Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lquynhnguyen
#942270 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
TRANG
Lời nói đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ sở về hoạt động huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
Phần II: Thực trạng của vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 5
* Thực trạng huy động vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước 5
1. Huy động vốn trong doanh nghiệp Nhà nước thời kỳ trước khi đổi mới 5
2. Huy động vốn trong DNNN từ khi tiến hành đổi mới đến nay 6
Phần III: Những giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp 10
*Những giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp Nhà nước ở nước
ta hiện nay 11
Kết luận 12
Tài liệu tham khảo 13
Mục lục 14
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ sở về hoạt động huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để kinh doanh , trước hết các doanh nghiệp phải có vốn để mở rộng sản xuất . Vốn của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau . Các hoạt động huy động vốn cũng có những quy luật đặc thù riêng đồng thời phải tuân theo những quy luật vận động chung nhất của tự nhiên và xã hội cũng đều có sự thống nhất của những quy luật đặc thù của riêng hiện tượng , quá trình đó với những quy luật chung nhất của tất cả mọi hiện tượng và quá trình trong thế giới khách quan. ở mỗi doanh nghiệp các nguồn vốn không đồng nhất , mà rất đa dạng và phong phú . Do đó khái niệm các loại doanh nghiệp được hình thành căn cứ vào nguồn vốn chỉ có ý nghĩa tương đối .
Kế thừa những tư tưởng của các nhà kinh tế học cổ điển , Mác trình bày quan điểm của mình về vai trò của vốn qua các học thuyết : Tích luỹ , tuần hoàn và chu chuyển , tái sản xuất tư bản xã hội , học thuyết địa tô ...Đặc biệt là Mác đã chỉ ra nguồn gốc chủ yếu của vốn tích luỹ là lao động thặng dư do những người lao động đặt ra , và nguồn vốn đó khi đem vào việc mở rộng và phát triển sản xuất thì nó vận động như thế nào . Chính vì nó được vận động như thế nào nên khi huy động vốn thì doanh nghiệp phải có một tư duy đúng đắn phải phân tích , so sánh , tổng hợp khái quát lên thành lý luận và chính là phải biết phân bổ hợp lý các yếu tố của tiền vốn , đầu tư nhằm tạo ra nhiều của cải cho mỗi các nhân , doanh nghiệp và cả xã hội.
Yêu cầu khách quan của tích luỹ vốn đã được Mác khẳng định do nhưng nguyên nhân sau “ Cùng với sự phát triển của cách sản xuất tư bản chủ nghĩa thì quy mô tối thiểu mà một tư bản cá biệt phải có để có thể kinh doanh , trong điều kiện bình thường cũng tăng lên” vì vậy , những tư bản nhỏ hơn cứ đổ xô vào những lĩnh vực sản xuất mà nền công nghiệp lớn chỉ mới nắm một cách lẻ tẻ hay chưa nắm hoàn toàn .
Phạm trù vốn phải được hiểu theo nghĩa rộng gồm toàn bộ các nguồn lực kinh tế khi được được đưa vào chu chuyển . Nó không chỉ bao gồm tiền vốn các tài sản hiện vật như máy móc , vật tư , lao động , tài nguyên , đất đai ...mà còn bao gồm giá
trị của những tài sản cấu hình như vị trí của đất đai , các thành tựu khoa học và công nghệ ...
Vốn hiểu theo nghĩa trực tiếp là phần giá trị tài sản quốc gia được tích luỹ dưới dạng tiền và giá trị của tài sản hữu hình và vô hình nhằm mục đích sinh lợi , được chuyển đổi thông qua các hoạt động đầu tư thành những tư liệu sản xuất và các phương tiện sản xuất cần thiết khác để sử dụng vào quá trình đầu tư cho nền kinh tế
Như vậy , cùng với quan niệm về vốn của kinh tế Mác xít , các nhà kinh tế học hiện đại cũng đã nghiên cứu về vốn dưới các góc độ khác nhau , nhưng tất cả những sự nghiên cứu đó chỉ làm rõ thêm bức tranh toàn cảnh về vốn mà Mác đã phát triển từ lâu .
Để đạt được mục tiêu tích luỹ vốn cao thì vấn đề tiếp theo là phải xác định được mức tích luỹ vốn cần hướng tới trong từng giai đoạn phát triển của nền công nghiệp.
Vận dụng phép biện chứng duy vật , Mác đã phân tích một cách khoa học xã hội tư bản , phát hiện những mâu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 161MFB
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009240 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement