Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Leroux
#942284 Download miễn phí Tiểu luận Nghiệp vụ bảo lãnh các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển
NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
Xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt hơn, đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng phát triển và đổimới theo hướng hoàn thiện các nghiệp vụ sẵn có, tiếp cận và ứng dụng các dịch vụ mới. Bảo lãnh ngân hàng là một nghiệp vụ được các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam quan tâm phát triển trong những đổi mới. Phát triển nghiệp vụ này không những góp phần đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, mà còn thoả mãn nhu cầu đa dạng về bảo lãnh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quan hệ kinh tế thương mại.
1. Thực trạng hoạt động bảo lãnh của các NHTM Việt Nam
Kết quả hoạt động bảo lãnh của các NHTM Nhà nước ở Việt Nam cho thấy, nghiệp vụ này đã có sự phát triển nhanh trong thời gian qua.
Doanh số và dư nợ bảo lãnh của các NHTM Nhà nước liên tục tăng trưởng qua các năm. Đặc biệt, dư Nợ Bảo lãnh tăng mạnh trong vài năm gần đây: Năm 2000 so với năm 1999 tăng 72%, tương đương 797,3 tỷ đồng: năm 2001 so với năm 2000 tăng 69%, tương đương 13.131,8 tỷ đồng và năm 2002 tăng 29% so với năm 2001, tương ứng 9.310,9 tỷ đồng.
Trong những năm qua, hoạt động bảo lãnh của các NHTM bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực sau đây:
Thứ nhất, nghiệp vụ bảo lãnh tại các NHTM đã được quan tâm, phát triển.
Đến nay, nghiệp vụ bảo lãnh tại các NHTM đã phát triển hơn nhiều so với những năm trước và đã được các ngân hàng chú trọng phát triển thành nghiệp vụ kinh doanh chính. Doanh số bảo lãnh ngày càng tăng với chất lượng bảo lãnh được nâng cao. Đặc biệt, từ năm 2000 đến nay, số dư bảo lãnh có sự tăng trưởng mạnh: Năm 2002 tăng gần 4 lần so với năm 1998 và các khoản trả nợ thay của các NHTM đã giảm dần. Phí bảo lãnh trở thành nguồn thu nhập khôngnhỏ của các ngân hàng.
Thứ hai, các NHTM đã bước đầu chú ý tới việc đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh.
Từ năm 1997 trở về trước, nghiệp vụ bảo lãnh chủ yếu tại các NHTM là bảo lãnh mở L/C trả chậm và phát hành thư bảo lãnh vay vốn nước ngoài. Các hình thức bảo lãnh khác như bảo lãnh tham gia dự thầu, thực hiện hợp đồng, hoàn trả tiền ứng trước… chiếm tỷ trọng rất thấp. Từ đầu năm 1998, các NHTM đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng bảo lãnh mở L/C trả chậm nên nghiệp vụ này đã có những bước phát triển vững chắc so với những năm trước. Cùng với nghiệp vụ bảo lãnh mở L/C trả chậm, bảo lãnh vay vốn nước ngoài, nghiệp vụ bảo lãnh trong nước cũng phát triển mạnh mẽ với chất lượng bảo lãnh ngày càng cao. Tỷ trọng bảo lãnh trong nước các năm gần đây chiếm khoảng 70% đến 80% trong tổng doanh số bảo lãnh: đặc biệt là bảo lãnh ngân hàng phục vụ lĩnh vực xây dựng cơ bản. "Số dư bảo lãnh ngân hàng trong đáu thầu thi công, xây lắp như bảo lãnh thực hiện hợp đông… liên tục tăng. Bảo lãnh của ngân hàng đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án như vốn ứng trước triển khai công trình vốn thanh toán, thực hiện hợp đồng xây lắp…
Thứ ba, với sự phát triển của nghiệp vụ bảo lãnh, trình độ nghiệp vụ của các cán bộ ngân hàng tại các NHTM đã dần được nâng lên, từ đó, nâng uy tín của NHTM Việt Nam trong khu vực cũng như thế giới.
Các NHTM từ chỗ còn xa lạ và chưa có kinh nghiệm đối với nghiệp vụ bảo lãnh, đến nay, họ đã có những tiến bộ đáng kể về năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức… của cán bộ. Với kinh nghiệm ngày càng cao trong thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, các NHTM đã lựa chọn được những dự án khả thi của các doanh nghiệp đầu tư đúng hướng, biết giữ chữ tín trên thị trường để bảo lãnh, từ đó, giữ uy tín cho chính ngân hàng trong nhiều năm qua, các NHTM đã thực hiện đúng các cam kết trong bảo lãnh, đã thanh toán kịp thời cho người phụ hưởng bảo lãnh trong những trường hợp bảo lãnh vi phạm hợp đồng, đặc biệt là trong quan hệ với các đối tác nước ngoài. Có nhiều trường hợp, các ngân hàng nvới vai trò của mình đã thu xếp được với các đối tác nước ngoài trong việc chấp nhận gia hạn nợ cho một số dự án hay trả nợ trước hạn, uy tín của các ngân hàng không ngừng được tăng lên. Hiện nay, các NHTM có thể phát hành các thư bảo lãnh với trị giá lớn mà các doanh nghiệp ngân hàng nước ngoài không đòi hỏi bất kỳ sự xác nhận nào khác.
Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh ngân hàng của các NHTM Việt Nam còn bộc lộ một số vấn đề cần sớm được khắc phục:
Thứ nhất, nghiệp vụ bảo lãnh của các NHTM chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong nềnn kinh tế.
Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp có như cầu bảo lãnh, nhưng khi xin bảo lãnh ở các NHTM thì lại gặp những vướng mắc không nhỏ về thủ tục bảo lãnh như: Hồ sơ bảo lãnh, tài sản thế chấp, ký quỹ,… kể cả trường hợp khách hàng có thể ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh nhưng thủ tục bảo lãnh vẫn khá phức tạp khiến cho không ít doanh nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh.
Thứ hai, hình thức bảo lãnh của các NHTM Việt Nam còn đơn điệu.
Tuy các NHTM Việt Nam đã chú ý tới việc đa dạng hoá các hình thức bảo lãnh, nhưng hình thức bảo lãnh còn đơn điệu. Các hình thức bảo lãnh như bảo lãnh cho các khoản thuế (VAT, thế môn bài, thuế thu nhập, thuế - xuất nhập khẩu, các khoản thuế trong thời gian có khiếu nại, các loại tiền ký quỹ cho toà án…); bảo lãnh đối ứng trong cách bảo lãnh gián tiếp… vẫn chưa được thực hiện ở các NHTM Việt Nam.
Thứ ba, cơ cấu bảo lãnh chưa hợp lý.
Các NHTM chủ yếu tập trung bảo lãnh cho khu vực kinh tế Nhà nước. Mặc dù năm 2002, tỷ trọng về số dư bảo lãnh cảu các NHTM Nhà nước đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã tăng gần 5 lần so với năm 1998, song vẫn chỉ chiếm 17%, như vậy hơn 80% vẫn là số dư bảo lãnh cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước. Mặt khác, năm 1998, hơn 70% số dư bảo lãnh của NHTM là loại bảo lãnh L/C trả chậm và chỉ có gần 10% bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thì đến những năm gần đây, các NHTM lại quá tập trung cho hai loại bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng (chiếm hơn 60%).
Thứ tư, chất lượng bảo lãnh ở nhiều NHTM chưa cao, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Thực trạng hoạt động bảo lãnh của các NHTM cho thấy, tại phần lớn các ngân hàng đều phát sinh những khoản trả thay với tỷ lệ lớn. Bảo lãnh mở L/C trả chậm những năm trước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số bảo lãnh của các ngân hàng. Việc nhập khẩu hàng hoá dưới hình thức L/C trả chậm là một trong những kênh huy động vốn nước ngoài đem lại những lợi ích nhất định cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong điều kiện nước ta còn thiếu vốn. Song nhiều trường hợp, doanh nghiệp đã lạm dụng sự bảo lãnh của ngân hàng để vay vốn nước ngoài, nhập hàng trả chậm tràn lan dẫn đến tình trạng thua lỗ, không có khả năng trả nợ và kết quả là ngân hàng bảo lãnh phải trả nợ thay. Ví dụ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thực hiện bảo lãnh cho các khoản mua trả chậm nước ngoài của các nhà máy đường để nhập máy móc thiết bị với tổng số tiền là 130.833.209 USD, tương đương 1.962,5 tỷ đồng. Phần lớn các nhà máy đường không thanh toán được cho các đối tác ở nước ngoài do kết quả kinh doanh thu lỗ, dẫn đến ngân hàng bảo lãnh phải trả thay và thực hiện cho vay nhận nợ bắt buộc đối với các nhà máy đường với số dự Nợ khá lớn (đến 31/12/2002, dư Nợ cho vay bắt buộc là 782 tỷ đồng).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement