Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vnleningrat
#941761 Link tải miễn phí tiểu luận

LỜI NÓI ĐẦU

Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài, trải qua các hình thái kinh tế xã hội và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất luôn là nền tảng của đời sống xã hội. Là điều kiện trước tiên đảm bảo cho sự tồn tạo và phát triển của xã hội. Nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu sẽ bị huỷ diệt. Như Các Mác đã nói “ Đứa trẻ con nào cũng biết là một nước sẽ chết đói nếu ngừng lao động, tui không nói trong một năm mà ngay trong vài tuần”.
Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình thành tất cả các quan hệ xã hội và đời sống tinh thần của hội. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng to lớn của ki8nh tế trong sự tồn tại và phát triển của xã hội bởi vì kinh tế chính là kết quả của toàn bộ quá trình lao động sản xuất của cải, vật chất. Không vượt khỏi quy luật khách quan, nền kinh tế nước ta cũng là nền tảng, cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đất nước ta.
Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi. Đặc biệt là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sau năm 1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà nước bước ngay vào công cuộc xây dựng và khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Nhưng do chưa nắm vững các quy lật khách quan trong kinh tế nên kinh tế Việt Nam còn cùng kiệt nàn và lạc hậu.
Tháng 12 năm 1986, Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp và đề ta đường lối đổi mới kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Hơn 10 năm qua, việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Chính vì những lý do trên mà em quyết định chòn đề tài: “ Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” cho bài tiểu luận này.
Em xin chân thành Thank Thầy !
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lê nin
Triết học Mác-Lê nin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện, nó đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm phục vụ cho cuộc sống con người. Và mặc dù sự tồn tại, phát triển của thế giới rất phức tạp - quanh co nhưng cũng không thể vượt qua các quy luật khách quan của chủ nghĩa Mác. Những quan điểm mà chủ nghĩa Mác-Lê nin đưa ra luôn được chứng minh là đúng thông qua những hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo xã hội của toàn bộ thế giới.
Một trong những quan điểm đúng đắn phải kể đến “quan điểm toàn diện trong triết học Mác-Lê nin”. Nội dung của quan điển là: “khi con người xem xét sự vật hoạt động thì phải tìm ra được hết các mối liên hệ vốn có của nó đồng thờicó sự phân loại và đánh giá vai trò của từng mối liên hệ một. Từ đó thấy ra được sự vật với tất các mặt, các yếu tố, các thuộc tính khác nhau của nó”.Xét về mặt lý luận thì quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn và tuân theo quy luật khách quan. Thật vậy muốn xen xét, đánh giá một sự vật nào đó chúng ta cần xem xét, đánh giá một sự vật nào đó chúng ta cần xem xét một cách toàn diện dưới mọi góc độ, mọi phương diện và đặt nó trong mọi liên hệ với sự vật khác để tránh rơi vào sự đánh giá phiến diện, một chiều. Quan điểm toàn diện ở đây chính là phép kuy vật biện chứng, là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Chính vì vậy, quan điểm này đã góp phần to lớn khắc phục những hanh chế trước đây trong cách nhìn nhận, đánh giá sự vật và mở đường cho những đánh giá đúng đắn kể từ khi nó ra đời. Sự đúng đắn của phép biện chứng duy vật được chứng minh bằng việc con người luôn vận dụng nó vào thực tiễn. Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động lao động sản xuất và hoạt động kinh tế - chính trị - văn hoá,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978439 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement