Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhnguyen_1003
#942248 Download miễn phí Hoàn thiện chiến lược marketing đối với dòng thuốc kê đơn trong bệnh viện tại công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài. 2
3. Tình hình nghiên cứu đề tài. 3
4. Kết cấu luận văn 4
CHƯƠNG 1: CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DƯỢC PHẨM ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC PHẢI KÊ ĐƠN 5
1.1. TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH DƯỢC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THUỐC KÊ ĐƠN Ở VIỆT NAM 5
1.1.1. Đặc điểm và qui trình của sản xuất và kinh doanh dược phẩm 5
1.1.2. Điều kiện kinh doanh dược phẩm 11
1.1.2.1. Tiêu chuẩn hành nghề sản xuất kinh doanh dược phẩm: 11
1.1.2.2.Điều kiện hành nghề đối với cơ sở bán lẻ thuốc 11
1.1.2.3.Điều kiện hành nghề đối với cơ sở bán buôn thuốc 12
1.1.3. Đặc điểm hình thành nhu cầu thuốc phải kê đơn và những đặc trưng cơ bản của marketing trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm 14
1.1.3.1 Đặc điểm hình thành nhu cầu thuốc phải kê đơn (ETC): 16
1.1.3.2. Đặc điểm của marketing dược. 23
1.2. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ CÁC KIỂU CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO VỊ THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG DƯỢC CỦA THUỐC KÊ ĐƠN. 26
1.2.1 Đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh dược phẩm đối với nhóm thuốc ETC. 26
1.2.2 Các kiểu chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh trên thị trường dược. 29
1.2.2.1. Chiến lược của các công ty mạnh - Người dẫn đầu thị trường. 29
1.2.2.2 Chiến lược của các công ty thách thức 33
1.2.2.3. Chiến lược của người theo sau thị trường 37
1.2.2.4 Chiến lược nép góc thị trường 38
2.1.2. Thực trạng sản xuất và kinh doanh dược phẩm của công ty những năm gần đây. 41
2.2. THỰC TRẠNG LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC MARKETING CÔNG TY 46
2.2.1. Thị trường của công ty những năm qua. 46
2.2.2. Đối thủ cạnh tranh và các chiến lược của đối thủ cạnh tranh. 47
2.2.3. Chiến lược marketing của Công ty Dược phẩm Shinpoong Daewoo trong những năm qua. 52
2.2.4. Các chiến lược Marketing - Mix của Công ty Shinpoong Deawoo trong những năm qua. 53
2.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 57
2.3.1. Những thành công 57
2.3.2. Những hạn chế 58
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC PHẢI KÊ ĐƠN CỦA CÔNG TY SHINPOONG DAEWOO 61
3.1 BỐI CẢNH LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM SHIPOONG DAEWOO 62
3.1.1 Những cơ hội và thách thức từ phía môi trường marketing 62
3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội và dự báo xu hướng sản xuất, tiêu dùng thuốc của người dân Việt Nam. 69
3.1.2.1. Tình hình kinh tế xã hội và thu nhập của người dân Việt Nam 69
3.1.2.2. Dự báo khả năng sản xuất kinh doanh dược phẩm đến năm 2010 74
3.2. CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM SHIPOONG DEAWOO ĐỐI VỚI NHÓM THUỐC KÊ ĐƠN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 78
3.2.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 78
3.2.2. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh 85
3.2.3. Các giải pháp marketing – mix đối với nhóm thuốc kê đơn. 87
3.2.3.1. Chiến lược sản phẩm. 87
3.2.3.2. Chiến lược giá 94
3.2.3.3. Chiến lược kênh phân phối 98
3.2.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 103
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC THỰC THI CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC SHINPOONG DAEWOO 106
3.3.1. Kiến nghị với các cấp quản l06
3.3.2. Kiến nghị với công ty - Nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu Marketing 108
KẾT LUẬN 110
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nhungngoanhien
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement