Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranvothanhtam
#941734

Download miễn phí Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

Chi phí xây lắp bao gồm:

- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư)

- Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng:

- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng. V.v.) nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).

- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình:

- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt)

- Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp c hỉ định thầu (nếu có))

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 153 - công cụ dụng (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT đầu vào)
Có các TK 111, 112, 141, 331.. (Tổng giá thanh toán).
- Đối với công cụ, công cụ mua vào dùng cho đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hay chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 153 - Công cụ,công cụ (tổng giá thanh toán)
Có các TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)
2. Phản ánh chiết khấu thanh toán khi mua công cụ, công cụ được hưởng (nếu có) ghi:
Nợ TK 111 - tiền mặt
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 331 - Phải trả cho ngườibán
Có TK 721 - Thu nhập hoạt động khác
3. Công cụ, công cụ mua về được người bán giảm giá do không đúng quy cách phẩm chất theo hợp đồng, khoản được giảm giá, ghi:
Nợ TK 111, 112 hoặc
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 153 - Công cụ dụng, cụ
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
4. Trả lại công cụ, công cụ đã mua cho người bán, ghi:
Nợ TK 111, 112 hoặc
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
5. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA vay, vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hay một phần được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hay hàng hoá nhập kho đã nộp thuế GTGT.
5.1. Khi mua công cụ, công cụ trong nước về nhập kho hay giao c ho nhà thầu để dùng cho quá trình đầu tư hay dùng cho hoạt động của Ban quản lý dự án, ghi:
Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 153 - Công cụ, công cụ (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331… (tổng giá thanh toán)
5.2. Khi nhập khẩu, công cụ,công cụ kế toán phản ánh giá trị công cụ, công cụ nhập khẩu, chi phí thu mua, vận chuyển… (có thuế nhập khẩu phải nộp) thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 153 - công cụ, công cụ (có thuế nhập khẩu)
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 112, 331 (tổng giá thanh toán)
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được hoàn lại, ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3312)
5.3. Khi các chủ dự án sử dụng vốn ODA chi tiền nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
Có các TK 111,112
5.4. Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được khấu trừ thuế đầu vào (nếu dự án có doanh thu để tính thuế GTGT đầu ra) khi tính khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
5.5. Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được Nhà nước hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi nhập khẩu hay mua hàng hoá, dịch vụ trong nước để thực hiện dự án, khi nhận được tiền hoàn trả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
5.6. Khi nhận được lệnh chi của NSNN cấp vốn XDCB cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hỗn hợp được NSNN đầu tư không hoàn trả về số thuế GTGT đã trả và đã được hoàn lại, kế toán ghi tăng nguồn vốn được cấp cho dự án theo hướng dẫn của các thông tư về thuế GTGT của Nhà nước.
Nợ các TK liên quan
Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư
6. Xuất công cụ, công cụ cho quá trình đầu tư, hoạt động của Ban quản lý dự án ghi:
Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng
Nợ TK 642 - chi phí ban quản lý dự án
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ
7. Khi kiểm kê phát hiện công cụ, công cụ thiếu hụt, mất, hư hỏng, kế toán phải căn cứ vào nguyên nhân hay quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.
7.1. Nếu do nhầm lẫn hay quên ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hay điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán.
7.2. Nếu cấp có thẩm quyền quyết định người làm mất, hỏng phải bồi thường, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt
Nợ T K 334 - Phải trả công nhân viên
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
7.3. Nếu cơ quan có thẩm quyền định tính vào chi phí đầu tư, chi phí ban quản lý dự án giá trị của công cuu, công cụ bị thiếu hut, hư hỏng ghi:
Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng
Nợ TK 642 - Chi phí ban quản lý dự án
Có TK 153 - Công cụ,dụng cụ
7.4. Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân và người phạm lỗi, kế toán ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
Khi có quyết định xử lý ghi:
Nợ các Tk liên quan
Có TK 138 - Phải thu khác (1381)
Tài khoản 154
Chi phí sản xuất thử dở dang
Tài khoản 154 dùng để tập hợp chi phí sản xuất của hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm sản xuất thử ở những đơn vị chủ đầu tư có tổ chức chạy thử có tải, sản xuất thử trước khi bàn giao công trình (hạng mục công trình cho đơn vị khai thác sử dụng).
Hạch toán tài khoản 154 tôn trọng một số quy định sau
1. Tài khoản 154 "Chi phí sản xuất thử dở dang" chỉ phản ánh chi phí thực tế của hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử đối với những dự án phải tổ chức chạy thử có tải, sản xuất thử trước khi bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.
2. Chi phí sản xuất hạch toán trên TK 154 phải được chi tiết theo loại, nhóm sản phẩm, sản phẩm hay chi tiết, bộ phận sản phẩm.
3. Chi phí sản xuất thử dở dang phản ánh trên TK 154 gồm những chi phí sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhân công trực tiếp:
- Chi phí khác bằng tiền.
4. Đối với hoạt động sản xuất thử, TK 154 "chi phí sản xuất thử dở dang" là tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất thử, với các khoản mục tính giá thành: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí khác bằng tiền (không bao gồm khấu hao TSCĐ). Giá thành thực tế sản phẩm sản xuất thử hoàn thành được kết chuyển vào bên Nợ TK 511 "Doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử" (nếu xuất bán ngay không qua nhập kho) hay nợ TK 155 "Thành phẩm" (nếu nhập kho)
5. Giá nhập kho hay xuất bản (không qua nhập kho) của sản phẩm sản xuất thử được xác định trên cơ sở giá bán ước tính. Phần chi phí chạy thử, sản xuất thử không thu hồi được sản phẩm phải kết chuyển trực tiếp vào TK 241 "chi phí đầu tư xây dựng"
6. Không hạch toán vào TK 154 những chi phí sau:
- Chi phí đầu tư xây dựng
- Chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án không liên quan đến hoạt động sản xuất thử:
- Chi phí hoạt động khác:
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 - chi phí sản xuất thử dở dang
Bên nợ:
Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khác bằng tiền phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động chạy thử có tải, sản phẩm sản xuất thử.
Bên có:
- Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có)
- Giá thực tế của sản phẩm sản xuất thử đã chế tạo xong nhập kho hay chuyển đi bán.
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử kết c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement