Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Enno
#941314

Download miễn phí Chuyên đề Xây Dựng một số quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Giai đoạn 2001- 2010

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG. 3

I - Lý luận chung về đấu thầu : 3

1. Khái niệm và phạm vi áp dụng quy chế đấu thầu : 3

1.1. Khái niệm : 3

2. Các nguyên tắc và điều kiện thực hiện đấu thầu : 6

3.Các hình thức lựa chọn Nhà thầu và cách đấu thầu : 9

3.1. Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu thông qua các hình thức sau : 9

4. Sự cần thiết khách quan và vai trò của công tác đấu thầu : 11

4.1. Sự cần thiết khách quan. 11

4.2. Vai trò của đấu thầu trong xây dựng: 12

II. Trình tự Công tác đấu thầu trong các doanh nghiệp xây dựng: 14

1. Sơ đồ quá trình đấu thầu : 15

2. Trình tự và nội dung tổ chức đấu thầu xây lắp công trình giao thông: 16

2.1. Chuẩn bị đấu thầu: 16

2.2. Sơ tuyển nhà thầu: 18

2.3. Lập hồ sơ mời thầu: 18

2.4. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu : 19

2.5. Mở thầu : 19

2.6. Đánh giá, xếp hạng nhà thầu : 20

2.7. Trình duyệt kết quả đấu thầu : 21

2.8. Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng : 21

2.9. Trình duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng : 21

III. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu xây dựng : 23

1. Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh : 23

1.1. Các hình thức cạnh tranh trong đấu thầu : 24

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh : 25

1.3. cách cạnh tranh chủ yếu của đấu thầu : 27

2. Những yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng : 29

2.1. Những ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài: 29

2.2.Những ảnh hưởng từ phía chủ đầu tư : 30

2.3. Những ảnh hưởng từ khả năng, nguồn lực và các chính sách của doanh nghiệp : 32

3. Một số yếu tố khác: 37

CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I 39

I. Giới thiệu chung về Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I: 39

1. Quá trình hình thành và nhiệm vụ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I : 39

2. Quá trình phát triển của Tổng công ty : 40

II. Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu và nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong đấu thầu của Tổng công ty xây dựng CTGT I. 43

1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường của Tổng công ty : 43

2. Đặc điểm về lao động : 45

3. Đặc điểm về thiết bị, công nghệ : 46

4. Đặc điểm về vốn kinh doanh: 49

5. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 50

III. thực trạng công tác đấu thầu và khả năng đấu thầu của Tổng công ty XD CTGT I. 57

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT XDCTGT I. 57

2. Phân tích thực trạng đấu thầu và khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu của Tổng công ty xây dựng CTGT I. 59

3. Phân tích thực trạng quy trình đấu thầu của Tổng công ty 63

3.1. Sơ đồ tổ chức hoạt động đấu thầu xây lắp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 như sau : 64

3.2. Quy trình thực hiện công tác đấu thầu của Tổng công ty: 66

3.3. Tổng kết và rút bài học kinh nghiệm sau đấu thầu. 72

4. Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác đấu thầu và hiệu quả đấu thầu tại Tổng công ty công ty xây dựng CTGT I. 72

5. Một số nhận định về quan điểm đấu thầu của Tổng công ty giai đoạn 1996 -2000: 74

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRONG CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I – GIAI ĐOẠN 2001 – 2010. 77

I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 giai đoạn 2001 –2010. 77

II. Một số Quan điểm chính trong chiến lược đấu thầu của Tổng công ty XDCTGT I giai đoạn 2001-2010. 78

1. Cơ hội: 78

2. Nguy cơ: 80

a. Quan điểm lựa chọn thị trường: 82

b. Quan điểm về chiến lược giá: 83

c. Quan điểm về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: 84

d. Quan điểm về chiến lược liên kết trong đấu thầu:

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu theo các quan điểm định hướng chiến lược đã đề ra. 85

1. Giải pháp về năng lực thiết bị: 86

2. Giải pháp về giá: 87

3. Giải pháp về công tác tổ chức lao động : 89

4. Giải pháp về tài chính: 91

III. Một số kiến nghị với nhà nước : 92

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phí nhiều, thời gian thi công dài và khai thác sử dụng kéo dài. Vì vậy khi lập hồ sơ dự thầu, Tổng công ty phải chú trọng tới khâu thiết kế thi công công trình và đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt.
Ngoài ra sản phẩm là các công trình giao thông cố định tại nơi xây dựng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phương. Vì vậy khi chủ đầu tư cần tổ chức đấu thầu xây dựng một công trình giao thông nào đó thì cần xem xét điều kiện tự nhiên và tổ chức giải phóng mặt bằng như thế nào cho hợp lý để khi xây dựng các hộ dân cư không làm chậm tiến độ thi công của các Nhà thầu. Còn đối với phía nhà thầu, khi lập hồ sơ dự thầu thì khâu khảo sát hiện trường cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định tới việc lập giá dự thầu của Nhà thầu sau này.
Một điều quan trọng, đó là sản phẩm của ngành giao thông có ý nghĩa rất to lớn đối với nền kinh tế quốc dân - là mạch máu lưu thông có ý nghĩa toàn diện cả về kinh tế - chính trị - xã hội - văn hoá - quốc phòng.
Đặc điểm kỹ thuật của ngành xây dựng công trình giao thông :
Sản xuất xây dựng nếu xét về phương diện kỹ thuật sản xuất là tổng hợp các yếu tố : vật liệu, kết cấu, kiến trúc và phương pháp thi công. Nét đặc thù của ngành sản xuất xây dựng công trình giao thông so với các hoạt động khác thể hiện ở chỗ :
Sản xuất xây dựng thường mang tính đơn chiếc, có chu kỳ sản xuất kéo dài và thường phải di chuyển địa điểm.
Tổ chức sản xuất và quản lý xây dựng luôn bị biến đổi theo các giai đoạn xây dựng và theo trình tự công nghệ xây dựng.
Công trình xây dựng thực hiện ở ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên và điều kiện địa phương.
Sản xuất xây dựng có công nghệ và tổ chức sản xuất phức tạp, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hơn so với các ngành sản xuất khác.
Chi phí cấu thành công trình lớn, lại xây dựng trong thời gian dài với khối lượng công việc lớn, nhiều khoản mục, vì vậy việc hạch toán chi phí phức tạp. Vấn đề kiểm tra đánh giá chất lượng công trình khó, phụ thuộc cả vào ý thức công nhân xây dựng.
Đặc điểm thị trường :
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I là một Tổng công ty mạnh thuộc Bộ giao thông vận tải. Với kinh nghiệm 38 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty đã xây dựng nhiều công trình giao thông quan trọng phục vụ cho cả nước như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 2, Quốc lộ3, Quốc lộ 5, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Cảng Sài Gòn, Sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Đà Nẵng,…Tổng công ty đang ngày càng tăng cường mở rộng thị trường trong nước, thành lập chi nhánh ở khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Tổ quốc.Từ năm 1990, Tổng công ty bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra nước ngoài và tham gia đấu thầu các dự án quốc tế. Công trình thắng thầu quốc tế đầu tiên của Tổng công ty là dự án cải tạo đường thứ 4 ( ADB 4), đường 13 Bắc Lào, từ Luông Prabăng- Văng Viêng, với giá trị trên 30 triệu USD. Dự án đã hoàn thành trước thời hạn một tháng.
Hiện nay, ngoài thị trường Lào, Tổng công ty chưa hề có một dự án được triển khai tại thị trường ngoài nước. Vì vậy, Chiến lược dài hạn của Tổng công ty là tìm cách mở rộng thị trường nước ngoài. Với tình hình đấu thầu trong nước hiện nay, sự cạnh tranh ngày một gay gắt của các Tổng công ty xây dựng mạnh trong nước như CIENCO 8, CIENCO 4, CIENCO 5, CIENCO 6, VINACONEX, Tổng công ty xây dựng Thăng Long,…và những công ty nước ngoài dày dạn kinh nghiệm như: ANAM, SAMWAM, KUMAGAI,…đòi hỏi Tổng công ty phải phấn đấu hơn nữa, Tổng công ty nên mở rộng quan hệ thị trường, tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm và nắm bắt những thông tin cần thiết của đối tác để phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả trong cạnh tranh của công tác đấu thầu. Thị trườngViệt Nam vẫn mang nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đây là một cơ hội mới chứa trong những thách thức lớn cho Tổng công ty trong việc tranh giành cơ hội bao thầu xây lắp.
Đặc điểm về lao động :
Lao động là một trong những nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới việc thắng thầu các dự án. Trình độ của lao động có quan hệ tới việc thi công các công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cho phép.
Cùng với công tác tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, Tổng công ty luôn chú trọng đến công tác củng cố, hoàn thiện và từng bước nâng cao chất lượng, sức mạnh của đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật các đơn vị thành viên, cơ quan quản lý, điều hành của Tổng công ty.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên Tổng công ty ngày càng được lớn mạnh cả về chất lượng cũng như số lượng. Lực lượng lao động thường xuyên hiện nay của Tổng công ty là trên 8000 người, trong đó có :
3 Tiến sĩ khoa học kỹ thuật
27 cao học
517 cán bộ quản lý
1385 kỹ sư các ngành nghề
548 trung cấp
4947 lao động lành nghề
881 lao động phổ thông
Ngoài lực lượng lao động thường xuyên trên, Tổng công ty còn có một đội ngũ lao động được hợp đồng theo thời vụ là trên 3000 người.
Cùng với đội ngũ lao động trên, TCT còn có một đội ngũ lao động của các đơn vị phối thuộc, khoảng trên 1500 người.
Mặt khác, Tổng công ty đã duy trì và làm tốt chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, tiền lương, tiền thưởng nâng cao từng bước chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo được sự gắn bó cả về tình cảm và trách nhiệm đối với sự nghiệp của Tổng công ty. Thường xuyên chăm lo, động viên các Bà mẹViệt Nam anh hùng, tích cực đóng góp, giúp đỡ, chăm sóc trẻ em, giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ lụt .
Trong những năm tới, Tổng công ty có ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ, tuyển chọn và đào tạo những công nhân am hiểu công nghệ, kỹ thuật nghề nghiệp, đảm đương công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đặc biệt chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ để họ tương xứng với công việc được giao, năng động, sáng tạo, làm việc mẫn cán. Tổng công ty nên đãi ngộ xứng đáng với người có công, giao việc cho người có năng lực mà không giao cho người có công nhưng năng lực yếu, để các cán bộ trẻ phát huy được năng lực của mình, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
Đặc điểm về thiết bị, công nghệ :
Do đặc điểm sản phẩm xây dựng và đặc điểm của ngành xây dựng công trình giao thông như đã trình bày ở trên nên để thi công, Tổng công ty phải có rất nhiều loại thiết bị, máy móc khác nhau với số lượng tương đối lớn. Máy móc thiết bị đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng công trình. Nếu máy móc thiết bị lạc hậu, việc thi công sẽ gặp khó khăn, chất lượng công trình kém, tiến độ thi công chậm, thậm chí còn không an toàn cho công nhân lao động. Chính vì thế Tổng công ty đã chú trọng đến vốn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, lập quy chế phân cấp sử dụng vật tư và mua sắm máy móc thiết bị,…để có khả năng đáp ứng được về năng lực thiết bị cho các dự án có quy mô lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
Máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng chủ yếu trong vốn cố định của Tổng công ty v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement