Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mylove_honey
#941724

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm trong kỳ tại Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp Hà Đông

Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính của Công ty đều do phòng tài vụ đảm nhiệm. Phòng có 10 cán bộ, nhân viên được sắp xếp phân công thực hiện các phần hành kế toán theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn. Ngoài ra ở mỗi phân xưởng đều có nhân viên thống kê, theo dõi từ khi lĩnh vực tư đến sản xuất sản phẩm.

Thì hạch toán của Công ty được tiến hành theo tháng. Trong kỳ, khi có các chứng từ gốc, kế toán ghi vào các sổ chi tiết có liên quan và sổ qũy tiền mặt nếu cần. Cuối kỳ tập hợp các sổ chi tiết ghi vào Nhật Ký Chung mở cho từng tài khoản, từ Nhật Ký Chung lập bảng cân đối rồi vào Sổ Cái các tài khoản và lập Báo Cáo Tài Chính (tuy gọi là hình thức Nhạt Ký Chung nhưng về kỹ thuật ghi chép gần giống hình thức Nhật ký – Chứng Từ và có sử dụng một số sổ chi tiết, bảng kê, Bảng phân bổ của hình thức này, cũng như các sổ chi tiết khác lập theo yêu cầu hạch toán và quản lý.)

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Sơ đồ 11
Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo cách bán hàng trả góp
TK155,154 TK632 TK911 TK511 TK111,112,131
Trị giá vốn K/c giá vốn K/c doanh thu doanh thu bán
hàng bán hàng bán tiêu thụ hàng không thuế
TK 331
Thuế GTGT đầu ra
phải nộp
TK 711
K/c thu nhập Tiền lãi mà người mua
Hoạt động TC phải trả
Các trường hợp khác được tính là tiêu thụ.
Ngoài các cách tiêu thụ chủ yếu ở trên, các doanh nghiệp còn sử dụng vật tư, hàng hoá, sản phẩm để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên chức, sử dụng sản phẩm của mình làm quà tặng, trả thu nhập liên doanh.
Các cách thanh toán.
Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Tiền mặt trong doanh nghiệp có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ hay vàng bạc đá quý. Trong trường hợp này, việc giao hàng và thanh toán phải được thực hiện đồng thời ngay tại xí nghiệp.
Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua Ngân hàng với điều kiện người mua đã chấp nhận thanh toán. Trong trường hợp này, việc tiêu thụ thành phẩm coi như đã thực hiện, chỉ cần theo dõi sự thực hiện của người mua.
Hạch toán kết quả tiêu thụ sản phẩm.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là kết quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá, lao vụ và được biểu hiện qua chỉ tiêu lãi hay lỗ về tiêu thụ. Do đó với bất kỳ một doanh nghiệp nào, sau một kỳ hạch toán, kế toán phải tiến hành xác định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán sử dụng TK 911- Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
TK 911 được mở chi tiết cho từng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động bất thường và từng loại hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ...
Kết cấu của tài khoản như sau:
Bên nợ:
Trị giá vốn cuả sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ.
Chi phí hoạt động tài chính và hoạt động bất thường.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
Số lợi nhuận trước thuế về hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Bên có:
Doanh thu thuần về số sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.
Thu nhập hoạt động tài chính và các khoản thu bất thường.
Thực lỗ về hoạt động kinh doanh trong kỳ.
TK 911 không có số dư trong kỳ.
Sơ đồ 12
Sơ đồ hạch toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
TK 421
TK 632 TK 911 TK 511,512
K/c giá vốn hàng đã bán trong kỳ
K/c doanh thu thuần
TK 641
K/c chi phí bán hàng trong kỳ
TK 642
K/c chi phí QLDN trong kỳ
TK 142(2)
CPBH & CPQLDN kỳ trước Lỗ kinh doanh
TK 421
Lãi kinh doanh
K/c cho kỳ này
Các hình thức tổ chức sổ kết toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ sản phẩm.
Chúng ta biết công tác kế toán trong một đơn vị, đặc biệt là trong các doanh nghiệp thường nhiều và phức tạp không chỉ thể hiện ở số lượng các thành phần mà còn ở phần hành kế toán cần thực hiện.
Do vậy đơn vị hạch toán cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau nhằm chi tiết về loại, về kết câú nội dung cũng như phương pháp hạch toán để tạo thành một hệ thống sổ sách. Trong đó các loại sổ được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo trình tự hạch toán dựa trên cơ sở của chứng từ gốc.
Do vậy, mỗi hệ thống sổ kế toán được xây dựng là một hình thức tổ chức sổ nhất định mà doanh nghiệp cần có để thực hiện công tác kế toán.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều kiện, kế toán sẽ hình thành cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau. Có 4 hình thức sổ kế toán cơ bản để doanh nghiệp có thể lựa chọn và vận dụng, đó là:
Hình thức nhật ký chung.
Hình thức sổ nhật ký – sổ cái.
Hình thức sổ chứng từ ghi sổ.
Hình thức nhật ký- chứng từ.
Do công ty máy kéo và máy nông nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung nên em xin đi sâu tìm hiêủ về hình thức sổ nhật ký này.
Hình thức sổ nhật ký chung.
Nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản, thích hợp với mọi đơn vị hạch toán, đặc biệt có nhiều thuận lợi khi ứng dụng máy tính trong xử lý thông tin kế toán trên sổ.
ở hình thức này người ta sử dụng 3 loại sổ đólà: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái và các sổ, thẻ chi tiết.
Sổ nhật ký chung.
Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc ghi sổ Cái.
Số liệu ghi trên sổ nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào sổ Cái.
Kết cấu sổ nhật ký chung được qui định thống nhất theo mẫu ban hành như sau:
Nhật ký chung
Năm 200N
Ngày tháng vào sổ
Chứng từ
Nội dung
Đã vào
sổ cái
TK đối ứng
Số tiền
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

Nợ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cộng
Về nguyên tắc, tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký chung. Tuy nhiên trong trường hợp một hay một sốđối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi sổ Cái, đơn vị có thể mở các sổ nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tường kế toán đó.
Các sổ nhật ký đặc biệt là một phần của sổ nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp, các nghiệp vụ đã ghi trên các sổ nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ nhật ký chung. Trong trường hợp này căn cứ để ghi sổ cái là sổ nhật ký chung và sổ nhật ký đặc biệt.
Thông thường Nhật ký đặc biệt có kết cấu không giống nhau vì yêu cầu nội dung hạch toán của mỗi đối tượng khác nhau. Ví dụ: Nhật ký thu (chi) tiền có kết cấu khác với Nhật ký mua (bán) hàng...
Đơn vị...
Địa chỉ...
Nhật ký thu (chi) tiền.
Năm...
Ngày tháng vào sổ
Chứng từ
Diễn giải
Ghi nợ (Có) TK
Ghi Nợ (Có)TK
Số hiệu
Ngày tháng
TK...
TK...
TK khác
Nợ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cộng
Đơn vị...
Địa chỉ...
Nhật ký mua (bán) hàng
Năm...
Ngày tháng vào sổ
Chứng từ
Diễn giải
Phải thu khách hàng (phải trả nhà cung cấp)
Ghi có TK doanh thu
(ghi nợ các TK)
Số hiệu
Ngày tháng
TK...
TK...
TK khác
Số hiệu
Ngày tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cộng
Doanh nghiệp có thể mở một hay một số Nhật ký đặc biệt như đã nêu trên để ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ Nhật ký đặc biệt khác phải tuân theo các nguyên tắc mở sổ và ghi sổ đã quy định.
Sổ Cái.
Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hay một số trang liên tiếp trên sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.
Đặc trưng kết cấu nội dung ghi chép trên sổ Cái của hình thức Nhật ký chung là:
Sổ Cái được ghi sau sổ Nhật ký xét trên góc độ thứ tự phản ánh các nghiệp vụ phát sinh đã được chứng từ hoá.
Sổ Cái ghi theo từng đối tượng ứng với mỗi tài khoản cần mở.
Ghi sổ Cái được thực hiện theo từng nghiệp vụ đã ghi trên Nhật ký.
Cơ sở ghi sổ Cái là sổ Nhật ký chung.
Cách ghi sổ Cái: Nhặt số liệu theo đối tượng trên sổ Nhậ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement