Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pjnk_pjg_90
#941310

Download miễn phí Luận văn Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện chính sách thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải Quan hàng đầu tư - Gia công Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH HẢI QUAN TRONG 3

VIỆC THỰC HIỆN 3

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (XNK) CỦA VIỆT NAM 3

1.1.1. Lịch sử phát triển của chính sách thuế XNK của Việt Nam 3

1.1.2. Các chính sách thuế XNK hiện hành áp dụng tại Việt Nam 8

1.2 VAI TRÒ CỦA NGÀNH HẢI QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 15

1.2.1 Vai trò của ngành hải quan 15

1.2.2 Tác động của hội nhập kinh tế đối với ngành hải quan Việt Nam. 17

CHƯƠNG II 20

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ 20

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN HÀNG 20

ĐẦU TƯ- GIA CÔNG 20

2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN ĐẦU TƯ- GIA CÔNG 20

2.1.1. Giới thiệu về hải quan hàng Đầu tư- gia công: 20

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan hàng đầu tư_ Gia công 22

2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU 27

2.2.1 Quy trình thu thuế tại chi cục Hải quan hàng đầu tư - gia công: 27

2.2.2.Lấy ví dụ: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập sản xuất của công ty dệt may Hà Nội(HANOSIMEX) –Phụ lục 1. 30

2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 31

2.3.1 Khái quát tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu của Vịêt Nam 31

2.3.2 Công tác quản lý việc thực hiện thu thuế tại đơn vị Chi Cục hải quan Hàng đầu tư_ gia công 37

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 46

2.4.1. Những thành tựu mà các đơn vị Chi cục Hải quan hàng đầu tư_ gia công đã đạt được 46

2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách thuế. 50

2.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại 51

2.4.3. Một số bài học kinh nghiệm: 52

CHƯƠNG III 54

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN 54

VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CHI CỤC HẢI QUAN HÀNG ĐẦU TƯ - GIA CÔNG HÀ NỘI 54

3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH HẢI QUAN VÀ CỦA CHI CỤC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 54

3.1.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 54

3.1.2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI CỤC 60

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU THUẾ XNK TẠI CHI CỤC HẢI QUAN 63

3.2.1 Những giải pháp ở nhằm đẩy mạnh công tác thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục 63

3.2.2 Một số kiến nghị đối với nhà nước , tổng cục Hải quan 67

3.2.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG (DOANH NGHIỆP) 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


khai hải quan;
5. Bàn giao hồ sơ cho bộ phận phúc tập theo mẫu Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan ban hành kèm theo quy trình này (mẫu 02: PTN-BGHS/2006).
2.2.2. Lấy ví dụ: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập sản xuất của công ty dệt may Hà Nội(HANOSIMEX) –Phụ lục 1.
2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
2.3.1 Khái quát tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu của Vịêt Nam
Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể sau hơn 20 năm đổi mới: Thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng từ một nước phải nhập khẩu lương thực nay đã trở thành nước xuất khẩu lương thực đứng thứ 2 thế giới. Việt Nam liên tục đạt được những thành tựu đáng kể và dần củng cố vị thế của mình trong con mắt của các nước trên thế giới. Đặc biệt, kể từ 17h ngày 17/11/2006, khi tiếng búa gõ báo hiệu Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại toàn cầu, vị thế ấy lại được khẳng định lần nữa, mở ra bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế nước ta. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 2000-2005 là 7%, còn riêng năm 2006, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8.2%, đây là điều rất đáng mừng và đáng khích lệ.
Cán cân thanh toán quốc gia khá cân bằng. Cụ thể là năm 2003, nhập siêu của cả nước là 5.107 triệu USD , bằng 25,23% kim ngạch XK. Năm 2004 nhập siêu là 5.420 triệu USD, bằng 21% kim ngạch XK. Năm 2005, nhập siêu là 4.658 triệu USD, bằng 14,56% kim XK. Năm 2006, nhập siêu là
Bảng 2.1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng quan trọng
thời kỳ 2003-2005
Đ ơ n vị tí nh( triệu USD)
Mặt hàng
2003
2004
2005
Dầu thô
4.624
5.671
7.373
Dệt may
4.272
4.386
4.838
Giày dép
2.297
2.692
3.040
Thuỷ sản
2.372
2.401
2.739
Gạo
930
950
1.407
Hàng điện tử và linh kiện
1.006
1.075
1.427
Sản phẩm gỗ
1.104
1.139
1.563
(Nguồn: Niên giám thống kê và tổng cục Hải quan)
Nhìn bảng biểu trên có thể thấy, kim nghạch nhập khẩu tất cả các mặt hàng qun trọng đều tăng trong vòng 3 năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dầu thô luôn đứng vị trí tăng trưởng mạnh đầu tiên với kim ngạch 3 năm là 4.624 triệu USD năm 2003, 5.671 triệu USD năm 2004 và năm 2005 là 7.373 triệu USD.
Các mặt hàng còn lại như dệt may, giày dép, thuỷ sản , gạo, hàng điện tử và linh kiện, sản phẩm gỗ đều tăng. Tuy nhiên, các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam vẫn là các mặt hàng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp nhẹ, sử dụng lao động rẻ hiện nay. Do đó, trong thời gian tới nếu Nhà nước ta không có những định hướng đầu tư để tạo các ngành xuất khẩu mũi nhọn thì có khả năng phát triển xuất khẩu sẽ chậm lại.
Bảng 2.2 Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu
(Đơn vị : Triệu tấn và triệu USD)
Mặt hàng
2004
2005
2006
S.Lượng
Trị gía
S.Lượng
Trị gía
S.Lượng
Trị gía
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
………
5250
……….
5280
…………
5620
Xăng dầu
11
3.57
11.5
5000
13.2
6346
Phân bón
4
600
2.88
641
2.5
563
Sắt thép
5.19
2.595
5.5
2.93
5.2
2450
Chất dẻo nguyên liệu
1.12
1.405
1.18
1.45
1.24
1.64
Nguyên, phụ liệu dệt may,da giày
4.18
4.697
3657
Ôtô nguyên chiếc (chiếc)
22.560
325
17.300
302
24.710
745
Linh kiện ôtô ( bộ)
49760
600
67000
795
32324
957
Linh kiện và phụ tùng xe máy
……….
……….
476
………
649
(Nguồn: Tổng cục hải quan)
Qua bảng biểu trên ta nhận thấy việc nhập khẩu các mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng tuyệt đối về chất lượng và giá trị. Xăng dầu tăng từ 3,57 tỷ USD năm 2004 lên 5 tỷ năm 2005 và và 6,346 tỷ năm 2006. Chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ từ 1.405 tỷ USD năm 2004 lên 1,45 tỷ USD năm 2005 và 1,64 tỷ USD năm 2006. Việc tăng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào là tín hiệu tốt cho việc phát triển sản xuất trong nước. Mặt hàng tiêu thụ như ô tô giảm từ 22.560 chiếc năm 2004 xuống 17.300 chiếc năm 2005, thể hiện chính sách khuyến khích đầu tư trong nước, đây là dấu hiệu khả quan đối với nền sản xuất, công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, con số này lại tăng vụt lên 24.710 năm 2006 là do chính sách nhập khẩu ô tô cũ tác động.
Thuế NK là một nguồn thu chủ yếu cho ngân sách đối với mọi quốc gia. Trong những năm vừa qua và những năm tới, nguồn thu từ thuế NK vẫn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nguồn thu ngân sách nhà nước. Mặc dù được điều chỉnh theo các yêu cầu của IMF, cho đến nay, biểu thuế nhập khẩu vận hành vẫn bao gồm nhiều mức thúê suất khác nhau. Số lượng các mức thuế suất này cùng với các quy định chi tiết về vấn đề ưu đãi, miễn giảm vấn đề tính giá tối thiểu, và nhất là những thay đổi thường xuyên về các mức thuế suất trng biểu thuế suất gây ra một số khó khăn trong việc thu thuế đối với ngành HQ.Kể từ khi áp dụng trị giá Hải quan thì một số mặt hàng có số thu giảm do có sự gian lận qua trị giá, nhưng xét về mặt tổng thể, số thuế tuyệt đối vẫn tăng.
Tình hình thu thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan trong khoảng từ 2000-2006
Trong công tác thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, tỷ trọng thuế đối với hàng xuất khẩu là rất thấp, chính vì thế trong phạm vi bài luận này, em tui chỉ chú trọng xét đến kết quả thu đối với thuế nhập khẩu.
Bảng 2.3 : Tình hình thu thuế xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Năm
Thuế NK
Thuế XK
Thuế khác
Tổng thu thuế
2001
13.358
2.674
13.587
29.619
2002
18.236
3.532
15.454
37.222
2003
17.288
3.745
18.191
39.224
2004
16.053
5.255
24.724
46.032
2005
16.856
6.335
29.95
53.141
2006
13.987
6.767
32.274
53.028
(Nguồn:Tổng cục hải quan)
Có thể thấy rằng trong suốt thời gian 6 năm từ (2001- 2006), nhìn chung về mặt tuyệt đối, tình hình thu thuế của Tổng cục tăng cả về thuế xuất khẩu và nhập khẩu.Tuy nhiên số thuế nhập khẩu và tổng thu thuế giảm năm 2006, điều này có thể là do một số nguyên nhân khách quan : Do các biện pháp hạn chế nhập khẩu của chính phủ, các biện pháp khuyến khích xuất khẩu. Số liệu này được mô tả bằng sơ đồ bảng biểu sau:
Bảng 2.3: Mô tả tình hình thu thuế tại Tổng cục Hải quan
từ năm 2001- 2006
Bảng 2.2 trên cho thấy về mặt tuyệt đối, thuế NK tăng dần từ 13.358 tỷ đồng năm 2001 lên 16,855 tỷ đồng năm 2005, tuy nhiên lại giảm xuống 13.987 tỷ đồng năm 2006. Về mặt tổng thể, thuế khu vực hải quan tăng từ 29.619 năm 2001 lên 53.141 tỷ đồng năm 2005, tuy nhiên lại giảm 53,028 tỷ đồng năm 2006. Điều này thể hiện rõ mức thuế suất giảm dần theo lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam.
Tuy nhiên, Hải Quan Việt Nam đã bắt đầu áp dụng việc tính trị giá hải quan nên làm giảm đơn giá nhập khẩu, giảm giá bán trong thị trường nội địa,. Chính vì thể, mặc dù lượng nhấp khẩu giảm nhưng quy mô nhập khẩu ngày một tăng, do đó tổng kim ngạch NK tăng và tất nhiên khối lượng thu thuế NK cũng tăng.
Thuế xuất khẩu mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng khối lượng thuế thu được cũng như so với thuế NK thu được, tuy nhiên xét về mặt tuyệt đối tăng dần trong suốt thời kỳ từ 2001- 2006, điều này là một dấu hiệu tốt đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Sở dĩ có được thành tựu trên, có thể là do chính sách khuyến khích xuất khẩu của nhà nước ta và các doanh nghiệp Việt Nam đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement