Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By funfubi_yhdp
#942269 Link tải miễn phí luận văn
Nội dung:
A.Đặt vấn đề .2
B.Giải quyết vấn đề .3
I.Lí luận chung về tích lũy tư bản
1.Phương pháp nghiên cứu .3
2.Thực chất của tích lũy tư bản .3
3.Động cơ của tích lũy tư bản .5
4.Mối quan hệ giũa tích lũy,tích lũy tập trung tư bản .6
5.Những yếu tố làm tăng quy mô của tích lũy tư bản .8
II.Ý nghĩa của vấn đề tích lũy tư bản ở doanh nghiệp Việt Nam
1.Thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam .12
2.Vai trò của vốn và vấn đề sử dụng vốn hiệu quả .19
3.Các giải pháp tăng tích lũy .21
C.Kết luận
Tài liệu tham khảo
A.Đặt vấn đề
Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề tích lũy, huy động vốn,nhiều hội thảo dược tổ chức trong và ngoài nước về vấn đề này.Tuy nhiên,trong phạm vi của đề tài: "Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Những nhân tố làm tăng quy mô của tích luỹ tư bản. ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu đối với chúng ta trong việc quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" em chỉ hi vọng mang lại một góc nhìn rõ ràng hơn về khái niệm tích lũy tư bản nói chung,tích lũy vốn ở các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và xin đưa ra một số giải pháp gia tăng tích lũy vốn phục vụ cho quá trình phát triển nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việy Nam hiện nay.
Sự chuyển đổi nền kinh tế kế hạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.Những thầnh tựu đã đạt được trong 15 năm kinh tế thị trường là sự cố gắng của nhiều cấp nhiều ngành,nhiều thành phần kinh tế đem lại bộ mặt phát triển cho Việt Nam tạo bước đi và khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới.Trong các yếu tố đem lại thành công thì vấn đề huy động và sử dụng vốn là yếu tố quan trọng và cơ bản nhất bởi lẽ nó là điều kiện tiên quyết ,là yêu tố tất yếu đối với quá trình phát triển của bất cứ quốc gia nào trên thế giới đặc biệt là Việt Nam trong giai đoạn hiện nay,giai đoạn quá độ lên của nghĩa xã hội.Trong giai đoạn này, chúng ta cần tích lũy vốn để xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật đáp ứng cho nục toêu công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước.
Góc độ doanh nghiệp, vấn đề tích lũy vốn được xem la yếu tố để doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất tăng khả năng cạnh tranh và đem lại thu nhập cao trong tương lai,cùng với nó việc phân bố và sử dụng hiệu quả cũng là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự lựa chọn và đưa ra các quyết định cần thiết.

B.Giải quyết vấn đề
I.Lý luận chung về tích luỹ tư bản
1. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu quá trình tích lũy tư bản,Mac đã:
-Dựa trên cơ sở của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
-Coi tích lũy tư bản như là một nhân tố trực tiếp của sản xuất
-Nghiên cứu quá trình tái sản xuất của tư bản cá biệt.
-Sử dụng phương pháp trừu tượng hóa,coi nhà tư bản công nghiệp là kẻ thay mặt sở hữu giá trị thăng dư.

2. Mặt chất của tích luỹ tư bản:
Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản:
Chúng ta cần phân biệt tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và không ngừng đổi mới theo một qui mô không đổi năm sau bằng năm trước
Còn tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất và đổi mới không ngừng với qui mô năm sau lớn hơn năm trước.Đặc trưng chủ yéu của chủ nghĩa tư bản là tái sản xuất mở rộng (mở rộng sản xuất ) muốn thực hiện điều đó thì số giá trị thặng dư mà nhà tư bản bóc lột của công nhân làm thuê không được đem hết cho tiêu dùng mà phải dành một phần cho tích luỹ để mua thêm tư bản khả biến và tư bản bất biến cho đầu vào của quá trình sản xuất .
Việc sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản hay sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản gọi là tích lũy tư bản. Như vậy,thực chất của tích luỹ tư bản là tư bản hoá giá trị thặng dư.Sở dĩ có thể chuyển hóa được giá trị thặng dư thành tư bản là vì giá trị thặng dư đã mang sẵn yếu tố vật chất của tư bản mới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985594 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement