Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maiyeuanh0911452019
#942273

Download miễn phí Tiểu luận Mối quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường

Giá cả mặt hàng lương thực (gạo) trong thời gian gần đây tăng cao. Tại Việt Nam giá chào bán gạo tháng qua tăng 25-32 USD/tấn. Theo tờ tạp chí thương mại tháng 4-2004 cho biết: "trung tuần tháng 4 so với cuối tháng 3 giá thóc gạo tại ĐBSCL vẫn tiếp tục tăng, gạo nguyên liệu dành cho xuất khẩu ở mức 2.850-2.930 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5%,10%,15%,25% ở mức tương ứng 3.530, 3.430, 3.340, 3.160 đ/kg tăng từ 110-190 đ/kg. Tuần nàygiá chào bán gạo 5% tấm tăng lên 215 USD/tấn, FBO cảng Sài gòn, từ mức 207-208 USD/tấn tuần trước. Gạo 25% tấm tăng lên 200 USD/tấn từ mức 198USD/tấn tuần trước". Trong tháng 10 giá gạo vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Gạo tẻ loại thường tại Hà Nội: 4.400 đ/kg; tại Đà Nẵng: 3.700đ/kg; tại TP Hồ Chí Minh: 3.800 đ/kg; tại Cần Thơ: 3.500 đ/kg.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mở đầu
Trong thời đại thông tin và khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng như hiện nay thì tầm hiểu biết của con người không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi trái đất của chúng ta nữa mà đã vượt ra ngoài vũ trụ cùng những khám phá mới. Với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật vượt bậc ấy đã góp phần quan trọng thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển văn minh hiện đại hơn. Đồng thời đời sống của con người cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao hơn. Vì lẽ đó mà nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của mỗi con người cũng thay đổi từng ngày. Đặc biệt con người ngày càng có nhu cầu về đời sống vật chất hàng hoá hơn. Do đó để đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của con người thì các dịch vụ cung cấp, mua bán hàng hoá cũng phát triển không ngừng. Thị trường kinh tế ngày càng phát
triển mở rộng và đa dạng hơn. Không chỉ có vậy, do thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao nên sản phẩm làm ra muốn tiêu thụ được trên thị trường thì điều cốt yếu là sản phẩm làm ra phải đảm bảo cả về mẫu mã và chất lượng. Các doanh nghiệp muốn phát triển thì phải tạo được uy tín cho thương hiệu của mình, phải nắm bắt được lượng cầu của thị trường để đưa ra lượng cung phù hợp. Cũng như ta hiểu được thị hiếu của người tiêu dùng và khả năng thanh toán của người tiêu dùng. Đây là vấn đề rất quan trọng của các doanh nghiệp vì không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu như cầu đối với sản phẩm của nó là quá nhỏ hay không đủ.
Nếu không có người mua thì sẽ không có người mua thì sẽ không có sự ra đời của hàng hoá. và ngược lại nếu hàng hoá không có mặt trên thị trường thì những đòi hỏi của người mua không thể thoả mãn. Nói cách khác, nếu không có tiêu dùng thì không có sản xuất và không có sản xuất thì không có tiêu dùng. Vâng đó chính là nguyên nhân, là lý do tạo ra mối quan hệ cung- cầu hàng hoá.
Quan hệ cung cầu đó khá phức tạp và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hàng hóa. Nó là quan hệ qua lại giữa sản xuất- tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất phát triên và điều tiết tiêu dùng. Cung cầu là hai phạm trù kinh tế, qua chúng mà người ta có thể đánh gia sự tăng giảm kinh tế; thị hiếu, nhu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, mẫu mã, giã cả để từ đó lập kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Đây là vấn đề cấp thiết và mang tính toàn cầu.
Để hiểu thêm về mối quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường chúng ta sẽ đi sâu hơn trong phần nội dung chính sau đây.
nội dung
I) cơ sở lý luận chung:
1. khái niệm và nội dung cơ bản:
a) Cung : là toàn bộ khối lượng hàng hoá từ nhiều nguồn khác nhau mà các chủ thể kinh doanh dem ra bán trên thị trường trong một thời gian và không gian nhất định với số lượng, mẫu mã, quy cách, phẩm chất và mức giá được thị trường chấp nhận.
Cung thay mặt cho sản xuất, lượng hàng bán ra và người bán. Cung chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá cả, giá cả tăng làm cho lượng cung tăng và ngược lại giá cả giảm làm lượng cung giảm. Giá cả và cung có mối quan hệ đồng biến, đó là "luật cung".
Cung có nguồn thu từ dự trữ quốc gia và dự trữ các doanh nghiệp; sản xuất trong nước; nhập khẩu; và các nguồn khác như : Viện trợ của các nước,quà biếu của kiều bào, hàng nhập lậu bị tịch thu ...
b) Cầu: là nhu cầu có khả năng thanh toán, là quỹ tiền tệ của xã hội dùng để mua hàng và trả công dịch vụ trong một thời gian và không gian nhất định. Cũng có thể hiểu, cầu là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu dùng mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả, thu nhập và biến số kinh tế xác định.
Cầu thay mặt cho người tiêu dùng, người mua và thay mặt cho tiền. Giá cả của bản thân hàng hoá là biến số quan trọng nhất của hàm cầu. Khi giá cả tăng thì cầu giảm và ngược lại khi giá cả giảm thì cầu tăng. Đó là cơ sở hình thành "luật cầu".
Cầu có nguồn thu từ thu nhập tiền tệ của dân cư, mua sắm, chỉ tiêu của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, chi tiêu cho an ninh, quốc phòng.
Cả cung cầu đều có hệ số co dãn. Để đánh giá này người ta dựa vào sự biến đổi của những nhân tố khác nhau. Đối với cầu : dựa vào giá của chính nó hay thu nhập dân cư. Trong đó thu nhập dân cư là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng. Cầu của nhiều loại hàng tăng khi thu nhập của người dân tăng, nhưng cũng có nhiều loại hàng nhu cầu giảm khi thu nhập tăng. Đối với cung dựa vào sự tăng dân số, sự tác động giá của một số mặt hàng khác.
Từ những nhận định trên ta thấy rằng cung-cầu luôn có sự một sự tác động qua lại lẫn nhau tạo nên mối quan hệ cung cầu. Mối quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất, thường xuyên lặp đi lặp lại của nền kinh tế thị trưởng, trở thành quy luật của nền kinh tế thị trường. Quan hệ ấy là quan hệ giữa những người sản xuất và người tiêu dùng, người bán với người mua, giữa hàng hoá và tiền tệ.
2. Quan hệ cung-cầu và quy luật vận động của thị trường :
Ta có thể thấy cung-cầu luôn có một sự tác động qua lại lẫn nhau tạo nên mối quan hệ cung cầu. Mối quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất, thường xuyên lặp đi lặp lại của nền kinh tế thị trường, trở thành quy luật của nền kinh tế thị trường. Quan hệ ấy là quan hệ giữa những người sản xuất và người tiêu dùng, người bán với người mua; giữa hàng hoá và tiền tệ.
Giữa cung và cầu về hàng hoá, phải có sự thích ứng cần thiết khách quan về hình thái hiện vật và hình thái giá trị. Đó là nội dung cơ bản của quy luật cung cầu về hàng hoá.
Trên thị trường, cung-cầu về hàng hoá luôn luôn biến đổi. Là do xã hội luôn luôn biến đổi, nhu cầu của con người cũng về thế mà không ngừng thay đổi dẫn đến lượng cung cầu luôn luôn thay đổi. Tác động qua lại giữa cung và cầu đều thông qua "Bàn tay vô hình" là giá cả. Từ đó hình thành khả năng tự điều chỉnh của thị trường. Một doanh nghiệp nếu muốn tồn tại, phát triển luôn luôn phải chú ý tới cung-cầu hàng hoá. Mà cung cầu tác động đến sản xuất và tiêu dùng do đó để nắm bắt được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ta phải đi sâu vào tìm hiểu tốc độ của cung cầu.
Quan hệ cung cầu dưới sự dẫn dắt của giá cả tạo thành cơ chế tương tác cung - cầu, sự vận động có tính quy luật của thị trường. Theo học thuyết của Các Mác, đó là hình thức biểu hiện của quy luật giá trị theo giáo trình thương mại (Khoa thương mại-Trường Đại học quản lý kinh doanh) xã hội luôn luôn biến đổi, nhu cầu con người cũng không ngừng thay đổi dẫn đến lượng cung cầu luôn luôn thay đổi. Cơ chế tương tác cung- cầu qua giá có thể được biểu thị bằng sơ đồ sau :
Nếu cung > cầu thì giá cả hàng hoá sẽ giảm => giá cả < giá trị hàng hoá. Cung giảm, cầu tăng vì thế doanh thu doanh nghiệp sẽ bị giảm.
Nếu cung giá cả > hơngiá trị hàng hoá. Cầu giảm, cung tăng vì thế giá cả hàng hoá tăng lên, sức mua của người tiêu dùng sẽ bị giảm đi, nó ảnh hưởng phần nào đó tới thu nhập của doanh nghiệp.
Nếu cung = cầu thì giá cả = giá trị. Giá cả ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement