Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yeudoi_2202
#941293

Download miễn phí Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng công thương Đống Đa -Hà Nội

Trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động đem lại thu nhập cao nhất đối với các NHTM nói chung và đối với NHCTĐĐ nói riêng.

Trong năm 2000, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch của NHCTVN giao, NHCTĐĐ đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt kế hoạch Ngân hàng cấp trên giao về chỉ tiêu lợi nhuận (so với năm 1999 bằng 14,68%, vượt kế hoạch 20,04 %).

Các chỉ tiêu khác cũng hoàn thành, như: chỉ tiêu về huy động vốn đạt 1850 tỉ đ, vượt kế hoạch 7,3%, bằng 121,7% năm 1999.

Riêng chỉ tiêu tổng dư nợ năm nay đạt khá cao, về số tuyệt đối là 1001 tỉ, tăng 289 tỉ so với năm 1999 , bằng 140,7% năm 1999 và vượt kế hoạch NHCTVN giao 19% về số tương đối.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


át huy các nghiệp vụ của mình.
NHCTĐĐ hoạt động với cơ cấu tổ chức và chức năng như sau:
NHCTĐĐ hoạt động với đội ngũ cán bộ, công nhân viên đông đảo, có năng lực trình và lòng yêu nghề tâm huyết. Với số cán bộ là 340 người, một Giám đốc và ba phó Giám đốc, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng gồm 9 phòng ban hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, mỗi phòng ban đều có những quy định rõ ràng cụ thể về chức năng và nhiệm vụ.
Các phòng ban:Phòng kinh doanh (PKD).
Phòng nguồn vốn (PNV).
Phòng kế toán tài chính (PKT-TC).
Phòng tiền tệ kho quỹ( PTTKQ).
Phòng thông tin điện toán (PTT-ĐT )
Phòng kiểm soát (PKS).
Phòng tổ chức hành chính (PTCHC)
Hai phòng giao dịch Kim liên, Cát linh.
Nhiệm vụ các phòng ban:
- Phòng kinh doanh: theo quyết định của an Giám đốc, ngày 7- 94, phòng kinh doanh được chia hai bộ phận: Phòng kinh doanh (PKD) đối nội và Phòng kinh doanh đối ngoại.
+ PKD đối nội: có chức năng cơ bản là thực hiện các nghiệp vụ ngắn, trungvà dài hạn đối với mọi loại hình khách hàng có nhu cầu vay bằng VND.
+ PKD đối ngoại: bao quát các hoạt động thanh toán dịch vụ qưuốc tế, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh quốc tế.
Những cán bộ trong bộ phận này phải đọc được các hợp đồng kinh tế, L/C, thanh tra soát...bằng tiếng anh và các ngoại ngữ khác.
Nhiệm vụ chủ yếu là kiểm tra các hợp đồng kinh tế để đảm bảo có lợi cho cả khách hàng và Ngân hàng. Phòng có sự phối hợp chặt chẽ với PKD đối nội.
- Phòng nguồn vốn :
Hoạt động của PNV hết sức sôi động, gồm 14 quỹ tiết kiệm nằm rải rác trên địa bàn hai quận Đống Đa và Thanh Xuân, có nhiệm vụ hoạt động tiền gửi có và không có kỳ hạn của mọi tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước .
-Phòng kế toán - tài chính:
Với số lưượng trên 50 cán bộ, gồm hai bộ phận kế toán Ngân hàng và kế toán tiết kiệm.
Bộ phận kế toán Ngân hàng gồm: thanh toán bù trừ, kế toán liên hàng, kế toán chi tiết, kế toán thanh toán.
Với nhiệm vụ hạch toán kế toán mọi khoản phát sinh trong ngày tại ngân hàng. Đảm bảo mọi khoản thu chi đầy đủ, kịp thời chính xác.
Tham gia giám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các tài khoản kế toán liên quan. Phối hợp với kiểm kê, quản lý tài sản cơ quan.
- Phòng tiền tệ - kho quỹ:
Hoạt động của phòng với nhiệm vụ về thu chi, quản lý tiền mặt, ngân phiếu và ngoại tệ.
Nhìn chung phòng gồm hai bộ phận: thu và chi nghiệp vụ, nhân sự gồm trên 50 cán bộ.
+ Hoạt động thu: thu tiền mặt, ngân phiếu và ngoại tệ của khách hàng đem đến nộp, để trợ giúp có các máy soi tiền để phát hiện tiền giả, nếu phát hiện sẽ lập biên bản thu giữ và nộp lên ngân hàng cấp trên.
Ngoài ra phòng còn được trang bị nhiều máy đếm tiềnn hiện đại, cuối ngày khoá sổ thì chuyển toàn bộ tiền mặt, ngân phiếu vào quỹ nghiệp vụ.
+ Bộ phận chi: Sau khi kế toán vào sổ và chuyển chứng từ bằng đường dây nội bộ xuống cửa chi, bộ phận này có nhiệm vụ chi tiền ra cho khách hàng. Khi chi yêu cầu khách hàng kiểm đếm tại chỗ, tại quầy chi ngân hàng có bố trí một cán bộ, chứng kiến việc kiểm đếm của khách hàng.
Cuối ngày bộ phận này sẽ đối chiếu doanh số thu chi tồn quỹ với sổ sách kế toán. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ điều chuyển tiền nộp vào NHNN khi vượt quá mức tồn quỹ theo kế hoạch của cấp trên.
- Phòng thông tin điện toán.
Phòng này có nhiệm vụ là tập hợp số liệu phát sinh trong ngày vào mạng, xử lý thông tin và lập báo cáo hạch toán.Phục vụ lãnh đạo và các phòng ban bộ phận có liên quan .
- Phòng tổ chức hành chính.
+ Làm công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, giúp Giám đốc xắp xếp đội ngũ cán bộ giữa các phòng ban, phù hợp với khả năng ngưưười lao động, đáp ứng đưưược yêu cầu nhiệm vụ.
+ Làm công tác quản trị hành chính: giao nhận công văn đi đến đầy đủ, kịp thời chính xác. Mua bán văn phòng phẩm để phân phát cho các phòng thực hiện nghiệp vụ một cách đầy đủ.
+ Ngoài ra phòng còn làm nhiệm vụ quản lý tài sản, sửa chữa bảo dưỡng tài sản Ngân hàng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho Ngân hàng.
-Phòng kiểm tra, kiểm soát: mới đưược đổi tên là phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
- Trưởng phòng được gọi là kiểm toán Trưởng, việc bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng đều do giám đốc NHCTVN ra quyết định, điều này cho thấy tầm quan trọng của phòng.
- Nhiệm vụ: kiểm tra, kiểm toán nội bộ mọi hoạt động nghiệp vụ trong năm qua. Phòng được chia làm nhiều bộ phận kiểm tra gọi là các tổ kiểm toán: tổ kiểm toán tín dụng, tổ kiểm toán nghiệp vụ kho quỹ, tổ kiểm toán tiết kiệm, tổ kiểm toán nghiệp vụ nguồn vốn, tổ kiểm toán nghiệp vụ kế toán tài chính.
- Hàng tháng, hàng quý đề ra các chương trình kiểm tra, phát hiện các sai sót, các tồn tại có thể gây thiệt hại tài sản ngân hàng, kiến nghị để bổ sung sửa đổi cho đầy đủ các quyết định. Xem xét, xử lý các đơn thư, khiếu nại, phản ánh của khách hàng, của cán bộ công nhân viên, kiểm tra, xác minh sự việc do đài báo phản ánh trình Giám đốc để có biện pháp xử lý, giải quyết.
- Hai phòng Giao dịch Kim liên và Cát linh:
Là đơn vị hạch toán báo sổ. Chủ yếu làm nhiệm vụ thu chi tiền cho các doanh nghiệp ở xa trung tâm ngân hàng.
- Quy mô hoạt động có phần hẹp, chủ yếu đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
- Trưởng phòng giao dịch được duyệt cho vay tối đa là 200 tr đồng.
- Cuối ngày hai phòng giao dịch đều đem chứng từ về nộp tại trụ sở chính ngân hàng.
Trên đây là một số nét về quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban tại chi nhánh NHCTĐĐ.
b. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Năm 2000 và những tháng đầu của năm 2001, nhìn chung hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCTĐĐ vẫn ổn định và phát triển. Trong năm đã tăng thêm một số đơn vị có hoạt động lớn về quan hệ tiền gửi và vay vốn nhưư: chi nhánh kho bạc quận Đống Đa, quỹ hỗ trợ phát triển đầu tư, tổng công ty hàng hải và công ty tài chính bưu điện có cho vay tín dụng và cho vay đồng tài trợ. Rất nhiều những thành tựu cụ thể khác, thực hiện phương châm: "kinh tế phát triển, an toàn vốn, tôn trọng pháp luật, lợi nhuận hợp lý "và" kịp thời chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót cũ, ngăn chặn những sai lầm mới, tiếp tục phát triển tín dụng lành mạnh", Ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:
- Lợi nhuận năm 2000 tăng so với năm 1999là 14,68%, về số tuyệt đối tăng 339 (trđ) so với kế hoạch trung ương đề ra tăng 20.04%.
- Công tác tín dụng :
+ Doanh số cho vay cả năm đạt 1180 tỉ đ.
+ Doanh số thu nợ đạt 890 tỷ đ.
+ Số khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng là 167 khách hàng tính đến 31-12-2000, trong đó có 89 đơn vị quốc doanh.
+ Dư nợ đạt 1001 tỉ, tăng so với kế hoạch Trung ương giao là 19%, trong đó:
./ Dư nợ ngắn hạn đạt 579 tỉ , tăng 1,2% so với năm 1999 và chiếm 58% tổng dư nợ.
./ Dư nợ cho nay trung, dài hạn đạt 422 tỉ, bằng 337.2% cuối năm 1999, tăng287 tỉ, chiếm 42% tổng dư nợ.
Nợ quá hạn chiếm 2,4% tổng dư nợ chưa kể nợ quá hạn liên quan đến vụ án, so với năm 1999 đã giảm 1,4%.
Trong năm đã thu hút thêm được 22 khách hàng có quan hệ tín dụng với dư nợ tăng 290 t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement