yêu cầu về địa điểm thi công đối với công trình và tất cả những yêu cầu ngoại cảnh có tác động đến công trình mà công ty đã phân tích. Trong biện pháp thi công công trình cần có thuyết minh để đảm bảo chỉ rõ cho chủ đầu tư biết về những việc mình sẽ làm.Việc công ty có biện pháp thi công hiệu quả không những giúp cho công ty thắng thầu mà còn làm giảm chi phí xây dựng công trình. Và đặc biệt đó là cơ sở để khẳng định thế mạnh của công ty so với đối thủ cạnh tranh, giúp xây dựng lên một thương hiệu mạnh thông qua niềm tin của các chủ đầu tư đã lựa chọn.
Căn cứ để lập biện pháp quản lý kỹ thuật và tổ chức thi công bao gồm:
+ Nội dung yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
+ Căn cứ thực tế khảo sát tại hiện trường về mặt bằng thi công công trình: đối với bất kỳ một công trình nào trong quá trình mời thầu cảu bên chủ đầu tư và trong quá trình lập hồ sơ dự thầu của bên dư thầu đều phải có thời gian để khảo sát hiện trường thi công trước khi có quyết định chính thức tham gia thầu công trình. Đây là yếu tố cần thiết trong thầu xây dựng nói chung và trong thầu xây dựng giao thông nói riêng. Bởi vì hiện trường thi công không những do thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến mà đối với một công trình giao thông còn phải xem xét cả đến mức độ yêu cầu giao thông hiện tại của hiện trường đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement