Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kokotsk2003
#941706

Download miễn phí Chuyên đề Tín dụng trung, dài hạn ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hoàng Thạch. Thực trạng và giải pháp

Xác định tính toán kỹ các yếu tố chi phí để có giá thành hợp lý, từ đó xác định được nguồn trả nợ và thời gian thu hồi vốn. Thông qua việc thẩm định Ngân hàng giúp doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh dự án vay vốn đảm bảo đúng trình tự và đảm bảo được hiệu quả kinh tế sau khi đầu tư.

Mặt khác cũng qua việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay tín dụng trung, dài hạn, Ngân hàng đã giúp cho các doanh nghiệp xem xét lại công nợ, tính toán lại những khoản phải thu, phải trả và tìm biện pháp giải quyết, góp phần từng bước làm lành mạnh tài chính doanh nghiệp. Đi đôi với việc đầu tư trung, dài hạn Ngân hàng đã xem xét đến việc đầu tư cho vay khép kín, cho vay bổ sung vốn lưu động tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

Thực tế cho thấy chất lượng công tác tín dụng trung, dài hạn ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hoàng Thạch ngày càng được nâng cao ngay từ khâu tìm kiếm dự án để đầu tư. Sau khi đi vào sản xuất các dự án đảm bảo trả nợ Ngân hàng đạt và vượt kế hoạch, không có nợ quá hạn phát sinh.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g vốn :
Với phương châm và mục tiêu là lấy " hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển " và với nguyên tắc "hoạt động theo luật pháp và những nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh" đồng thời được thể hiện chi tiết qua phương châm và khẩu hiệu hành động của từng thời kỳ .
Năm 1997 kinh doanh của Ngân hàng ĐT&PT được cụ thể hóa qua khẩu hiệu "An toàn trong tăng trưởng" thì năm 1998 là "Vững chắc trong tăng trưởng, hiệu quả, an toàn". Khẩu hiệu này luôn luôn đã thấm nhuần trong từng cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Hoàng Thạch. Kết quả sử dụng vốn qua các năm được thể hiện như sau :
Các chỉ tiêu về sử dụng vốn trong tài sản có từ 1998 - 2000 Biểu 01
Chỉ tiêu
1998
1999
2000
Tổng tài sản có
879.655
782.320
619.755
Dư nợ ngắn hạn
103.574
135.000
124.149
Dư nợ trung hạn
5.000
12.300
16.255
Dư nợ dài hạn
761.026
624.000
475.564
Tỷ lệ NQH
0%
0%
0%
4 . Giá trị bảo lãnh :
Bảo lãnh là nghiệp vụ mới, trong các năm qua Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Hoàng Thạch đã và đang mở rộng các hoạt động bảo lãnh như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện các hợp đồng kinh tế, bảo lãnh đảm bảo thanh toán .. . từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn và tăng thêm thu nhập cho Ngân hàng. Số liệu cụ thể qua 5 năm như sau :
Năm 1998 tổng giá trị bảo lãnh 2.150 triệu đồng. Năm 1999 : 3.450 triệu đồng. Năm 2000 : 5.258 triệu đồng.
5 . Về hoạt động kế toán kho qũy :
Công tác kế toán - kho qũy được duy trì có truyền thống, chất lượng ngày càng nâng cao, tổ chức hạch toán đầy đủ kịp thời ít xẩy ra sai sót. Nghiệp vụ thanh toán trên mạng vi tính luôn đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn cho khách hàng và Ngân hàng. Trong công tác kho qũy mặc dù trong những năm qua khối lượng thu, chi tiền mặt và các giấy tờ có giá rất lớn nhưng luôn đảm bảo an toàn và chấp hành tốt các nội quy , quy định trong quá trình hoạt động .
Ngoài ra trong các năm qua Chi nhánh đã thực hiện các dịch vụ khác như chuyển tiền ... đã góp phần mang lại lợi nhuận đáng kể hàng năm .
6 . Kết quả kinh doanh :
Cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, công tác quản trị điều hành của đơn vị có nhiều đổi mới, lấy kế hoạch kinh doanh làm công cụ điều hành, công tác kiểm tra kiểm soát làm công cụ quản lý thông qua những giải pháp cụ thể, đặc biệt là công tác tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong kinh doanh.
Qua 5 năm hoạt động kinh doanh, về cơ bản Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hoàng Thạch đã đảm bảo được mức doanh thu và lợi nhuận của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải Dương, Ngân hàng Trung ương giao, thu nhập đời sống của cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh ngày được nâng cao và giữ được mức ổn định .
Kết quả kinh doanh 1998 - 2000
Chỉ tiêu
1998
1999
2000
Chênh lệch thu chi
66.361
60.600
54.700
Biểu 02
iii . thực trạng công tác tín dụng trung, dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển hoàng thạch
Xuất phát từ mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng đầu tư trung, dài hạn, những năm qua Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hoàng Thạch đã nhận thức đầy đủ và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đúng chế độ thể lệ quy định. Hoạt động tín dụng trung, dài hạn có hiệu quả. Những kết quả đó thể hiện qua các nội dung sau đây :
1 . Thực hiện quy trình thẩm định :
Công tác thẩm định là khâu quan trọng nhất trong các giai đoạn đầu tư, nó có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, nó không những mang lại hiệu quả kinh tế cho xã hội khi dự án đầu tư có hiệu quả mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Bởi vì thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng chính là việc Ngân hàng tiến hành thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án mang tính chất chi tiết nhằm kết luận là dự án có được thực hiện hay không. Nếu kết luận của thẩm định dự án khả thi là tố thì dự án sẽ được đưa vào kế hoạch tài trợ vốn trung , dài hạn của Ngân hàng.
Việc thẩm định dự án của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là nhằm xác định khả năng trả nợ đích thực của dự án, để Ngân hàng chủ động lựa chọn đầu tư vào những dự án có hiệu quả dưới các hình thức : Cho vay, bảo lãnh, đầu tư trực tiếp, mua cổ phần ...
Rút kinh nghiệm qua những năm trước, những năm gần đây Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hoàng Thạch đã quan tâm chú trọng đúng mức về công tác thẩm định dự án, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc. Hiện nay việc thẩm định dự án Giám đốc giao cho Phòng tín dụng trực tiếp thẩm định sẽ cho vay dự án, tuy được giao như vậy nhưng mỗi bộ phận có những nội dung chủ yếu trong việc thẩm định. Sau khi tiến hành thẩm định xong, các bộ phận trong Ngân hàng thống nhất lập tờ trình và bảo vệ trước Hội đồng tín dụng. Sau khi Hội đồng thống nhất mới lập tờ trình và bảo vệ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương .
Hiện nay, thống nhất trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong cả nước nội dung cần phân tích, đánh giá trong thẩm định một dự án đầu tư đang thực hiện bao gồm các bước và nội dung sau :
a . Phân tích thị trường .
Khi phân tích thị trường cần nghiên cứu kỹ các vấn đề sau :
- Đánh giá nhu cầu hiện tại, dự báo nhu cầu tương lai về số lượng, chất lượng, giá cả ... trong trường hợp dự kiến xuất khẩu sản phẩm phải đánh giá và dự báo được nhu cầu của thị trường nước ngoài .
- Đánh giá khả năng đáp ứng hiện có trên địa bàn, dự kiến tiêu thụ sản phẩm của dự án. Phân tích thị trường trước mắt, thị trường tiềm năng và thị trường mục tiêu .
- Dự báo mức độ gia tăng cung cấp trong tương lai của sản phẩm, dẫn tới sự thiếu hụt hay dư thừa so với nhu cầu thị trường .
- Nếu mục tiêu đầu từ là xuất khẩu hay thay thế bằng nhập khẩu, phải phân tích đánh giá được tình hình xuất hay nhập khẩu sản xuất trong thời gian qua và dự kiến khả năng trong tương lai cả về số lượng, chất lượng và giá cả .
- Dự báo về số lượng, giá cả sản phẩm bán ra, khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất trong nước và ngoài nước, khả năng thâm nhập thị trường, hướng lựa chọn thị trường .
- Phân tích giá thành, giá bán của sản phẩm, so sánh các loại giá cả này của sản phẩm cùng loại trên thị trường .
- Phân tích các lợi thế trong cạnh tranh của sản phẩm cùng loại trên thị trường .
b . Kiểm tra các điều kiện thực thi của dự án .
+ Vốn đầu tư :
- Phân tích, đánh giá mức độ chính xác trong tính toán nhu cầu về vốn đầu tư, dự tính các yếu tố tác động có thể làm thay đổi tổng mức vốn đầu tư (nếu có).
- Việc kiểm tra, xác định mức vốn đầu tư của dự án là rất cần thiết. Phải lưu ý phát hiện và hạn chế ngăn ngừa cả hai khuynh hướng của người lập dự án và chủ đầu tư .
Một là : Tính toán vốn đầu tư thật cao để tranh thủ vốn, gây nên tình trạng lãng phí, ứ đọng vốn và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án .
- Hai là : Tính toán đầu tư vốn thật thấp để tăng hiệu quả

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement